Voorkeuren instellen

Voorkeuren

Het voorkeurenbestand van Illustrator bevat de opdracht- en deelvensterinstellingen van Illustrator. Wanneer u Illustrator opent, worden de posities van de deelvensters en opdrachten opgeslagen in het voorkeurenbestand. Daarnaast worden talloze programma-instellingen opgeslagen in het voorkeurenbestand, waaronder algemene weergaveopties, opties voor het opslaan van bestanden, opties voor de prestaties, tekstopties en opties voor plug-ins en werkschijven. Van deze opties worden de meeste ingesteld in het dialoogvenster Voorkeuren. Voorkeuren worden elke keer opgeslagen als u de toepassing afsluit.

Onverwachte gebeurtenissen kunnen duiden op een beschadigd voorkeurenbestand. Als u vermoedt dat het voorkeurenbestand is beschadigd, herstel dan de standaardinstellingen van de voorkeuren.

Een voorkeur instellen

 1. Voer een van de volgende stappen uit:

  • (Windows) Kies Bewerken > Voorkeuren > [naam van voorkeurenset].

  • (macOS) Kies Illustrator > Voorkeuren > [naam van voorkeurenset].

  • Klik op de knop Voorkeuren in het regelpaneel terwijl u niets hebt geselecteerd.

  De knop Voorkeuren in het regelpaneel

 2. Selecteer een optie in het menu links in het dialoogvenster Voorkeuren om over te schakelen naar een andere set voorkeuren.

Voorkeuren opnieuw instellen

De voorkeuren voor Illustrator opnieuw instellen:

 • Klik op de knop Voorkeuren opnieuw instellen op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren.
Opmerking:

Voorkeuren worden pas opnieuw ingesteld wanneer u Illustrator opnieuw start.

De standaardvoorkeuren handmatig herstellen

 • Verwijder het bestand Voorkeuren Adobe Illustrator of geef het een nieuwe naam. Wanneer u Illustrator opnieuw opstart, wordt een nieuw voorkeurenbestand gemaakt op de oorspronkelijke locatie.

Voorkeuren snel herstellen met een sneltoets

 • Houd Alt+Control+Shift (Windows) of Option+Command+Shift (macOS) ingedrukt als u Illustrator start. De volgende keer dat u Illustrator start, worden nieuwe voorkeurenbestanden gemaakt.

Afhankelijk van uw besturingssysteem vindt u het voorkeurenbestand van Illustrator op een van de volgende locaties:

macOS

<OS-schijf>/Gebruikers/<gebruikersnaam>/Bibliotheek/Preferences/Adobe Illustrator <versienummer> Settings/en_US*/Voorkeuren Adobe Illustrator

<OSDisk>/Users/<username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator <version number> Settings/nl_NL*/Adobe Illustrator Prefs

Windows

<OS-schijf>\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <versienummer> Settings\en_US*\x64\Voorkeuren Adobe Illustrator

<OSDisk>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <version number> Settings\nl_NL*\x64\Adobe Illustrator Prefs

Opmerkingen:

 • Vervang <versienummer> door de versie van Illustrator die op uw systeem is geïnstalleerd.
 • De mapnaam kan variëren, afhankelijk van de geïnstalleerde taalversie.
 • In Windows is de map Application Data standaard verborgen. Als u deze map zichtbaar wilt maken, klikt u in het Configuratiescherm op Mapopties en vervolgens op het tabblad Weergave. Selecteer in het deelvenster Geavanceerde instellingen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven of de optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.
 • Als u het voorkeurenbestand niet kunt vinden, gebruik dan de zoekfunctie van uw besturingssysteem om te zoeken naar AIPrefs (Windows) of Voorkeuren Adobe Illustrator (macOS).

Plug-ins

Plug-ins zijn programma's waarmee functies aan Adobe Illustrator worden toegevoegd. Een aantal plug-ins voor speciale effecten wordt bij het programma geleverd en wordt automatisch in de map Plug-ins in de programmamap van Illustrator geïnstalleerd.

U kunt alle in de handel verkrijgbare plug-ins installeren die voor gebruik met Photoshop of Illustrator zijn ontworpen. Gebruik het installatieprogramma als dat is meegeleverd om een plug-in van Adobe te installeren. Als geen installatieprogramma is meegeleverd, sleept u een kopie van de plug-in naar de map Plug-ins in de programmamap van Illustrator. Start Illustrator opnieuw zodat de plug-in wordt geactiveerd. Als u een plug-in van een andere fabrikant wilt installeren, volgt u de installatie-instructies voor die plug-in.

Opmerking:

De open architectuur van het programma Adobe Illustrator maakt het mogelijk dat ontwikkelaars buiten Adobe functies maken die vanuit Adobe Illustrator kunnen worden gebruikt. Ga naar www.adobe.com als u plug-ins wilt maken die compatibel zijn met Adobe Illustrator.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account