Kleuren selecteren

Informatie over het selecteren van kleuren

U kunt kleuren voor uw illustraties selecteren via een groot aantal verschillende gereedschappen, deelvensters en dialoogvensters in Illustrator. U kunt de manier waarop u kleur selecteert, laten afhangen van uw illustratie. Als u bijvoorbeeld bepaalde door uw bedrijf goedgekeurde kleuren wilt gebruiken, kunt u het beste kleuren selecteren die in een door het bedrijf goedgekeurde staalbibliotheek staan. Als u kleuren wilt afstemmen op kleuren in andere illustraties, kunt u het pipet of de Kleurkiezer gebruiken en exacte kleurwaarden opgeven.

U kunt alle volgende functies gebruiken om kleuren te selecteren:

Het deelvenster Stalen en de deelvensters met staalbibliotheken

Hier vindt u afzonderlijke kleuren en kleurgroepen. U kunt een kleur kiezen in vooraf gedefinieerde stalen en bibliotheken of u kunt uw eigen stalen of bibliotheken maken. U kunt ook bibliotheken importeren.

Kleurkiezer

In de Kleurkiezer ziet u een kleurenspectrum waarin u kleuren op visuele basis kunt selecteren. Ook bevat dit venster kleurstalen en vakken voor kleurwaarden waarin u kleuren handmatig kunt definiëren.

Pipet

Met het pipet maakt u kleurmonsters in uw afbeelding door te klikken.

Deelvenster Kleur

Het deelvenster Kleur bevat een kleurenspectrum, schuifregelaars voor afzonderlijke kleurwaarden (bijvoorbeeld een regelaar voor cyaan) en tekstvakken voor kleurwaarden. U kunt vul- en lijnkleuren opgeven in het deelvenster Kleur. In het menu van het deelvenster Kleur kunt u omgekeerde en complementaire kleuren voor de actieve vul- of lijnkleur maken en een staal maken op basis van de geselecteerde kleur.

Deelvenster Kleurengids

In dit deelvenster kunt u uit verschillende harmonieregels kiezen voor het maken van kleurgroepen met gebruik van een door u gekozen basiskleur. U kunt kleurexemplaren maken aan de hand van tinten en schaduwen, warme en koele kleuren of levendige en doffe kleuren. Vanuit het deelvenster Kleurengids kunt u een kleurgroep openen in het dialoogvenster Kleuren bewerken/Illustratie opnieuw kleuren.

Dialoogvenster Kleuren bewerken/Illustratie opnieuw kleuren

In een deel van dit dialoogvenster vindt u gereedschappen waarmee u de kleuren in een kleurgroep of illustratie nauwkeurig kunt definiëren of aanpassen. In het andere deel kunt u de illustratie opnieuw kleuren met de kleuren uit een kleurgroep of het aantal kleuren reduceren of de kleuren omzetten voor uitvoer.

De opdracht Geselecteerde kleuren toevoegen of de knop Nieuwe kleurgroep

Maak een kleurgroep met de kleuren die in de geselecteerde illustratie voorkomen. Zowel deze opdracht als deze knop staan in het deelvenster Stalen.

Overzicht van de Kleurkiezer

Met de Kleurkiezer kunt u de kleur van de vulling of de lijn van een object selecteren door een kleur uit een kleurenveld en -spectrum te kiezen, kleuren op numerieke wijze te definiëren of op een staal te klikken.

Kleurkiezer
Kleurkiezer

A. Kleurveld B. HSB-kleurwaarden C. Nieuwe kleurenrechthoek D. Oorspronkelijke kleurenrechthoek E. Kleurregelaar F. Kleurenspectrum G. RGB-kleurwaarden H. Hexadecimale kleurwaarde I. CMYK-kleurwaarden 

De Kleurkiezer weergeven

 1. Dubbelklik op het selectievakje van de vul- of lijnkleur in het deelvenster Gereedschappen of in het deelvenster Kleur.

Het kleurenspectrum wijzigen dat wordt weergegeven in de Kleurkiezer

 1. Klik op een letter: H (Hue, kleurtoon), S (Saturation, verzadiging), B (Brightness, helderheid), R (Red, rood), G (Green, groen) of B (Blue, blauw).

Alleen webveilige kleuren weergeven

Webveilige kleuren zijn kleuren die door alle webbrowsers, ongeacht het platform, worden herkend.

 1. Selecteer Alleen webkleuren.

Kleurstalen weergeven in plaats van het kleurenspectrum

 1. Klik op Kleurstalen. Klik op Kleurmodellen om het kleurenspectrum opnieuw weer te geven.

Kleuren selecteren met de Kleurkiezer

Voer een van de volgende stappen uit:

 1. Klik of sleep in het kleurenspectrum. Een ronde markering geeft de positie van de kleur in het spectrum aan.

 2. Sleep de driehoekjes langs de kleurschuifregelaar of klik binnen de kleurschuifregelaar.

 3. Geef waarden op in de tekstvakken.

 4. Klik op Kleurstalen, selecteer een staal en klik op OK.

Overzicht van deelvenster Kleur

U kunt het deelvenster Kleur (Venster > Kleur) gebruiken om kleur toe te passen op de vulling en de lijn van een object, en ook om kleuren te bewerken en te mengen. In het deelvenster Kleur kunnen kleurwaarden worden weergegeven aan de hand van verschillende kleurmodellen. Standaard worden in het deelvenster Kleur alleen de meest gebruikte opties weergegeven.

Deelvenster Kleur
Deelvenster Kleur

A. Vulkleur B. Lijnkleur C. Deelvenstermenu D. Vak Geen E. Kleurenspectrumbalk F. Kleurregelaar G. Tekstvak voor kleurcomponent 

Het kleurmodel wijzigen

 1. Selecteer Grijswaarden, RGB, HSB, CMYK of Webveilige RGB in het deelvenstermenu.

Alle opties tonen in het deelvenster

 1. Selecteer Opties tonen in het deelvenstermenu. U kunt ook op het dubbele driehoekje op de tab van het deelvenster klikken om door de weergavegrootten te bladeren.

Kleuren selecteren met de Kleurkiezer

 1. Selecteer de gewenste kleurmodus in het deelvenstermenu. De modus die u selecteert, is alleen van invloed op de weergave van het deelvenster Kleur. De kleurmodus van het document wordt hier niet door gewijzigd.

 2. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Sleep of klik in een schuifregelaar.

  • Houd Shift ingedrukt en sleep een kleurschuifregelaar om de andere schuifregelaars ten opzichte hiervan te verplaatsen. Dit geldt niet voor HSB-schuifregelaars. U houdt dan een vergelijkbare kleur, maar met een andere tint of intensiteit.

  • Geef waarden op in de tekstvakken.

  • Klik in de kleurenspectrumbalk onder aan het deelvenster. Als u geen kleur wilt selecteren, klikt u op het vak Geen aan de linkerkant van de kleurenbalk. Als u wit wilt selecteren, klikt u op het witte staal rechtsboven in de kleurenbalk. Als u zwart wilt selecteren, klikt u op het zwarte staal rechtsonder in de kleurenbalk.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account