Handboek Annuleren

Digitale handtekeningen valideren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Wat is een digitale handtekening?

Digitale handtekeningen zijn een veilige en efficiënte manier om documenten elektronisch te ondertekenen en te verifiëren, en hun authenticiteit en integriteit te waarborgen. Met behulp van digitale handtekeningen kunt u documenten snel en eenvoudig ondertekenen en erop vertrouwen dat ze niet kunnen worden vervalst of gemanipuleerd.

Waarom een digitale handtekening valideren?

Als u een ondertekend document ontvangt, wilt u mogelijk de handtekening(en) valideren om de ondertekenaar en de ondertekende content te verifiëren. Afhankelijk van de configuratie van uw toepassing kan de validatie ook automatisch worden uitgevoerd. De geldigheid van de handtekening wordt bepaald door de authenticiteit van de certificaatstatus van de digitale ID van de ondertekenaar en de documentintegriteit te controleren.

De validatiecontrole controleert of het certificaat of de bovenliggende certificaten van de ondertekenaar worden vertrouwd om de authenticiteit te verifiëren. De geldigheid van het handtekeningcertificaat wordt ook gecontroleerd op basis van de Acrobat- of Acrobat Reader-instellingen van de gebruiker.

Om de integriteit van het document te verifiëren wordt gecontroleerd of de ondertekende content is gewijzigd na ondertekening. Als er wijzigingen zijn aangebracht, wordt gecontroleerd of deze door de ondertekenaar zijn toegestaan.

set-signature-preferences

Voorkeuren instellen voor het valideren van digitale handtekeningen

U kunt vooraf verificatievoorkeuren instellen zodat digitale handtekeningen geldig zijn wanneer u een PDF opent en er verificatiegegevens bij de handtekening worden weergegeven. Wanneer digitale handtekeningen worden gevalideerd, geeft een pictogram op de documentberichtenbalk de status van de handtekening aan.

 1. Selecteer het hamburgermenu   (Windows®) of ga naar Acrobat (macOS) > Voorkeuren.

 2. Selecteer Handtekeningen in het dialoogvenster Voorkeuren onder de categorieën.

 3. In het vak Verificatie in het deelvenster Digitale handtekeningen selecteert u Meer...

  set-digital-sign

 4. In het dialoogvenster Voorkeuren voor handtekeningverificatie dat wordt geopend, kunt u de volgende instellingen beheren:

  • Automatische validatie van handtekeningen instellen: als het selectievakje Handtekeningen verifiëren als het document wordt geopend is ingeschakeld, worden in Acrobat automatisch alle handtekeningen in een PDF gevalideerd wanneer u het document opent.
  • Verificatiegedrag instellen: met deze opties geeft u methoden op waarmee wordt bepaald welke plug-in moet worden gebruikt voor de verificatie van een handtekening. Meestal wordt automatisch de juiste insteekmodule geselecteerd. Neem contact op met de systeembeheerder over de specifieke vereisten waaraan insteekmodules voor handtekeningvalidatie moeten voldoen.
  • Intrekkingsstatus van certificaten controleren: als het selectievakje Controle op intrekking van certificaat vereisen om te slagen... is ingeschakeld, worden certificaten tijdens de validatie gecontroleerd op basis van een lijst met uitgesloten certificaten. Als u deze optie uitschakelt, wordt de intrekkingsstatus voor Acrobat Approval-handtekeningen genegeerd. Voor het certificeren van handtekeningen is de intrekkingsstatus altijd ingeschakeld.
  • Verlopen tijdstempels gebruiken: de optie is standaard geselecteerd. Gebruikt de tijd die wordt aangegeven door het tijdstempel of die is ingesloten in de handtekening, zelfs als het certificaat van de handtekening is verlopen. Als u het selectievakje uitschakelt, worden verlopen tijdstempels verwijderd.
  • Verificatie instellen voor tijd: u kunt de gewenste opties selecteren onder Verificatietijd om de tijd te controleren waarop de handtekening is gemaakt, de tijdstempel te controleren die is ingesloten in de handtekening, of om de huidige tijd te controleren.
  • Verificatiegegevens toevoegen: selecteer de gewenste opties onder Verificatiegegevens om verificatiegegevens toe te voegen aan de ondertekende PDF of om de gebruiker te waarschuwen wanneer de verificatiegegevens te groot zijn.
  • Configureren om de basiscertificaten in het Windows®-certificaatarchief te vertrouwen: u kunt opgeven of alle basiscertificaten in het Windows®-certificaatarchief moeten worden vertrouwd voor:
   • Handtekeningen valideren: certificaten worden vertrouwd voor Acrobat Approval-handtekeningvalidatie.
   • Gecertificeerde documenten valideren: certificaten worden vertrouwd voor validatie van certificeringshandtekeningen.

