PDF-lettertypen

Lettertypen insluiten en vervangen

Een lettertype kan alleen worden ingesloten als het een instelling van de leverancier van het lettertype bevat die insluiten van lettertypen toestaat. Insluiten voorkomt dat lettertypen worden vervangen wanneer lezers het bestand weergeven of afdrukken en zorgt ervoor dat de tekst in het oorspronkelijke lettertype wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat het bestand door insluiten iets groter wordt, tenzij het document CID-lettertypen gebruikt, een lettertype-indeling die veel wordt gebruikt voor Aziatische talen. U kunt lettertypen insluiten of vervangen in Acrobat of wanneer u een InDesign-document exporteert naar PDF.

U kunt het volledige lettertype insluiten of alleen een subset ervan met de tekens die in het bestand worden gebruikt. Met subsets zorgt u ervoor dat de lettertypen en lettertypemetriek tijdens het afdrukken worden gebruikt door een aangepaste lettertypenaam te maken. Op die manier kan de serviceprovider altijd uw versie van Adobe Garamond®, niet de versie van uw serviceprovider, gebruiken om weer te geven en af te drukken. Type 1 en TrueType-lettertypen kunnen worden ingesloten als ze in het PostScript-bestand zijn opgenomen, of ze zijn beschikbaar op een van de lettertypelocaties die door Distiller worden gecontroleerd en die niet beperkt zijn voor insluiten.

Als een lettertype niet kan worden ingesloten wegens de instellingen van de leverancier van dat lettertype en iemand een PDF opent of afdrukt die geen toegang tot het originele lettertype heeft, wordt het tijdelijk vervangen door een Multiple Master-lettertype: AdobeSerifMM voor een afwezig Serif-letterype en AdobeSansMM voor een afwezig Sans Serif-letterype.

Het Multiple Master-lettertype kan door uitrekken of versmallen passend worden gemaakt. Op deze manier blijven de regel- en pagina-einden in het oorspronkelijke document gehandhaafd. De vervanging komt echter niet altijd met de vorm van de oorspronkelijke tekens overeen, vooral niet als er sprake is van onconventionele tekens, zoals scriptlettertypen.

Opmerking:

Voor Aziatische tekst gebruikt Acrobat lettertypen uit de geïnstalleerde Aziatische taalkit of vergelijkbare lettertypen op de computer van de gebruiker. Lettertypen uit sommige talen of met onbekende coderingen kunnen niet worden vervangen. In dergelijke gevallen verschijnt de tekst als opsommingstekens in het bestand.

Lettertypetekens
Als tekens onconventioneel zijn (links), komt het vervangende lettertype niet overeen (rechts).

Opmerking:

Als u problemen ondervindt bij het kopiëren en plakken van tekst vanuit een PDF, moet u eerst controleren of het problematische lettertype ingesloten is (Bestand > Eigenschappen > Font). Bij een ingesloten lettertype probeert u het punt te veranderen waar het lettertype is ingesloten, in plaats van het binnen het PostScript-bestand te verzenden. Maak de PDF zonder dat lettertype in te sluiten. Open vervolgens de PDF in Acrobat en sluit het lettertype in met de correctie Preflight.

Toegang verkrijgen tot fonts en fonts insluiten met Distiller

Als u een PostScript-bestand converteert naar PDF, heeft Distiller toegang nodig tot de fonts in het bestand om de juiste informatie te kunnen opnemen in de PDF. Distiller kijkt eerst of het PostScript-bestand Type 1-, TrueType- en OpenType-fonts bevat. Als het font niet in het PostScript-bestand is ingesloten, gaat het programma op zoek naar aanvullende fontmappen. Hierbij worden de volgende mappen met fonts in Windows doorzocht:

 • /Resource/Font in de Acrobat-map

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  In Mac OS worden de volgende mappen met lettertypen doorzocht:

 • /Resource/Font in de Acrobat-map

 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Fonts

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  Acrobat wordt geleverd met alleen-breedteversies van veelgebruikte Chinese, Japanse en Koreaanse fonts, zodat Distiller toegang heeft tot deze fonts in Acrobat. Zorg ervoor dat de fonts op uw computer beschikbaar zijn. Kies hiervoor in Windows de installatieoptie Volledig of kies Aangepast en selecteer de optie waarbij Aziatische talen worden ondersteund onder de categorie Adobe PDF weergeven. In Mac OS worden deze lettertypen automatisch geïnstalleerd.

  Meer informatie over het opnemen van fonts in een PostScript-bestand vindt u in de documentatie bij de toepassing en het printerstuurprogramma dat u gebruikt om PostScript-bestanden te maken.

Opmerking:

Distiller biedt geen ondersteuning voor Type 32-fonts.

Als u andere lettertypen in Distiller wilt opgeven, kiest u in Acrobat Distiller de optie Instellingen > Lettertypelocaties. Klik vervolgens in het dialoogvenster op Toevoegen om een fontmap toe te voegen. Schakel TrueType-versies van standaard PostScript-fonts negeren in om TrueType-fonts met dezelfde naam als een font in de PostScript 3-fontverzameling uit te sluiten.

Opmerking:

Als u Distiller toegang wilt geven tot een fontmap die is verplaatst, verwijdert u de map op de oude locatie uit de lijst in dit dialoogvenster en voegt u de map op de nieuwe locatie toe.

Een voorbeeld van PDF's weergeven zonder lokale fonts

U kunt een afdrukbaar voorbeeld van uw document maken waarin standaardfonts worden gebruikt voor fonts die op uw lokale computer aanwezig zijn, maar die niet zijn ingesloten in de PDF. Aan de hand van dit voorbeeld kunt u besluiten of u deze lokale fonts in de PDF wilt insluiten voor het beoogde resultaat.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Voorkeuren bij Categorieën de optie Paginaweergave en schakel Lokale lettertypen gebruiken uit.
  Opmerking:

  Als een font niet kan worden vervangen, verschijnt de tekst als opsommingstekens en ziet u een waarschuwing.

PostScript-fontnamen zoeken

Als u een fontnaam handmatig moet invoeren in het venster Fonts van het dialoogvenster Adobe PDF-instellingen, kunt u de exacte spelling van de fontnaam opzoeken in een PDF.

 1. Maak met een willekeurige toepassing een document van één pagina met het font.
 2. Maak een PDF van het document.
 3. Open de PDF in Acrobat en kies Bestand > Eigenschappen > Fonts.

 4. Schrijf de naam van het font op, waarbij u precies dezelfde spelling, hoofdletters en afbreektekens gebruikt, zoals deze worden weergegeven in het dialoogvenster met fontinformatie.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account