Handboek Annuleren

Digitale handtekeningen valideren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Stel uw voorkeuren voor verificatie van tevoren in. Hiermee kunt u zich ervan verzekeren dat digitale handtekeningen geldig zijn als u een PDF opent en de verificatiegegevens bij de handtekening verschijnen. Zie Voorkeuren voor handtekeningverificatie instellen voor meer informatie.

Wanneer digitale handtekeningen worden gevalideerd, geeft op de documentberichtenbalk een pictogram de status van de handtekening aan. Extra gegevens over de status verschijnen in het venster Handtekeningen en in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening.

Validatie van digitale handtekeningen instellen

Als u een ondertekend document ontvangt, wilt u mogelijk de handtekening(en) valideren om de ondertekenaar en de ondertekende inhoud te verifiëren. Afhankelijk van de configuratie van uw toepassing kan de validatie ook automatisch worden uitgevoerd. De geldigheid van de handtekening wordt bepaald door de authenticiteit van de certificaatstatus van de digitale id van de ondertekenaar en de documentintegriteit te controleren:

 • Verificatie van de authenticiteit bevestigt dat het certificaat van de ondertekenaar is of dat de bovenliggende certificaten voorkomen in de lijst met vertrouwde identiteiten van de validator. Daarnaast wordt bevestigd of het ondertekeningscertificaat geldig is op basis van de configuratie door de gebruiker van Acrobat of Reader.

 • Verificatie van de documentintegriteit bevestigt of de ondertekende inhoud is gewijzigd na ondertekening. Bij een wijziging bevestigt de verificatie van de documentintegriteit of de inhoud is gewijzigd op een manier die is toegestaan door de ondertekenaar.

Voorkeuren voor handtekeningverificatie instellen

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 3. Klik voor Verificatie op Meer.

 4. Als u automatisch alle handtekeningen in een PDF wilt controleren wanneer u het document opent, selecteert u Handtekeningen verifiëren wanneer het document wordt geopend. Deze optie is standaard geselecteerd.

 5. Selecteer zo nodig verificatieopties op en klik op OK.

  Verificatiegedrag

  Bij het verifiëren

  Met deze opties geeft u methoden op waarmee u kunt bepalen welke insteekmodule moet worden gebruikt voor de verificatie van een handtekening. Meestal wordt automatisch de juiste insteekmodule geselecteerd. Neem contact op met de systeembeheerder over de specifieke vereisten waaraan insteekmodules voor handtekeningvalidatie moeten voldoen.

  Wanneer mogelijk succesvolle controle op certificaatintrekking vereisen bij verificatie van handtekeningen…

  Hiermee wordt tijdens de validatie gecontroleerd of certificaten voorkomen op een lijst met uitgesloten certificaten. Deze optie is standaard geselecteerd. Als u deze optie uitschakelt, wordt de intrekkingsstatus van handtekeningen voor goedkeuring genegeerd. Voor handtekeningen voor certificering is de intrekkingsstatus altijd ingeschakeld.

  Verlopen tijdstempels gebruiken

  Gebruikt de beveiligingstijd die wordt aangegeven door de tijdstempel of die is ingesloten in de handtekening, zelfs als het certificaat van de handtekening is verlopen. Deze optie is standaard geselecteerd. Door deze optie uit te schakelen, staat u toe dat verlopen tijdstempels worden genegeerd.

  Verificatietijd

  Handtekeningen verifiëren met

  Selecteer een optie om aan te geven hoe de geldigheid van de digitale handtekening wordt gecontroleerd. Standaard kunt u de tijd controleren op basis van de tijd waarop de handtekening is gemaakt. U kunt ook controleren op basis van de huidige tijd of de tijd die is ingesteld door een tijdstempelserver op het moment dat het document werd ondertekend.

  Verificatiegegevens

  Geeft aan of verificatiegegevens aan de ondertekende PDF moet worden toegevoegd. Standaard wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer de verificatiegegevens te groot zijn.

  Windows-integratie

  ALLE basiscertificaten in het Windows-certificaatarchief vertrouwen op

  Geef aan of alle basiscertificaten in het archief met Windows-certificaten moeten worden vertrouwd voor:

  • Handtekeningen valideren: certificaten worden vertrouwd voor de validatie van goedkeuringshandtekeningen.
  • Gecertificeerde documenten valideren: certificaten worden vertrouwd voor de validatie van certificeringshandtekeningen.

