Zie http://support.microsoft.com/nl-nl/kb/126449 voor veelgebruikte sneltoetsen die u kunt gebruiken onder Windows.

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat DC en Acrobat 2017. Als u Acrobat XI gebruikt, gaat u naar Acrobat XI Help.

Toetsen voor het selecteren van gereedschappen

Als u wilt werken met sneltoetsen die uit één toets bestaan, opent u het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) en selecteert u onder Algemeen de optie Sneltoetsen van één toets gebruiken om opties te openen.

Gereedschap

Handeling in Windows/UNIX

Mac OS-handeling

Handje

H

H

Handje tijdelijk selecteren

Spatiebalk

Spatiebalk

Selectiegereedschap

V

V

Gereedschap Selectiekader in-/uitzoomen

Z

Z

Zoomgereedschappen doorlopen: Selectiekader in-/uitzoomen, Dynamisch in-/uitzoomen, Loep

Shift+Z

Shift+Z

Tijdelijk gereedschap Dynamisch in-/uitzoomen selecteren (wanneer gereedschap Selectiekader in-/uitzoomen is geselecteerd)

Shift

Shift

Tijdelijk uitzoomen (wanneer gereedschap Selectiekader in-/uitzoomen is geselecteerd)

Ctrl-toets

Option-toets

Gereedschap Inzoomen tijdelijk selecteren

Ctrl+spatiebalk

Spatiebalk+Command

Gereedschap Object selecteren

R

R

Gereedschap Object bewerken

O

O

Formulieren bewerken openen/sluiten

A

A

Gereedschap Snijden

C

C

Gereedschap Koppeling

L

L

Gereedschap Tekstveld

F

F

Gereedschappen doorlopen in de ontwerpmodus: Tekstveld, Selectievakje, Keuzerondje, Keuzelijst, Keuzelijst met invoervak, Knop, Digitale handtekening, Streepjescode

Shift+F

Shift+F

Gereedschap 3D

M

M

Schakelen tussen multimediagereedschappen: 3D-object, SWF, Geluid, Video

Shift+M

Shift+M

Gereedschap Documenttekst bewerken

T

T

Redactie

Shift+Y

Shift+Y

Gereedschappen voor TouchUp doorlopen: TouchUp-tekst, TouchUp-leesvolgorde, TouchUp-object

Shift+T

Shift+T

JavaScript-foutopsporing

Ctrl+J

Command+J

Gereedschap Lege pagina's invoegen

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Bestanden invoegen

Ctrl+Shift+I

 

Shift+Command+I

Pagina's verwijderen

Ctrl+Shift+D

 

Shift+Command+D

Uitvoervoorbeeld openen

~

~

Gereedschap TouchUp-leesvolgorde (indien dit al is geselecteerd, wordt het dialoogvenster geactiveerd)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Toetsen voor het werken met opmerkingen

Als u wilt werken met sneltoetsen die uit één toets bestaan, opent u het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) en selecteert u onder Algemeen de optie Sneltoetsen van één toets gebruiken om opties te openen.

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

Mac OS-handeling

Gereedschap Notitie

S

S

Gereedschap Tekstbewerkingen

E

E

Gereedschap Stempel

K

K

Huidig markeringsgereedschap

U

U

Markeringsgereedschappen doorlopen: Tekst markeren, Tekst onderstrepen, Tekst doorhalen

Shift+U (alleen Windows)

Shift+U

Huidig markeringsgereedschap voor tekeningen

D

D

Markeringsgereedschappen voor tekeningen doorlopen: Wolk, Pijl, Lijn, Rechthoek, Ovaal, Veelhoekige lijn, Veelhoek, Potlood, Gummetje

Shift+D (alleen Windows)

Shift+D

Gereedschap Wolk

Q (alleen Windows)

Q

Gereedschap Tekstvak

X

X

Huidig gereedschap voor stempelen of toevoegen

J

J

Gereedschappen doorlopen: Stempel, Bestand bijvoegen, Geluidsopmerking opnemen

Shift+J

Shift+J

Focus verplaatsen naar volgende opmerking of formulierveld

Tab

Tab

Focus verplaatsen naar vorige opmerking of formulierveld

Shift+Tab

Shift+Tab

Een selectievakje toevoegen in de lijst met opmerkingen voor de geselecteerde opmerking Shift+K Shift+K

Een pop-upopmerking (of een tekstveld in de lijst met opmerkingen) openen voor de opmerking met de focus

