Wanneer u PDF's exporteert naar verschillende bestandsindelingen met het gereedschap PDF exporteren, beschikt elke bestandsindeling over unieke conversie-instellingen.

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat DC. Als u Acrobat Reader DC gebruikt, raadpleegt u Wat kan ik doen met Adobe Reader? Als u Acrobat XI gebruikt, raadpleegt u Help bij Acrobat XI.

Adobe PDF-opties (Acrobat Pro DC)

U kunt PDF's opnieuw opslaan als geoptimaliseerde PDF's met de instellingen in het dialoogvenster PDF optimaliseren. In PDF optimaliseren kunt u de compatibiliteitsversie van uw PDF's wijzigen, zodat deze kunnen worden weergegeven met oudere versies van Acrobat DC of Acrobat Reader DC. Wanneer u de compatibiliteitsinstelling wijzigt, zijn nieuwere functies mogelijk niet meer in de PDF beschikbaar. Raadpleeg PDF-compatibiliteitsniveaus voor een uitleg van alle compatibiliteitsinstellingen.

Opmerking:

Als u bij de conversie van PDF's naar een bepaalde indeling elke keer dezelfde instellingen wilt gebruiken, kunt u die instellingen opgeven in het dialoogvenster Voorkeuren. Selecteer in het vak Converteren vanuit PDF een bestandsindeling in de lijst en klik op Instellingen bewerken. (Klik op elk gewenst moment op de knop Standaardinstellingen herstellen om de standaardinstellingen te herstellen.)

Conversie-instellingen voor afbeeldingen

Opties voor JPEG en JPEG2000

Opmerking:

Als uw PDF een verzameling afbeeldingen bevat, kunt u deze elk afzonderlijk exporteren als JPEG-, PNG- of TIFF-bestanden door Gereedschappen > PDF exporteren > Afbeelding > Alle afbeeldingen exporteren te kiezen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de indeling waarnaar u een document exporteert: JPEG of JPEG2000.

Grijswaarden/Kleur

Hiermee geeft u een compressie-instelling op die de juiste balans heeft tussen bestandsgrootte en afbeeldingskwaliteit. Hoe kleiner het bestand, des te lager de afbeeldingskwaliteit.

Grootte

Hiermee verdeelt u de te comprimeren afbeelding in tegels van een bepaalde grootte. Als de hoogte of breedte van de afbeelding geen veelvoud van de tegelgrootte is, worden langs de randen gedeeltelijke tegels gebruikt. De afbeeldingsgegevens worden per tegel gecomprimeerd en kunnen afzonderlijk worden gedecomprimeerd. U wordt geadviseerd de standaardwaarde 256 te gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar voor de indeling JPEG2000.

Indeling

Hiermee bepaalt u hoe het bestand wordt weergegeven. Alleen beschikbaar voor de indeling JPEG.

Basislijn (standaard)

Hiermee geeft u de afbeelding weer wanneer deze volledig is gedownload. De indeling JPEG wordt door de meeste webbrowsers herkend.

Basislijn (geoptimaliseerd)

Hiermee optimaliseert u de kwaliteit van de afbeeldingskleuren en kunt u de bestandsgrootte verkleinen. Deze optie wordt niet door alle webbrowsers ondersteund.

Progressief (3 scans-5 scans)

Hiermee downloadt u de afbeelding eerst met een lage resolutie, waarna het downloaden wordt vervolgd en de kwaliteit in stappen wordt verhoogd.

RGB/CMYK/Grijswaarden

Hiermee geeft u aan welk type kleurbeheer u op het uitvoerbestand wilt toepassen en of u een ICC-profiel wilt insluiten.

Opmerking:

Als u de opdracht Exporteren naar of Alle afbeeldingen exporteren gebruikt voor een PDF die JPEG- en JPEG 2000-afbeeldingen bevat en de inhoud exporteert naar de JPEG- of JPEG 2000-indeling, ziet de resulterende afbeelding er mogelijk anders uit wanneer deze wordt geopend in Acrobat DC. Dit kan voorkomen als het kleurprofiel van de afbeeldingen is opgenomen op paginaniveau maar niet in de afbeeldingsgegevens. In dat geval kan Acrobat DC het kleurprofiel op paginaniveau niet overbrengen naar de resulterende opgeslagen afbeelding.

