Tekenen met de tool Pen, Kromming of Potlood

Tekenen met de tool Pen

Rechte segmenten tekenen met de tool Pen

Het eenvoudigste pad dat u met de tool Pen kunt tekenen, is een rechte lijn. Dit doet u door met de tool Pen te klikken om twee ankerpunten te plaatsen. Als u nog een aantal keren klikt, maakt u een pad dat bestaat uit rechte-lijnsegmenten die via hoekpunten zijn verbonden.

Tool Pen
Als u op de tool Pen klikt, worden er rechte segmenten getekend.

 1. Selecteer de tool Pen ().

 2. Plaats de tool Pen op de plaats waar het rechte segment moet beginnen en klik om het eerste ankerpunt te bepalen (niet slepen).

  Opmerkingen:

  • Het eerste segment dat u tekent, wordt pas zichtbaar wanneer u het tweede ankerpunt hebt geplaatst. 
  • Als er richtingslijnen verschijnen, hebt u per ongeluk met de tool Pen gesleept. Kies Bewerken > Ongedaan maken en klik nogmaals.
 3. Klik nogmaals op de plaats waar het segment moet eindigen of houd Shift ingedrukt en klik om de hoek van het segment te beperken tot een veelvoud van 45°.

 4. Klik nogmaals om ankerpunten voor aanvullende rechte segmenten in te stellen.

  Het laatste ankerpunt dat u toevoegt, wordt altijd als een effen vierkantje weergegeven, waarmee wordt aangegeven dat het ankerpunt is geselecteerd. Zodra u het volgende ankerpunt toevoegt, wordt de selectie van het vorige ankerpunt opgeheven en wordt een leeg vierkantje weergegeven.

 5. Voltooi het pad op een van de volgende manieren:
  • Plaats de tool Pen op het eerste (lege) ankerpunt om het pad te sluiten. Er wordt een kleine cirkel weergegeven naast de aanwijzer van de tool Pen wanneer deze op de juiste plaats staat. Klik of sleep om het pad te sluiten.
  • Als u het pad geopend wilt houden, houdt u Ctrl (Windows) of Command (macOS) ingedrukt en klikt u op een willekeurige plaats uit de buurt van de objecten.
  • U kunt het pad ook geopend houden door een andere tool te selecteren of te kiezen voor Selecteren > Deselecteren. U kunt ook op Enter of Return drukken om het pad open te laten.

Curven tekenen met de tool Pen

U maakt curven door ankerpunten toe te voegen op plaatsen waar een curve van richting verandert en de richtingslijnen te slepen die de curven hun vorm geven. De lengte en hellingshoek van de richtingslijnen bepalen de vorm van de curve.

Curven zijn eenvoudiger te bewerken en het systeem kan ze sneller weergeven en afdrukken als u ze met zo weinig mogelijk ankerpunten tekent. Wanneer u te veel punten gebruikt, kunnen er ongewenste oneffenheden in een curve ontstaan. Teken de ankerpunten daarom ver uit elkaar en oefen in het maken van curven door de lengten en de hoeken van de richtingslijnen aan te passen.

 1. Selecteer de tool Pen.
 2. Plaats de tool Pen op de plaats waar de curve moet beginnen en houd de muisknop ingedrukt. Het eerste ankerpunt wordt weergegeven en de aanwijzer van de tool Pen verandert in een pijlpunt.

 3. Sleep met de pijlpunt om de helling in te stellen van het gebogen segment dat u maakt en laat de muisknop los.

  Over het algemeen verlengt u de richtingslijn met ongeveer een derde van de afstand tot het volgende ankerpunt dat u wilt tekenen. (U kunt een of beide kanten van de richtingslijn later aanpassen.)

  Houd Shift tijdens het slepen ingedrukt om de tool te beperken tot veelvouden van 45°.

  Het eerste punt in een curve tekenen
  Het eerste punt in een curve tekenen

  A. De tool Pen plaatsen B. Beginnen met slepen (muisknop ingedrukt) C. Slepen om richtingslijnen te verlengen 

 4. Plaats de tool Pen op de plaats waar het gebogen segment moet eindigen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een curve wilt maken in de vorm van een C, sleept u in de tegengestelde richting van de vorige richtingslijn. Laat vervolgens de muisknop los.

  Het tweede punt in een curve tekenen
  Het tweede punt in een curve tekenen

  • Als u een curve in de vorm van een S wilt maken, sleept u in dezelfde richting als de vorige richtingslijn. Laat vervolgens de muisknop los.

  Een S-curve tekenen
  Een S-curve tekenen

  Opmerking:

  Houd Command/Ctrl ingedrukt terwijl u de handgrepen van een vloeiend punt sleept om handgrepen van ongelijke lengte te maken tijdens het tekenen van een curve.

  Ongelijke handgrepen slepen tijdens het tekenen van curven

  A. Tegenoverliggende handgrepen zijn gelijk en gekoppeld B. Houd Cmd/Ctrl ingedrukt om tegenoverliggende handgrepen ongelijk en gekoppeld te maken 

 5. Ga door met slepen met de tool Pen vanaf verschillende locaties om een reeks vloeiende curven te maken. U plaatst ankerpunten aan het begin en het einde van elke curve en niet bij de punt van de curve.
  Opmerking:

  Houd Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en sleep richtingslijnen om de richtingslijnen van een ankerpunt te doorbreken.

 6. Voltooi het pad op een van de volgende manieren:

   

  • Plaats de tool Pen op het eerste (lege) ankerpunt om het pad te sluiten. Er wordt een kleine cirkel weergegeven naast de aanwijzer van de tool Pen wanneer deze op de juiste plaats staat. Klik of sleep om het pad te sluiten.
  • Als u het pad geopend wilt houden, houdt u Ctrl (Windows) of Command (macOS) ingedrukt en klikt u op een willekeurige plaats uit de buurt van de objecten.
  • U kunt het pad ook geopend houden door een andere tool te selecteren of te kiezen voor Selecteren > Deselecteren.

   

  Opmerking:

  U kunt de sluitende curve preciezer aanpassen:

  • Druk tijdens het sluiten van een pad op de spatiebalk om het sluitende ankerpunt te verplaatsen.
  • Druk op Option/ Alt om de gekoppelde handgrepen van het sluitende ankerpunt te verbreken.
  Sluitende paden beheren

  A. Het sluitende ankerpunt verplaatsen B. De gekoppelde handgrepen verbreken om het sluitende ankerpunt aan te passen 

Ankerpunten opnieuw plaatsen terwijl u tekent

 1. Nadat u hebt geklikt om een ankerpunt te maken, houdt u de muisknop en de spatiebalk ingedrukt en sleept u om de positie van het ankerpunt te wijzigen.

Het tekenen van een pad voltooien

 1. Voltooi een pad op een van de volgende manieren:
  • Plaats de tool Pen op het eerste (lege) ankerpunt om een pad te sluiten. Er wordt een kleine cirkel weergegeven naast de aanwijzer van de tool Pen wanneer deze op de juiste plaats staat. Klik of sleep om het pad te sluiten.
  • Als u een pad geopend wilt houden, houdt u Ctrl ingedrukt en dubbelklik (Windows) of Command (macOS) ingedrukt en klikt u op een willekeurige plaats uit de buurt van de objecten.

U kunt het pad ook geopend houden door een andere tool te selecteren of te kiezen voor Selecteren > Deselecteren.

Rechte lijnen tekenen, gevolgd door curven

 1. Klik met de tool Pen hoekpunten op twee plaatsen om een recht segment te maken.
 2. Plaats de tool Pen op het geselecteerde eindpunt. Wanneer u de tool Pen in Illustrator op de juiste wijze hebt geplaatst, verschijnt naast de tool het pictogram voor het omzetten van punten. Als u de helling van het volgende gebogen segment wilt instellen, klikt u op het ankerpunt en sleept u de richtingslijn die verschijnt.

  Segmenten tekenen
  Een recht segment tekenen, gevolgd door een gebogen segment (deel1)

  A. Voltooid recht segment B. De pen op een eindpunt plaatsen C. Het richtingspunt slepen 

 3. Plaats de pen op de plaats waar het volgende ankerpunt moet komen en klik (en sleep desgewenst) het nieuwe ankerpunt om de curve te voltooien.
  Segmenten tekenen
  Een recht segment tekenen, gevolgd door een gebogen segment (deel2)

  A. De tool Pen plaatsen B. De richtingslijn slepen C. Het nieuwe gebogen segment is voltooid 

Curven tekenen, gevolgd door rechte lijnen

 1. Sleep met de tool Pen om het eerste boogpunt van het gebogen segment te maken en laat de muisknop los.
 2. Zet de tool Pen op de plaats waar het gebogen segment moet eindigen, sleep om de curve te voltooien en laat de muisknop los.
  Segmenten tekenen
  Een gebogen segment tekenen, gevolgd door een recht segment (deel 1)

  A. Het eerste boogpunt van het gebogen segment is gemaakt en de tool Pen staat op het eindpunt B. Slepen om de curve te voltooien 

 3. Plaats de tool Pen op het geselecteerde eindpunt. Wanneer u de tool Pen op de juiste wijze hebt geplaatst, verschijnt naast de tool het pictogram voor het omzetten van punten. Klik op het ankerpunt om het boogpunt om te zetten in een hoekpunt.
 4. Plaats de tool Pen op het punt waar het rechte segment moet eindigen en klik om het rechte segment te voltooien.
  Segmenten tekenen
  Een gebogen segment tekenen, gevolgd door een recht segment (deel2)

  A. De tool Pen op een bestaand eindpunt plaatsen B. Een eindpunt klikken C. Het volgende hoekpunt klikken 

Twee gebogen segmenten tekenen die via een hoek met elkaar zijn verbonden

 1. Sleep met de tool Pen om het eerste boogpunt van een gebogen segment te maken.
 2. Plaats de tool Pen opnieuw en sleep om een curve met een tweede boogpunt te maken. Houd vervolgens Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en sleep de richtingslijn naar het andere uiteinde om de helling van de volgende curve in te stellen. Laat de toets en de muisknop los.

  Het boogpunt wordt nu omgezet in een hoekpunt door de richtingslijnen te splitsen.

 3. Plaats de tool Pen op de positie waar u het tweede gebogen segment wilt beëindigen en sleep een nieuw boogpunt om het tweede gebogen segment te maken.
Twee curven tekenen
Twee curven tekenen

A. Een nieuw vloeiend punt slepen B. Op Alt/Option drukken om richtingslijnen te splitsen tijdens het slepen en het richtingspunt omhoog te buigen C. Resultaat na opnieuw plaatsen en een derde keer slepen 

Tekenen met de tool Kromming

Met de tool Kromming kunt u gemakkelijker paden maken en eenvoudig en intuïtief tekenen. Met deze tool kunt u vloeiende punten of hoekpunten maken, in-/uitschakelen, bewerken, toevoegen of verwijderen. U hoeft niet tussen verschillende tools te schakelen om snel en nauwkeurig met paden te werken.

 1. Selecteer de tool Kromming ().

 2. Zet twee punten neer in het tekengebied en bekijk vervolgens de elastische voorvertoning van de vorm van het uiteindelijke pad, afhankelijk van de muispositie.

  Opmerking: De optie Elastisch is standaard ingeschakeld in de tool. Als u deze instelling wilt uitschakelen, kiest u Voorkeuren > Weergave selectie en anker > Elastisch inschakelen.

 3. Zet met de muis een punt neer of tik om een vloeiend punt te maken. Als u een hoekpunt wilt maken, dubbelklikt u of houdt u Alt ingedrukt terwijl u klikt of tikt.

  A. Voor curves worden standaard vloeiende punten gemaakt B. Als u een hoekpunt wilt maken, dubbelklikt u of houdt u Alt ingedrukt terwijl u een punt neerzet 

 4. U kunt verschillende handelingen uitvoeren:

  • Houd Option (Mac) of Alt (Windows) ingedrukt en klik om door te gaan met het toevoegen van punten aan een bestaand pad of een bestaande vorm.
  • Dubbelklik of dubbeltik op een punt om dit te veranderen van een vloeiend punt in een hoekpunt of andersom.
  • Klik of tik op een punt en sleep het punt om het te verplaatsen.
  • Klik of tik op een punt en druk op Verwijderen om het punt te verwijderen. De curve blijft behouden.
  • Druk op Esc als u wilt stoppen met tekenen.

Elastische voorvertoning

De tool Pen en Kromming geven een voorvertoning weer van het pad dat wordt getekend van het vorige ankerpunt tot aan de huidige positie van de aanwijzer.

 1. Klik één keer met de tool Pen of Kromming in het tekengebied om een vloeiend punt te tekenen en sleep de muis om de vereiste handgrepen te maken.

  Opmerking: Wanneer u een vloeiend punt tekent, zijn de tegenoverliggende handgrepen altijd gelijk en gekoppeld. Houd Command / Ctrl ingedrukt terwijl u de handgrepen van een vloeiend punt sleept om handgrepen van ongelijke lengte te maken (de koppeling blijft intact).