Enter

Return

Reageren op de opmerking met de focus in de lijst met opmerkingen R R

Een pop-up (of een tekstveld in de lijst met opmerkingen) openen of sluiten voor de opmerking met de focus

Esc

Esc

Toetsen voor navigatie in een PDF

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

Mac OS-handeling

Vorig scherm

Page Up of Shift+Enter

Page Up of Shift+Return

Volgend scherm

Page Down of Enter

Page Down of Return

Eerste pagina

Home of Shift+Ctrl+Page Up of Shift+Ctrl+Pijl-omhoog

Home of Shift+Command+Pijl-omhoog

Laatste pagina

End of Shift+Ctrl+Page Down of Shift+Ctrl+Pijl-omlaag

End of Shift+Command+Pijl-omlaag

Vorige pagina

Pijl-links of Ctrl+Page Up

Pijl-links of Command+Page Up

Volgende pagina

Pijl-rechts of Ctrl+Page Down

Pijl-rechts of Command+Page Down

Vorig geopend document

Ctrl+F6 (UNIX)

Command+F6

Volgend geopend document

Shift+Ctrl+F6 (UNIX)

Shift+Command+F6

Omhoog schuiven

Pijl-omhoog

Pijl-omhoog

Omlaag schuiven

Pijl-omlaag

Pijl-omlaag

Schuiven (wanneer Handje is geselecteerd)

Spatiebalk

Spatiebalk

Inzoomen

Ctrl+gelijkteken

Command+gelijkteken

Uitzoomen

Ctrl+liggend streepje

Command+liggend streepje

Toetsen voor het werken met formulieren

Als u wilt werken met sneltoetsen die uit één toets bestaan, opent u het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) en selecteert u onder Algemeen de optie Sneltoetsen van één toets gebruiken om opties te openen.

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

Mac OS-handeling

Schakelen tussen het bewerken en voorvertonen van uw formulier P P
Hulplijnen in-/uitschakelen G G
Geselecteerde velden links uitlijnen L L
Geselecteerde velden rechts uitlijnen R R
Geselecteerde velden boven uitlijnen T T
Geselecteerde velden onder uitlijnen B B
Geselecteerde velden horizontaal uitlijnen H H
Geselecteerde velden verticaal uitlijnen V V
Velden horizontaal centreren Shift+H Shift+H
Velden verticaal centreren Shift+V Shift+V
Velden markeren Shift+L Shift+L
Tabvolgorde weergeven Shift+N Shift+N
JavaScript-scripts van document Shift+D Shift+D

Toetsen voor werken met PDF-portfolio's

Deze toetsen zijn beschikbaar in de bestandenlijst van het venster Details.

Resultaat

Windows-handeling

Mac OS-handeling

De focus naar de volgende of vorige rij verplaatsen als u in de bestandenlijst aan de linkerkant bent

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Indien ingedrukt in de bestandenlijst, n niveau omhoog gaan binnen de map

Backspace-toets

Delete-toets

Druk op de knop Terug in een map als de focus op de knop is.

Enter of spatiebalk

Enter of spatiebalk

Indien ingedrukt als de focus op een rij is in de bestandenlijst die een submap voorstelt, naar een submap gaan of een bijlage in de modus Voorbeeld openen.

Enter

Enter

Indien in de bestandenlijst, naar de eerste of de laatste rij gaan

Home of End

Home of End

Indien in de bestandenlijst, naar de volgende reeks rijen gaan die op het scherm past

PgDn of PgUp

PgDn of PgUp

Alle bestanden selecteren of deselecteren

Ctrl+A of Shift+Ctrl+A

Command+A of Shift+Command+A

Indien in de bestandenlijst, de selectie vergroten door de volgende rij boven of onder de geselecteerde rij toe te voegen

Shift+Pijl-omhoog of Shift+Pijl-omlaag

Shift+Pijl-omhoog of Shift+Pijl-omlaag

Wijzigen of de rij met de focus al dan niet in de selectie is opgenomen

Ctrl+spatiebalk

Command+spatiebalk

De focus verplaatsen naar beneden of boven zonder de selectie te veranderen

Ctrl+Pijl-omhoog of Ctrl+Pijl-omlaag

Command+Pijl-omhoog of Command+Pijl-omlaag

Sleutels voor navigeren door taakvensters

Resultaat

Windows-handeling

Mac OS-handeling

De focus verplaatsen naar het volgende item in het deelvenster Document, Taken, de berichtenbalk en de navigatiebalk