  Het selecteren van deze opties kan nadelige gevolgen voor de beveiliging hebben.

  Let op:

  Het wordt afgeraden om alle basiscertificaten in het Windows-certificaatarchief te vertrouwen. Veel certificaten die worden geleverd bij Windows, zijn ontworpen voor andere doeleinden dan het vaststellen van vertrouwde identiteiten.

Het vertrouwensniveau van een certificaat instellen

In Acrobat of Reader is de handtekening van een gecertificeerd of ondertekend document geldig als u en de ondertekenaar een vertrouwde relatie hebben. Het vertrouwensniveau van het certificaat geeft aan voor welke handelingen u de ondertekenaar vertrouwt.

U kunt de instellingen voor het vertrouwen van certificaten wijzigen om bepaalde handelingen toe te staan. U bijvoorbeeld de instellingen wijzigen om de dynamische inhoud en het ingesloten JavaScript in het gecertificeerde document in te schakelen.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 3. Voor Identiteiten en vertrouwde certificaten klikt u op Meer.
 4. Selecteer Vertrouwde certificaten aan de linkerkant.
 5. Selecteer een certificaat in de lijst en klik op Vertrouwen bewerken.
 6. Selecteer op het tabblad Vertrouwd de gewenste opties om aan te geven hoe u dit certificaat vertrouwt:

  Dit certificaat gebruiken als vertrouwd basiscertificaat

  Een basiscertificaat is de oorspronkelijke instantie in een reeks van certificeringsinstanties die het certificaat hebben uitgegeven. Als u het basiscertificaat vertrouwt, vertrouwt u op alle certificaten die door die certificeringsinstantie zijn uitgegeven.

  Ondertekende documenten of gegevens

  Hiermee bevestigt u de identiteit van de ondertekenaar.

  Gecertificeerde documenten

  Hiermee vertrouwt u documenten die de auteur met een handtekening heeft gecertificeerd. U vertrouwt de ondertekenaaar voor het certificeren van documenten en u accepteert handelingen die het gecertificeerde document uitvoert.

  Wanneer deze optie is geselecteerd, zijn de volgende opties beschikbaar:

  Dynamische inhoud

  Hiermee staat u toe dat films, geluid en andere dynamische elementen worden afgespeeld in een gecertificeerd document.

  Ingesloten JavaScript met hoge bevoegdheid

  Hiermee staat u toe dat geprivilegieerd JavaScript dat is ingesloten in PDF-bestanden, wordt uitgevoerd. JavaScript-bestanden kunnen worden gebruikt voor kwaadaardige doeleinden. Wees voorzichtig met deze optie en schakel deze alleen in als dit noodzakelijk is voor certificaten die u vertrouwt.

  Geprivilegieerde systeembewerkingen

  Hiermee staat u internetverbindingen, grensoverschrijdende scripts, stil afdrukken, verwijzingen naar externe objecten en het toepassen van import-/exportmethodologie toe op gecertificeerde documenten.

  Opmerking:

  Vink alleen Ingesloten JavaScript met hoge bevoegdheid en Gepriv. systeembewerkingen aan voor bronnen die u vertrouwt en met wie u nauw samenwerkt. Gebruik bijvoorbeeld deze opties voor uw werkgevers of serviceprovider.

 7. Klik op OK, sluit het dialoogvenster Instellingen voor digitale id's en vertrouwde certificaten en klik vervolgens op OK in het dialoogvenster Voorkeuren.

Zie de Gebruikersgids voor digitale handtekeningen op www.adobe.com/go/acrodigsig_nl voor meer informatie.

Deelvenster Handtekeningen voor digitale handtekeningen

In het venster Handtekeningen wordt informatie over elke digitale handtekening in het huidige document gegeven en kunt u de wijzigingshistorie van het document vanaf de eerste handtekening bekijken. Elke digitale handtekening is voorzien van een pictogram dat de huidige verificatiestatus aangeeft. De verificatiedetails worden onder elke handtekening vermeld en kunnen worden weergegeven door de handtekening uit te vouwen. In het venster Handtekeningen staat ook informatie over de tijd waarop het document is ondertekend en informatie over het vertrouwen en de ondertekenaar.