 2. Laat de muisknop los. Wanneer u de muisaanwijzer over het tekengebied verplaatst, wordt een pad weergegeven dat aangeeft wat wordt getekend als u een ankerpunt zou plaatsen op de locatie van de muisaanwijzer.  

  A. Eerste ankerpunt met bijbehorende handgrepen B. Elastische voorvertoning van het pad tussen het eerste ankerpunt en de muisaanwijzer 

 3. Wanneer de weergegeven voorvertoning het pad is dat u wilt tekenen, klikt u op de locatie. Illustrator tekent dan het pad, zoals in de voorvertoning.

Opmerking:

Wanneer de voorvertoning is ingeschakeld, worden met drukken op Esc de voorvertoning en het pad beëindigd. Dit is dezelfde handeling als drukken op de sneltoets P bij het werken met de tool Pen (met de voorvertoning uitgeschakeld).

De Elastische voorvertoning in-/uitschakelen:

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren (Ctrl + K)

 2. Blader naar het tabblad Weergave selectie en anker

 3. Selecteer of wis de gewenste optie(s):

  • Elastisch inschakelen voor Pen
  • Elastisch inschakelen voor Kromming

Tekenen met de tool Potlood

U kunt met de tool Potlood open en gesloten paden tekenen, net zoals u dat met een gewoon potlood op papier zou doen. Dit deze tool is vooral geschikt als u schetsen maakt of als u wilt dat uw werk eruit ziet alsof het met de hand is getekend. Als u een pad hebt getekend, kunt u het indien nodig ook weer onmiddellijk wijzigen.

Terwijl u met de tool Potlood aan het tekenen bent, worden er ankerpunten geplaatst. U kunt niet bepalen waar ze worden geplaatst. U kunt de ankerpunten echter wel aanpassen als het pad eenmaal is voltooid. Hoeveel ankerpunten er worden geplaatst, is afhankelijk van de lengte en de complexiteit van het pad en van de tolerantie-instellingen in het voorkeurendialoogvenster voor de tool Potlood. Met deze instellingen bepaalt u hoe gevoelig de tool Potlood reageert op de bewegingen van uw muis of de pen van het schrijftablet.

Vrije-vormpaden tekenen met de tool Potlood

 1. Houd de tool Shaper ingedrukt (). Selecteer de tool Potlood .

 2. Plaats de tool op de positie waar het pad moet beginnen en sleep om het pad te tekenen. De tool Potlood () geeft een kleine x weer waarmee een vrije-vormpad wordt aangeduid.

  Tijdens het slepen wordt de aanwijzer gevolgd door een gestippelde lijn. Ankerpunten worden aan beide uiteinden van het pad en op meerdere plaatsen langs het pad weergegeven. Het pad neemt de huidige lijn- en vullingkenmerken over en blijft standaard geselecteerd.

Met of zonder beperkingen rechte segmenten tekenen met de tool Potlood

U kunt de tool Potlood gebruiken om rechte segmenten met of zonder beperkingen te tekenen.

 • Beperkte rechte segmenten: Houd de Shift-toets ingedrukt en gebruik vervolgens het Potlood om rechte segmenten te tekenen met beperkingen van 0, 45 of 90 graden. Tijdens het tekenen van een recht segment, wordt de cursor voor rechte segmenten () weergegeven.
 • Onbeperkte segmenten: Houd de Optie-/Alt-toets ingedrukt om rechte segmenten zonder beperkingen te tekenen. Als u echter een pad met meerdere lijnen wilt tekenen:
  1. Teken een lijnsegment. 
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Houd Shift of Option/Alt ingedrukt en plaats de cursor aan het eindpunt van de lijn. Wanneer de cursor voor het voortzetten van het pad () wordt weergegeven, klikt u op de muisknop en tekent u de volgende lijn.
  • Houd de muisknop ingedrukt, laat deze vervolgens los en druk op Shift of Option/Alt, en teken het volgende segment.

Gesloten paden tekenen met de tool Potlood

 1. Selecteer de tool Potlood ().

 2. Plaats de tool op het punt waar het pad moet beginnen en sleep om een pad te tekenen.

 3. Houd tijdens het slepen Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt. De tool Potlood geeft een kleine cirkel weer () om aan te geven dat u een gesloten pad maakt.

 4. Als het pad de gewenste grootte en vorm heeft, laat u de muisknop los (houd de toets Alt of Option ingedrukt). Laat Alt of Option pas los als het pad is gesloten.

