Animaties maken

Flash-afbeeldingen

De Flash-bestandsindeling (.SWF) is een op vectoren gebaseerde indeling voor afbeeldingsbestanden voor het maken van schaalbare, compacte afbeeldingen voor het web. Omdat de bestandsindeling is gebaseerd op vectoren, blijft de kwaliteit van de illustratie bij elke resolutie behouden. Dit is de ideale bestandsindeling voor animatieframes. In Illustrator kunt u afzonderlijke animatieframes op lagen maken en de afbeeldingslagen vervolgens naar afzonderlijke frames exporteren voor het gebruik op een website. U kunt de bestandsgrootte van een animatie ook reduceren door symbolen te definiëren in een Illustrator-bestand. Na het exporteren wordt elk symbool slechts eenmaal gedefinieerd in het SWF-bestand.

U kunt illustraties opslaan als een SWF-bestand met behulp van de opdracht Exporteren of de opdracht Opslaan voor web en apparaten. Beide opdrachten hebben voordelen:

De opdracht Exporteren (SWF)

Deze opdracht biedt de meeste controle over animaties en bitmapcompressie.

Opslaan voor web en apparaten

Deze opdracht verschaft meer controle over de combinatie van SWF- en bitmapindelingen in een gesegmenteerde lay-out. Deze opdracht biedt minder afbeeldingsopties dan de opdracht Exporteren (SWF)   maar werkt met de laatst gebruikte instellingen van de opdracht.

Bedenk het volgende wanneer u illustraties voorbereidt om te worden opgeslagen als SWF-bestanden:

 • Als u het bestand zo klein mogelijk wilt houden wanneer u symbolen gebruikt, past u effecten toe op symbolen in het deelvenster Symbolen en niet op de afzonderlijke symbolen in de illustratie.

 • Als u de tools Symbolen brandschilderen en Symboolstijl gebruikt, worden SWF-bestanden groter, omdat Illustrator een kopie van elk gebruikt symbool moet maken om de weergave ervan te behouden.

 • Netobjecten en -verlopen met meer dan acht stops worden gerasterd en weergegeven als vormen die zijn gevuld met bitmaps. Verlopen met minder dan acht stops worden geëxporteerd als verlopen.

 • Patronen worden in kleine afbeeldingen met het formaat van de patroonillustratie gerasterd en naast elkaar geplaatst om de illustratie te vullen.

 • Als een bitmapobject de grenzen van een segment overschrijdt, wordt het hele object opgenomen in het geëxporteerde bestand.

 • SWF biedt alleen ondersteuning voor afgeronde uiteinden en verbindingen. Schuine of hoekige uiteinden en verbindingen worden afgerond tijdens het exporteren naar SWF.

 • Met patronen gevulde tekst en lijnen worden omgezet in paden en gevuld met het patroon.

 • Hoewel vele tekstfuncties behouden blijven tijdens het exporteren naar SWF, kan er wat gegevensverlies optreden. Als u een SWF-bestand importeert naar Flash, blijven regelafstand, tekenspatiëring en tekstspatiëring niet behouden. De tekst wordt daarentegen opgedeeld in afzonderlijke records om regelafstand te simuleren. Als u het SWF-bestand afspeelt in Flash Player, blijft de vormgeving van regelafstand, tekenspatiëring en tekstspatiëring in het bestand behouden. Als u tekst wilt exporteren als paden, selecteert u Tekst als omtrek exporteren in het dialoogvenster SWF-opties of kiest u de opdracht Letteromtrekken maken om de tekst naar omtrekken om te zetten.

Flash-animaties maken

In Illustrator kunt u Flash-animaties op veel verschillende manieren maken. Een van de gemakkelijkste manieren is om elk animatieframe op een aparte laag in Illustrator te plaatsen. Wanneer u de illustratie exporteert, kiest u de optie AI-lagen naar SWF-frames.

 1. Maak de illustratie die u voor de animatie wilt gebruiken. Gebruik symbolen om de grootte van de animatie te beperken en uw werk te vereenvoudigen.
 2. Maak een afzonderlijke laag voor elk frame in de animatie.

  Dit kunt u doen door de basisillustratie in een nieuwe laag te plakken en de illustratie vervolgens te bewerken. Ook kunt u de opdracht In lagen verdelen gebruiken om automatisch lagen te genereren die bestaan uit objecten die in oplopende volgorde worden gemaakt.

 3. Zorg ervoor dat de lagen in de volgorde zijn geplaatst waarin u de lagen als animatieframes wilt weergeven.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bestand > Exporteren, kies de indeling Flash (SWF) en klik op Exporteren. Selecteer in het dialoogvenster SWF-opties in het menu Exporteren als de optie AI-lagen naar SWF-frames. Stel de overige animatieopties in en klik op OK.

  • Kies Bestand > Opslaan voor web en apparaten. Kies SWF in het menu Optimale bestandsindeling. Kies AI-lagen naar SWF-frames in het menu Type export. Stel de overige opties in en klik op Opslaan.

Werken met Illustrator en Flash

U kunt Illustrator-illustraties verplaatsen naar de Flash-bewerkingsomgeving of rechtstreeks naar Flash Player. U kunt illustraties kopiëren en plakken, bestanden in de SWF-indeling opslaan of illustraties rechtstreeks exporteren naar Flash. Bovendien biedt Illustrator ondersteuning voor dynamische tekst en filmclipsymbolen van Flash.

U kunt bovendien Device Central gebruiken om na te gaan hoe Illustrator-illustraties eruit zullen zien in Flash Player op verschillende mobiele apparaten.

Illustrator-illustraties plakken

U kunt grafisch geavanceerde illustraties maken in Illustrator, deze illustraties kopiëren en ze vervolgens snel en gemakkelijk in Flash plakken.

Wanneer u Illustrator-illustraties in Flash plakt, blijven de volgende kenmerken behouden:

 • Paden en vormen

 • Schaalbaarheid

 • Lijndiktes

 • Kleurverloopdefinities

 • Tekst (inclusief OpenType-lettertypen)

 • Gekoppelde afbeeldingen

 • Symbolen

 • Overvloeimodi

Bovendien ondersteunen Illustrator en Flash geplakte illustraties op de volgende manieren:

 • Wanneer u volledige lagen van het hoogste niveau in een Illustrator-illustratie selecteert en deze in Flash plakt, blijven deze lagen en hun eigenschappen (zichtbaarheid en vergrendeling) behouden.

 • Niet-RGB-kleuren van Illustrator (CMYK-kleuren, grijswaarden en aangepaste kleuren) worden omgezet in RGB-kleuren in Flash. RGB-kleuren worden bij het plakken weergegeven zoals verwacht.

 • Wanneer u Illustrator-illustraties importeert of plakt, kunt u verschillende opties gebruiken om effecten (zoals slagschaduwen van tekst) te behouden als Flash-filters.

 • In Flash blijven Illustrator-maskers behouden.

SWF-bestanden exporteren vanuit Illustrator

U kunt vanuit Illustrator SWF-bestanden exporteren die qua kwaliteit en compressie overeenkomen met SWF-bestanden die vanuit Flash worden geëxporteerd.

Wanneer u exporteert, kunt u kiezen uit een aantal verschillende voorinstellingen voor een optimaal resultaat. Bovendien kunt u opgeven hoe meerdere tekengebieden, symbolen, lagen, tekst en maskers moeten worden behandeld. U kunt bijvoorbeeld opgeven of Illustrator-symbolen moeten worden geëxporteerd als filmclips of afbeeldingen. U kunt er ook voor kiezen om SWF-symbolen te maken van Illustrator-lagen.

Illustrator-bestanden in Flash importeren

Wanneer u volledige lay-outs wilt maken in Illustrator en deze vervolgens in één keer wilt importeren in Flash, kunt u uw illustratie opslaan in de Illustrator-indeling (.ai) en de illustratie in Flash importeren met de opdracht File > Import To Stage of File > Import To Library. Dit is een bijzonder betrouwbare methode.

Als uw Illustrator-bestand meerdere tekengebieden bevat, selecteert u het tekengebied dat u wilt importeren in het dialoogvenster Importeren in Flash en geeft u de instellingen voor elke laag in dat tekengebied op. Alle objecten in het geselecteerde tekengebied worden als één laag geïmporteerd in Flash. Als u een ander tekengebied importeert uit hetzelfde AI-bestand, worden de objecten uit dat tekengebied als een nieuwe laag geïmporteerd in Flash.

Wanneer u een Illustrator-illustratie als een AI-, EPS- of PDF-bestand importeert, blijven voor dit bestand in Flash dezelfde kenmerken behouden als voor Illustrator-illustraties die u in Flash plakt. Als een geïmporteerd Illustrator-bestand lagen bevat, kunt u deze importeren op een van de volgende manieren:

 • Illustrator-lagen omzetten in Flash-lagen

 • Illustrator-lagen omzetten in Flash-frames

 • Alle Illustrator-lagen omzetten in één Flash-laag

Symboolworkflow

De symboolworkflow in Illustrator is vergelijkbaar met de symboolworkflow in Flash.

Symbolen maken

Wanneer u een symbool in Illustrator maakt, kunt u in het dialoogvenster Symboolopties het symbool een naam geven en Flash-specifieke opties instellen: het filmclipsymbooltype (standaard voor Flash-symbolen), de locatie van het Flash-registratieraster en hulplijnen voor 9-delige schaling . Bovendien kunt u in Illustrator en Flash in veel gevallen dezelfde sneltoetsen gebruiken voor symbolen (bijvoorbeeld F8 om een symbool te maken).

Isolatiemodus voor het bewerken van symbolen

Dubbelklik in Illustrator op een symbool om dit te openen in de isolatiemodus, zodat u het symbool gemakkelijker kunt bewerken. In de isolatiemodus kunt u alleen de symboolvariant bewerken. Alle andere objecten in het tekengebied zijn niet beschikbaar. Als u de isolatiemodus sluit, worden het symbool in het deelvenster Symbolen en alle varianten van dat symbool bijgewerkt met de aangebrachte wijzigingen. De symboolbewerkingsmodus en het deelvenster Library in Flash werken op ongeveer dezelfde manier.

Symbooleigenschappen en koppelingen

Met behulp van het deelvenster Symbolen of het deelvenster Beheer kunt u eenvoudig namen aan symboolvarianten toewijzen, koppelingen tussen varianten en symbolen verbreken, een symboolvariant verwisselen voor een ander symbool of een kopie van het symbool maken. In Flash werken de bewerkingsfuncties in het deelvenster Library op vergelijkbare wijze.

Statische en dynamische tekstobjecten en invoertekstobjecten

Wanneer u statische tekst van Illustrator naar Flash overbrengt, wordt deze tekst omgezet in contouren. Bovendien kunt u uw tekst in Illustrator instellen als dynamische tekst. Dynamische tekst biedt u de mogelijkheid om tekstinhoud programmatisch te bewerken in Flash en om projecten die in meerdere talen moet worden vertaald gemakkelijk te beheren.

In Illustrator kunt u voor afzonderlijke tekstobjecten opgeven of het statische of dynamische tekstobjecten of invoertekstobjecten zijn. Dynamische tekstobjecten hebben in Illustrator en Flash vergelijkbare eigenschappen. In beide toepassingen is de tekenspatiëring bijvoorbeeld van invloed op alle tekens in een tekstblok in plaats van op afzonderlijke tekens, wordt anti-alias op dezelfde manier op de tekst toegepast en kan er een koppeling worden gemaakt naar een extern XML-bestand met tekst.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account