Algemene bewerking

Een ontwerp bevat vaak meerdere exemplaren van vergelijkbare objecten of vormen, zoals logo's. Als u al deze objecten moet bewerken, hoeft u de objecten niet een voor een te bewerken.

Met de optie voor algemene bewerking in Illustrator kunt u alle vergelijkbare objecten in één stap bewerken.

Vergelijkbare objecten voor een algemene bewerking vinden

Voordat u vergelijkbare objecten gaat bewerken, kunt u kiezen welke objecten u wilt bewerken. Hiervoor kunt u de opties voor algemene bewerking instellen om de objecten te vinden die tegelijk moeten worden bewerkt.

Voer een van de volgende stappen uit om de opties voor algemene bewerking in te stellen:

 • Klik op de vervolgkeuzelijst Opties voor algemene bewerkingen naast de knop Algemene bewerking starten in het deelvenster Eigenschappen.
 • Klik op de vervolgkeuzelijst Opties voor algemene bewerkingen naast het pictogram  in het regelpaneel.
Opties voor algemene bewerkingen opgeven om vergelijkbare objecten te vinden

Selecteer de volgende opties:

 • In het gedeelte Overeenkomst:
  • Selecteer Vormgeving om te filteren op objecten met dezelfde vormgeving, zoals vulling of lijn.
   Opmerking: Deze optie is standaard ingeschakeld wanneer de selectie een plug-in-illustratie of net-illustratie bevat.
  • Selecteer Grootte om objecten met dezelfde grootte te vinden.
 • In het gedeelte Op tekengebieden:
  • Geef in de vervolgkeuzelijst Selecteren op of u wilt zoeken naar soortgelijke objecten in alle tekengebieden of binnen de tekengebieden met een specifieke richting.
  • Geef in het veld Bereik op in welke reeks tekengebieden u wilt zoeken naar soortgelijke objecten. U kunt het bereik opgeven als 1, 2, 3 of 4-7.
  • Selecteer Inclusief objecten op canvas om te zoeken naar vergelijkbare objecten binnen en buiten de tekengebieden. Deze optie is standaard geselecteerd. Schakel deze optie uit als u alleen in tekengebieden wilt zoeken. 

In het gedeelte Resultaten bovenaan wordt weergegeven hoeveel objecten in totaal zijn geselecteerd voor algemene bewerking.

Opmerking:

Als u de bewerkingsopties niet instelt, worden standaard alle vergelijkbare objecten in alle tekengebieden geselecteerd voor bewerking.

Vergelijkbare objecten gaan bewerken

Nadat u de bewerkingsopties hebt opgegeven, kunt u vergelijkbare objecten samen gaan bewerken. Voer hiervoor een van de volgende stappen uit:

 • Kies Selecteren Algemene bewerking starten.
 • Klik op het pictogram  in het regelpaneel. Denk eraan dat het regelpaneel niet wordt weergegeven in de werkruimte Essentiële elementen.
 • Selecteer een object en klik op de knop Algemene bewerking starten in het gedeelte Snelle acties van het deelvenster Eigenschappen. 
Knop Algemene bewerking starten in het gedeelte Snelle acties van het deelvenster Eigenschappen

Alle vergelijkbare objecten worden geselecteerd voor algemene bewerking. Als u nu het geselecteerde object bewerkt, worden alle bewerkingen toegepast op alle vergelijkbare gemarkeerde objecten.

Opmerking:

 • Algemene bewerking wordt niet ondersteund voor afbeeldingen, tekstobjecten, knipmaskers, gekoppelde objecten en plug-ins van derden.
 • Algemene bewerking werkt niet als er meerdere verschillende objecten zijn geselecteerd.
Objecten selecteren voor algemene bewerking en de vorm van alle geselecteerde objecten aanpassen.

Opmerking:

Terwijl u algemene bewerkingen toepast op objecten, worden alle aangebrachte wijzigingen in het geselecteerde object toegepast op andere vergelijkbare objecten, al naar gelang hun grootte. Als u bijvoorbeeld de hoogte van het geselecteerde object met de helft vermindert, wordt de hoogte van alle vergelijkbare objecten evenredig verminderd. Als het geselecteerde object 100 punten hoog is en u de hoogte tot 50 punten vermindert (halveert), wordt de hoogte van andere soortgelijke objecten ook gehalveerd, bijvoorbeeld van 20 punten naar 10 punten.

Het bewerken van vergelijkbare objecten beëindigen

Nadat u klaar bent met uw bewerkingen, kunt u stoppen met het bewerken van objecten. Voer hiervoor een van de volgende stappen uit:

 • Kies Selecteren > Algemene bewerking stoppen.
 • Klik op de knop Algemene bewerking stoppen in het gedeelte Snelle acties van het deelvenster Eigenschappen.
 • Klik op het pictogram  in het regelpaneel.
 • Druk op de ESC-toets.

Specifieke objecten bewerken

Wanneer u algemene bewerkingen toepast op vergelijkbare objecten, kunt u ervoor kiezen om een bepaald object in de selectie niet te bewerken door de selectie van dit object op te heffen. U kunt de selectie van een object opheffen door erop te klikken terwijl u Shift ingedrukt houdt. De selectie van het object wordt ongedaan gemaakt, maar u ziet nog steeds een markeringskader.

Als u nu wijzigingen aanbrengt in de selectie, komt de vorm van het gedeselecteerde object niet meer overeen met de andere geselecteerde objecten. Daarom wordt het markeringskader verwijderd om aan te geven dat dit object geen deel uitmaakt van de algemene bewerking. 

Algemene bewerkingen toepassen op vergelijkbare groepen

U kunt ook algemene bewerkingen toepassen op vergelijkbare groepen met vergelijkbare objecten.

Opmerking: De groepen worden alleen als vergelijkbaar beschouwd wanneer de groepshiërarchie en de vorm van de objecten overeenkomen.

Wanneer u algemene bewerkingen toepast op vergelijkbare groepen, worden alle wijzigingen die u in objecten in één groep aanbrengt, toegepast op de corresponderende objecten in de andere vergelijkbare groepen.

Alle groepen met dezelfde vormgeving selecteren, een specifieke vorm binnen een groep selecteren voor algemene bewerking, de kleur van de geselecteerde vormen bewerken.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account