F6

F6

De focus verplaatsen naar het vorige item in het deelvenster Document, Taken, de berichtenbalk en de navigatiebalk

Shift+F6

Shift+F6

De focus verplaatsen naar het volgende venster in het deelvenster Taken

Ctrl+Tab

Option+Tab

De focus verplaatsen naar het vorige venster in het deelvenster Taken

Ctrl+Shift+Tab

Command+Shift+Tab

Naar het volgende venster en vensterbesturing gaan binnen een geopend Taakvenster

Tab

Tab

Naar het vorige venster en vensterbesturing gaan binnen een geopend Taakvenster

Shift+Tab

Shift+Tab

Naar de volgende opdrachtknop gaan binnen een deelvenster

Pijl-omlaag

Pijl-omlaag

Naar de vorige opdrachtknop gaan binnen een deelvenster

Pijl-omhoog

Pijl-omhoog

Het actieve deelvenster uitvouwen of samenvouwen (druk op F6 om de focus te verplaatsen naar het deelvenster Gereedschappen, en blader dan met tab naar het gewenste deelvenster)

Spatiebalk of Enter

Spatiebalk of Enter

Het taakvenster openen of sluiten

Shift+F4

Shift+F4

Het venster sluiten waarin de taken van een Handeling worden vermeld

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Het menu openen en de focus verplaatsen naar de eerste menuoptie als de focus gericht was op een opdracht met een submenu of een submenu-element met een vervolgmenu

Spatiebalk of Enter

Spatiebalk of Enter

De focus weer verplaatsen naar de bovenliggende opdrachtknop met een submenu of naar een submenu-element met een vervolgmenu

Esc

Esc

De geselecteerde opdracht uitvoeren

Spatiebalk of Enter

Spatiebalk of Enter

Naar het volgende item gaan in het actieve deelvenster in het dialoogvenster Nieuwe handeling maken, Handeling bewerken, Aangepast gereedschap maken of Aangepast gereedschap bewerken

Tab

Tab

Naar het vorige item gaan in het actieve deelvenster in het dialoogvenster Nieuwe handeling maken, Handeling bewerken, Aangepast gereedschap maken of Aangepast gereedschap bewerken

Shift+Tab

Shift+Tab

Toetsen voor algemene navigatie

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

Mac OS-handeling

Focus verplaatsen naar menu's (Windows, UNIX); eerste menuopdracht uitbreiden (UNIX)

F10

Control+F2

Focus verplaatsen naar werkbalk in de browser en toepassing

(In de toepassing wordt de focus ingesteld op de eerste knop van de bovenste balk - Start)

Shift+F8 Shift+F8
Navigeren door de andere besturingselementen in de bovenste balk - Start, Gereedschappen, Document Pijl-rechts/Pijl-links of Tab/Shift Tab Pijl-rechts/Pijl-links of Tab/Shift Tab
Een gemarkeerd besturingselement in de bovenste balk selecteren Enter of spatiebalk Return of spatiebalk
Naar het volgende open documenttabblad gaan (wanneer meerdere documenten zijn geopend in hetzelfde venster) Ctrl+Tab Control+Tab
Naar het vorige open documenttabblad gaan (wanneer meerdere documenten zijn geopend in hetzelfde venster) Ctrl+Shift+Tab Ctrl+Shift+Tab

Naar het volgende open documentvenster gaan (wanneer documentvenster is geactiveerd)

Ctrl+F6

Command+F6

Naar het vorige open documentvenster gaan (wanneer documentvenster is geactiveerd)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Huidig document sluiten

Ctrl+F4

Command+F4

Alle geopende documenten sluiten

Niet beschikbaar

Command+Option+W

Volgende opmerking, koppeling of formulierveld activeren

Tab

Tab

Documentvenster activeren

F5

F5

Vorige opmerking, koppeling of formulierveld in documentvenster activeren

Shift+Tab

Shift+Tab

Geselecteerd gereedschap, item (bijvoorbeeld filmfragment of bladwijzer) of opdracht activeren

Spatiebalk of Enter

Spatiebalk of Return

Contextmenu openen

Shift+F10

Control+klikken

Contextmenu sluiten

F10

Esc

Terug naar gereedschap Handje of gereedschap Selectie

Esc

Esc

Volgende tab in een dialoogvenster met tabs activeren

Ctrl+Tab

Niet beschikbaar

Naar vorig zoekresultaat gaan en dit in het document markeren

Shift+F3 of

Ctrl+Shift+G

Shift+Command+G

Naar volgend zoekresultaat gaan en dit in het document markeren

F3 of

Ctrl+G

Command+G

Vorig document zoeken (met zoekresultaten met meerdere bestanden)