  Opmerking: het selecteren van deze opties kan nadelige gevolgen voor de beveiliging hebben.

Het vertrouwensniveau van een certificaat instellen

In Acrobat of Acrobat Reader is de handtekening van een gecertificeerd of ondertekend document geldig als u en de ondertekenaar een vertrouwensrelatie hebben. Het vertrouwensniveau van het certificaat geeft aan voor welke handelingen u de ondertekenaar vertrouwt.

U kunt de instellingen voor het vertrouwen van certificaten wijzigen om bepaalde handelingen toe te staan. U kunt bijvoorbeeld de instellingen wijzigen om de dynamische content en ingesloten JavaScript™ in het gecertificeerde document in te schakelen.

 1. Ga naar het hamburgermenu (Windows) of het menu Acrobat (macOS) > Voorkeuren > Handtekeningen.

 2. Voor Identiteiten en vertrouwde certificaten selecteert u Meer...

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Vertrouwde certificaten.

  set-digital-id-certificates

 4. Selecteer een certificaat in de lijst en selecteer vervolgens Betrouwbaarheid bewerken.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Betrouwbaarheid van certificaat bewerken dat wordt geopend, een van de volgende items om het certificaat te vertrouwen:

  • Dit certificaat als vertrouwd toegangspunt gebruiken: een basiscertificaat is een oorspronkelijke autoriteit in een keten van certificeringsinstanties die het certificaat heeft uitgegeven. Als u het basiscertificaat vertrouwt, vertrouwt u op alle certificaten die door deze certificeringsinstantie zijn uitgegeven.
  • Ondertekende documenten of gegevens: dit bevestigt de identiteit van de ondertekenaar.
  • Gecertificeerde documenten: hierbij worden documenten vertrouwd waarin de auteur het document heeft gecertificeerd met een handtekening. U vertrouwt de ondertekenaaar voor het certificeren van documenten en u accepteert acties die het gecertificeerde document uitvoert.
   Wanneer de optie Gecertificeerde documenten is geselecteerd, zijn de volgende opties beschikbaar:
   • Dynamische content: hiermee kunnen films, geluid en andere dynamische elementen worden afgespeeld in een gecertificeerd document.
   • Ingesloten JavaScript™ met hoge bevoegdheid: hiermee kan geprivilegieerde JavaScript™ worden uitgevoerd die is ingesloten in PDF-bestanden. JavaScript™-bestanden kunnen worden gebruikt voor kwaadaardige doeleinden. Wees voorzichtig met deze optie en schakel deze alleen in als dit noodzakelijk is voor certificaten die u vertrouwt.
   • Geprivilegieerde systeembewerkingen: dit maakt internetverbindingen, domeinoverschrijdende scripting, stil afdrukken, referenties naar externe objecten en import-/exportmethodologiebewerkingen op gecertificeerde documenten mogelijk.
  Opmerking:

  Sta Ingesloten JavaScript™ met hoge bevoegdheid en Geprivilegieerde systeembewerkingen alleen toe voor bronnen die u vertrouwt en waarmee u nauw samenwerkt. Gebruik bijvoorbeeld deze opties voor uw werkgevers of serviceprovider.

 6. Selecteer OK

Zie de Gebruikersgids voor digitale handtekeningen op www.adobe.com/go/acrodigsig_nl voor meer informatie.

Opmerking:

Klik met de rechtermuisknop op een handtekeningveld in het venster Handtekeningen. Vervolgens kunt u veelvoorkomende taken voor handtekeningen uitvoeren, zoals een handtekening toevoegen, wissen of verifiëren. In sommige gevallen wordt het handtekeningveld echter geblokkeerd nadat u een document hebt ondertekend.

Ondertekenen in de modus Voorvertoning voor documentintegriteit

Wanneer documentintegriteit van essentieel belang is voor uw ondertekeningsworkflow, kunt u Documenten weergeven in de modus Voorvertoning inschakelen en vervolgens het document ondertekenen. Met deze functie wordt het document geanalyseerd op content die het uiterlijk van het document kan wijzigen en wordt voorkomen dat dergelijke content wordt weergegeven, zodat u het document in een statische en veilige staat kunt bekijken en ondertekenen.

Door te ondertekenen in de modus Voorvertoning kunt u zien of het document het volgende bevat:

 • Alle dynamische content of externe afhankelijkheden.
 • Alle constructies zoals formuliervelden, multimedia of JavaScript™ die mogelijk van invloed zijn op het uiterlijk. 

Nadat u het rapport hebt bekeken, kunt u over de problemen die in het rapport staan, contact opnemen met de auteur van het document.

 1. Ga naar het hamburgermenu (Windows) of het menu Acrobat (macOS) > Voorkeuren > Handtekeningen.

 2. Voor Maken en uiterlijk selecteert u Meer...

  set-sign-appearance

 3. Schakel het selectievakje Documenten weergeven in de voorvertoningsmodus in.

 4. Selecteer het handtekeningveld in de PDF en selecteer Document ondertekenen.

  De documentberichtenbalk wordt weergegeven met de compatibiliteitsstatus en opties.

 5. U kunt ook op de documentberichtenbalk de optie Rapport weergeven (indien beschikbaar) selecteren en elk item in de lijst selecteren om details weer te geven. Als u klaar bent, sluit u het dialoogvenster PDF-handtekeningrapport.

 6. Als u tevreden bent met de compatibiliteitsstatus van het document, selecteert u in de documentberichtenbalk de optie Document ondertekenen en voegt u uw digitale handtekening toe.

 7. Sla de PDF op onder een andere naam dan het oorspronkelijke bestand en sluit het document zonder het verder te wijzigen.

Een PDF certificeren

Als u een PDF certificeert, moet u de content goedkeuren en specificeren welke wijzigingen zijn toegestaan om het document gecertificeerd te houden. Een overheidsinstantie maakt bijvoorbeeld een formulier met handtekeningvelden en certificeert het, zodat gebruikers alleen formuliervelden kunnen wijzigen en het document kunnen ondertekenen. Als u pagina's verwijdert of opmerkingen toevoegt, gaat de gecertificeerde status verloren.

Een certificerende handtekening kan alleen worden toegepast als het PDF-bestand geen andere handtekeningen bevat. Deze handtekeningen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn, en in het deelvenster Handtekeningen wordt een geldige certificerende handtekening met een blauw lintpictogram bevestigd. Voor het toevoegen van een certificerende digitale handtekening is een digitale ID vereist.

 1. Verwijder content die de beveiliging van documenten in gevaar kan brengen, zoals JavaScripts, acties of ingesloten media.

 2. Selecteer in het menu Alle tools de optie Certificaat gebruiken.

 3. Selecteer een van de volgende opties in het menu Certificaat gebruiken aan de linkerkant:

  • Certificeren (zichtbare handtekeningen): hiermee wordt een gecertificeerde handtekening geplaatst in een bestaand veld voor digitale handtekeningen (indien beschikbaar) of op de locatie die u aangeeft.
  • Certificeren (onzichtbare handtekeningen): hiermee wordt het document gecertificeerd, maar uw handtekening wordt alleen in het deelvenster Handtekeningen weergegeven.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de handtekening te plaatsen (indien van toepassing), geef een digitale ID op en selecteer zo nodig de optie Toegestane acties na certificering.