Kleurruimte/resolutie

Hiermee definieert u een kleurruimte en resolutie voor het uitvoerbestand. Deze instellingen kunnen desgewenst automatisch door Acrobat worden bepaald. Als u de kleurenafbeeldingen in het bestand wilt converteren naar grijswaarden, kiest u Grijswaarden.

Opmerking:

Hogere resoluties, zoals 2400 ppi (pixels per inch), zijn alleen geschikt voor kleine paginaformaten (tot 17,338 cm of 6,826 inch).

Opties voor PNG

De PNG-indeling is handig voor afbeeldingen die worden gebruikt op het web.

Interliniëring

Hiermee bepaalt u of de afbeelding geïnterlinieerd moet zijn. Met Geen maakt u een afbeelding die in een webbrowser pas wordt weergegeven nadat het downloaden is voltooid. Met Adam7 maakt u een afbeelding waarvan versies met een lage resolutie worden weergegeven terwijl het volledige afbeeldingsbestand wordt gedownload. Met Adam7 zorgt u ervoor dat de downloadtijd korter lijkt terwijl de gebruikers ervan verzekerd zijn dat het downloaden doorgaat. Dit betekent wel dat de bestandsgrootte toeneemt.

Filter

Hiermee kunt u een filteralgoritme selecteren.

Geen

Hiermee comprimeert u de afbeelding zonder een filter te gebruiken. Deze optie wordt geadviseerd voor afbeeldingen met geïndexeerde kleuren en bitmapafbeeldingen.

Sub

Hiermee optimaliseert u de compressie van afbeeldingen met gelijkmatig verdeelde horizontale patronen of mengingen.

Actief

Hiermee optimaliseert u de compressie van afbeeldingen met gelijkmatig verdeelde verticale patronen.

Gemiddeld

Hiermee optimaliseert u de compressie van ruis op laag niveau door de kleurwaarden van aangrenzende pixels te middelen.

Paeth

Hiermee optimaliseert u de compressie van ruis op laag niveau door aangrenzende kleurwaarden opnieuw toe te wijzen.

Aangepast

Hiermee past u het filteralgoritme toe dat het meest geschikt is voor de afbeelding: Sub, Naar boven, Gemiddeld of Paeth. Selecteer Aangepast als u niet zeker weet welk filter u wilt gebruiken.

RGB/Grijswaarden

Hiermee geeft u aan welk type kleurbeheer u voor het uitvoerbestand wilt gebruiken en of u een ICC-profiel wilt insluiten.

Kleurruimte/resolutie

Hiermee definieert u een kleurruimte en resolutie voor het uitvoerbestand. Deze instellingen kunnen desgewenst automatisch door Acrobat worden bepaald. Als u de kleurenafbeeldingen in het bestand wilt converteren naar grijswaarden, kiest u Grijswaarden.

Opmerking:

Hogere resoluties, zoals 2400 ppi, zijn alleen geschikt voor kleine paginaformaten (tot 17,338 cm of 6,826 inch).

Opties voor TIFF

TIFF is een flexibele indeling voor bitmapafbeeldingen die door vrijwel alle teken-, beeldbewerkings- en paginaopmaakprogramma’s wordt ondersteund. De resolutie wordt automatisch bepaald.

Monochroom

Hier geeft u een compressie-indeling op. CCITTG4, de standaardinstelling, levert in het algemeen de kleinste bestandsgrootte op. Ook met ZIP-compressie maakt u een klein bestand.

Opmerking:

TIFF-bestanden die zijn opgeslagen met JPEG- of ZIP-compressie kunnen in bepaalde toepassingen niet worden geopend. In dat geval wordt u geadviseerd om LZW te gebruiken.  

RGB/CMYK/Grijswaarden/Overig

Hier geeft u het type kleurbeheer voor het uitvoerbestand op.

Kleurruimte/resolutie

Hiermee definieert u een kleurruimte en resolutie voor het uitvoerbestand. Deze instellingen kunnen desgewenst automatisch door Acrobat worden bepaald. Als u de kleurenafbeeldingen in het bestand wilt converteren naar grijswaarden, kiest u Grijswaarden.

Opmerking:

Hogere resoluties, zoals 2400 ppi, zijn alleen geschikt voor kleine paginaformaten (tot 17,338 cm of 6,826 inch).

Opties voor Microsoft Word en RTF

U kunt een PDF naar Word-indeling (DOCX of DOC) of Rich Text Format (RTF) exporteren. De volgende opties zijn beschikbaar.

