Handboek Annuleren

PDF-lettertypen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Lettertypen insluiten en vervangen

Een lettertype kan alleen worden ingesloten als het een instelling van de leverancier van het lettertype bevat die insluiten van lettertypen toestaat. Insluiten voorkomt dat lettertypen worden vervangen wanneer lezers het bestand weergeven of afdrukken en zorgt ervoor dat de tekst in het oorspronkelijke lettertype wordt weergegeven. Door insluiten wordt het bestand iets groter, tenzij het document CID-lettertypen gebruikt. een lettertype-indeling die veel wordt gebruikt voor Aziatische talen. U kunt lettertypen insluiten of vervangen in Acrobat of wanneer u een InDesign-document exporteert naar PDF.

U kunt het volledige lettertype insluiten of alleen een subset met de tekens die in het bestand worden gebruikt. Met subsets zorgt u ervoor dat de lettertypen en metrische gegevens van lettertypen tijdens het afdrukken worden gebruikt door een aangepaste naam voor het lettertype te maken. Op die manier kan de serviceprovider altijd uw versie van Adobe Garamond®, en niet de versie van uw serviceprovider, gebruiken om weer te geven en af te drukken. Lettertypen van Type 1 en TrueType kunnen worden ingesloten als ze in het PostScript-bestand zijn opgenomen, of ze zijn beschikbaar op een van de locaties voor lettertypen die door Distiller worden gecontroleerd en die geen beperking hebben voor insluiten.

Als een lettertype niet kan worden ingesloten wegens de instellingen van de leverancier van dat lettertype en iemand een PDF opent of afdrukt die geen toegang tot het originele lettertype heeft, wordt tijdelijk een Multiple Master-lettertype gebruikt: AdobeSerifMM voor een afwezig Serif-letterype.

Het lettertype Multiple Master kan door uitrekken of versmallen passend worden gemaakt. Zo blijven de regel- en pagina-einden in het oorspronkelijke document gehandhaafd. De vervanging komt echter niet altijd overeen met de vorm van de oorspronkelijke tekens, vooral niet als er sprake is van onconventionele tekens zoals schriftlettertypen.

Opmerking:

Voor Aziatische tekst gebruikt Acrobat lettertypen uit de geïnstalleerde Aziatische taalkit of vergelijkbare lettertypen op de computer van de gebruiker. Lettertypen uit sommige talen of met onbekende coderingen kunnen niet worden vervangen. In dergelijke gevallen verschijnt de tekst als opsommingstekens in het bestand.

Lettertypetekens
Als tekens niet conventioneel zijn (links), komt het vervangende lettertype niet overeen (rechts).

Opmerking:

Als u problemen ondervindt bij het kopiëren en plakken van tekst vanuit een PDF, moet u eerst controleren of het problematische lettertype is ingesloten. Ga naar Documenteigenschappen in het hamburgermenu (Windows) of het menu Bestand (macOS). Selecteer vervolgens het tabblad Lettertypen in het dialoogvenster Documenteigenschappen. Bij een ingesloten lettertype kunt u proberen het punt te veranderen waarop het lettertype is ingesloten, in plaats van het binnen het PostScript-bestand te verzenden. Maak de PDF zonder dit lettertype in te sluiten. Open vervolgens de PDF in Acrobat en sluit het lettertype in met de correctie Preflight.

Lettertypen openen en invoegen met Distiller

Als u een PostScript-bestand converteert naar PDF, heeft Distiller toegang nodig tot de lettertypen van het bestand om de juiste informatie te kunnen opnemen in de PDF. Distiller zoekt in het PostScript-bestand eerst naar lettertypen voor Type 1, TrueType en OpenType. Als het lettertype niet in het PostScript-bestand is ingesloten, doorzoekt Distiller andere mappen met lettertypen. Hierbij worden de volgende mappen met fonts in Windows doorzocht:

 • /Resource/Font in de Acrobat-map

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  In Mac OS worden de volgende mappen met lettertypen doorzocht:

 • /Resource/Font in de Acrobat-map

 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Fonts

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  Acrobat wordt geleverd met alleen-breedteversies van veelgebruikte Chinese, Japanse en Koreaanse fonts, zodat Distiller toegang heeft tot deze fonts in Acrobat. Zorg ervoor dat de fonts op uw computer beschikbaar zijn. Kies hiervoor in Windows de installatieoptie Volledig of kies Aangepast en selecteer de optie waarbij Aziatische talen worden ondersteund onder de categorie Adobe PDF weergeven. In Mac OS worden deze lettertypen automatisch geïnstalleerd.

  Meer informatie over het opnemen van fonts in een PostScript-bestand vindt u in de documentatie bij de toepassing en het printerstuurprogramma dat u gebruikt om PostScript-bestanden te maken.

Opmerking:

Distiller biedt geen ondersteuning voor Type 32-fonts.

Als u andere lettertypen in Distiller wilt opgeven, kiest u in Acrobat Distiller de optie Instellingen > Lettertypelocaties. Klik vervolgens in het dialoogvenster op Toevoegen om een fontmap toe te voegen. Schakel TrueType-versies van standaard PostScript-fonts negeren in om TrueType-fonts met dezelfde naam als een font in de PostScript 3-fontverzameling uit te sluiten.

Opmerking:

Als u Distiller toegang wilt geven tot een fontmap die is verplaatst, verwijdert u de map op de oude locatie uit de lijst in dit dialoogvenster en voegt u de map op de nieuwe locatie toe.

Een voorbeeld van PDF's weergeven zonder lokale fonts

U kunt een afdrukbare voorvertoning van uw document maken. Hierin worden standaardlettertypen gebruikt om tekst te vervangen met lettertypen die op uw lokale computer aanwezig zijn, maar die niet zijn ingesloten in de PDF. Aan de hand van de voorvertoning kunt u besluiten of u deze lokale lettertypen in de PDF wilt insluiten voor het beoogde uiterlijk.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Voorkeuren onder Categorieën de optie Paginaweergave en hef de selectie van Lokale lettertypen gebruiken op.
  Opmerking:

  Als een lettertype niet kan worden vervangen, wordt de tekst weergegeven als opsommingstekens en geeft Acrobat een foutbericht weer.

Namen van PostScript-lettertypen zoeken

Als u een naam van een lettertype handmatig moet invoeren in het venster Lettertypen van het dialoogvenster Adobe PDF-instellingen, kunt u de exacte spelling van het lettertype in een PDF opzoeken.

 1. Maak met een willekeurige applicatie een document van één pagina met het lettertype.
 2. Maak een PDF van het document.
 3. Open de PDF in Acrobat en selecteer het hamburgermenu   (Windows) of Bestand (macOS). Selecteer vervolgens Documenteigenschappen > Lettertypen.

 4. Schrijf de naam van het lettertype op, waarbij u precies dezelfde spelling, hoofdletters en afbreektekens gebruikt als weergegeven in het dialoogvenster met informatie over het lettertype.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online