  U hoeft de cursor niet op het beginpunt van het pad te plaatsen om een gesloten pad te maken. Als u de muisknop loslaat op een andere locatie, sluit de tool Potlood de vorm door de kortst mogelijke lijn terug naar het oorspronkelijke punt te trekken.

Paden bewerken met de tool Potlood

U kunt elk pad bewerken met de tool Potlood en vrije-vormlijnen en -vormen aan elke vorm toevoegen.

Lijnen en vormen aan een pad toevoegen met de tool Potlood

 1. Selecteer een bestaand pad.
 2. Selecteer de tool Potlood ().

 3. Plaats de punt van het potlood op een eindpunt van het pad.

  U bent dicht genoeg bij het eindpunt als de kleine x naast de potloodpunt verdwijnt.

 4. Sleep om het pad verder te tekenen.

Twee paden met elkaar verbinden met de tool Potlood

 1. Selecteer beide paden (houd Shift ingedrukt en klik of sleep een kader rond de twee paden met de tool Selecteren).

 2. Selecteer de tool Potlood ().

 3. Plaats de aanwijzer op de plaats waar u wilt beginnen op het ene pad en sleep de aanwijzer naar het andere pad. Bij de tool Potlood wordt een klein samenvoegsymbool () weergegeven om aan te geven dat u iets toevoegt aan het bestaande pad.

 4. Sleep naar het eindpunt van het andere pad en laat de muisknop los.

  Opmerking:

  U krijgt het beste resultaat als u van het ene pad naar het andere sleept, net alsof u de paden doortrekt in de richting waarin ze zijn gemaakt.

De vorm van paden veranderen met de tool Potlood

 1. Selecteer het pad dat u wilt wijzigen.
 2. Plaats de tool Potlood op of bij het pad dat u opnieuw wilt tekenen.

  U bent dicht genoeg bij het pad als de kleine x niet meer wordt weergegeven.

 3. Sleep de tool tot het pad de gewenste vorm heeft.
  De tool Potlood gebruiken
  Een gesloten vorm bewerken met de tool Potlood

  Opmerking:

  Afhankelijk van de plaats waar u het pad opnieuw begint te tekenen en de richting waarin u sleept, kunnen de resultaten tegenvallen. U kunt bijvoorbeeld een gesloten pad per ongeluk veranderen in een open pad of andersom of een deel van een vorm kwijtraken.

Opties voor tool Potlood

Dubbelklik op de tool Potlood () om de volgende opties in te stellen:

Getrouwheid

Hiermee bepaalt u hoe ver u de muis of de pen moet verplaatsen voordat er een nieuw ankerpunt aan het pad wordt toegevoegd. De schuifregelaar Getrouwheid heeft vijf voorinstellingen. De meest linkse voorinstelling van de schuifregelaar (Nauwkeurig) is het nauwkeurigst voor het tekenen van paden. De meest rechtse voorinstelling voor de schuifregelaar (Vloeiend) maakt de meest vloeiende paden. Kies de voorinstelling die het beste bij uw tekening past.

Nieuwe potloodlijnen vullen

Past een vulling toe op nieuwe potloodstreken. De optie is niet van invloed op bestaande potloodstreken. U moet een vulling selecteren voordat u de potloodstreken tekent.

De tool Vloeiend in-/uitschakelen met de Alt-/Option-toets

Als dit selectievakje is ingeschakeld tijdens gebruik van de tool Potlood of de tool Penseel, kunt u met de toets Alt (Windows) of Option (macOS) overschakelen naar de tool Vloeiend.

Paden sluiten wanneer eindpunten liggen tussen: _ pixels

Als de eindpunten van het pad dat u tekent binnen een vooraf gedefinieerd aantal pixels van elkaar zijn, wordt cursor voor het sluiten van het pad () weergegeven. Als u de muisknop loslaat, wordt het pad automatisch gesloten. U kunt met deze optie het vooraf gedefinieerde aantal pixels instellen.  

Geselecteerde paden bewerken

Hiermee bepaalt u of u een geselecteerd pad kunt wijzigen of samenvoegen wanneer u zich binnen een bepaalde afstand van het pad bevindt (opgegeven met de volgende optie).

Binnen: _ pixels

Bepaalt hoe dicht de muis of pen van het grafische tablet bij een bestaand pad moet zijn om dit pad te kunnen bewerken met de tool Potlood. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Geselecteerde paden bewerken is geselecteerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account