Doorlopende tekst behouden

Hiermee geeft u op dat de tekststroom moet worden behouden.

Pagina-indeling behouden

Hiermee geeft u op dat de pagina-indeling moet worden behouden.

Opmerkingen opnemen

Hiermee exporteert u opmerkingen naar het uitvoerbestand.

Afbeeldingen opnemen

Hiermee exporteert u afbeeldingen naar het uitvoerbestand.

Tekst herkennen indien nodig

Hiermee wordt tekst herkend als de PDF afbeeldingen met tekst bevat.

Taal instellen

Hier kunt u de taalinstelling voor de OCR opgeven.

Opties HTML-webpagina

Enkele HTML-pagina

Geeft aan dat er één HTML-bestand wordt gemaakt wanneer u naar HTML exporteert. Als u een navigatievenster wilt toevoegen, schakelt u het volgende in:

  • Navigatieframe toevoegen op basis van koppen

  • Navigatieframe toevoegen op basis van bladwijzers

Meerdere HTML-pagina's

Geeft aan dat er meerdere HTML-bestanden worden gemaakt wanneer u naar HTML exporteert. Kies een van de criteria om het document in meerdere HTML-bestanden verdelen.

  • Splitsen op basis van documentkoppen

  • Splitsen op basis van documentbladwijzers

Afbeeldingen opnemen

Hiermee geeft u op of afbeeldingen worden geëxporteerd als u een PDF exporteert als HTML.

Kopteksten en voetteksten zoeken en verwijderen

Hiermee wordt opgegeven of de kop- en voettekstinhoud in de PDF moet worden verwijderd uit de HTML-bestanden.

Tekst herkennen indien nodig

Hiermee wordt tekst herkend als de PDF afbeeldingen met tekst bevat.

Taal instellen

Hier kunt u de taalinstelling voor de OCR opgeven.

Opties voor werkbladen

Instellingen voor Excel-werkmap

Hiermee geeft u aan of een werkblad moet worden gemaakt voor elke tabel of pagina, of voor het hele document.

Numerieke instellingen

Geeft de scheidingstekens op voor decimalen en duizendtallen voor numerieke gegevens. Selecteer een van de volgende opties:

  • Decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen detecteren op basis van landinstellingen

  • De volgende tekens instellen als decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen Typ of kies scheidingstekens in de betreffende velden.

Tekst herkennen indien nodig

Hiermee wordt tekst herkend als de PDF afbeeldingen met tekst bevat.

Taal instellen

Hier kunt u de taalinstelling voor de OCR opgeven.

Opties voor PostScript of Encapsulated PostScript (EPS)

U kunt een PDF naar PostScript® exporteren, zodat u het bestand in afdruk- en prepress-toepassingen kunt gebruiken. Het PostScript-bestand bevat volledige DSC-opmerkingen (Document Structuring Conventions) en andere geavanceerde gegevens die door Adobe Acrobat Distiller® worden behouden. U kunt ook een EPS-bestand maken van een willekeurige PDF die u in andere toepassingen wilt plaatsen of openen. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de indeling waarnaar u converteert: PostScript of EPS.

Opmerking:

Als u EPS-bestanden maakt voor kleurscheidingen in Acrobat Pro DC, dienen alle afbeeldingskleurruimten CMYK te zijn.

Bestand met printerbeschrijving

De PPD (PostScript Printer Description) biedt de vereiste gegevens voor het correct indelen van een PostScript-bestand voor een bepaald uitvoerapparaat. Met Apparaatonafhankelijk kunt u alleen samengestelde PostScript- en EPS-bestanden maken (dus niet met gescheiden kleuren). Via Standaard in Acrobat kunt u nagaan welke typen PostScript-bestanden u kunt maken en kunt u alle standaardinstellingen voor de conversie herstellen. Adobe PDF 7.0 is compatibel met de meeste apparaten. Deze optie is alleen beschikbaar voor de indeling PostScript (PS).

ASCII of Binair

Hiermee kunt u de uitvoerindeling van afbeeldingsgegevens opgeven. Binaire uitvoer levert kleinere bestanden op, maar niet alle werkstromen kunnen binaire uitvoer verwerken.