Alt+Shift+Pijl-links (alleen Windows)

Command+Shift+Pijl-links

Volgend document zoeken (met zoekresultaten met meerdere bestanden)

Alt+Shift+Pijl-rechts (alleen Windows)

Command+Shift+Pijl-rechts

Tekst selecteren (met het selectiegereedschap geactiveerd)

Shift+Pijltoetsen

Shift+Pijltoetsen

Volgend woord selecteren of selectie van vorig woord ongedaan maken (met het selectiegereedschap geactiveerd)

Shift+Ctrl+Pijl-rechts of Pijl-links

Niet beschikbaar

Toetsen voor het werken met navigatievensters

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

Mac OS-handeling

Navigatievenster openen en activeren

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

Document, berichtenbalk en navigatievensters afwisselend activeren

F6

F6

Vorig venster activeren

Shift+F6

Shift+F6

Tussen elementen van het actieve navigatievenster navigeren

Tab

Tab

Naar vorig of volgend navigatievenster gaan en dit activeren (als de vensterknop is geactiveerd)

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Naar volgend navigatievenster gaan en dit activeren (als willekeurig element in navigatievenster is geactiveerd)

Ctrl+Tab

Niet beschikbaar

Een bestand in de bestandslijst selecteren of deselecteren (deelvenster Context met bestandsselectie openen/sluiten) Spatie Spatie
Een takenkaart selecteren of deselecteren (deelvenster Context met takenkaart openen/sluiten) Spatie Spatie
Geselecteerd bestand in bestandslijst openen Enter Enter
Geselecteerde takenkaart openen Enter Enter
De volgende/vorige bestandsrij in de bestandslijst activeren om één enkele rij te selecteren. Pijltoetsen Pijltoetsen
De selectie uitbreiden door de volgende rij (boven of onder) de geselecteerde rij toe te voegen Shift+Pijltoetsen Shift+Pijltoetsen
De focus naar beneden of boven verplaatsen zonder de selectie te veranderen Ctrl+Pijltoetsen Command+Pijltoetsen

Huidige bladwijzer uitvouwen (als venster Bladwijzers is geactiveerd)

Pijl-rechts of Shift+plusteken

Pijl-rechts of Shift+plusteken

Huidige bladwijzer samenvouwen (als venster Bladwijzers is geactiveerd)

Pijl-links of minteken

Pijl-links of minteken

Alle bladwijzers uitvouwen

Shift+*

Shift+*

Geselecteerde bladwijzer samenvouwen

Schuine streep (/)

Schuine streep (/)

Volgend item in een navigatievenster activeren

Pijl-omlaag

Pijl-omlaag

Vorig item in een navigatievenster activeren

Pijl-omhoog

Pijl-omhoog

Toetsen voor navigatie in het Help-venster

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

Mac OS-handeling

Help-venster openen

F1

F1 of Command+?

Help-venster sluiten

Ctrl+W (alleen Windows) of Alt+F4

Command+W

Naar vorig geopend onderwerp gaan

Alt+Pijl-links

Command+Pijl links

Naar volgend onderwerp gaan

Alt+Pijl-rechts

Command+Pijl-rechts

Naar volgend venster gaan

Ctrl+Tab

Zie de Help van de standaardbrowser

Naar vorige venster gaan

Shift+Ctrl+Tab

Zie de Help van de standaardbrowser

Naar de volgende koppeling in een deelvenster gaan

Tab

Niet beschikbaar

Naar de vorige koppeling in een deelvenster gaan

Shift+Tab

Niet beschikbaar

Gemarkeerde koppeling activeren

Enter

Niet beschikbaar

Help-onderwerp afdrukken

Ctrl+P

Command+P

Toetsen voor toegankelijkheid

Resultaat

Windows-handeling

Mac OS-handeling

Leesinstellingen voor het huidige document wijzigen

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

Een gelabelde PDF opnieuw plaatsen en naar de niet opnieuw geplaatste weergave teruggaan

Ctrl+4

Command+4

Hardop lezen inschakelen en uitschakelen

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Alleen de huidige pagina hardop lezen

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

Vanaf de huidige pagina tot aan het einde van het document hardop lezen

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Hardop lezen onderbreken

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

Hardop lezen beëindigen

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid