Handboek Annuleren

Bestandsindelingopties voor PDF exporteren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Bestandsindelingsopties voor PDF exporteren in Adobe Acrobat

Wanneer u PDF's in Acrobat exporteert naar verschillende bestandsindelingen met de tool Een PDF exporteren, beschikt elke bestandsindeling over unieke conversie-instellingen. Als u de verschillende indelingen wilt bekijken, exporteert u de PDF in Acrobat en gaat u naar Alle tools > Een PDF exporteren.

Adobe PDF-opties (Acrobat Pro)

U kunt PDF's opnieuw opslaan als geoptimaliseerde PDF's via de instellingen in het dialoogvenster PDF Optimizer. In PDF optimaliseren kunt u de compatibiliteitsversie van uw PDF's wijzigen, zodat deze kunnen worden weergegeven met oudere versies van Acrobat of Acrobat Reader. Wanneer u de compatibiliteitsinstelling wijzigt, zijn nieuwere functies in de PDF mogelijk niet meer beschikbaar. Zie PDF-compatibiliteitsniveaus voor een uitleg over de verschillende compatibiliteitsinstellingen.

Opmerking:

Als u bij de conversie van PDF's naar een bepaalde indeling elke keer dezelfde instellingen wilt gebruiken, kunt u die instellingen opgeven in het dialoogvenster Voorkeuren. Selecteer in het deelvenster Converteren vanuit PDF een bestandsindeling in de lijst en klik op Instellingen bewerken. U kunt de Standaardwaarden selecteren boven in het dialoogvenster Opslaan als instellingen om de standaardinstellingen te herstellen.

Conversie-instellingen voor afbeeldingen

Opties voor JPEG en JPEG2000

Als uw PDF een verzameling afbeeldingen bevat, kunt u deze afzonderlijk exporteren als JPEG-, PNG- of TIFF-bestanden via Alle tools > Een PDF exporteren > Indeling van afbeelding en vervolgens Alle afbeeldingen exporteren.

Selecteer de opties voor instellingen  om uw exportvoorkeuren in te stellen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de indeling waarnaar u een document exporteert: JPEG of JPEG2000. 

Bestandsinstellingen

 • Grijswaarde/Kleur: Hiermee geeft u een compressie-instelling op die de juiste balans heeft tussen bestandsgrootte en afbeeldingskwaliteit. Hoe kleiner het bestand, des te lager de afbeeldingskwaliteit.
 • Grootte: Hiermee verdeelt u de te comprimeren afbeelding in tegels van een bepaalde grootte. Als de hoogte of breedte van de afbeelding geen veelvoud van de tegelgrootte is, worden langs de randen gedeeltelijke tegels gebruikt. De afbeeldingsgegevens worden per tegel gecomprimeerd en kunnen afzonderlijk worden gedecomprimeerd. U wordt geadviseerd de standaardwaarde 256 te gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar voor de indeling JPEG2000.
 • Indeling: Hiermee bepaalt u hoe het bestand wordt weergegeven. Alleen beschikbaar voor de indeling JPEG. Het biedt de volgende opties:
  • Basislijn (standaard): Hiermee geeft u de afbeelding weer wanneer deze volledig is gedownload. De indeling JPEG wordt door de meeste webbrowsers herkend.
  • Basislijn (geoptimaliseerd): Hiermee optimaliseert u de kwaliteit van de afbeeldingskleuren en kunt u de bestandsgrootte verkleinen. Deze optie wordt niet door alle webbrowsers ondersteund.
  • Progressief (3 scans-5 scans): Hiermee downloadt u de afbeelding eerst met een lage resolutie, waarna het downloaden wordt vervolgd en de kwaliteit in stappen wordt verhoogd.

Kleurbeheer

RGB/CMYK/Grijswaarden

Hiermee geeft u aan welk type kleurbeheer u op het uitvoerbestand wilt toepassen en of u een ICC-profiel wilt insluiten.

