Het deelvenster Eigenschappen

Leer hoe u het deelvenster Eigenschappen gebruikt om contextafhankelijke besturingselementen in Illustrator te openen.

In het deelvenster Eigenschappen in Illustrator kunt u instellingen en besturingselementen in de context van de huidige taak of workflow bekijken. Dit deelvenster is ontworpen met gebruiksgemak als uitgangspunt. U beschikt meteen over de juiste bedieningselementen op het moment dat u ze nodig hebt.

Het deelvenster Eigenschappen is standaard beschikbaar in de werkruimte Essentiële middelen. Het is ook beschikbaar in Venster > Eigenschappen.

De veelgebruikte bedieningselementen voor elk gebied in het deelvenster Eigenschappen worden vooraan weergegeven. U krijgt toegang tot de andere bedieningselementen door op de drie punten rechtsonder in een gebied te klikken of door op een onderstreepte optie te klikken.

Standaardbesturingselementen wanneer er geen object is geselecteerd

Wanneer er geen objecten zijn geselecteerd in het document en de selectietool wordt geselecteerd, zal het deelvenster Eigenschappen bedieningselementen tonen met betrekking tot tekengebieden, liniaal, roosters, gidsen, magnetisch vastklikken, en enkele veelgebruikte voorkeuren. In deze status geeft het deelvenster Eigenschappen knoppen voor snelle acties weer waarmee u de dialoogvensters Documentinstellingen en Voorkeuren en de bewerkingsmodus van tekengebieden kunt openen.

Besturingselementen voor geselecteerde objecten

Voor elke selectie toont het deelvenster Eigenschappen twee sets bedieningselementen:

  • Bedieningselementen voor transformatie en weergave: Breedte, hoogte, vulling, lijn, dekking, enz.
  • Dynamische bediening: Hier worden extra bedieningselementen beschikbaar, afhankelijk van de inhoud van uw selectie. Zo kunt u bijvoorbeeld de kenmerken van tekens en alinea's van tekstobjecten aanpassen. Voor afbeeldingsobjecten toont het deelvenster Eigenschappen bedieningselementen voor uitsnijden, masker, insluiten of insluiten ongedaan maken en Afbeeldingen overtrekken. Als u een tekstvak selecteert, worden de besturingselementen voor tekstwijziging weergegeven in het deelvenster Eigenschappen.
  • Snelle handelingen: Afhankelijk van de inhoud van uw selectie worden snelle handeling-taken beschikbaar gesteld.

A. Besturingselementen die beschikbaar zijn voor een afbeeldingsobject B. Besturingselementen die beschikbaar zijn voor een pad C. Besturingselementen die beschikbaar zijn voor een tekstobject D. Meer opties weergeven 

Extra bedieningselementen in het deelvenster Eigenschappen

In de oktober 2018-versie van Illustrator bevat het deelvenster Eigenschappen de volgende extra bedieningselementen:

  • Optie Breedteprofiel: Als u de tool Breedte selecteert of een pad waarop de breedtevariabele is toegepast, wordt de vervolgkeuzelijst Breedte weergegeven in het deelvenster Eigenschappen. U kunt het breedteprofiel aanpassen door een breedte uit de vervolgkeuzelijst te selecteren.
  • Optie Hoeken: Als u op de werkbalk op de tool Direct selecteren klikt en een hoek van een object selecteert, wordt de vervolgkeuzelijst Hoeken weergegeven in het deelvenster Eigenschappen. U kunt de hoekcurve aanpassen door een waarde in de lijst Hoeken te selecteren.
  • Overvloeiopties: Als u één overvloeiobject selecteert en op de werkbalk klikt op de tool Overvloeien, worden de Overvloeiopties weergegeven in het gedeelte Snelle handelingen in het deelvenster Eigenschappen.
  • Knop Samenvoegen: Als u twee of meer actieve verfobjecten selecteert, wordt de knop Actieve verf samenvoegen weergegeven in het gedeelte Snelle handelingen van het deelvenster Eigenschappen.
  • Nieuwe pop-up voor variabele lettertypen: Als u een tekstobject selecteert waarop het variabele lettertype is toegepast, wordt het pictogram Variabel lettertype weergegeven in het gedeelte Teken van het deelvenster Eigenschappen. Als u op dit pictogram klikt, wordt er een pop-up weergeven waarin u het gewicht en de optische grootte van het geselecteerde lettertype kunt aanpassen.
  • Pictogram Verwijderen voor individuele effecten: Als een individueel effect is toegepast op een object, wordt een pictogram Verwijderen weergegeven in het gedeelte Vormgeving van het deelvenster Eigenschappen. U kunt op dit pictogram klikken om het toegepaste effect te verwijderen. Als u echter meer dan één effect toepast, verdwijnt het pictogram Verwijderen en moet u het deelvenster Vormgeving openen om de effecten te verwijderen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account