PostScript

Hiermee bepaalt u het niveau van de PostScript-compatibiliteit. Gebruik Taalniveau 3 alleen als het gewenste uitvoerapparaat dit ondersteunt. Taalniveau 2 is geschikt voor EPS-bestanden die in een ander document worden geplaatst met gescheiden kleuren. Gebruik Taalniveau 2 voor EPS-bestanden die u in Microsoft-toepassingen wilt importeren.

Fontinvoeging

Hiermee geeft u de lettertypen op die moeten worden opgenomen in het PostScript. Ingesloten lettertypen worden van de PDF genomen; de lettertypen waarnaar wordt verwezen, worden van de gebruikte computer genomen.

Opmerkingen opnemen

Hiermee blijft het uiterlijk van opmerkingen behouden in het resulterende PostScript-bestand.

TrueType naar Type 1 converteren

Hiermee converteert u TrueType-lettertypen naar Type 1-lettertypen in het resulterende PostScript-bestand.

Afdrukvoorbeeld opnemen

Hier wordt aangegeven of er een TIFF-voorbeeldbestand wordt gemaakt voor het resulterende EPS-bestand. Deze optie is niet beschikbaar als u opslaat als PostScript.

Paginabereik

Hiermee geeft u aan welke pagina's u wilt exporteren. Wanneer u bestanden exporteert als EPS-uitvoer, wordt elke pagina binnen het bereik als afzonderlijk EPS-bestand opgeslagen.

Opties voor tekst en XML

Codering

De codering verwijst naar de binaire waarden (gebaseerd op internationale standaards) die worden gebruikt voor de weergave van teksttekens. UTF-8 is een Unicode-weergave van tekens waarbij elk teken (byte) uit 8 bits bestaat; UTF-16 is een weergave met 16 bits per teken (byte). ISO-Latin-1 is een 8-bits weergave van tekens en is een superset van ASCII. UCS-4 is een Universal Character Set (universele tekenset) die is gecodeerd als 4 bytes (van 8 bits). HTML/ASCII is een 7-bits tekenweergave die is ontwikkeld door ANSI.

Als u Standaardwaarde tabel gebruiken selecteert, wordt de standaardtekencodering gebruikt die is vastgelegd in de toewijzingstabellen. U vindt deze in de map Plug-ins\SaveAsXML\MappingTables. In deze toewijzingstabellen is een groot aantal kenmerken van de gegevensuitvoermethode vastgelegd, zoals de volgende standaardtekencoderingen: UTF-8 (Opslaan als XML of HTML 4.0.1) en HTML/ASCII (Opslaan als HTML 3.2).

Bladwijzers genereren

Hiermee genereert u bladwijzerkoppelingen voor HTML- of XML-documenten. De koppelingen worden aan het begin van het resulterende HTML- of XML-document geplaatst.

Labels genereren voor niet-gelabelde bestanden

Hiermee genereert u codes voor bestanden die nog niet zijn gecodeerd, zoals PDF's die met Acrobat 4.0 of lager zijn gemaakt. Als u deze optie niet inschakelt, worden niet-gecodeerde bestanden niet geconverteerd.

Opmerking:

Labels worden alleen toegepast als onderdeel van het conversieproces en worden na de conversie genegeerd. Deze methode is niet bestemd voor het maken van gecodeerde PDF's van oudere bestanden

Afbeeldingen genereren

Hiermee bepaalt u hoe afbeeldingen worden geconverteerd. Vanuit HTML- en XML-documenten wordt verwezen naar geconverteerde afbeeldingsbestanden.

Submap gebruiken

Hier geeft u aan in welke map de gegenereerde afbeeldingen worden opgeslagen. De standaardwaarde is Afbeeldingen.

Voorvoegsel gebruiken

Hier geeft u het voorvoegsel op dat aan de namen van de afbeeldingsbestanden moet worden toegevoegd als er meerdere versies van hetzelfde bestand zijn. De bestandsnamen die aan afbeeldingen worden toegewezen, hebben de indeling bestandsnaam_img_#.

Uitvoerindeling

Hiermee geeft u de definitieve bestandsindeling van afbeeldingen op. De standaardindeling is JPG.

Downsampling naar

Hiermee voert u een downsampling uit op afbeeldingsbestanden met de aangegeven resolutie. Als u deze optie niet selecteert, krijgen afbeeldingsbestanden dezelfde resolutie als het bronbestand. Afbeeldingsbestanden worden nooit geüpsampled.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid