Handboek Annuleren

Boeken en PDF-portfolio's afdrukken

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Boeken

Boeken zijn documenten met meerdere pagina's die zodanig op vellen papier worden gerangschikt dat de paginavolgorde na het vouwen correct is. U kunt een geniet boek met twee pagina's per vel maken; hierbij worden twee pagina's naast elkaar en aan beide zijden bedrukt, eenmaal gevouwen en op de vouw geniet. De eerste pagina wordt afgedrukt op hetzelfde vel als de laatste pagina. De tweede pagina wordt afgedrukt op hetzelfde vel als de op twee na laatste pagina, enzovoort. Elke pagina wordt automatisch op het vel gecentreerd en grote pagina's worden geschaald (verkleind) zodat deze binnen het afdrukbare gebied passen. Wanneer u de dubbelzijdige pagina's sorteert, vouwt en niet, is het resultaat één boek met de juiste paginering.

Voor het afdrukken van boeken moet de printer automatisch of handmatig dubbelzijdig afdrukken (afdrukken op beide zijden van het papier) ondersteunen. Voor handmatig dubbelzijdig afdrukken zijn twee aparte afdrukopdrachten nodig: een om de voorzijde te bedrukken en een tweede om de achterzijde te bedrukken. Als u wilt weten of uw printer dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, controleert u de printerhandleiding of neemt u contact op met de printerfabrikant.

Documenten met meerdere pagina's in Acrobat
Document met meerdere pagina's (links), pagina's in boekopmaak (midden) en pagina's afgedrukt en gevouwen in een nieuw boekje (rechts)

 1. Kies Bestand > Afdrukken en selecteer de printer.

 2. Geef op welke pagina's u wilt afdrukken:
  • Als u de pagina's van voor naar achter wilt afdrukken, selecteert u Alle.
  • Als u een groot boek wilt opdelen in kleinere delen, selecteert u Pagina's en geeft u een paginabereik voor de eerste groep op. Druk elk paginabereik apart af.
 3. Klik op Boek.

 4. Als u bepaalde pagina's op ander papier wilt afdrukken, geeft u die pagina's op bij de optie Bladen van/tot. Klik op de knop Eigenschappen en selecteer de juiste papierlade en eventuele andere opties.

 5. Kies aanvullende opties voor de pagina-afhandeling. De voorbeeldafbeelding verandert als u opties opgeeft.

  Subset van boek

  Hiermee bepaalt u op welke zijden van het papier wordt afgedrukt. Kies Beide zijden om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken (uw printer moet automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunen). Kies Alleen voorzijde om alle pagina's af te drukken die op de voorzijde van het papier worden weergegeven. Draai deze pagina's na het afdrukken om, kies opnieuw Bestand > Afdrukken en kies Alleen achterzijde. Afhankelijk van het printermodel moet u de pagina's mogelijk omdraaien en opnieuw ordenen om de achterzijden te bedrukken.

  Let op:

  Als uw printer geen ondersteuning biedt voor automatisch dubbelzijdig afdrukken, dient u de pagina's om te draaien en weer in de printer te plaatsen. De exacte stappen zijn afhankelijk van uw printermodel en u kunt de instellingen bijwerken via de Eigenschappen van de printer in het dialoogvenster Afdrukken. Zie Dubbelzijdig afdrukken voor meer informatie.

  Automatisch pagina's roteren binnen elk vel

  Hiermee worden alle pagina's automatisch geroteerd om deze het best te laten passen in het afdrukbare gebied.

  Bladen van

  Hiermee wordt het eerste en laatste af te drukken blad opgegeven. Acrobat bepaalt welke bladen moeten worden afgedrukt voor de afdruktaak. Als u bijvoorbeeld een document van 16 pagina's hebt, worden de vellen 1 tot en met 4 bedrukt.

  Boekbinding

  Hiermee wordt de afdrukstand bepaald voor binden. Kies Links voor tekst die van links naar rechts wordt gelezen, en Links (hoog) voor papier dat over de lange zijde wordt gevouwen, waarbij het afdrukgebied lang en smal is. Kies Rechts voor tekst die van rechts naar links wordt gelezen of voor Aziatisch verticaal lezen, en Rechts (hoog) voor papier dat over de lange zijde wordt gevouwen.

  Bindingen in Acrobat

  Bindingen in Acrobat
  Rechtse binding vergelijken met Rechts (hoog).

  Opmerking:

  Als u wilt voorkomen dat anderen in een gedeelde afdrukomgeving op de pagina's afdrukken voordat u de achterzijden hebt bedrukt, kunt u overwegen om voor het afdrukken van de achterzijden gebruik te maken van een andere papierlade.

Een PDF-portfolio bevat meerdere documenten die in één PDF zijn opgenomen. U kunt de deel-PDF's in een PDF-portfolio afzonderlijk of gezamenlijk afdrukken. Documenten worden in alfabetische volgorde afgedrukt, ongeacht de volgorde van de bestanden.

Opmerking:

Met de weergave Details kunt u de naam van een bestand of de volgorde van de bestanden binnen een PDF-portfolio wijzigen. Zie Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio.

 1. Open de PDF-portfolio. Als u alleen bepaalde PDF's wilt afdrukken, moet u die PDF's selecteren.
 2. Kies Bestand > Afdrukken en kies een van de volgende opties:

  Alle PDF-bestanden afdrukken

  Hiermee worden alle PDF's in de PDF-portfolio afgedrukt.

  Geselecteerde PDF-bestanden

  Hiermee worden de geselecteerde PDF's afgedrukt. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u in de lijst met deeldocumenten meerdere bestanden hebt geselecteerd.

 3. Kies de gewenste afdrukopties en klik op OK.

Opmerking:

Deelbestanden die geen PDF zijn, moeten in de oorspronkelijke toepassing worden afgedrukt. Als u een deelbestand wilt openen in de oorspronkelijke toepassing, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en kiest u Bestand openen in oorspronkelijke toepassing. Het bestand wordt alleen geopend als de oorspronkelijke toepassing is geïnstalleerd.

Pagina's die aan bladwijzers zijn gekoppeld, kunt u rechtstreeks via het tabblad Bladwijzers afdrukken. Bladwijzers worden weergegeven in een hiërarchie, met bovenliggende en onderliggende (afhankelijke) bladwijzers. Als u een bovenliggende bladwijzer afdrukt, wordt ook alle pagina-inhoud afgedrukt die is gekoppeld aan onderliggende bladwijzers.

Bladwijzers die geen pagina-inhoud weergeven, kunnen niet worden afgedrukt. Met sommige bladwijzers wordt bijvoorbeeld een bestand geopend of geluid afgespeeld. Als u een combinatie van afdrukbare en niet-afdrukbare bladwijzers selecteert, worden de niet-afdrukbare bladwijzers genegeerd.

Opmerking:

Bladwijzers die zijn gemaakt van gecodeerde inhoud, geven altijd pagina-inhoud weer. Gecodeerde inhoud vertegenwoordigt immers afdrukbare elementen in de documentstructuur, zoals koppen en afbeeldingen.

 1. Open een PDF met bladwijzers. Kies indien nodig Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Bladwijzers, zodat de bladwijzers in het navigatiegebied worden weergegeven.

 2. Selecteer een of meer bladwijzers en klik met de rechtermuisknop op de selectie.
 3. Kies Pagina's afdrukken in het menu.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account