Venster Handtekeningen in Acrobat
Handtekeningen verifiëren in het venster Handtekeningen

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Handtekeningen of klik op de knop Handtekeningvenster op de documentberichtenbalk.

Opmerking:

Klik met de rechtermuisknop op een handtekeningveld in het venster Handtekeningen. Vervolgens kunt u veelvoorkomende taken voor handtekeningen uitvoeren, zoals een handtekening toevoegen, wissen of verifiëren. In sommige gevallen wordt het handtekeningveld echter geblokkeerd nadat u een document hebt ondertekend.

Ondertekenen in de modus Documentvoorbeeld

Als documentintegriteit van essentieel belang is voor de ondertekeningsworkflow, ondertekent u documenten met de functie Documentvoorbeeld. Met deze functie controleert u het document op inhoud die de vormgeving van het document kan wijzigen. Die inhoud wordt vervolgens onderdrukt, zodat u het document op een statische en veilige manier kunt bekijken en ondertekenen.

Met de functie Documentvoorbeeld kunt u uitzoeken of het document dynamische inhoud of externe afhankelijkheden bevat. Ook kunt u uitzoeken of het document elementen bevat zoals formuliervelden, multimedia of JavaScript die mogelijk van invloed zijn op de weergave. Nadat u het rapport hebt bekeken, kunt u over de problemen die in het rapport staan, contact opnemen met de auteur van het document.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.

 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.

 3. Voor Maken en Weergave klikt u op Meer.

 4. Selecteer bij Tijdens ondertekenen de optie Documenten in voorbeeldmodus weergeven en klik op OK.

 5. Klik in de PDF op het handtekeningenveld en kies Document ondertekenen.

  De documentberichtenbalk wordt weergegeven met de compatibiliteitsstatus en opties.

 6. (Optioneel) Klik op de documentberichtenbalk op Rapport bekijken (indien beschikbaar) en selecteer elk item in de lijst om details weer te geven. Vervolgens sluit u het dialoogvenster Rapport PDF-handtekeningen.

 7. Wanneer de compatibiliteitsstatus van het document naar wens is, klikt u op Document ondertekenen op de documentberichtenbalk en voegt u uw digitale handtekening toe.

 8. Sla de PDF op onder een andere bestandsnaam dan het oorspronkelijke bestand en sluit het document zonder het verder te wijzigen.

Een PDF certificeren

Wanneer u een PDF certificeert, geeft u aan dat u de inhoud goedkeurt. U kunt daarbij bovendien aangeven welke typen wijzigingen toegestaan zijn zonder dat het document de certificering verliest. Voorbeeld: een overheidsinstantie maakt een formulier met handtekeningvelden. Zodra het formulier is voltooid, wordt het gecertificeerd door de instantie, waarbij het gebruikers alleen wordt toegestaan om formuliervelden te wijzigen en om het document te ondertekenen. Gebruikers kunnen het formulier invullen en het document ondertekenen. Als ze pagina's verwijderen of opmerkingen toevoegen, is het document echter niet langer gecertificeerd.

U kunt een handtekening voor certificering alleen toepassen als de PDF geen andere handtekeningen bevat. Certificerende handtekeningen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn. Een blauw lint in het venster Handtekeningen geeft aan dat een handtekening een geldige handtekening voor certificatie is. Als u een digitale handtekening voor certificatie wilt toevoegen, moet u over een digitale id beschikken.

 1. Verwijder inhoud die de beveiliging van documenten in gevaar kan brengen, zoals JavaScripts, handelingen of ingesloten media.

 2. Kies Gereedschappen > Certificaten om het deelvenster te openen.

 3. Kies een van de volgende opties:

  Certificeren (zichtbare handtekening)

  Hiermee wordt een gecertificeerde handtekening geplaatst in een bestaand digitaal handtekeningveld (indien beschikbaar) of op de locatie die u hebt aangegeven.

  Certificeren (zonder zichtbare handtekening)

  Hiermee wordt het document gecertificeerd, maar uw handtekening wordt alleen in het deelvenster Handtekeningen weergegeven.

 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de handtekening te plaatsen (indien van toepassing), een digitale id op te geven en een optie in te stellen voor Toegestane acties na certificering.

  Opmerking:

  Als u Documenten in de modus Voorvertoning in Voorkeuren handtekening hebt ingeschakeld, klikt u op Document ondertekenen in de documentberichtenbalk.

 5. Sla de PDF op onder een andere bestandsnaam dan het oorspronkelijke bestand en sluit het document zonder het verder te wijzigen. Het wordt aangeraden het document onder een andere naam op te slaan, zodat u altijd nog over het niet-ondertekende document beschikt.

Een document voorzien van een tijdstempel

In Acrobat kunnen gebruikers een documenttijdstempel toevoegen aan een PDF zonder dat een op een identiteit gebaseerde handtekening nodig is. Een tijdstempelserver is nodig is om een PDF een tijdstempel te geven. (Zie Een tijdstempelserver configureren.) Een tijdstempel waarborgt de authenticiteit en het bestaan van een document op een bepaald tijdstip. Deze tijdstempels zijn compatibel met de tijdstempel- en intrekkingskenmerken die worden beschreven in Deel 4 van de norm ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Gebruikers van Reader X (en hoger) kunnen ook een tijdstempel toevoegen aan een document als de Reader-functies hiervoor zijn ingeschakeld voor het document.

Zie blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html voor meer informatie over PAdES.

 1. Open het document waaraan u een tijdstempel wilt toevoegen.

 2. Kies Gereedschappen > Certificaten > Tijdstempel.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Standaardtijdstempelserver kiezen een standaardtijdstempelserver in de lijst of voeg een nieuwe standaardtijdstempelserver toe.

 4. Klik op Volgende en sla het document op met de tijdstempel.

Een digitale handtekening valideren

Als de status van de handtekening onbekend is of niet is geverifieerd, moet u de handtekening handmatig valideren om na te gaan wat het probleem is en hoe u dit kunt oplossen. Als de status van de handtekening ongeldig is, neemt u hierover contact op met de ondertekenaar.

Zie voor meer informatie over waarschuwingen voor handtekeningen en voor geldige en ongeldige handtekeningen de gebruikersgids voor digitale handtekeningen op www.adobe.com/go/acrodigsig_nl.

U kunt de geldigheid van een digitale handtekening en tijdstempel controleren door de Eigenschappen van handtekening na te lopen.

 1. Stel de voorkeuren voor handtekeningverificatie in. Raadpleeg voor meer informatie Voorkeuren voor handtekeningverificatie instellen.

 2. Open de PDF met de handtekening en klik vervolgens op de handtekening. In het dialoogvenster Validatiestatus handtekening wordt aangegeven of de handtekening geldig is.

 3. Voor meer informatie over handtekening en tijdstempel klikt u op Eigenschappen van handtekening.

 4. Bekijk het Geldigheidsoverzicht in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening. In dat overzicht kan een van de volgende berichten worden weergegeven:

  De datum/tijd van de handtekening zijn afkomstig van de systeemtijd van de computer van de ondertekenaar

  De tijd is gebaseerd op de lokale tijd op de computer van de ondertekenaar.

  De handtekening is voorzien van een tijdstempel

  De ondertekenaar heeft een tijdstempelserver gebruikt en volgens uw instellingen hebt u een vertrouwde relatie met die tijdstempelserver.

  De handtekening is voorzien van een tijdstempel maar het tijdstempel kan niet worden geverifieerd

  Voor de verificatie van tijdstempels hebt u het certificaat van de tijdstempelserver nodig, zodat u dit kunt toevoegen aan uw lijst met vertrouwde identiteiten. Neem hiervoor contact op met de systeembeheerder.

  De handtekening bevat een tijdstempel, maar het tijdstempel is verlopen

  Acrobat en Reader valideren een tijdstempel op basis van de huidige tijd. Dit bericht wordt weergegeven als het certificaat van het tijdstempel van de ondertekenaar vóór de huidige tijd verlopen is. Als u wilt dat Acrobat of Reader een verlopen tijdstempel accepteren, selecteert u Verlopen tijdstempels gebruiken in het dialoogvenster Voorkeuren voor handtekeningverificatie (Voorkeuren > Handtekeningen > Verificatie: Meer). Acrobat en Reader geven een waarschuwingsbericht weer als er handtekeningen met een verlopen tijdstempel worden gevalideerd.

 5. Voor meer informatie over het certificaat van de ondertekenaar, zoals vertrouwensinstellingen of juridische beperkingen van de handtekening, klikt u op Certificaat van ondertekenaar weergeven in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening.

  Als het document na de ondertekening is gewijzigd, moet u de ondertekende versie van het document controleren door het te vergelijken met de huidige versie.

Een digitale handtekening verwijderen

U kunt een digitale handtekening alleen verwijderen als u die handtekening hebt geplaatst en de digitale id voor ondertekenen is geïnstalleerd.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het handtekeningveld en kiest u Handtekening wissen.
  • Als u alle digitale handtekeningen in een PDF wilt verwijderen, kiest u Alle handtekeningvelden wissen in het menu Opties van het venster Handtekeningen. (Als u het venster Handtekeningen wilt openen, kiest u Weergave > Tonen/Verbergen > Navigatievensters > Handtekeningen.)

Eerdere versies van een digitaal ondertekend document weergeven

Elke keer dat een document wordt ondertekend met behulp van een certificaat, wordt naast de PDF een ondertekende versie van de PDF opgeslagen. Elke versie wordt opgeslagen als alleen-toevoegen, zodat het origineel niet kan worden gewijzigd. Alle digitale handtekeningen en de bijbehorende versies zijn toegankelijk vanuit het deelvenster Handtekeningen.

 1. Selecteer en vergroot de handtekening in het venster Handtekeningen en kies Ondertekende versie tonen in het menu Opties .

  De vorige versie wordt geopend in een nieuwe PDF, waarbij de versiegegevens en de naam van de ondertekenaar op de titelbalk worden weergegeven.

 2. Als u wilt terugkeren naar het originele document, kiest u de documentnaam in het menu Venster.

Versies van een ondertekend document vergelijken

Nadat een document is ondertekend, kunt u een lijst met wijzigingen weergeven die na de laatste versie in het document zijn aangebracht.

 1. Selecteer de handtekening in het venster Handtekeningen.

 2. Kies Ondertekende versie vergelijken met huidige versie in het optiemenu .

 3. Sluit vervolgens het tijdelijke document.

Het certificaat van een ondertekenaar vertrouwen

U geeft aan dat u een certificaat vertrouwt door het toe voegen aan de lijst met vertrouwde identiteiten in het beheer van vertrouwde identiteiten en het vertrouwensniveau handmatig in te stellen. Eindgebruikers wisselen vaak certificaten als dit nodig is voor certificaatbeveiliging. Ze kunnen ook certificaten van handtekeningen direct toevoegen in ondertekende documenten en vervolgens de vertrouwensniveaus instellen. Sommige ondernemingen schrijven echter voor dat medewerkers handtekeningen van anderen valideren zonder een handmatige taak uit te voeren. Acrobat vertrouwt alle certificaten voor ondertekening en certificering die zijn verbonden met een vertrouwd anker. Daarom moeten beheerders vooraf clientinstallaties configureren of eindgebruikers een vertrouwd anker of vertrouwde ankers laten toevoegen. Zie Op certificaten gebaseerde handtekeningen voor meer informatie over vertrouwde certificaten.

Digitale handtekeningen die zijn toegevoegd met een zelfondertekend certificaat, kunnen niet automatisch worden gevalideerd door Adobe omdat het certificaat niet voorkomt in de lijst met vertrouwde id's die Adobe gebruikt om handtekeningen te valideren. Een zelfondertekend certificaat is een certificaat dat u zelf hebt gegenereerd met behulp van een toepassing van derden. U kunt de handtekening pas handmatig valideren als het certificaat wordt vertrouwd door Adobe. Als u een dergelijke PDF opent, wordt de waarschuwing weergegeven dat Ten minste één handtekening is problematisch.

Waarschuwingsbericht over geldigheid van ondertekening

Let op:

Uit veiligheidsoverwegingen raadt Adobe aan geen zelfondertekende of willekeurige certificaten toe te voegen aan de lijst met vertrouwde id's van Adobe.

Ga als volgt te werk om het certificaat dat is gebruikt voor toepassing van de digitale handtekening toe te voegen aan de lijst met vertrouwde id's van Adobe:

 1. Klik op de knop Handtekeningen in het linkerdeelvenster.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de handtekening en klik vervolgens op Eigenschappen van handtekening weergeven.

  Eigenschappen van handtekening

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening op Certificaat van ondertekenaar weergeven.

  Certificaat van ondertekenaar weergeven

 4. Klik in het dialoogvenster Certificaat weergeven op het tabblad Vertrouwd en klik vervolgens op Toevoegen aan vertrouwde certificaten.

  Toevoegen aan vertrouwde certificaten

 5. Klik op OK in het pop-upvenster met instellingen voor vertrouwde certificaten en klik op OK.

PDF-portfolio's en digitale handtekeningen

U kunt deel-PDF's binnen een PDF-portfolio ondertekenen of de PDF-portfolio als geheel ondertekenen. Door het ondertekenen van de deel-PDF wordt de PDF vergrendeld voor bewerkingen en wordt de inhoud beveiligd. Na het ondertekenen van alle deel-PDF's kunt u tot slot de PDF-portfolio als geheel ondertekenen. U kunt de PDF-portfolio ook als geheel ondertekenen en de inhoud van alle deel-PDF's in één keer vergrendelen.

 • Zie PDF's ondertekenen voor meer informatie over het ondertekenen van een deel-PDF. De ondertekende PDF wordt automatisch opgeslagen naar de PDF-portfolio.

 • Om een PDF-portfolio als geheel te ondertekenen, ondertekent u het voorblad (Beeld > Portfolio > Voorblad). Na ondertekening van de PDF-portfolio als geheel kunt u geen handtekeningen meer toevoegen aan de deeldocumenten. U kunt echter wel meer handtekeningen op het voorblad plaatsen.

Digitale handtekeningen op bijlagen bij deel-PDF's

U kunt handtekeningen toevoegen aan bijlagen voordat u het voorblad ondertekent. Als u een PDF in een bijlage wilt ondertekenen, opent u de PDF in een apart venster. Klik met de rechtermuisknop op de bijlage en kies in het snelmenu Bestand openen. Als u de handtekeningen in de PDF-portfolio wilt bekijken, navigeert u naar het voorblad om de documentberichtenbalk en het handtekeningvenster weer te geven.

Ondertekende en gecertificeerde PDF-portfolio's

Een op de juiste manier ondertekend of gecertificeerde PDF-portfolio heeft één of meer handtekeningen die de PDF-portfolio bevestigen of certificeren. De belangrijkste handtekening ziet u in de Badge Handtekening op de werkbalk. Details van alle handtekeningen staan op het voorblad.

Badge Handtekening in Acrobat
De Badge Handtekening biedt een snelle manier om de goedkeuring en certificering van de PDF-portfolio te controleren.

 • Wijs met de aanwijzer de Badge Handtekening aan om de naam van de organisatie of persoon die de PDF-portfolio heeft ondertekend, te zien.

 • U ziet alle gegevens over de handtekening in de Badge Handtekening als u op de Badge Handtekening klikt. Het voorblad en het venster Handtekeningen openen links met gegevens.

Als de goedkeuring of certificering van de PDF-portfolio ongeldig is of als er een probleem mee is, toont de Badge Handtekening een waarschuwingsteken. Wijs met de aanwijzer een Badge Handtekening met waarschuwingsteken aan om een uitleg van het probleem weer te geven. Het waarschuwingsteken is anders voor verschillende situaties.

Zie de DigSig-beheerdersgids op www.adobe.com/go/acrodigsig_nl voor een lijst met een uitleg van alle waarschuwingen.

XML-gegevenshandtekeningen

Acrobat en Reader ondersteunen XML-gegevenshandtekeningen voor de ondertekening van gegevens in XFA-formulieren (XML Forms Architectures). De auteur van het formulier levert instructies voor XML-handtekeningen, valideren of wissen voor gebeurtenissen op formulieren, zoals het klikken op een knop, of het opslaan of verzenden van het bestand.

XML-gegevenshandtekeningen voldoen aan de W3C-norm voor XML-handtekeningen. Net als digitale PDF-handtekeningen verzekeren digitale XML-handtekeningen u van de integriteit, authenticiteit en onweerlegbaarheid van documenten.

PDF-handtekeningen hebben echter meerdere verificatietoestanden voor gegevens. Sommige toestanden worden opgeroepen wanneer een gebruiker inhoud met een PDF-handtekening wijzigt. XML-handtekeningen hebben daarentegen maar twee verificatietoestanden: geldig en ongeldig. De ondertekening wordt ongeldig als een gebruiker de inhoud met een XML-handtekening wijzigt.

Langdurige validatie van handtekeningen definiëren

Langdurige validatie van handtekeningen maakt het mogelijk de geldigheid van een handtekening te controleren lang nadat het document werd ondertekend. Voor langdurige validatie moeten alle vereiste elementen voor handtekeningvalidatie zijn ingesloten in de ondertekende PDF. U kunt deze elementen insluiten bij het ondertekenen van het document of na het maken van de handtekening.

Als bepaalde gegevens niet zijn toegevoegd aan een PDF, kan een handtekening slechts gedurende een korte tijd worden gevalideerd. De oorzaak van deze beperking is dat certificaten die zijn gerelateerd aan de handtekening, op den duur verlopen of worden ingetrokken. Als een certificaat is verlopen, is de uitgevende instantie niet meer verantwoordelijk voor het aangeven van de intrekkingsstatus van het certificaat. Zonder bevestiging van de intrekkingsstatus kan de handtekening niet worden gevalideerd.

De vereiste elementen voor het vaststellen van de geldigheid van een handtekening zijn de certificaatketen voor ondertekening, de intrekkingsstatus van het certificaat en mogelijk een tijdstempel. Als de vereiste elementen beschikbaar en ingesloten zijn tijdens het ondertekenen, kan de handtekening moeten worden gevalideerd met externe validatiebronnen. Acrobat en Reader kunnen alle vereiste elementen insluiten, mits deze elementen beschikbaar zijn. De maker van de PDF moet gebruiksrechten inschakelen voor gebruikers van Reader (Bestand > Opslaan als > Uitgebreide PDF Reader).

Opmerking:

Voor het insluiten van tijdstempelgegevens is een correct geconfigureerde tijdstempelserver nodig. Daarnaast moet de tijd van de handtekeningvalidatie ingesteld zijn op Beveiligingstijd (Voorkeuren > Beveiliging > Geavanceerde voorkeuren > tabblad Verificatie). CDS-certificaten kunnen verificatiegegevens zoals intrekking en tijdstempel, toevoegen aan het document zonder dat de ondertekenaar hiervoor instellingen moet configureren. De ondertekenaar moet echter online zijn om de juiste gegevens op te halen.

Verificatiegegevens toevoegen tijdens ondertekening

 1. Zorg dat uw computer verbinding kan maken met de juiste netwerkbronnen.

 2. Zorg ervoor dat de voorkeur Intrekkingsstatus van handtekening opnemen bij ondertekenen nog steeds is geselecteerd (Voorkeuren > Handtekeningen > Maken en weergave: Meer). Deze voorkeur is standaard geselecteerd.

 3. Onderteken de PDF.

Als alle elementen van de certificaatketen beschikbaar zijn, wordt deze informatie automatisch toegevoegd aan de PDF. Als er een tijdstempelserver is geconfigureerd, wordt het tijdstempel ook toegevoegd.

Verificatiegegevens toevoegen na ondertekening

In sommige workflows zijn de gegevens voor de handtekeningvalidatie niet beschikbaar tijdens de ondertekening, maar kunnen deze later worden verkregen. Stel bijvoorbeeld dat een medewerker tijdens een vliegreis op de laptop een contract ondertekent. De computer kan geen tijdstempel- en intrekkingsgegevens toevoegen aan de handtekening omdat het niet mogelijk is verbinding te maken met het internet. Als toegang tot het internet weer beschikbaar is, kan iedereen die de handtekening valideert, deze informatie toevoegen aan de PDF. Een volgende keer dat de handtekening wordt gevalideerd, kunnen deze gegevens weer worden gebruikt.

 1. Zorg ervoor dat uw computer verbinding kan maken met de benodigde netwerkbronnen en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de handtekening in de PDF.

 2. Kies Verificatiegegevens toevoegen.

Informatie en methoden voor het toevoegen van deze LTV-gegevens (Long Term Validation, langdurige verificatie) aan de PDF zijn conform deel 4 van de norm ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Zie blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html voor meer informatie. De opdracht is niet beschikbaar als de handtekening ongeldig is of als de PDF is ondertekend met een zelfondertekend certificaat. De opdracht is ook niet beschikbaar als de verificatietijd gelijk is aan de huidige tijd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account