  Opmerking:

  Als ondertekenen in de modus Voorvertoning is ingeschakeld, selecteert u Document ondertekenen op de documentberichtenbalk.

 5. Sla de PDF op onder een andere bestandsnaam dan het oorspronkelijke bestand en sluit het document zonder het verder te wijzigen. Het wordt aangeraden het document onder een andere naam op te slaan, zodat u het originele niet-ondertekende document kunt behouden.

Document voorzien van een tijdstempel

Met Acrobat kunnen gebruikers een tijdstempel van een document toevoegen aan een PDF zonder dat een op identiteit gebaseerde handtekening nodig is. Om een tijdstempel in een PDF te plaatsen is een tijdstempelserver vereist. Bekijk hoe u een tijdstempelserver configureert.
Een tijdstempel garandeert de authenticiteit en het bestaan van een document op een specifiek tijdstip en voldoet aan de norm ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). 

 1. Open het document waaraan u een tijdstempel wilt toevoegen.

 2. Selecteer in het menu Alle tools de optie Certificaat gebruiken.

 3. Selecteer Tijdstempel in het menu Certificaat gebruiken aan de linkerkant.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Standaard tijdstempelserver kiezen dat wordt geopend, een standaard tijdstempelserver in de lijst of voeg een nieuwe standaard tijdstempelserver toe.

 5. Klik op Volgende en sla vervolgens het document op met de tijdstempel.

Een digitale handtekening valideren

Als de status van de handtekening onbekend of niet geverifieerd is, moet u deze handmatig valideren om het probleem te identificeren en een mogelijke oplossing te vinden. Als de status van de handtekening ongeldig is, moet u contact opnemen met de ondertekenaar om het probleem op te lossen.

Zie de Gids voor digitale handtekeningen voor meer informatie over waarschuwingen voor handtekening en geldige en ongeldige handtekeningen.

U kunt de geldigheid van een digitale handtekening en tijdstempel nagaan door de eigenschappen van de handtekening te controleren.

 1. Open de PDF met de handtekening en klik vervolgens op de handtekening.

  In het dialoogvenster Validatiestatus handtekening wordt aangegeven of de handtekening geldig is.

 2. Voor meer informatie over handtekening en tijdstempel klikt u op Eigenschappen van handtekening.

 3. Bekijk in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening het geldigheidsoverzicht waarin een van de volgende berichten kan worden weergegeven:

  • De datum/tijd van de handtekening wordt bepaald door de klok op de computer van de ondertekenaar: de tijd is gebaseerd op de lokale tijd op de computer van de ondertekenaar.
  • De handtekening is voorzien van een tijdstempel: de ondertekenaar heeft een tijdstempelserver gebruikt en uw instellingen geven aan dat u een vertrouwensrelatie hebt met deze tijdstempelserver.
  • De handtekening is voorzien van een tijdstempel, maar de tijdstempel kan niet worden geverifieerd: verificatie van de tijdstempel vereist het verkrijgen van het certificaat van de tijdstempelserver voor uw lijst met vertrouwde identiteiten. Neem hiervoor contact op met de systeembeheerder.
  • De handtekening is voorzien van een tijdstempel, maar de tijdstempel is verlopen: In Acrobat wordt een tijdstempel gevalideerd op basis van de huidige tijd. Dit bericht wordt weergegeven als het certificaat van het tijdstempel van de ondertekenaar vóór de huidige tijd verlopen is. Als u een verlopen tijdstempel wilt accepteren, gaat u naar het hamburgermenu (Windows) of het menu Acrobat (macOS) > Voorkeuren > Handtekeningen > Verificatie: Meer... en selecteert u vervolgens in het dialoogvenster Voorkeuren voor handtekeningverificatie de optie Verlopen tijdstempels gebruiken. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer u handtekeningen met verlopen tijdstempels valideert.
 4. Voor meer informatie over het certificaat van de ondertekenaar, zoals vertrouwensinstellingen of juridische beperkingen van de handtekening, klikt u op Certificaat van ondertekenaar weergeven in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening.

  Als het document na de ondertekening is gewijzigd, moet u de ondertekende versie van het document controleren door het te vergelijken met de huidige versie.

