Handboek Annuleren

PDF-revisies bijhouden en beheren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Revisies bijhouden voor PDF's die zijn gedeeld via Adobe Document Cloud

Beschikbaar in: Acrobat

U kunt op de volgende manieren revisies bijhouden en beheren:

Volg onderstaande stappen om de opmerkingen bij de revisie weer te geven:

 1. Klik op de revisiekoppeling in uw e-mail.

 2. De revisie-PDF wordt geopend in een browser. Meld u met uw Adobe ID aan om deel te nemen aan de revisie en de opmerkingen te bekijken.

Aanvrager

Wanneer de revisoren een opmerking toevoegen aan de PDF, ontvangt u een melding in Acrobat. Klik op het meldingspictogram (), en vervolgens op het meldingsbericht. De revisie-PDF wordt geopend in Acrobat.

Recensent

U ontvangt een melding in Acrobat. Klik op Revisie, in het meldingsbericht om de revisie-PDF te openen in Acrobat. De PDF's die voor revisie met u zijn gedeeld, worden ook weergegeven in Acrobat > Start > Recent. Dubbelklik op de PDF om het bestand in Acrobat te openen.

Opmerking:

Het opmerkingspictogram () naast de naam van een gedeeld bestand geeft aan dat het een revisiebestand is. Als er geen opmerkingspictogram () naast een gedeeld bestand staat, is het bestand alleen voor weergave gedeeld. 

Als u alle PDF's wilt bekijken en bijhouden die zijn gedeeld voor revisie, doet u het volgende:

 1. Klik op Start.

 2. Voer onder Gedeeld een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de bestanden die door u voor revisie zijn verzonden, wilt weergeven, klikt u op Gedeeld door u.
  • Als u de voor revisie ontvangen bestanden wilt weergeven, klikt u op Gedeeld door anderen.

  Het opmerkingenpictogram () naast de naam van een gedeeld bestand geeft aan dat het een revisiebestand is.

  Bestanden in Acrobat reviseren

  Alle voor revisie gedeelde PDF's worden weergegeven met de volgende informatie:

  • Naam: de naam van de PDF die wordt gedeeld voor revisie.
  • Status: het aantal mensen dat een opmerking heeft geplaatst in het bestand.
  • Laatste activiteit: de tijdstempel van de laatste activiteit die is uitgevoerd in de PDF.
 3. Selecteer de PDF om de details ervan te bekijken. In het rechterdeelvenster wordt een miniatuur van de PDF weergegeven. Als u de revisiestatus en de lijst met revisoren wilt bekijken, vouwt u de lijst uit door op de pijltoets () te klikken.

  Afhankelijk van of u een aanvrager of een revisor bent, kunt u de volgende acties uitvoeren:

 4. Dubbelklik op het bestand om de opmerkingen weer te geven. De revisie-PDF wordt geopend. De lijst met opmerkingen wordt weergegeven in het rechterdeelvenster.
  Klik in de hoek rechtsboven  op het  pictogram  om te schakelen tussen opmerkingen weergeven en de revisie beheren.

  Afhankelijk van of u een aanvrager of een revisor bent, kunt u de volgende acties uitvoeren met de optie Delen:

Revisies bijhouden voor PDF's die zijn gedeeld via een netwerkmap

Beschikbaar in: Acrobat, Acrobat 2017 en 2015 (Classic)

Opmerking:

(Alleen Acrobat)

Als u via een netwerkmap gedeelde PDF's wilt bijhouden en beheren, controleert u of de volgende voorkeur in Acrobat is uitgeschakeld:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren. Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Reviseren. Schakel in de sectie Opties voor gedeelde revisie het selectievakje bij Delen voor revisie met Adobe Document Cloud uit en klik op OK.

In Beheer beheert u documentrevisies en verspreide formulieren, bekijkt u de status van revisie- en formulierservers en beheert u webbroadcastabonnementen (zogenaamde RSS-feeds). Als u Beheer wilt openen, kiest u Beeld > Beheer.

Overzicht van Beheer
In Beheer beheert u revisies, formulieren en webbroadcastabonnementen (RSS-feeds). In het linkervenster worden revisiebestanden, formulieren, meldingen over de serverstatus en RSS-feeds weergegeven. In het rechtervenster wordt gegevens weergegeven voor een item dat is geselecteerd in het linkervenster.

Opmerking:

Als de knop RSS niet wordt weergegeven in Beheer, opent u het dialoogvenster Voorkeuren in Acrobat en selecteert u Beheer. Selecteer RSS feeds inschakelen in Beheer en klik op OK. Sluit vervolgens Beheer en open Beheer opnieuw.

U kunt Beheer gebruiken om een abonnement te nemen op webinhoud die gebruikmaakt van de RSS-indeling (Really Simple Syndication), zoals nieuwsberichten of muziekkanalen. De RSS-indeling is compatibel met XML- en RDF-indelingen.

De Serverstatus geeft de status aan van alle servers die worden gebruikt voor revisies en verspreide formulieren. Het groene vinkje naast de servernaam geeft aan dat de laatste synchronisatiepoging is geslaagd. Het waarschuwingspictogram geeft aan dat de laatste synchronisatiepoging is mislukt. Het waarschuwingspictogram geeft aan dat de server geen verbinding heeft met het netwerk, problemen heeft met het schrijven van gegevens naar de schijf of een ander probleem heeft. Vraag de netwerkbeheerder om ondersteuning.

RSS

Serverstatus

U gebruikt Beheer om de formulieren te beheren die u hebt verspreid of ontvangen. In Beheer kunt u de locatie van het reactiebestand weergeven en bewerken, en bijhouden welke ontvangers hebben gereageerd. U kunt ook ontvangers toevoegen, alle ontvangers een e-mailbericht zenden en de reacties op een formulier bekijken. Zie Formulierbeheer voor meer informatie.

Formulieren

In Beheer ziet u wie deelneemt aan een gedeelde revisie en hoeveel opmerkingen een revisor heeft gepubliceerd. Vanuit Beheer kunt u opnieuw deelnemen aan een revisie en een e-mailbericht zenden aan de deelnemers. Als u revisies hebt gestart, kunt u deadlines toevoegen of wijzigen, revisoren toevoegen, een revisie beëindigen en een nieuwe revisie starten met bestaande revisoren.

Links in Beheer worden alle PDF-documenten in beheerde revisies weergegeven. Het informatievenster aan de rechterkant bevat de datum en tijd waarop de PDF is verzonden, en de lijst met uitgenodigde revisoren. Koppelingen naar gedeelde PDF's bieden aanvullende informatie, zoals de deadline (indien ingesteld) en het aantal opmerkingen dat per revisor is ingediend. Als u een koppeling in Beheer verwijdert, worden ook de PDF en alle opmerkingen van de server verwijderd en wordt de revisie permanent beëindigd.

Revisies

In het venster Laatste bijwerkingen krijgt u een overzicht van de laatste wijzigingen in gedeelde revisies, formulierbestanden en servers. Als u geen actieve revisies of formulieren hebt, ziet u in dit venster instructies en koppelingen voor het maken van beheerde revisies, het maken van formulieren en het verspreiden van formulieren. In het venster Laatste bijwerkingen kunt u ook meldingen van Beheer in Acrobat en in het systeemvak (alleen Windows) in- of uitschakelen.

Laatste bijwerkingen

 1. Vouw in Beheer de gewenste map uit:

  Verzonden

  Hierin staan PDF's waarvoor u een revisie hebt aangevraagd. (Niet beschikbaar in Reader.)

  Deelgenomen

  Hierin staan PDF's in revisies die u hebt ontvangen. PDF's worden pas in deze lijst weergegeven nadat u ze hebt geopend. Als u een PDF opent van een e-mailbijlage en de PDF niet opslaat, wordt het item verwijderd uit Beheer wanneer u het bestand sluit.

  Opmerking:

  PDF's die vet worden weergegeven, bevatten een of meer van de volgende updates: opmerkingen die u nog niet hebt gelezen, een bijgewerkte deadline van de revisieaanvrager of nieuwe deelnemers aan de revisie.

 2. Selecteer een PDF.

  Aan de rechterkant wordt informatie weergegeven die specifiek is voor de geselecteerde PDF-revisie. Bij gedeelde revisies worden informatie over de deadline, een lijst met revisoren die deelnemen aan de revisie, en het aantal nieuwe opmerkingen weergegeven.

U kunt een kopie opslaan van de revisie-PDF die alle opmerkingen bevat die door de revisoren zijn gepubliceerd of die u hebt geïmporteerd (samengevoegd).

Als de PDF hoort bij een gedeelde revisie, kunt u een archiefkopie opslaan. De kopie is niet meer gerelateerd aan de gedeelde revisie en u kunt zowel de inhoud als de opmerkingen in deze PDF bewerken.

Opmerking:

Met de opdracht Opslaan als kunt u een kopie van een gedeelde PDF maken om onder anderen te verspreiden. Het resulterende bestand bevat alle opmerkingen die op dat moment waren gepubliceerd. U kunt het bestand verplaatsen, kopiëren of een andere naam geven zonder dat de verbinding met de revisie of de opmerkingenserver wordt verbroken.

 1. Als u een kopie van een revisie-PDF met alle opmerkingen wilt opslaan, opent u het bestand en voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Kies voor een gedeelde revisie Bestand > Opslaan als archiefkopie. U kunt ook op de knop Status in de documentberichtenbalk klikken en Opslaan als archiefkopie kiezen.

  • Kies voor een e-mailrevisie Bestand > Opslaan als om een nieuwe kopie van de PDF op te slaan. Deze meest recente opgeslagen versie is nu de bijgehouden PDF. De oude versie is de archiefkopie.

Als u de aanvrager van de revisie bent, kunt u anderen uitnodigen deel te nemen aan de revisie. Als u een revisor bent en anderen wilt laten deelnemen, vraagt u de aanvrager van de revisie hen uit te nodigen. Zo kan de aanvrager automatisch alle deelnemers bijhouden en krijgt deze een melding wanneer er opmerkingen worden ontvangen.

 1. Selecteer de PDF in Beheer onder Verzenden en klik vervolgens aan de rechterkant op Revisoren toevoegen.

 2. Geef de e-mailadressen op van de revisoren die u wilt toevoegen. Breng zo nodig wijzigingen aan in het bericht en verzend het bericht.

  De extra revisoren worden bij de andere deelnemers weergegeven in het rechtervenster van Beheer.

Een revisieaanvrager kan een deadline toevoegen aan of wijzigen voor een bestaande revisie.

 1. Selecteer de PDF in Beheer en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als de revisie geen deadline heeft, klikt u op Deadline toevoegen.

  • Als de revisie wel een deadline heeft, klikt u op Deadline wijzigen.

 2. Klik op Deadline revisie, wijzig de deadline en klik op OK.

 3. Wijzig zo nodig de e-mailontvangers, het onderwerp en het bericht en klik vervolgens op Verzenden.

Een revisieaanvrager kan een bestaande revisie beëindigen. Als een revisie is beëindigd, kunnen deelnemers geen opmerkingen meer publiceren naar de server. U kunt de deadline van de revisie later wijzigen als u de revisie opnieuw wilt starten.

 1. Selecteer de PDF in Beheer en klik op Revisie beëindigen.

 1. Selecteer een PDF in Beheer en klik op Nieuwe revisie starten met dezelfde revisoren.

 2. Voer de stappen uit voor het starten van een gedeelde revisie:

Tijdens een revisie wilt u misschien contact opnemen met andere revisoren of hen herinneren aan de naderende deadline.

 1. Selecteer de PDF in Beheer en klik op Alle revisoren e-mailen.

 2. Wijzig in het e-mailbericht zo nodig de inhoud van de velden Aan en Onderwerp, of wijzig de inhoud van het e-mailbericht. Klik daarna op Verzenden.

Aan opmerkingen wordt uw naam toegevoegd. Dit kan uw aanmeldnaam voor het systeem zijn of de naam die u hebt opgegeven toen u de revisie hebt aangevraagd of eraan ging deelnemen. Zo is duidelijk dat u de auteur bent van uw opmerkingen. U kunt op elk gewenst moment de auteursnaam of andere profielgegevens wijzigen. Uw bijgewerkte profiel wordt alleen in nieuwe opmerkingen weergegeven; de wijzigingen zijn niet van invloed op bestaande opmerkingen.

Uw revisorprofiel bijwerken

 1. In het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) selecteert u Opmerkingen onder Categorieën.

 2. Schakel de optie Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur uit.

 3. Selecteer Identiteit in de lijst aan de linkerkant.

 4. Bewerk uw profiel, waarbij u het e-mailadres opgeeft dat u voor revisies gebruikt. Klik op OK.

Uw profiel bijwerken voor een gedeelde revisie

 1. Selecteer Identiteit onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

 2. Bewerk uw profiel, zorg ervoor dat u een geldig e-mailadres opgeeft en klik op OK.

 1. Klik op de knop RSS links in het venster Beheer.

  Opmerking:

  Als de knop RSS niet wordt weergegeven in Beheer, opent u het dialoogvenster Voorkeuren in Acrobat en selecteert u Beheer. Selecteer RSS feeds inschakelen in Beheer en klik op OK. Sluit vervolgens Beheer en open Beheer opnieuw.

 2. Klik op Abonneren op RSS Feed en typ een webadres in het URL-vak.

Als u instellingen wilt opgeven voor Beheer, selecteert u Beheer onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

Automatisch controleren op nieuwe opmerkingen en formuliergegevens

Hiermee wordt aangegeven hoe vaak opmerkingen worden gesynchroniseerd. U schakelt automatische synchronisatie uit door de schuifregelaar helemaal naar rechts te schuiven tot de waarde Nooit verschijnt.

Controle op nieuwe opmerkingen en formuliergegevens onderbreken

Hiermee wordt aangegeven na welke periode van inactiviteit voor de revisie of het formulier niet meer moet worden gecontroleerd op opmerkingen of nieuwe formuliergegevens.

Aangepaste serverlocaties verwijderen

Selecteer een serverprofiel in de lijst en klik op Serverprofiel verwijderen om een serverprofiel te verwijderen.

Meldingen

Hiermee wordt aangegeven waar meldingen van Beheer worden weergegeven.

RSS feeds inschakelen in Beheer

Als deze optie is geselecteerd, wordt links van Beheer een RSS-categorie weergegeven. U kunt zich vanuit Beheer abonneren op RSS feeds.

Alle opgeslagen referenties wissen

Klik hier om alle opgeslagen aanmeldingsgegevens te verwijderen die voor gedeelde revisies worden gebruikt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account