Tekst schalen en roteren

Tekst selecteren voor transformaties

U kunt tekst roteren, spiegelen, schalen of schuintrekken, net zoals u doet met andere objecten. De manier waarop u de tekst selecteert, is echter van invloed op de resultaten van de transformatie:

  • Als u de tekst wilt transformeren samen met het omsluitende kader, selecteert u het tekstobject en gebruikt u het gereedschap Roteren om het object en de tekst te roteren.

  • Als u alleen het omsluitende kader wilt transformeren maar niet de tekst erin, dan selecteert u het tekstobject en sleept u met het selectiegereedschap.

Geroteerd tekstpad (links) vergeleken met geroteerde tekst en geroteerd pad (rechts)
Geroteerd tekstpad (links) vergeleken met geroteerde tekst en geroteerd pad (rechts)

De schaal van tekst wijzigen

U kunt de proportie tussen de hoogte en breedte van tekst opgeven ten opzichte van de oorspronkelijke hoogte en breedte van de tekens. Niet-geschaalde tekens hebben een waarde van 100%. Sommige tekstfamilies beschikken over een zuiver verbreed lettertype, dat is ontworpen met een grotere horizontale spreiding dan de onbewerkte tekststijl. Schalen leidt tot vervorming van tekst. Indien mogelijk kunt u beter een lettertype gebruiken dat versmald of verbreed is ontworpen.

  1. Selecteer de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt de schaal toegepast op nieuwe tekst.
  2. Stel in het deelvenster Teken de optie Verticaal schalen  of Horizontaal schalen  in.

Tekst roteren

  • Als u de tekens in een tekstobject een specifiek aantal graden wilt roteren, selecteert u de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. (Als u geen tekst selecteert, wordt het roteren toegepast op nieuwe tekst.) In het deelvenster Teken stelt u de optie Tekenrotatie in.
  • Als u horizontale tekst wilt wijzigen in verticale tekst en omgekeerd, selecteert u het tekstobject en kiest u Tekst > Tekstrichting > Horizontaal of Tekst > Tekstrichting > Verticaal.
  • Als u een tekstobject in zijn geheel wilt roteren (zowel de tekens als het omsluitende kader), selecteert u het tekstobject en gebruikt u het omsluitende kader, het gereedschap Vrije transformatie, het gereedschap Roteren, de opdracht Roteren of het deelvenster Transformeren om de rotatie uit te voeren.
  • Als u meerdere tekens in verticale Aziatische tekst wilt roteren, gebruikt u de optie Tate‑chu-yoko om meerdere tekens te roteren.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account