Objecten laten overvloeien

Overvloeiobjecten

U kunt objecten laten overvloeien om vormen te maken en gelijkmatig te verspreiden tussen twee objecten. U kunt ook een overvloeiing maken tussen twee open paden om een vloeiende overgang te maken tussen objecten. U kunt overvloeiingen van kleuren en objecten combineren om kleurovergangen in de vorm van een bepaald object te maken.

Opmerking:

Het laten overvloeien van objecten is niet hetzelfde als het toepassen van overvloeimodi of transparantie op objecten. Zie Overvloeimodi voor informatie over overvloeimodi en transparantie.

Wanneer u een overvloeiing hebt gemaakt, worden de overvloeiobjecten als één object behandeld. Als u een van de originele objecten verplaatst of de ankerpunten van het originele object bewerkt, verandert de overvloeiing dienovereenkomstig. Bovendien hebben de nieuwe objecten die zijn overgevloeid tussen de originele objecten geen eigen ankerpunten. U kunt de overvloeiing uitbreiden als u de overvloeiing wilt splitsen in afzonderlijke objecten.

Voorbeeld van het gebruik van een overvloeiing om vormen gelijkmatig te verspreiden tussen twee objecten
Voorbeeld van het gebruik van een overvloeiing om vormen gelijkmatig te verspreiden tussen twee objecten

Voorbeeld van het gebruik van een overvloeiing om kleuren vloeiend te verspreiden tussen twee objecten
Voorbeeld van het gebruik van een overvloeiing om kleuren vloeiend te verspreiden tussen twee objecten

Neem de volgende regels in acht bij het maken van overvloeiobjecten en de bijbehorende kleuren:

 • Overvloeiingen tussen netobjecten zijn niet mogelijk.

 • Bij overvloeiing van een object dat is gekleurd met een proceskleur en een object dat is gekleurd met een steunkleur, worden de overvloeivormen gekleurd met een overvloeiende proceskleur. Bij overvloeiing van twee verschillende steunkleuren, worden proceskleuren gebruikt voor het kleuren van de tussenliggende stappen. Bij overvloeiing tussen twee tinten van dezelfde steunkleur worden alle tussenliggende stappen echter gekleurd met percentages van de steunkleur.

 • Bij een overvloeiing tussen twee met patronen gevulde objecten wordt voor de overvloeistappen alleen de vulkleur van het object op de voorste laag gebruikt.

 • Wanneer u objecten overvloeit met overvloeimodi die in het deelvenster Transparantie zijn opgegeven, zullen de overvloeistappen alleen de modus van het bovenste object gebruiken.

 • Wanneer u objecten met meerdere weergavekenmerken (effecten, vullingen of lijnen) laat overvloeien, probeert Illustrator de opties te laten overvloeien.

 • Bij overvloeiing van twee exemplaren van één symbool, worden de overvloeistappen exemplaren van dat symbool. Bij overvloeiing van twee exemplaren van verschillende symbolen, worden de overvloeistappen echter geen exemplaren van symbolen.

 • Standaard worden overvloeiingen gemaakt als afdektransparantiegroepen, dus als een van de stappen uit overlappende transparante objecten bestaat, zijn deze objecten niet zichtbaar door elkaar heen. U kunt deze instelling wijzigen door de overvloeiing te selecteren en Afdekgroep uit te schakelen in het deelvenster Transparantie.

Overvloeiingen maken

Met de tool Overvloeien en de opdracht Overvloeiing maken kunt u overvloeiingen maken: een reeks tussenliggende objecten en kleuren tussen twee of meer geselecteerde objecten.

Een overvloeiing maken met de tool Overvloeien

 1. Selecteer de tool Overvloeien  .
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u meerdere objecten achtereenvolgens in elkaar wilt laten overvloeien zonder rotatie, klikt u op een willekeurig punt op elk object, maar niet op een ankerpunt.

  • Als u overvloeiing naar een specifiek ankerpunt op een object wilt toepassen, klikt u met de tool Overvloeien op het ankerpunt. Zodra de aanwijzer zich boven een ankerpunt bevindt, verandert de aanwijzer van een wit vierkantje in een transparant vierkantje met een zwarte stip in het midden.

  • Als u open paden wilt laten overvloeien, selecteert u een eindpunt op elk pad.

