Marionet verdraaien

Met Marionet verdraaien kunt u onderdelen van uw illustratie zodanig draaien en vervormen dat de transformaties er natuurlijk uitzien. U kunt uw illustratie moeiteloos in verschillende houdingen brengen door punten toe te voegen, te verplaatsen en te roteren met de tool Marionet verdraaien in Illustrator.

 1. Selecteer de illustratie die u wilt transformeren.

 2. Selecteer de tool Marionet verdraaien op de werkbalk. 

 3. In Illustrator worden standaard de juiste gebieden voor het transformeren van uw illustraties bepaald en worden automatisch punten aan de illustraties toegevoegd om deze op de beste manier te verdraaien. Deze functie is standaard ingeschakeld wanneer de tool Marionet verdraaien is geselecteerd. Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u de optie Inhoudsbewuste standaardinstellingen inschakelen uit in het menu Bewerken Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator Voorkeuren Algemeen (Mac OS).

  U kunt ook meer punten toevoegen door te klikken op de gebieden die u wilt transformeren of verankeren. U hebt drie of meer punten nodig voor een mooi resultaat. Als u de punten wilt verwijderen, drukt u op Delete.

 4. Klik op een punt en sleep deze om de illustratie te bewerken. De aangrenzende punten zorgen ervoor dat de nabijgelegen gebieden ongewijzigd blijven.

  Opmerking:
  • Als u meerdere punten wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op deze punten. U kunt ook Alle punten selecteren kiezen in het regelpaneel.
  • Als u de geselecteerde punten wilt verwijderen, drukt u op Verwijderen.
  • Als u de transformatie van uw illustratie rond het geselecteerde punt wilt beperken, drukt u op Alt terwijl u sleept.
 5. Als u de illustratie wilt draaien, selecteert u een punt en plaatst u vervolgens de cursor dicht bij, maar niet op het punt. Wanneer een gestippelde cirkel wordt weergegeven, sleept u om het net visueel te roteren.

 6. Als u uw illustraties vervormt met de tool Marionet verdraaien, kunt u de volgende instellingen aanpassen in het regelpaneel of het deelvenster Eigenschappen:

  • Alle punten selecteren Hiermee selecteert u alle punten die u in de geselecteerde illustratie hebt geplaatst.
  • Net tonen Hiermee kunt u alleen de aanpassingspunten bekijken, voor een betere voorvertoning van uw transformaties.
  • Net groter maken Hiermee kunt u de schuifregelaar aanpassen om losse objecten samen te voegen zodat u ze kunt transformeren met de tool Marionet verdraaien.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account