Handboek Annuleren

Bladeren door PDF-pagina's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Door pagina's navigeren

Voor efficiënte navigatie door een PDF-document hebt u in Acrobat Reader verschillende opties. Hier volgen de veelgebruikte methoden:

 1. Volgende en Vorige: de werkbalk Paginanavigatie bevat de pijlen Omhoog en Omlaag om door de pagina's te navigeren. U kunt ook een paginanummer in het interactieve tekstvak typen om rechtstreeks naar die pagina te gaan.

 2. Schuifbalken: Verticale en horizontale schuifbalken worden in het documentvenster weergegeven wanneer niet het hele document zichtbaar is. U kunt de pijlen gebruiken of de schuifbalken slepen om verschillende pagina's of gebieden van de pagina weer te geven.

 3. Werkbalk Selecteren en zoomen: Deze werkbalk bevat knoppen en besturingselementen waarmee u de zoomfactor van de pagina kunt wijzigen. Hiermee kunt u het zoomniveau aanpassen voor betere leesbaarheid.

 4. Deelvenster Paginaminiaturen: Als u het deelvenster Paginaminiaturen wilt weergeven, selecteert u de knop Paginaminiaturen in de rechterwerkbalk. Als u een paginaminiatuur selecteert, kunt u naar die pagina in het documentvenster springen.

Opmerking:

Als u deze items niet ziet, selecteert u  > Weergave > Tonen/verbergen > Zijvensters.

Aanvullende navigatiemethoden gebruiken

U kunt ook navigeren aan de hand van de volgende navigatiemethoden:

 • Selecteer de knop Vorige pagina of Volgende pagina in de werkbalk.
 • Selecteer  > Weergave > Navigatie > [location].
 • Selecteer  > Weergave > Navigatie > Ga naar pagina. Typ vervolgens het paginanummer in het dialoogvenster Ga naar pagina en klik dan op OK.
 • De toetsen Page Up en Page Down op het toetsenbord gebruiken.

Navigeren door bladwijzerpagina's

Als u het weergavepad wilt achterhalen of naar pagina's met een bladwijzer wilt gaan, kunt u:

 • De opties Vorige weergave en Volgende weergave gebruiken in het dialoogvenster  > Weergave > Paginanavigatie.
 • Selecteer in het rechterdeelvenster de knop Bladwijzer en vervolgens de gewenste bladwijzer.

Opmerking: Als u het bladwijzerpictogram niet ziet in het rechterdeelvenster, gaat u naar  > Weergave > Tonen/verbergen > Zijvensters en selecteert u vervolgens Bladwijzers om bladwijzers te openen en hierdoor te navigeren.

Het is afhankelijk van de PDF die u opent of u eerst meerdere pagina's moet doorbladeren, verschillende gedeelten van de pagina moet bekijken of de zoomfactor moet wijzigen. U kunt op allerlei manieren in een PDF navigeren, maar de volgende methoden worden het meest gebruikt:

view-menu

Automatisch schuiven door een document

Wanneer u automatisch door een PDF schuift, wordt de informatie in het document geleidelijk in verticale richting over het scherm verplaatst. Als u het proces onderbreekt door met de schuifbalken omhoog of omlaag te schuiven naar een andere pagina of positie, wordt het automatisch schuiven vanaf die positie hervat. Aan het einde van de PDF wordt het automatische scrollen beëindigd totdat u opnieuw automatisch scrollen kiest.

Volg deze stappen om automatisch door een document te bladeren:

 1. Selecteer   > Weergave > Paginalay-out > Automatisch scrollen.
 2. Druk op Esc als u met schuiven wilt stoppen.

Weergavepad nalopen

Door het weergavepad na te lopen kunt u nagaan welke PDF-pagina's u eerder hebt bekeken. Er is een verschil tussen de vorige en volgende pagina en de vorige en volgende weergave.