 3. Als u alle objecten voor de overvloeiing hebt geselecteerd, klikt u nogmaals op de tool Overvloeien.
  Opmerking:

  Illustrator berekent standaard het optimaal aantal stappen voor het maken van een vloeiende kleurovergang. Als u het aantal stappen of de afstand tussen de stappen wilt regelen, stelt u overvloeiopties in. (Zie Overvloeiopties.)

Een overvloeiing maken met de opdracht Maken (overvloeiing)

 1. Selecteer de objecten die u wilt laten overvloeien.
 2. Kies Object > Overvloeien > Maken.
  Opmerking:

  Illustrator berekent standaard het optimaal aantal stappen voor het maken van een vloeiende kleurovergang. Als u het aantal stappen of de afstand tussen de stappen wilt regelen, stelt u overvloeiopties in.

Overvloeiopties

U kunt de overvloeiopties voor een bestaande overvloeiing aanpassen. Selecteer daartoe het overvloeiobject en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Dubbelklik op de tool Overvloeien 
 • Kies Object > Overvloeien > Overvloeiopties.
 • Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop Overvloeiopties in de sectie Snelle handelingen.

Het dialoogvenster Overvloeiopties verschijnt waarin u de volgende overvloeiopties kunt instellen:

Tussenruimte

Hiermee bepaalt u hoeveel stappen aan de overvloeiing worden toegevoegd.

Vloeiende kleur

Hiermee laat u het aantal stappen voor de overvloeiing automatisch berekenen. Als objecten met verschillende kleuren zijn gevuld of omlijnd, wordt het optimale aantal stappen voor een vloeiende kleurovergang berekend. Als de objecten identieke kleuren bevatten of als ze kleurverlopen of patronen bevatten, is het aantal stappen gebaseerd op de langste afstand tussen de randen van de omsluitende kaders van de twee objecten.

Opgegeven stappen

Hiermee bepaalt u het aantal stappen tussen het begin en het einde van de overvloeiing.

Opgegeven afstand

Hiermee regelt u de afstand tussen de stappen in de overvloeiing. De opgegeven afstand wordt gemeten vanaf de rand van het ene object tot aan de corresponderende rand van het volgende object (bijvoorbeeld van de rechterrand van het ene object tot aan de rechterrand van het volgende).

Richting

Hiermee bepaalt u de richting van de overvloeiobjecten.

Uitlijnen met pagina 

Hiermee plaatst u de overvloeiing loodrecht op de x-as van de pagina.

Uitlijnen met pad 

Hiermee plaatst u de overvloeiing loodrecht op het pad.

De optie Uitlijnen met pagina toegepast op een overvloeiing
De optie Uitlijnen met pagina toegepast op een overvloeiing

De optie Uitlijnen met pad toegepast op een overvloeiing
De optie Uitlijnen met pad toegepast op een overvloeiing

De as van een overvloeiobject wijzigen

De as is het pad waarlangs de stappen in een overvloeiobject worden uitgelijnd. Standaard vormt de as een rechte lijn.

 • Als u de vorm van de as wilt bijstellen, sleept u de ankerpunten en padsegmenten op de as met de tool Direct selecteren.
 • Als u de as wilt vervangen door een ander pad, tekent u een object dat u als de nieuwe as wilt gebruiken. Selecteer het asobject en het overvloeiobject en kies Object > Overvloeien > As vervangen.
 • Als u de volgorde van een overvloeiing langs de bijbehorende as wilt omkeren, selecteert u het overvloeiobject en kiest u Object > Overvloeien > As omkeren.

De stapelvolgorde in een overvloeiobject omkeren

 1. Selecteer het overvloeiobject.
 2. Kies Object > Overvloeien > Overvloeien: voor naar achter.
  Oorspronkelijke stapelvolgorde (boven) vergeleken met het toepassen van de opdracht Overvloeien: voor naar achter (onder)
  Oorspronkelijke stapelvolgorde (boven) vergeleken met het toepassen van de opdracht Overvloeien: voor naar achter (onder)

Een overvloeiobject opheffen of uitbreiden

Door een overvloeiobject op te heffen, verwijdert u de nieuwe objecten en worden de originele objecten hersteld. Door een overvloeiobject uit te breiden, verdeelt u de overvloeiing in afzonderlijke objecten, die u net als elk ander object afzonderlijk kunt bewerken.

 1. Selecteer het overvloeiobject.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Object > Overvloeien > Geen.

  • Kies Object > Overvloeien > Uitbreiden.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account