Opmerking:

Als u de opdracht Exporteren naar of Alle afbeeldingen exporteren gebruikt voor een PDF die JPEG- en JPEG 2000-afbeeldingen bevat en de inhoud exporteert naar de JPEG- of JPEG 2000-indeling, ziet de resulterende afbeelding er mogelijk anders uit wanneer deze wordt geopend in Acrobat. Dit kan gebeuren als het kleurprofiel van de afbeeldingen is opgenomen op paginaniveau, maar niet in de afbeeldingsgegevens. In dat geval kan Acrobat het kleurprofiel op paginaniveau niet overbrengen naar de resulterende opgeslagen afbeelding.

Conversie

Kleurruimte/resolutie

Hiermee definieert u een kleurruimte en resolutie voor het uitvoerbestand. Deze instellingen kunnen desgewenst automatisch door Acrobat worden bepaald. Als u de kleurenafbeeldingen in het bestand wilt converteren naar grijswaarden, kiest u Grijswaarden.

Opmerking:

Hogere resoluties zoals 2400 ppi (pixels per inch) zijn alleen geschikt voor kleine paginaformaten (tot 17,338 cm of 6,826 inches).

Opties voor PNG

De PNG-indeling is handig voor afbeeldingen die worden gebruikt op het web.

Bestandsinstellingen

Interliniëring

Hiermee bepaalt u of de afbeelding geïnterlinieerd moet zijn. Met Geen maakt u een afbeelding die in een webbrowser pas wordt weergegeven nadat het downloaden is voltooid. Met Adam7 maakt u een afbeelding waarvan versies met een lage resolutie worden weergegeven terwijl het volledige afbeeldingsbestand wordt gedownload. Met Adam7 kan de downloadtijd korter lijken terwijl de gebruikers ervan verzekerd zijn dat het downloaden doorgaat. Dit betekent wel dat de bestandsgrootte toeneemt.

Filter: Hier kunt u een filteralgoritme selecteren.

 • Geen: Hiermee comprimeert u de afbeelding zonder een filter te gebruiken. Deze optie wordt geadviseerd voor afbeeldingen met geïndexeerde kleuren en bitmapafbeeldingen.
 • Sub: Hiermee optimaliseert u de compressie van afbeeldingen met gelijkmatig verdeelde horizontale patronen of overvloeiingen.
 • Naar boven: Hiermee optimaliseert u de compressie van afbeeldingen met gelijkmatig verdeelde verticale patronen.
 • Gemiddeld: Hiermee optimaliseert u de compressie van ruis op laag niveau door de kleurwaarden van aangrenzende pixels te middelen.
 • Paeth: Hiermee optimaliseert u de compressie van ruis op laag niveau door aangrenzende kleurwaarden opnieuw toe te wijzen.
 • Aangepast: Hiermee past u het filteralgoritme toe dat het meest geschikt is voor de afbeelding: Sub, Naar boven, Gemiddeld of Paeth. Selecteer Aangepast als u niet zeker weet welk filter u wilt gebruiken.

Kleurbeheer

RGB/Grijswaarden

Hiermee geeft u aan welk type kleurbeheer u voor het uitvoerbestand wilt gebruiken en of u een ICC-profiel wilt insluiten.

Conversie

Kleurruimte/resolutie

Hiermee definieert u een kleurruimte en resolutie voor het uitvoerbestand. Deze instellingen kunnen desgewenst automatisch door Acrobat worden bepaald. Als u de kleurenafbeeldingen in het bestand wilt converteren naar grijswaarden, kiest u Grijswaarden.

Opmerking:

Hogere resoluties zoals 2400 ppi zijn alleen geschikt voor kleine paginaformaten (tot 17,338 cm of 6,826 inches).

Opties voor TIFF

TIFF is een flexibele indeling voor bitmapafbeeldingen die door vrijwel alle teken-, beeldbewerkings- en paginaopmaakprogramma’s wordt ondersteund. De resolutie wordt automatisch bepaald.

