Handboek Annuleren

Tekst met bewerkingen markeren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

U kunt met tekstbewerkingsopmerkingen in een PDF aangeven waar tekst moet worden bewerkt in het bronbestand. Met opmerkingen voor tekstbewerkingen wordt de feitelijke tekst in PDF niet gewijzigd. In plaats daarvan geven deze opmerkingen aan welke tekst moet worden verwijderd, ingevoegd of vervangen in het bronbestand op basis waarvan de PDF is gemaakt.

Opmerkingen toevoegen aan een PDF

Snel online opmerkingen toevoegen aan een PDF

Opmerking:

In Reader zijn alle gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Er zijn twee basismethoden om tekst van annotaties te bewerken: vooraf selecteren en achteraf selecteren.

Vooraf selecteren of het gereedschap Tekstcorrectiemarkering

Gebruik het gereedschap Selecteren of het gereedschap Tekstcorrectiemarkering en klik vervolgens met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (Mac OS) op de geselecteerde tekst om een menu met opties voor tekstbewerking te openen. Na het markeren van de tekst kunt u ook op een gereedschap voor tekstbewerking klikken.

Achteraf selecteren

Klik op het gereedschap voor het bewerken van tekst en selecteer vervolgens de tekst.

In Acrobat voor Windows kunt u tekstbewerkingen rechtstreeks exporteren naar het Microsoft Word-document waarop de PDF is gebaseerd om het brondocument te reviseren. Als u van deze functie gebruik wilt maken, moet u de PDF in Word met PDFMaker maken. Voordat u de tekstbewerkingen exporteert, moet u ervoor zorgen dat in de in te voegen opmerkingen de exacte tekst staat, met inbegrip van de spaties en alineamarkeringen die u wilt toevoegen. Als u extra aanwijzingen wilt toevoegen, zoals "Volgende tekst invoegen:", moeten deze woorden handmatig uit het Word-document worden verwijderd.

In Acrobat Pro in Windows kunt u tekstbewerkingsopmerkingen rechtstreeks exporteren naar een Autodesk AutoCAD-document waarop de PDF is gebaseerd om de bewerkingen op te nemen. Als u van deze functie gebruik wilt maken, moet u de PDF in AutoCAD met PDFMaker maken.

De optie Tekst vervangen
Optie Tekst vervangen: de geselecteerde tekst wordt doorgestreept en de nieuwe tekst wordt toegevoegd aan een gekoppelde pop-upnotitie.

Tekst markeren, doorhalen of onderstrepen

Opmerking:

In Reader zijn alleen de gereedschappen Notitie en Markeren beschikbaar. Andere gereedschappen voor opmerkingen zijn alleen beschikbaar voor in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Kies Gereedschappen > Opmerking om de werkbalk weer te geven.

Menubalk voor de gereedschappen Tekst markeren, Tekst doorhalen en Tekst onderstrepen.
Kies Gereedschappen > Opmerking om de werkbalk weer te geven voor de gereedschappen Tekst markeren, Tekst doorhalen en Tekst onderstrepen

Met de gereedschappen Tekst markeren, Doorhalen en Onderstrepen kunt u losstaande opmerkingen of opmerkingen in combinatie met notities toevoegen.

U kunt een markering aan een notitie toevoegen of tekst doorhalen of onderstrepen door de tekst te selecteren met het gereedschap Selectie, met de rechtermuisknop te klikken, en vervolgens de gewenste optie te kiezen in het menu dat verschijnt. Als u echter een groot stuk tekst markeert, zijn de meer specialistische gereedschappen sneller en gemakkelijker te gebruiken.

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking en selecteer het gereedschap Tekst markeren , Tekst doorhalen of Tekst onderstrepen .

  Opmerking:

  Als u meer dan één opmerking wilt toevoegen met de gereedschappen Doorhalen of Onderstrepen, kiest u Gereedschap geselecteerd houden in het optiemenu nadat u het gereedschap hebt geselecteerd. Het gereedschap Tekst markeren blijft geselecteerd nadat u de eerste opmerking hebt toegevoegd.

 2. Sleep het gereedschap vanaf het begin van de tekst die u wilt markeren. Houd Ctrl ingedrukt en sleep het gereedschap om een rechthoekig stuk tekst te markeren. Deze functie is vooral handig voor het markeren van tekst in een kolom.
 3. (Optioneel) Als u een notitie wilt toevoegen, dubbelklikt u op de markering en voegt u tekst toe in een pop-upnotitie.

U kunt ook de kleur van de gemarkeerde tekst wijzigen. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) op de gemarkeerde tekst en klik op Eigenschappen om het dialoogvenster Eigenschappen van markeren te openen. In dit dialoogvenster kunt u de kleur wijzigen.

De optie Markeerkleur wijzigen
De optie Markeerkleur wijzigen: met deze optie kunt u de kleur van de gemarkeerde tekst wijzigen.

Als u de markering van de tekst wilt verwijderen (zonder de tekst zelf te verwijderen), klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de gemarkeerde tekst. Klik vervolgens op Verwijderen.

Markeerkleur verwijderen
De markeerkleur verwijderen zonder de tekst te verwijderen.

Tekst vervangen

 1. Kies Gereedschappen > werkbalk Opmerking en selecteer Notitie bij tekstvervanging toevoegentoevoegen  .

 2. Selecteer de tekst. De geselecteerde tekst wordt doorgestreept en er verschijnt een pop-upnotitie.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Typ de tekst die u wilt invoegen of toevoegen. Er verschijnt een invoegteken .

  • Als u wilt aangeven dat een nieuwe alinea moet worden toegevoegd, drukt u op Enter en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een alinea-invoegteken 

Een notitie toevoegen aan een tekstbewerking

 1. Activeer het gereedschap Selectie en klik met de rechtermuisknop op een tekstbewerking.
 2. Selecteer Pop-upnotitie openen in het menu.
 3. Typ uw opmerking in de pop-upnotitie.

Tekst invoegen

 1. Selecteer Tekst invoegen bij cursor op de werkbalk van het gereedschap Opmerking.

 2. Klik tussen de woorden of tekens op de plaats waar u de tekst wilt invoegen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Typ de tekst die u wilt invoegen.

  • Als u wilt aangeven dat een nieuwe alinea moet worden toegevoegd, drukt u op Enter en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een alinea-invoegteken .

  • Als u wilt aangeven dat een spatie moet worden toegevoegd, drukt u op de spatiebalk en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een spatie-invoegteken .  


  Opmerking:

  U kunt tekstbewerkingen ook aanduiden door tekst te selecteren met het gereedschap Selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst te klikken en een tekstbewerking voor de annotatie te kiezen.

Tekst verwijderen

 1. Selecteer het gereedschap Doorhalen op de werkbalk van het gereedschap Opmerking.

 2. Selecteer de tekst die u wilt markeren voor verwijdering.

Tekstmarkeringen verwijderen

Opmerking:

Als opmerkingen op elkaar gestapeld zijn, verwijdert u de opmerkingen in de Lijst met opmerkingen: kies Opmerking > Lijst met opmerkingen, selecteer de opmerking en druk op de Del-toets.

 1. Selecteer de markering en druk op Delete.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account