De Touch Bar gebruiken met Illustrator

Leer hoe u in Illustrator kunt werken met de Touch Bar op een MacBook Pro.

Illustrator biedt ondersteuning voor de Touch Bar, de aanraakbalk boven aan het toetsenbord van de nieuwe MacBook Pro. Met de Touch Bar hebt u toegang tot Illustrator-functies en -besturingselementen in de context van uw huidige taak in het hoofdscherm. De Touch Bar ondersteunt vertrouwde bewegingen, zoals tikken, slepen en vegen.

Opmerking:

Voor meer basisinformatie over de Touch Bar raadpleegt u deze Apple-documentatiepagina.

Touch Bar-interface

Standaard wordt een deel van de Touch Bar-interface gereserveerd voor macOS-besturingselementen. De besturingselementen voor Illustrator worden weergegeven in het app-specifieke gedeelte in het midden van de Touch Bar.

Standaardinterface Touch Bar

A. Illustrator-besturingselementen B. macOS-besturingselementen (Control Strip en Esc) 

Contextuele handelingen

Verschillende contextspecifieke bewerkingen worden beschikbaar, afhankelijk van waaraan u werkt in Illustrator.

 • In de Startwerkruimte, toont de Touch Bar de bedieningselementen om een document te maken en te openen.

 • Als er geen object is geselecteerd in de Illustrator-werkruimte, toont de Touch Bar bedieningselementen om een document te maken of te openen, een bestand te plaatsen, linialen, rasters en hulplijnen te tonen of verbergen en met tekengebieden te werken.

 • Wanneer een padobject is geselecteerd, toont de Touch Bar bedieningselementen voor het aanpassen van de vulkleur, lijnkleur, dekking, uitlijning en schikking.

 • Wanneer meerdere padobjecten zijn geselecteerd, toont de Touch Bar knoppen voor het aanpassen van de vulkleur, lijnkleur, dekking, uitlijning en schikking. U kunt ook Pathfinder-effecten toepassen  en g eselecteerde objecten groeperen.

 • Wanneer een tekstobject is geselecteerd, toont de Touch Bar bedieningselementen voor het aanpassen van de vulkleur, lijnkleur, dekking, uitlijning, schikking, alinea-uitlijning en lettergrootte.

 • Wanneer meerdere tekstobjecten worden geselecteerd, toont de Touch Bar bedieningselementen voor het aanpassen van de vulkleur, lijnkleur, dekking, uitlijning, schikking, en alinea-uitlijning. U kunt ook de geselecteerde tekstobjecten met behulp van de Touch Bar groeperen.

 • Wanneer uw selectie een tekstobject en een padobject bevat, toont de Touch Bar bedieningselementen voor het aanpassen van de vulkleur, lijnkleur, dekking, uitlijning en schikking. U kunt ook de geselecteerde objecten met behulp van de Touch Bar groeperen.

 • Als een afbeelding wordt geselecteerd, toont de Touch Bar bedieningselementen voor de dekking, uitlijning en schikking. U kunt ook de afbeelding uitsnijden of maskeren met de Touch Bar.

 • Wanneer u een gegroepeerd object selecteert, toont de Touch Bar bedieningselementen voor het aanpassen van de dekking, uitlijning en schikking van de groep. U kunt de objecten ook degroeperen met behulp van de Touch Bar.

 • Als een ander object wordt geselecteerd, toont de Touch Bar bedieningselementen voor de dekking, uitlijning en schikking.

 • Wanneer meerdere andere objecten zijn geselecteerd, toont de Touch Bar knoppen voor het aanpassen van de dekking, uitlijning en schikking. U kunt de objecten ook groeperen met behulp van de Touch Bar.

Illustrator-besturingselementen op de Touch Bar

Pictogram Naam besturingselement Beschrijving
Nieuwe selectie Met dit besturingselement gaat u direct naar het dialoogvenster Nieuw document waarin u een document in Illustrator kunt maken. U kunt uit een breed scala aan voorinstellingen en sjablonen kiezen, waaronder sjablonen van Adobe Stock. 
Openen Hiermee opent u Illustrator-documenten en andere compatibele bestanden via de opdracht Bestand > Openen
Plaatsen Met de opdracht Bestand > Plaatsen importeert u een bestand in het momenteel geopende document
Liniaal De liniaal tonen of verbergen
Raster Het raster tonen of verbergen
Hulplijnen Hulplijnen tonen of verbergen
Tekengebieden Hiermee geeft u extra opties weer voor het maken of verwijderen van een tekengebied
Door tekengebieden navigeren Hiermee navigeert u naar het eerste, laatste, vorige of volgende tekengebied in uw document
Vulkleur Geeft een kleurkiezer weer. De schuifregelaars aanpassen om een vulkleur te selecteren
Lijnkleur Geeft een kleurkiezer weer. De schuifregelaars aanpassen om een lijnkleur te selecteren
Dekking Hiermee past u de dekking (0-100%) van het geselecteerde object aan
Uitlijnen U kunt het geselecteerde object uitlijnen met behulp van de opties die beschikbaar zijn in het deelvenster Uitlijnen. Daarnaast kunt u uitlijnen met een selectie, een tekengebied of een belangrijke optie.
Ordenen Hiermee wijzigt u de stapelvolgorde van het geselecteerde object in uw illustratie. U kunt een van de volgende opties kiezen: Op voorgrond, Naar voren, Naar achteren en Op achtergrond. Zie Objecten stapelen voor meer informatie. 
Alinea-uitlijning Hiermee kunt u tekst uitlijnen en uitvullen met behulp van de opties die beschikbaar zijn in het deelvenster Alinea
Tekengrootte Hiermee kunt u de schuifregelaar gebruiken om de tekengrootte aan te passen
Pathfinder Hiermee kunt u de gewenste opties in de Vormmodi en de Pathfinder-effecten te kiezen om meerdere objecten te combineren tot nieuwe vormen
Uitsnede Hiermee start u de uitsnijdinterface van Illustrator. U kunt gekoppelde of ingesloten afbeeldingen uitsnijden aan de hand van intuïtieve besturingselementen. Selecteer vervolgens Toepassen om de afbeelding uit te snijden of kies Annuleren om de uitsnijdinterface te sluiten via de Touch Bar.
Masker Maakt een uitknipmasker
Groeperen Hiermee combineert u de geselecteerde objecten tot een groep, zodat de objecten als een eenheid worden behandeld
Degroeperen Hiermee heft u een gegroepeerde selectie op, zodat de objecten als afzonderlijke elementen worden behandeld
Adobe-logo

Aanmelden bij je account