Bestandsinstellingen

Monochroom

Hier geeft u een compressie-indeling op. CCITTG4, de standaardinstelling, levert in het algemeen de kleinste bestandsgrootte op. Ook met ZIP-compressie maakt u een klein bestand.

Opmerking:

TIFF-bestanden die zijn opgeslagen met JPEG- of ZIP-compressie kunnen in bepaalde toepassingen niet worden geopend. In dat geval wordt u geadviseerd om LZW te gebruiken.  

Kleurbeheer

RGB/CMYK/Grijswaarden/Overig

Hier geeft u het type kleurbeheer voor het uitvoerbestand op.

Conversie

Kleurruimte/resolutie

Hiermee definieert u een kleurruimte en resolutie voor het uitvoerbestand. Deze instellingen kunnen desgewenst automatisch door Acrobat worden bepaald. Als u de kleurenafbeeldingen in het bestand wilt converteren naar grijswaarden, kiest u Grijswaarden.

Opmerking:

Hogere resoluties zoals 2400 ppi zijn alleen geschikt voor kleine paginaformaten (tot 17,338 cm of 6,826 inches).

Opties voor Microsoft Word en RTF

U kunt een PDF exporteren naar een Word-indeling (DOCX of DOC) of Rich Text Format (RTF). Selecteer in Acrobat Alle tools > Een PDF exporteren. Selecteer in het rechterdeelvenster Microsoft Word of andere indeling

Opmaakinstellingen

 • Doorlopende tekst behouden: hiermee geeft u op dat de tekststroom behouden moet blijven.
 • Pagina-indeling behouden: hiermee geeft u aan dat de paginaopmaak behouden moet blijven.

Instellingen voor opmerkingen

 • Opmerkingen opnemen: hiermee exporteert u opmerkingen naar het uitvoerbestand.

Instellingen voor afbeeldingen

 • Afbeeldingen opnemenhiermee worden afbeeldingen geëxporteerd naar het uitvoerbestand.

Instellingen voor tekstherkenning

 • Tekst herkennen indien nodighiermee wordt tekst herkend als de PDF afbeeldingen met tekst bevat.
 • Taal instellen: hiermee geeft u de taalinstelling voor OCR op.

Opties voor HTML-webpagina

Selecteer het vervolgkeuzemenu naast andere opties en vervolgens HTML. U kunt de opties voor instellingen selecteren om uw voorkeuren bij exporteren in te stellen.

De werkbalk PDF exporteren wordt weergegeven en de andere indeling wordt gemarkeerd.

Instellingen in bestands- en navigatievensters

Enkele HTML-pagina

Geeft aan dat er één HTML-bestand wordt gemaakt wanneer u naar HTML exporteert. Als u een navigatievenster wilt toevoegen, schakelt u het volgende in:

 • Navigatieframe toevoegen op basis van koppen

 • Navigatieframe toevoegen op basis van documentbladwijzers

Meerdere HTML-pagina's

Geeft aan dat er meerdere HTML-bestanden worden gemaakt wanneer u naar HTML exporteert. Kies een van de criteria om het document in meerdere HTML-bestanden te splitsen.

 • Splitsen op basis van documentkoppen

 • Verdelen volgens documentbladwijzers

Instellingen voor inhoud

Afbeeldingen opnemen

Hiermee geeft u op dat afbeeldingen worden geëxporteerd als u een PDF exporteert als HTML.

Kopteksten en voetteksten zoeken en verwijderen

Hiermee wordt opgegeven of de inhoud van de kop- en voettekst in de PDF moet worden verwijderd uit de HTML-bestanden.

Instellingen voor tekstherkenning

Tekst herkennen indien nodig

Hiermee wordt tekst herkend als de PDF afbeeldingen met tekst bevat.

Taal instellen

Hier kunt u de taalinstelling voor de OCR opgeven.

