Opmerking:

In Reader alle gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

U kunt met tekstbewerkingsopmerkingen in een PDF aangeven waar tekst moet worden bewerkt in het bronbestand. Met opmerkingen voor tekstbewerkingen wordt de feitelijke tekst in PDF niet gewijzigd. In plaats daarvan geven deze opmerkingen aan welke tekst moet worden verwijderd, ingevoegd of vervangen in het bronbestand op basis waarvan de PDF is gemaakt.

Er zijn twee basismethoden om tekst van annotaties te bewerken: vooraf selecteren en achteraf selecteren.

Vooraf selecteren of het gereedschap Tekstcorrectiemarkering

Gebruik het gereedschap Selecteren , of het gereedschap Tekstcorrectiemarkering en klik vervolgens met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (Mac OS) op de geselecteerde tekst om een menu met opties voor tekstbewerking te openen. Na het markeren van de tekst kunt u ook op een gereedschap voor tekst bewerken klikken.

Achteraf selecteren

Klik op het gereedschap voor het bewerken van tekst en selecteer vervolgens de tekst.

In Acrobat voor Windows kunt u tekstbewerkingen rechtstreeks exporteren naar het Microsoft Word-document waarop de PDF is gebaseerd om het brondocument te reviseren. Als u van deze functie gebruik wilt maken, moet u de PDF in Word met PDFMaker maken. Voordat u de tekstbewerkingen exporteert, moet u ervoor zorgen dat in de in te voegen opmerkingen de exacte tekst staat, met inbegrip van de spaties en alineamarkeringen die u wilt toevoegen. Als u extra aanwijzingen wilt toevoegen, zoals "Volgende tekst invoegen:", moeten deze woorden handmatig uit het Word-document worden verwijderd.

In Acrobat Pro in Windows kunt u tekstbewerkingsopmerkingen rechtstreeks exporteren naar een Autodesk AutoCAD-document waarop de PDF is gebaseerd om de bewerkingen op te nemen. Als u van deze functie gebruik wilt maken, moet u de PDF in AutoCAD met PDFMaker maken.

De optie Tekst vervangen
Optie Tekst vervangen: de geselecteerde tekst wordt doorgestreept en de nieuwe tekst wordt toegevoegd aan een gekoppelde pop-upnotitie.

Tekst vervangen

 1. Kies Gereedschappen > werkbalk Opmerking en selecteer Notitie bij tekstvervanging toevoegentoevoegen .

 2. Selecteer de tekst. De geselecteerde tekst wordt doorgestreept en er verschijnt een pop-upnotitie.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Typ de tekst die u wilt invoegen of toevoegen. Er verschijnt een invoegteken .

  • Als u wilt aangeven dat een nieuwe alinea moet worden toegevoegd, drukt u op Enter en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een alinea-invoegteken .

Een notitie toevoegen aan een tekstbewerking

 1. Activeer het gereedschap Selectie en klik met de rechtermuisknop op een tekstbewerking.
 2. Selecteer Pop-upnotitie openen in het menu.
 3. Typ uw opmerking in de pop-upnotitie.

Tekst invoegen

 1. Kies Gereedschappen > werkbalk Opmerking en selecteer Tekst invoegen bij cursor .

 2. Klik tussen de woorden of tekens op de plaats waar u de tekst wilt invoegen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Typ de tekst die u wilt invoegen.

  • Als u wilt aangeven dat een nieuwe alinea moet worden toegevoegd, drukt u op Enter en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een alinea-invoegteken 

  • Als u wilt aangeven dat een spatie moet worden toegevoegd, drukt u op de spatiebalk en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een spatie-invoegteken .  


  Opmerking:

  U kunt tekstbewerkingen ook aanduiden door tekst te selecteren met het gereedschap Selectie en vervolgens met de rechtermuisknop op de tekst te klikken en een tekstbewerking voor de annotatie te kiezen.

Tekst verwijderen

 1. Kies Gereedschappen > werkbalk Opmerking en selecteer het gereedschap Doorhalen .

 2. Selecteer de tekst die u wilt markeren voor verwijdering.

Tekstmarkeringen verwijderen

Opmerking:

Als opmerkingen op elkaar gestapeld zijn, verwijdert u de opmerkingen in de Lijst met opmerkingen: kies Opmerking > Lijst met opmerkingen, selecteer de opmerking en druk op de Del-toets.

 1. Selecteer de markering en druk op Delete.

Tekst markeren, doorhalen of onderstrepen

Opmerking:

In Reader zijn alleen de gereedschappen Notitie en Markeren beschikbaar. Andere gereedschappen voor opmerkingen zijn alleen beschikbaar voor in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Kies Gereedschappen > Opmerking om de menubalk weer te geven.

Menubalk voor de gereedschappen Tekst markeren, Tekst doorhalen en Tekst onderstrepen.
Kies Gereedschappen > Opmerking om de menubalk weer te geven voor de gereedschappen Tekst markeren, Tekst doorhalen en Tekst onderstrepen

Met de gereedschappen Tekst markeren, Doorhalen en Onderstrepen kunt u losstaande opmerkingen of opmerkingen in combinatie met notities toevoegen.

U kunt een markering aan een notitie toevoegen of tekst doorhalen of onderstrepen door de tekst te selecteren met het gereedschap Selectie, met de rechtermuisknop te klikken, en vervolgens de gewenste optie te kiezen in het menu dat verschijnt. Als u echter een groot stuk tekst markeert, zijn de meer specialistische gereedschappen sneller en gemakkelijker te gebruiken.

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking en selecteer het gereedschap Markering , Doorhalen of Onderstrepen .

  Opmerking:

  Als u meer dan één opmerking wilt toevoegen met de gereedschappen Doorhalen of Onderstrepen, kiest u Gereedschap geselecteerd houden in het optiemenu nadat u het gereedschap hebt geselecteerd. Het gereedschap Tekst markeren blijft geselecteerd nadat u de eerste opmerking hebt toegevoegd.

 2. Sleep het gereedschap vanaf het begin van de tekst die u wilt markeren. Houd Ctrl ingedrukt en sleep het gereedschap om een rechthoekig stuk tekst te markeren. Deze functie is vooral handig voor het markeren van tekst in een kolom.
 3. (Optioneel) Als u een notitie wilt toevoegen, dubbelklikt u op de markering en voegt u tekst toe in een pop-upnotitie.

U kunt ook de kleur van de gemarkeerde tekst wijzigen. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) op de gemarkeerde tekst en klik op Eigenschappen om het dialoogvenster Eigenschappen van markeren te openen. In dit dialoogvenster kunt u de kleur wijzigen.

De optie Markeerkleur wijzigen
De optie Markeerkleur wijzigen: met deze optie kunt u de kleur van de gemarkeerde tekst wijzigen.

Als u de markering van de tekst wilt verwijderen (zonder de tekst zelf te verwijderen), klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de gemarkeerde tekst. Klik vervolgens op Verwijderen.

Markeerkleur verwijderen
De markeerkleur verwijderen zonder de tekst te verwijderen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid