Documenten maken

Overwin uw angst voor het lege canvas. Wanneer u een document maakt, hebt u de keuze uit een groot aantal sjablonen van Adobe Stock en lege voorinstellingen.

Wanneer u een document in Illustrator maakt, hoeft u niet te beginnen met een leeg canvas, maar kunt u kiezen uit een groot aantal sjablonen, waaronder sjablonen van Adobe Stock. Sjablonen bevatten onder andere middelen en illustraties die u in uw project verder kunt uitwerken. Wanneer u een sjabloon opent in Illustrator, kunt u er net zo mee werken als met ieder ander Illustrator-document (.ai).

Naast het gebruik van sjablonen kunt u ook een document maken door een van de vele voorinstellingen in Illustrator te selecteren.

Sjablonen en voorinstellingen

Sjablonen

leveren inspiratie en herbruikbare inhoud voor uw documenten. U kunt gewoon vanuit Illustrator sjablonen van Adobe Stock downloaden die prachtige afbeeldingen en illustraties bevatten. U kunt met deze sjablonen gemakkelijk documenten maken met gemeenschappelijke instellingen en ontwerpelementen. Illustrator bevat ook lege sjablonen met vooraf gedefinieerde afmetingen en instellingen voor algemene taken, zoals het ontwerpen van visitekaartjes of brochures. De sjablonen worden in Illustrator geopend als .ai-bestand en bevatten over het algemeen meerdere tekengebieden.

Lege voorinstellingen voor documenten

zijn lege documenten met vooraf gedefinieerde afmetingen en instellingen. Met voorinstellingen kunt u gemakkelijker ontwerpen voor specifieke apparaten of scenario's maken. U kunt bijvoorbeeld met een voorinstelling snel beginnen met een ontwerp voor de iPad Pro. Lege voorinstellingen voor documenten bevatten een vooraf gedefinieerde grootte, kleur, modus, eenheid, stand, positionering, afloopgebied en resolutie. U kunt deze instellingen wijzigen voordat u een document met de voorinstelling maakt.

 

Sjablonen en voorinstellingen zijn in de volgende sets ingedeeld:

 • Mobiele apparaten
 • Web
 • Drukwerk
 • Film en video
 • Afbeeldingen en illustraties

Het dialoogvenster Nieuw document gebruiken

 1. Start Illustrator.

 2. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Selecteer Bestand > Nieuw.
  • Klik op Nieuw of Iets nieuws maken in de werkruimte Starten.
  • Gebruik de volgende sneltoetsen:
   • (Mac) Cmd+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Klik met de rechtermuisknop op het tabblad voor een geopend document en kies Nieuw Document in het contextmenu.

Overzicht: Het dialoogvenster Nieuw document

In het dialoogvenster Nieuw document kunt u het volgende doen:

 • Documenten maken met geselecteerde sjablonen uit verschillende categorieën op Adobe Stock: Mobiele apparaten, Web, Drukwerk, Film en video en Afbeeldingen en illustraties
 • Zoeken naar meer sjablonen op Adobe Stock en hiermee documenten maken
 • Snel onlangs gebruikte bestanden, sjablonen en items openen (tabblad Recent)
 • Sjablonen die u hebt gedownload van Adobe Stock snel openen (tabblad Opgeslagen)
 • Documenten maken met voorinstellingen voor Lege documenten voor meerdere categorieën en apparaten. Voordat u de voorinstellingen opent, kunt u de instellingen ervan aanpassen.
Tabblad Mobiel | Dialoogvenster Nieuw document

Documenten maken met behulp van voorinstellingen

 1. In het dialoogvenster Nieuw document klikt u op het tabblad voor een categorie: Mobiele apparaten, Web, Drukwerk, Film en video of Afbeeldingen en illustraties.

 2. Selecteer een voorinstelling.

 3. Wijzig eventueel de specificaties voor de geselecteerde voorinstelling in het deelvenster Details voorinstelling aan de rechterkant. Zie Voorinstellingen wijzigen als u wilt weten hoe u dit kunt doen.

 4. Klik op Maken. Illustrator opent een nieuw document dat op de voorinstelling is gebaseerd.

Voorinstellingen aanpassen

Voordat u een document met de voorinstelling opent, kunt u de instellingen van het document in het rechterdeelvenster aanpassen.

 1. Geef een naam op voor het document.

 2. Geef de volgende opties op voor de geselecteerde voorinstelling:

  Breedte en hoogte: Geef de grootte van het tekengebied op. Selecteer de eenheid uit het pop-upmenu.

  Oriëntatie: Geef de oriëntatie op voor het document: liggend of staand

  Tekengebied: Geef het aantal tekengebieden in het document op

  Afloopgebied: Geef de positie van het afloopgebied voor elke zijde van het tekengebied op. Als u verschillende waarden voor verschillende zijden wilt gebruiken, ontkoppelt u de afmetingen door op het kettingpictogram () te klikken.

  Kleurmodus: Geef een kleurmodus op voor het document: RGB of CMYK. Als u de kleurmodus wijzigt, wordt de standaardinhoud (stalen, penselen, symbolen, afbeeldingsstijlen) van het geselecteerde profiel voor het nieuwe document omgezet in een nieuwe kleurmodus, zodat de kleuren worden gewijzigd.

 3. Klik op Meer instellingen om extra opties op te geven:

  Rastereffecten: Hier stelt u de resolutie in voor rastereffecten in het document. Het is vooral belangrijk deze optie in te stellen op Hoog wanneer u uw document wilt uitvoeren op een professionele printer en met een hoge resolutie. In het profiel Afdrukken is deze optie standaard ingesteld op Hoog.

  Voorvertoningsmodus: Stel de standaardvoorvertoningsmodus voor het nieuwe document in:

  • Met Standaard worden illustraties die zijn gemaakt in het document in kleur weergegeven in de vectorweergave. U kunt vloeiende curven behouden door in en uit te zoomen.
  • Met Pixel worden illustraties weergegeven met een gerasterde (gepixelde) vormgeving. De inhoud wordt niet daadwerkelijk gerasterd, maar er wordt een gesimuleerde voorvertoning weergegeven, waarin het lijkt alsof de inhoud uit rasters bestaat.
  • Met Overdruk wordt een 'voorvertoning met inkt' weergegeven waarin wordt geïnterpreteerd hoe het overvloeien, de transparantie en het overdrukken eruit zullen zien bij uitvoer met kleurscheiding.

  Opmerking: U kunt met het menu Weergave te allen tijde de Voorbeeldmodus veranderen.

 4. Klik op Document maken om een document met de instellingen van de voorinstelling te openen.

Opmerking:

De opties in het dialoogvenster Meer instellingen zijn vergelijkbaar met de opties in het verouderde dialoogvenster Nieuw document in eerdere versies van Illustrator. Zie Bestanden en sjablonen voor meer informatie over deze opties.

Documenten maken met behulp van sjablonen uit Stock

Illustrator wordt geleverd met diverse sjablonen van Adobe Stock, waaronder sjablonen voor illustraties voor tablets, mobiele apparaten en laptops, briefhoofden, enveloppen, visitekaartjes en nog veel meer. Sjablonen met lettertypelagen gebruiken basislettertypen of lettertypen die gesynchroniseerd kunnen worden vanuit Adobe Typekit.

Als u een document wilt maken op basis van een sjabloon, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het dialoogvenster Nieuw document op het tabblad voor een categorie: Mobiele apparaten, Web, Drukwerk, Film en video of Afbeeldingen en illustraties.

 2. Selecteer een sjabloon.

 3. Klik op Voorvertoning bekijken om een voorvertoning van de sjabloon weer te geven. Een voorvertoning is de weergave van een afbeelding van een sjabloon die u kunt bekijken en op basis waarvan u kunt beslissen of u een licentie voor die sjabloon wilt.

 4. Klik op Downloaden.

  In Illustrator wordt u gevraagd om een licentie voor de sjabloon van Adobe Stock aan te vragen. Zie Help bij Adobe Stock voor meer informatie over het aanvragen van licenties en bijbehorende zaken. Nadat u een licentie hebt verkregen voor de sjabloon met rechten op middelen of credits in uw account, kunt u de sjabloon als een Illustrator-document (.ai) openen en ermee werken.

  Aanvraag licentie voor sjabloon in behandeling

 5. Nadat u de sjabloon hebt gedownload, klikt u op Openen. Als u de sjabloon opent en u wordt gevraagd om lettertypen vanuit Typekit te synchroniseren, klik dan op OK.

U kunt nu in Illustrator met het geopende document werken zoals u met ieder ander .ai-document zou doen.

Opmerking:

De gedownloade sjablonen worden toegevoegd aan een Creative Cloud Library met de naam Stock-sjablonen. U kunt deze bibliotheek openen in het deelvenster Bibliotheken.

Opmerking:

Sjablonen uit Illustrator hebben de bestandsextensie .ait. Als u echter een sjabloon opent, wordt een versie van deze sjabloon geopend als een document met de extensie .ai. Wijzigingen die u in dat .ai-document aanbrengt, hebben geen gevolgen voor de oorspronkelijke .ait-sjabloon.

Zoeken naar meer sjablonen uit Adobe Stock

Naast de reeds geselecteerde sjablonen van Adobe Stock kunt u vanuit het dialoogvenster Nieuw document naar nog veel meer sjablonen zoeken en deze downloaden.

 • In het dialoogvenster Nieuw document typt u een zoekopdracht in het vak Meer sjablonen zoeken op Adobe Stock. U kunt ook eenvoudig op Start klikken om door de volledige selectie met beschikbare sjablonen te bladeren.

Illustrator opent de website van Adobe Stock in een nieuw browservenster waarin u kunt zoeken. Schaf een licentie aan voor de sjabloon die het beste voldoet aan de vereisten van uw project en download deze sjabloon. Zie Adobe Stock gebruiken voor informatie over Adobe Stock.

Sjablonen op de Adobe Stock-website verkennen en licenties aanschaffen

Documenten maken met lege sjablonen

Lege sjablonen maken het gemakkelijker om producten met dezelfde eigenschappen te ontwerpen, zoals brochures, visitekaartjes, cd-hoezen en T-shirts. Ga als volgt te werk als u een document wilt maken op basis van een leeg sjabloon:

 1. Selecteer Bestand > Nieuw van sjabloon.

 2. In het dialoogvenster Nieuw van sjabloon opent u de map Lege sjablonen.

  Opmerking:

  U kunt de map Lege sjablonen ook rechtstreeks vanuit het venster Nieuw document openen. Klik in het dialoogvenster Nieuw document eerst op Meer Instellingen en vervolgens op Sjablonen.

 3. Selecteer een sjabloon, bijvoorbeeld Gift Certificate Pouchette.ait. Klik op Nieuw.

  Illustrator maakt een nieuw document op basis van de geselecteerde lege sjabloon. U kunt hier nu mee werken zoals u met ieder ander .ai-document zou doen.

Opmerking:

Sjablonen uit Illustrator hebben de bestandsextensie .ait. Als u een sjabloon opent, wordt een versie van deze sjabloon geopend als een document met de extensie .ai. Wijzigingen die u in dat .ai-document aanbrengt, hebben geen gevolgen voor de oorspronkelijke .ait-sjabloon.

De vorige interface voor Nieuw bestand gebruiken

U kunt zo nodig de nieuwste interface voor Nieuw document uitschakelen en teruggaan naar de interface die standaard in Illustrator-versie CC 2015.3 en eerder werd gebruikt.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.

 2. Selecteer Vorige interface voor Nieuw bestand gebruiken. Klik op OK.

  De vorige interface inschakelen (niet aanbevolen)

Opmerking:

Zie Bestanden en sjablonen voor meer informatie over opties in het verouderde dialoogvenster Nieuw document.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account