 • Met de vorige en de volgende pagina wordt verwezen naar de direct voorgaande of navolgende pagina's, voor en na de momenteel actieve pagina.
 • Met de weergaven Vorige en Volgende wordt verwezen naar uw weergavegeschiedenis. Als u bijvoorbeeld naar een locatie verderop of eerder in een document gaat, worden deze stappen vastgelegd in de weergavegeschiedenis. Daarin worden de pagina's die u hebt bekeken, in de omgekeerde volgorde weergegeven.
 1. Selecteer de pijl omhoog en de pijl omlaag in de onderste werkbalken in het rechterdeelvenster.

  Of selecteer  > Weergave > Paginanavigatie > Vorige weergave.

 2. Selecteer  > Weergave > Paginanavigatie > Volgende weergave om door te gaan met uw navigatiepad.

Navigeren met koppelingen

Via koppelingen kunt u naar andere locaties in hetzelfde document, in andere PDF-documenten of naar websites gaan. Door op een koppeling te klikken kunt u ook bestandsbijlagen openen en 3D-inhoud, films en geluidsfragmenten afspelen. Voor het afspelen van mediaclips moet u over de juiste hardware en software beschikken.

De maker van het PDF-document bepaalt hoe de koppelingen in de PDF eruitzien.

Opmerking:

Tenzij een koppeling in Acrobat is gemaakt met de tool Koppeling, werkt een koppeling alleen correct als u in de Algemene voorkeuren de optie Webkoppelingen van URL's maken hebt ingeschakeld.

 1. Selecteer het gereedschap Selectie.
 2. Plaats de muisaanwijzer op het gekoppelde gebied op de pagina en wacht tot de aanwijzer in een wijzend handje verandert. Als de koppeling een verwijzing is naar het web, wordt in het handje een plusteken (+) of een w weergegeven. Klik vervolgens op de koppeling.

PDF's met bestandsbijlagen openen

Als u een PDF opent met een of meer bijgevoegde bestanden, wordt het venster Bijlagen automatisch geopend met een lijst van de bijgevoegde bestanden. U kunt deze bestanden bekijken, bewerken en opslaan, voor zover dat is toegestaan door de auteurs van het document.

Als u de PDF naar een nieuwe locatie verplaatst, worden ook de bijlagen verplaatst.

Een artikelthread openen en er doorheen navigeren

In PDF's zijn artikelen optionele elektronische threads die de auteur van een PDF kan definiëren. Artikelen leiden lezers door de inhoud van de PDF, waarbij pagina's en gedeelten van de pagina die niet in het artikel zijn opgenomen, worden overgeslagen. Dit werkt op dezelfde manier als het globaal doorkijken van een gewone krant of een tijdschrift, waarbij u een specifieke verhaallijn leest en de rest negeert. Tijdens het lezen van een artikel wordt er in- en uitgezoomd, zodat het scherm steeds is gevuld met het huidige gedeelte van het artikel.

Bij het lezen van een artikelthread in een PDF kunt u het volgende doen:

 1. Klik op de tool Handje in de werkbalk Algemene tools.
 2. Als u de knop Artikelen in het rechterdeelvenster wilt weergeven, selecteert u  > Weergave > Tonen/verbergen > Zijvensters > Artikelen.
 3. Dubbelklik op het pictogram Artikel om het artikel te lezen.
 4. U kunt door de artikelthread navigeren via Enter, Shift-klik, Shift+Enter of Ctrl-klik.
 5. Als u de artikelthread wilt afsluiten voordat u het einde bereikt, zorgt u dat de tool Handje is geselecteerd en drukt u op Shift+Ctrl op het toetsenbord. Dit herstelt de vorige paginaweergave.

Door gebruik te maken van deze navigatiefuncties in Acrobat Reader kunt u eenvoudig door pagina's bladeren, bladwijzers openen, paginaminiaturen gebruiken, automatisch scrollen inschakelen en artikelthreads volgen om uw leeservaring te verbeteren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?