Lees hoe u uw illustraties opnieuw kunt kleuren met voorgedefinieerde thema's uit de kleurenbibliotheek, hoe u uw eigen kleurthema kunt maken met het kleurenwiel of hoe u een kleurthema uit een illustratie of afbeelding kiest met behulp van de kleurthemakiezer.

Met Illustrator kunt u direct onbeperkte kleurvariaties maken met behulp van een kleurenwiel, een beheerde kleurenbibliotheek of de tool Kleurthemakiezer. Experimenteer met kleuren en thema's, kies de kleuren die het beste werken en kleur uw illustraties opnieuw met één klik op de knop.

Illustraties opnieuw kleuren

Een illustratie opnieuw kleuren

Als u een illustratie opnieuw wilt kleuren:

 1. Selecteer de illustratie.
 2. Klik op in het regelpaneel of kies Bewerken > Kleuren bewerken > Illustratie opnieuw kleuren.
 3. Klik op de knop Opnieuw kleuren in de sectie Snelle handelingen van het deelvenster Eigenschappen.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de volgende opties voor Opnieuw kleuren:

 • Ongedaan maken: Annuleer de laatste wijziging die is aangebracht in de kleuren van de illustratie.
 • Opnieuw: Herstel de laatste wijziging die is teruggedraaid met Ongedaan maken.
 • Herstellen: Wis uw kleuraanpassingen en herstel de standaardinstellingen van het dialoogvenster.
 • Kleurenbibliotheek: Kies een kleurthema uit een voorgedefinieerde kleurenbibliotheek.
 • Kleuren: Kies het aantal kleuren dat u in uw illustratie wilt weergeven.
 • Kleurthemakiezer: Kies een kleurthema uit een of meer afbeeldingen, illustraties of geselecteerde gebieden en gebruik dit in uw illustratie.
 • Kleurenwiel: Hiermee kunt u kleuren en hun volgorde, helderheid, verzadiging en kleurtoon weergeven en aanpassen.
 • Kleurvolgorde: Klik om de volgorde van kleuren willekeurig te wijzen.
 • Prominente kleuren: Toont alle kleuren die prominent aanwezig zijn in uw illustratie op basis van hun kleurtoon en andere eigenschappen.
 • Verzadiging en Kleurtoon, en Helderheid en Kleurtoon: Pas de waarden aan met de schuifregelaar of wijzig de waarden willekeurig met de knop naast het kleurenwiel.
 • Opslaan: Klik op deze knop om uw kleurthema op te slaan.
 • Geavanceerde opties: Klik op deze knop om de geavanceerde opties voor Opnieuw kleuren weer te geven.
Illustratie opnieuw kleuren
Opties voor Opnieuw kleuren gebruiken om meer kleuren voor uw illustratie te verkennen

Opnieuw kleuren met de kleurenbibliotheek

U kunt een illustratie opnieuw kleuren met behulp van voorgedefinieerde kleurthema's die beschikbaar zijn in de vervolgkeuzelijst Kleurenbibliotheek. U kunt kiezen uit kleurgroepen, documentstalen of vooraf ingestelde kleurthema's. Alle thema's die u hebt gedefinieerd, worden als kleurgroep toegevoegd aan het deelvenster Stalen en zijn beschikbaar voor de functie Opnieuw kleuren.

Opnieuw kleuren met de kleurenbibliotheek
Opnieuw kleuren met de kleurenbibliotheek

Opnieuw kleuren met de kleurthemakiezer

Met de kracht van Adobe Sensei

Met de kleurthemakiezer kunt u kleuren kiezen en extraheren uit een of meer illustraties of afbeeldingen op het canvas of uit geselecteerde delen ervan en uw huidige illustratie hiermee opnieuw kleuren. Zorg dat de illustraties of afbeeldingen waaruit u kleurinspiratie wilt kiezen, op het canvas zijn geplaatst. U kunt kleuren extraheren uit zowel vector- als rasterobjecten op het canvas.

Ga als volgt te werk:

 1. Klik in het dialoogvenster Illustratie opnieuw kleuren op Kleurthemakiezer om de kleurkiezer te activeren.
 2. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Klik op het object op het canvas waaruit u het kleurthema wilt kiezen.
  • Als u kleuren wilt kiezen uit meer dan één object, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de objecten. 
  • Sleep een selectiekader rond specifieke delen van een illustratie om kleuren te kiezen.
Opnieuw kleuren met de kleurthemakiezer
Opnieuw kleuren met de kleurkiezer

Opnieuw kleuren met het kleurenwiel

Het kleurenwiel geeft de kleurstops weer voor alle kleuren in uw illustratie. Als u uw illustratie opnieuw wilt kleuren met het kleurenwiel, doet u het volgende:

 1. Verplaats de kleurgreep in het midden van het wiel.
 2. Als u een kleur wilt kiezen in het dialoogvenster Kleurkiezer, dubbelklikt u ergens op het wiel of klikt u met de rechtermuisknop op de kleurgreep en kiest u Kleurkiezer.
 3. Als u een tint wilt selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op de kleurgreep en kiest u Tint selecteren.
Kleureigenschappen wijzigen
Opnieuw kleuren met het kleurenwiel

Meerdere kleurstops toevoegen en verplaatsen

Als u een nieuwe kleurstop wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop ergens op het kleurenwiel en kiest u Nieuwe maken. Verplaats deze nieuwe kleurstop om de gewenste kleur te kiezen.

Standaard bewegen alle kleurstops samen. Als u de kleurharmonie wilt loskoppelen en de kleurstops afzonderlijk wilt verplaatsen, klikt u op het pictogram . Klik nogmaals om de kleurharmonie opnieuw te koppelen.

Belang en eigenschappen van kleuren wijzigen

U kunt het belang van de kleuren in de illustratie bekijken in het gedeelte Prominente kleuren, onderaan in het dialoogvenster Opnieuw kleuren. Prominente kleuren worden gecategoriseerd op basis van de kleurtoon en tint van de kleur. Als u het belang van een kleur in uw illustratie wilt aanpassen, versleept u de rand van het kleurvlak.

Als u de volgorde van kleuren willekeurig wilt wijzigen, klikt u op naast het kleurenwiel.

Illustratie opnieuw kleuren
Het belang van kleuren wijzigen met de schuifregelaar Prominente kleuren

De verzadiging en kleurtoon van kleuren wijzigen

Standaard geeft het kleurenwiel de kleurverzadiging en kleurtoon weer. Versleep de schuifregelaar onderaan als u de verzadiging en kleurtoon wilt aanpassen.


De helderheid en kleurtoon van kleuren wijzigen

U kunt als volgt de helderheid en kleurtoon van kleuren aanpassen:

 • Klik op de knop .
 • Versleep de schuifregelaar en kies een geschikte waarde.

Als u de verzadiging, kleurtoon en helderheid willekeurig wilt wijzigen, klikt u op de knop naast het kleurenwiel. De waarden worden automatisch aangepast en weergegeven in het kleurenwiel.

Uw kleurthema opslaan

Als u uw kleurthema's wilt bewaren voor toekomstig gebruik, kunt u ze opslaan in het deelvenster Stalen. Ga als volgt te werk:

Klik op en kies Alle kleuren opslaan om alle kleuren op te slaan in het deelvenster Stalen of kies Prominente kleuren opslaan om alleen de kleuren op te slaan die worden weergegeven in de sectie Prominente kleuren. De opgeslagen kleuren worden opgeslagen als kleurgroep en zijn ook beschikbaar in de vervolgkeuzelijst Kleurenbibliotheek.

Kleuren opslaan
Uw kleurthema opslaan

Opnieuw kleuren met geavanceerde opties

Als u de geavanceerde opties voor Opnieuw kleuren wilt weergeven, klikt u op de knop Geavanceerde opties. Zie Overzicht van het dialoogvenster Illustratie opnieuw kleuren voor meer informatie.

Als u het dialoogvenster met geavanceerde opties de volgende keer rechtstreeks wilt openen met de huidige instellingen, selecteert u Geavanceerd dialoogvenster Opnieuw kleuren openen bij starten.

Prominente kleuren
Geavanceerde opties voor Opnieuw kleuren weergeven

Hebt u een vraag of idee?

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.