Opties voor werkbladen

Selecteer in Acrobat Alle tools > Een PDF exporteren en vervolgens Microsoft Excel. Selecteer het pictogram Instellingen om het dialoogvenster Opslaan als XLSX-instellingen te openen.

Instellingen voor Excel-werkmap

Hiermee geeft u aan of een werkblad moet worden gemaakt voor elke tabel of pagina, of voor het hele document.

Numerieke instellingen

Geeft de scheidingstekens op voor decimalen en duizendtallen voor numerieke gegevens. Selecteer een van de volgende opties:

 • Decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen detecteren op basis van landinstellingen

 • Behandel de volgende tekens als decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen. Typ of kies scheidingstekens in de betreffende velden.

Instellingen voor tekstherkenning

Tekst herkennen indien nodig

Hiermee wordt tekst herkend als de PDF afbeeldingen met tekst bevat.

Taal instellen

Hier kunt u de taalinstelling voor de OCR opgeven.

Opties voor PostScript of Encapsulated PostScript (EPS)

U kunt een PDF naar PostScript exporteren voor applicaties voor afdrukken en drukvoorbereiding. Het PostScript-bestand bevat volledige DSC-opmerkingen (Document Structuring Conventions) en andere geavanceerde gegevens die door Adobe Acrobat Distiller worden behouden. U kunt ook een EPS-bestand maken van een willekeurige PDF die u in andere applicaties wilt plaatsen of openen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de indeling waarnaar u een document converteert: PostScript of EPS.

Opmerking:

Als u EPS-bestanden maakt voor scheidingen in Acrobat Pro, moeten alle kleurruimten van afbeeldingen op CMYK-waarden ingesteld zijn.

Bestand met printerbeschrijving

De PostScript Printer Description (PPD) biedt de vereiste gegevens voor het correct indelen van een PostScript-bestand voor een bepaald uitvoerapparaat. Met Apparaatonafhankelijk kunt u alleen samengestelde PostScript- en EPS-bestanden maken (dus niet met gescheiden kleuren). Via Acrobat Standaard kunt u nagaan welke typen PostScript-bestanden u kunt maken en kunt u alle standaardinstellingen voor de conversie herstellen. Adobe PDF 7.0 is compatibel met de meeste apparaten. Deze optie is alleen beschikbaar bij de indeling PostScript (PS).

ASCII of Binair

Hiermee kunt u de uitvoerindeling van afbeeldingsgegevens opgeven. Binaire uitvoer levert kleinere bestanden op, maar niet alle workflows kunnen binaire uitvoer verwerken.

PostScript

Hiermee bepaalt u het niveau van de PostScript-compatibiliteit. Gebruik Taalniveau 3 alleen als het gewenste uitvoerapparaat dit ondersteunt. Taalniveau 2 is geschikt voor EPS-bestanden die in een ander document worden geplaatst en die als onderdeel van dat document door kleuren worden gescheiden. Gebruik Taalniveau 2 voor EPS-bestanden die u in Microsoft-applicaties wilt importeren.

Fontinvoeging

Hiermee geeft u de lettertypen op die moeten worden opgenomen in het PostScript. Ingesloten lettertypen worden van de PDF overgenomen. De lettertypen waarnaar wordt verwezen, worden van de computer overgenomen.

Opmerkingen opnemen

Hiermee wordt het uiterlijk van opmerkingen behouden in het resulterende PostScript-bestand.

TrueType naar Type 1 converteren

Hiermee converteert u TrueType-lettertypen naar Type 1-lettertypen in het resulterende PostScript-bestand.

Afdrukvoorbeeld opnemen

Hier wordt aangegeven of er een TIFF-voorbeeldbestand wordt gemaakt voor het resulterende EPS-bestand. Deze optie is niet beschikbaar als u opslaat als PostScript.

Paginabereik

Hiermee geeft u aan welke pagina's u wilt exporteren. Wanneer u bestanden exporteert als EPS-uitvoer, wordt elke pagina binnen het bereik als afzonderlijk EPS-bestand opgeslagen.

