Handboek Annuleren

Tekst met bewerkingen markeren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Overzicht

U kunt markeringstools gebruiken om suggesties te geven voor het opmaken van tekst, het structureren van een document of het bieden van andere bewerkingssuggesties. Markeringen en opmerkingen veranderen niets aan de feitelijke tekst in de PDF. Zie de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:

Tekst markeren, doorhalen of onderstrepen

U kunt een van de volgende manieren gebruiken om markeringen aan uw tekst toe te voegen:

Via de tool Tekst selecteren:

 1. Gebruik de tool Tekst selecteren om de tekst te selecteren die u wilt markeren.
 2. Op de opmaakwerkbalk die verschijnt, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u tekst wilt markeren, selecteert u
  • Als u tekst wilt doorhalen, selecteert u
  • Als u tekst wilt onderstrepen, selecteert u
  • Als u tekst wilt redigeren, selecteert u
  • Als u tekst wilt kopiëren, selecteert u
  • Als u geselecteerde tekst wilt bewerken, selecteert u
Markeringstools in Adobe Acrobat voor desktop

Via Markeringstools:

 1. Selecteer op de werkbalk Snelle acties de tool Tekst markeren en plaats de cursor op de tekst die u wilt markeren. 
 2. Als u de tool Markeren hebt geselecteerd, kunt u meerdere gedeelten tekst markeren door gewoon over de tekst te slepen. Als u klaar bent, deselecteert u de tool.
 3. Om andere markeringen toe te voegen vouwt u het menu van de tool Markeren uit en selecteert u de tool voor andere markeringen.
text-highlighted

De kleur van de markering wijzigen

 1. Klik op de markering.
 2. Selecteer het kleurpictogram in de miniwerkbalk die wordt weergegeven.
 3. Selecteer de gewenste kleur in het kleurenpalet.

De markering wordt in de geselecteerde kleur weergegeven.

De markering verwijderen

Als u de markering wilt verwijderen, klikt u op de markering en selecteert u vervolgens

Een opmerking toevoegen aan de markering

 1. Dubbelklik op de markering.

  Een opmerkingenvenster wordt geopend. 

 2. U kunt ook klikken (Control ingedrukt houden en klikken op macOS) op de markering en het pictogram van de notitie selecteren. 

  Er wordt een veld voor opmerkingen geopend.

 3. Typ uw bericht in het opmerkingenveld en selecteer Publiceren.

Tekst vervangen

 1. Vouw op de werkbalk Snelle acties de tool Opmerkingen uit en selecteer Geselecteerde tekst vervangen.

  Tools voor opmerkingen in Adobe Acrobat voor desktop

 2. Selecteer de tekst die u wilt vervangen.

  De geselecteerde tekst wordt doorgestreept.

 3. Dubbelklik op de geselecteerde tekst en typ vervolgens de tekst die moet worden ingevoegd of toegevoegd.

  Er verschijnt een invoegteken Als u wilt aangeven dat een nieuwe alinea moet worden toegevoegd, drukt u op Enter en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een alinea-invoegteken .

Tekst invoegen

 1. Vouw op de werkbalk Snelle acties de tool Opmerkingen uit en selecteer vervolgens Tekst invoegen.

 2. Klik tussen de woorden of tekens op de plaats waar u tekst wilt invoegen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Typ de tekst die u wilt invoegen.

  • Als u wilt aangeven dat een nieuwe alinea moet worden toegevoegd, drukt u op Enter en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een alinea-invoegteken .

  • Als u wilt aangeven dat een spatie moet worden toegevoegd, drukt u op de spatiebalk en sluit u de pop-upnotitie zonder tekst toe te voegen. Er verschijnt een spatie-invoegteken.

  Opmerking:

  U kunt tekstbewerkingen ook aanduiden door tekst te selecteren met de tool Selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst te klikken en een tekstbewerking voor de notitie te kiezen.

Tekstbewerkingen exporteren

In Acrobat voor Windows® kunt u tekstbewerkingen rechtstreeks exporteren naar het Microsoft® Word-document waarop de PDF is gebaseerd om het brondocument te reviseren. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u PDFMaker gebruiken om het bestand te converteren van Word naar PDF. Voordat u de tekstbewerkingen exporteert, moet u ervoor zorgen dat in de in te voegen opmerkingen de exacte tekst staat, met inbegrip van de spaties en alineamarkeringen die u wilt toevoegen. Als u extra aanwijzingen wilt toevoegen, zoals "Volgende tekst invoegen:", moeten deze woorden handmatig uit het Word-document worden verwijderd.

In Acrobat Pro op Windows® kunt u tekstbewerkingsopmerkingen rechtstreeks exporteren naar een Autodesk AutoCAD-document waarop de PDF is gebaseerd om de bewerkingen op te nemen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de PDF in AutoCAD met PDFMaker maken.

De optie Tekst vervangen
Optie Tekst vervangen: de geselecteerde tekst wordt doorgestreept en de nieuwe tekst wordt toegevoegd aan een gekoppelde pop-upnotitie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?