Digitale handtekening verwijderen

U kunt een digitale handtekening alleen verwijderen als u die handtekening hebt geplaatst en de digitale ID voor ondertekenen is geïnstalleerd.

 • Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het handtekeningveld en kiest u Handtekening wissen.
 • Als u alle digitale handtekeningen in een PDF wilt verwijderen, selecteert u in het deelvenster Handtekeningen > Alle handtekeningen wissen.

Eerdere versies van een digitaal ondertekend document weergeven

Wanneer een certificaat wordt gebruikt om een document te ondertekenen, wordt een ondertekende versie van de PDF samen met de originele PDF gemaakt en opgeslagen. De opgeslagen versies hebben een indeling voor alleen toevoegen, wat betekent dat de originele PDF niet kan worden gewijzigd. Het deelvenster Handtekeningen biedt toegang tot alle digitale handtekeningen en de bijbehorende versies.

Als u vorige versies wilt weergeven, opent u het deelvenster Handtekening en selecteert u > Ondertekende versie bekijken.

De vorige versie wordt geopend in een nieuwe PDF, waarbij de versiegegevens en de naam van de ondertekenaar op de titelbalk worden weergegeven. Als u wilt terugkeren naar het originele document, kiest u de documentnaam in het Windows®-menu.

Versies van een ondertekend document vergelijken

Nadat een document is ondertekend, kunt u een lijst met wijzigingen weergeven die na de laatste versie in het document zijn aangebracht.

Als u de vorige versies wilt vergelijken, opent u het deelvenster Handtekening en selecteert u de handtekening. Selecteer vervolgens > Ondertekende versie vergelijken met huidige versie.

Als u klaar bent, sluit u het tijdelijke document.

Het certificaat van een ondertekenaar vertrouwen

Als u een certificaat wilt vertrouwen, voegt u het toe aan de lijst met vertrouwde identiteiten in Trusted Identity Manager. Ook dient u het vertrouwensniveau van het certificaat handmatig in te stellen. Eindgebruikers kunnen certificaten uitwisselen of rechtstreeks toevoegen uit ondertekende documenten en het vertrouwensniveau instellen. Het is echter mogelijk dat ondernemingen van hun werknemers verlangen dat ze handtekeningen valideren zonder handmatige tussenkomst. In Acrobat worden alle certificaten vertrouwd die zijn ondertekend en gecertificeerd door een vertrouwensanker. Daarom kunnen beheerders vooraf clientinstallaties configureren of eindgebruikers toestaan om een vertrouwensanker toe te voegen. Zie Over op certificaten gebaseerde handtekeningen voor meer informatie over het vertrouwen van certificaten.

Digitale handtekeningen die zijn toegevoegd met een zelfondertekend certificaat, kunnen niet automatisch worden gevalideerd door Adobe omdat het certificaat niet voorkomt in de lijst met vertrouwde ID's die in Adobe worden gebruikt om handtekeningen te valideren. Een zelfondertekend certificaat is een certificaat dat u zelf hebt gegenereerd met behulp van een toepassing van derden. U kunt de handtekening pas handmatig valideren als het certificaat wordt vertrouwd door Adobe. Als u een dergelijke PDF opent, wordt de waarschuwing Ten minste één handtekening is problematisch weergegeven.

Waarschuwingsbericht over geldigheid van ondertekening

Let op:

Uit veiligheidsoverwegingen raadt Adobe aan geen zelfondertekende of willekeurige certificaten toe te voegen aan de lijst met vertrouwde ID's van Adobe.

Ga als volgt te werk om het certificaat dat is gebruikt voor toepassing van de digitale handtekening, toe te voegen aan de lijst met vertrouwde ID's van Adobe:

 1. Open het deelvenster Handtekening.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de handtekening en klik vervolgens op Eigenschappen van handtekening weergeven.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening op Certificaat van ondertekenaar weergeven.

  digital-signature-properties

 4. In het dialoogvenster Certificaat weergeven selecteert u Vertrouwen > Toevoegen aan vertrouwde certificaten.

  add-to-trusted-certificates

 5. Selecteer OK.

Deel-PDF 's en PDF-portfolio's ondertekenen

U kunt deel-PDF's binnen een PDF-portfolio ondertekenen of de PDF-portfolio als geheel ondertekenen. Door het ondertekenen van de deel-PDF wordt de PDF vergrendeld voor bewerkingen en wordt de content beveiligd. Na het ondertekenen van alle deel-PDF's kunt u tot slot de PDF-portfolio als geheel ondertekenen. U kunt de PDF-portfolio ook als geheel ondertekenen en de content van alle deel-PDF's in één keer vergrendelen.

 • Zie PDF's ondertekenen voor meer informatie over het ondertekenen van een deel-PDF. De ondertekende PDF wordt automatisch opgeslagen in de PDF-portfolio.

 • Om een PDF-portfolio als geheel te ondertekenen ondertekent u het voorblad (Weergeven > Portfolio > Voorblad). Na ondertekening van de PDF-portfolio als geheel kunt u geen handtekeningen meer toevoegen aan de deeldocumenten. U kunt echter wel meer handtekeningen op het voorblad plaatsen.

Bijlagen digitaal ondertekenen bij deel-PDF's

U kunt handtekeningen toevoegen aan bijlagen voordat u het voorblad ondertekent. Dat doet u als volgt:

 1. Open de PDF in een apart venster.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de bijlage en selecteer Bestand openen
 3. Als u de handtekeningen in de PDF-portfolio wilt bekijken, gaat u naar het voorblad om de documentberichtenbalk en het handtekeningvenster weer te geven.

Ondertekende en gecertificeerde PDF-portfolio's weergeven

Een correct ondertekend of gecertificeerd PDF-portfolio heeft een of meer handtekeningen waarmee de PDF-portfolio wordt goedgekeurd of gecertificeerd. De belangrijkste handtekening wordt weergegeven in een handtekeningbadge op de werkbalk. Gegevens van alle handtekeningen staan op het voorblad.

 • Als u de naam wilt zien van de organisatie of persoon die de PDF-portfolio heeft ondertekend, plaatst u de aanwijzer op de handtekeningbadge.

 • Als u gegevens wilt weergeven over de handtekening die op de handtekeningbadge wordt weergegeven, klikt u op de handtekeningbadge. Het voorblad en het deelvenster Handtekening aan de linkerkant worden geopend met gegevens.

Als de goedkeuring of certificering van de PDF-portfolio ongeldig is of een probleem vertoont, wordt op de handtekeningbadge een waarschuwingspictogram weergegeven. Plaats de aanwijzer op een handtekeningbadge met een waarschuwingspictogram om een uitleg van het probleem te bekijken. Het waarschuwingsteken is anders voor verschillende situaties.

Zie de DigSig-beheerdersgids voor een lijst met een uitleg van alle waarschuwingen.

XML-gegevenshandtekeningen

Acrobat en Acrobat Reader ondersteunen XML-gegevenshandtekeningen voor de ondertekening van gegevens in XFA-formulieren (XML Forms Architectures). De auteur van het formulier levert instructies voor XML-handtekeningen, valideren of wissen voor gebeurtenissen op formulieren, zoals het klikken op een knop, of het opslaan of verzenden van het bestand.

XML-gegevenshandtekeningen voldoen aan de W3C-norm voor XML-handtekeningen. Net als digitale PDF-handtekeningen verzekeren digitale XML-handtekeningen u van de integriteit, authenticiteit en onweerlegbaarheid van documenten.

PDF-handtekeningen hebben echter meerdere verificatietoestanden voor gegevens. Sommige toestanden worden opgeroepen wanneer een gebruiker inhoud met een PDF-handtekening wijzigt. XML-handtekeningen hebben daarentegen maar twee verificatietoestanden: geldig en ongeldig. De ondertekening wordt ongeldig als een gebruiker de inhoud met een XML-handtekening wijzigt.

Langdurige validatie van handtekeningen definiëren

Bij langdurige validatie van handtekeningen kunt u de geldigheidsduur van de handtekening controleren lang nadat het document is ondertekend. Voor langdurige validatie moeten alle vereiste elementen voor handtekeningvalidatie zijn ingesloten in de ondertekende PDF. Deze elementen kunnen worden ingesloten tijdens het proces voor het ondertekenen van documenten, of later worden toegevoegd.

Als bepaalde informatie niet is opgenomen in de PDF, kan de handtekening maar gedurende een beperkte tijd worden gevalideerd omdat certificaten die zijn gekoppeld aan de handtekening, uiteindelijk verlopen of worden ingetrokken. Wanneer een certificaat verloopt, is de instantie van afgifte niet langer verantwoordelijk voor het verstrekken van de intrekkingsstatus, waardoor de handtekening niet kan worden gecontroleerd.

De vereiste elementen voor de geldigheid van de handtekening zijn onder meer de keten van het ondertekeningscertificaat, de intrekkingsstatus van het certificaat en mogelijk een tijdstempel. Als deze elementen tijdens het ondertekenen zijn ingesloten, kan de handtekening worden gevalideerd zonder dat er externe bronnen vereist zijn.

Acrobat en Acrobat Reader kunnen de benodigde elementen insluiten, mits beschikbaar, en de PDF-maker moet gebruiksrechten voor Acrobat Reader-gebruikers inschakelen via het hamburgermenu (Windows) of het menu Acrobat (macOS) > Opslaan als andere > Uitgebreide Acrobat Reader-PDF.

Opmerking:

Voor het insluiten van tijdstempelgegevens is een correct geconfigureerde tijdstempelserver nodig. Daarnaast moet de tijd van de handtekeningvalidatie ingesteld zijn op Beveiligingstijd door te navigeren naar Voorkeuren > Beveiliging > Geavanceerde voorkeuren > Tabblad Verificatie.

CDS-certificaten kunnen verificatiegegevens zoals intrekking en tijdstempel toevoegen aan het document zonder dat de ondertekenaar hiervoor instellingen moet configureren. De ondertekenaar moet echter online zijn om de juiste informatie te kunnen ophalen.

Verificatiegegevens toevoegen tijdens ondertekening

Verificatiegegevens toevoegen tijdens het ondertekenen:

 1. Zorg ervoor dat uw computer verbinding kan maken met de juiste netwerkbronnen.
 2. Ga naar Voorkeuren > Handtekeningen > Maken en uiterlijk: Meer en zorg ervoor dat de optie Intrekkingsstatus van de handtekening opnemen is geselecteerd.
 3. Onderteken de PDF.

Als alle elementen van de certificaatketen beschikbaar zijn, wordt deze informatie automatisch toegevoegd aan de PDF. Als er een tijdstempelserver is geconfigureerd, wordt het tijdstempel ook toegevoegd.

Verificatiegegevens toevoegen na ondertekening

In bepaalde workflows zijn gegevens over handtekeningvalidatie mogelijk niet beschikbaar tijdens het ondertekenen, maar kunnen later worden verkregen. Een bedrijfsambtenaar kan bijvoorbeeld onderweg een contract ondertekenen op een laptop zonder internettoegang. Wanneer internettoegang later beschikbaar is, kunnen gebruikers die de handtekening valideren, informatie over het toevoegen van tijdstempels en het intrekken van de PDF toevoegen aan de PDF. Latere validaties van handtekeningen kunnen ook gebruikmaken van deze informatie.

Verificatiegegevens toevoegen na ondertekening:

 1. Zorg ervoor dat uw computer verbinding kan maken met de benodigde netwerkbronnen en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de handtekening in de PDF.
 2. Selecteer Verificatiegegevens toevoegen.

De informatie en methoden die worden gebruikt om deze informatie over validatie voor lange termijn (LTV) in de PDF op te nemen, zijn conform deel 4 van de norm ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES).

De opdracht is niet beschikbaar als de handtekening ongeldig is of als de PDF is ondertekend met een zelfondertekend certificaat. De opdracht is ook niet beschikbaar als de verificatietijd gelijk is aan de huidige tijd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online