Opties voor tekst en XML

U kunt van PDF exporteren naar een tekst- en XML-indeling.

PDF naar XML

Als u een bestand in XML-indeling wilt exporteren, gaat u naar Alle tools Een PDF exporteren.Selecteer Microsoft Excel, de vervolgkeuzelijst naast Microsoft Excel en als laatste XML.

De werkbalk voor converteren in Acrobat wordt weergegeven en de optie Microsoft Excel is gemarkeerd

Selecteer het pictogram Instellingen om uw exportvoorkeuren in te stellen. 

PDF naar tekst

Als u een bestand in tekstindeling wilt exporteren, gaat u naar Alle tools Een PDF exporteren.Selecteer andere indeling en vervolgens de vervolgkeuzelijst naast andere indeling en vervolgens TXT.

De werkbalk voor converteren in Acrobat wordt weergegeven en de andere optie is gemarkeerd

Instellingen voor uitvoerbestand

Codering

Verwijst naar de binaire waarden (gebaseerd op internationale standaarden) die worden gebruikt voor de weergave van teksttekens. UTF-8 is een Unicode-weergave van tekens waarbij elk teken (byte) uit 8 bits bestaat. UTF-16 is een weergave met 16 bits per teken (byte). ISO-Latin-1 is een 8-bits weergave van tekens en is een superset van ASCII. UCS-4 is een Universal Character Set (universele tekenset) die is gecodeerd als 4 bytes (van 8 bits). HTML/ASCII is een 7-bits tekenweergave die is ontwikkeld door ANSI.

Standaardwaarde voor toewijzingstabel gebruiken gebruikt de standaard tekencodering die is vastgelegd in de tabellen voor toewijzing. U vindt deze in de map Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. In deze toewijzingstabellen is een groot aantal kenmerken van de methode voor gegevensuitvoer vastgelegd, zoals de volgende standaard tekencoderingen: UTF-8 (opslaan als XML of HTML 4.0.1) en HTML/ASCII (opslaan als HTML 3.2)

Bladwijzers genereren

Hiermee genereert u bladwijzerkoppelingen voor HTML- of XML-documenten. De koppelingen worden aan het begin van het resulterende HTML- of XML-document geplaatst.

Labels genereren voor niet-gelabelde bestanden

Hiermee genereert u tags voor bestanden die nog niet zijn getagd, zoals PDF's die met Acrobat 4.0 of lager zijn gemaakt. Als u deze optie niet selecteert, worden bestanden zonder tags niet geconverteerd.

Opmerking:

Labels worden alleen toegepast als onderdeel van het conversieproces en worden na de conversie genegeerd. Deze methode is niet bestemd voor het maken van gecodeerde PDF's van oudere bestanden

Instellingen voor afbeeldingsbestand

Afbeeldingen genereren

Hiermee bepaalt u hoe afbeeldingen worden geconverteerd. Vanuit HTML- en XML-documenten wordt verwezen naar geconverteerde afbeeldingsbestanden.

Submap gebruiken

Hier geeft u aan in welke map de gegenereerde afbeeldingen worden opgeslagen. De standaardwaarde is Afbeeldingen.

Voorvoegsel gebruiken

Hier geeft u het voorvoegsel op dat aan de namen van de afbeeldingsbestanden moet worden toegevoegd als er meerdere versies van hetzelfde bestand zijn. De bestandsnamen die aan afbeeldingen worden toegewezen, hebben de opmaak bestandsnaam_img_#.

Uitvoerindeling

Hiermee geeft u de definitieve bestandsindeling van afbeeldingen op. De standaardindeling is JPG.

Downsampling naar

Hiermee voert u een downsampling uit op afbeeldingsbestanden naar de aangegeven resolutie. Als u deze optie niet selecteert, hebben afbeeldingsbestanden dezelfde resolutie als het bronbestand. Afbeeldingsbestanden worden nooit geüpsampled.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?