Objecten knippen, splitsen en verkleinen

Lees hoe u objecten in Illustrator kunt knippen, splitsen en verkleinen

Opdrachten voor het knippen of splitsen van objecten

Splitsen op onderste objecten

Voorbeeld: De opdracht Splitsen op onderste objecten gebruiken

De opdracht Splitsen op onderste objecten fungeert als een uitsteekvorm of mal en gebruikt een geselecteerd object om door andere objecten heen te snijden, waarbij de originele selectie wordt verwijderd.

 1. Selecteer het object dat u als snijder wilt gebruiken en plaats het zo dat het de objecten die u wilt uitsnijden, overlapt.
 2. Kies Object > Pad > Splitsen op onderste objecten.

Splitsen op raster

Voorbeeld: Splitsen op raster

Met de opdracht Splitsen op raster kunt u een of meer objecten splitsen in meerdere rechthoekige objecten die in rijen en kolommen zijn geordend. U kunt de hoogte, breedte en tussenruimte tussen rijen en kolommen nauwkeurig wijzigen en snel hulplijnen maken om illustraties in te delen.

 1. Selecteer het object.

  Opmerking: Als u meerdere objecten selecteert, worden de weergavekenmerken van het bovenste object gebruikt voor het raster van objecten.

 2. Kies Object > Pad > Splitsen op raster.

 3. Voer het gewenste aantal rijen en kolommen in.
 4. (Optioneel) Voer een van de volgende stappen uit:
  • Als u de grootte van elke rij en kolom wilt instellen, voert u waarden in voor Hoogte en Breedte.

  • Als u de ruimte tussen de rijen en de kolommen wilt instellen, voert u waarden in voor Tussenruimte.

  • Als u de afmetingen van het hele raster met objecten wilt wijzigen, voert u waarden in voor Totaal.

  • Als u hulplijnen langs de randen van de rijen en kolommen wilt plaatsen, selecteert u Hulplijnen toevoegen.

  Opties die beschikbaar zijn voor het splitsen van een object in een raster

 5. Klik op OK.

Pad knippen bij geselecteerde ankerpunten

Voorbeeld: Pad knippen bij geselecteerde ankerpunten

Met het pictogram Pad knippen bij geselecteerde ankerpunten () knipt u een pad door bij het ankerpunt en verandert u het ene ankerpunt in twee ankerpunten die boven op elkaar liggen.

 1. (Optioneel) Selecteer het pad om de huidige ankerpunten weer te geven.

 2. Selecteer het ankerpunt waar u het pad wilt splitsen met het gereedschap Direct selecteren ().

 3. Klik op het pictogram Pad knippen bij geselecteerde ankerpunten () in het regelpaneel.

  Als u een pad op een ankerpunt splitst, wordt boven op het oorspronkelijke ankerpunt een nieuw ankerpunt gemaakt en is er één ankerpunt geselecteerd.

 4. Gebruik het gereedschap Direct selecteren () om het nieuwe ankerpunt of padsegment aan te passen.

Gereedschappen voor het knippen en splitsen van objecten

Schaar

Voorbeeld: De schaar

Met de schaar kunt u een pad, afbeeldingskader of leeg tekstkader bij een ankerpunt of langs een segment splitsen.

 1. Klik op het gummetje () en houd dit ingedrukt om de schaar () weer te geven en te selecteren.

 2. Klik op het punt vanaf waar u het pad wilt splitsen. Als u het pad splitst, worden er twee eindpunten gemaakt. Eén eindpunt is standaard geselecteerd.

  Opmerking:

  Als u met de schaar niet op een punt of pad klikt, vraagt Illustrator u het gereedschap op een segment of ankerpunt van een pad te gebruiken. Klik op OK om door te gaan.

 3. Selecteer het ankerpunt of het pad dat in de vorige stap is geknipt met het gereedschap Direct selecteren () om het object te wijzigen.

Het mes

Voorbeeld: Het mes

Met het mes kunt u objecten afsnijden langs een vrij pad dat u met dit gereedschap tekent. Objecten worden dan gesplitst in samenstellende gevulde vlakken. (Een vlak is een gebied dat niet door een lijnsegment wordt gesplitst.)

 1. Klik op het gummetje () en houd dit ingedrukt om het mes () weer te geven en te selecteren.

 2. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Als u langs een gebogen pad wilt knippen, sleept u de aanwijzer over het object.

  • Houd Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt terwijl u met het mes op het tekengebied klikt en vervolgens sleept.

  De sneden die u maakt met het mes, worden op het object weergegeven als lijnen.

 3. Kies Selecteren > Deselecteren.

  Opmerking:

  Illustrator selecteert standaard het object tijdens het snijden.

 4. Klik op elk deel en versleep dit met het gereedschap Direct selecteren ().

Objecten verkleinen met knipmaskers

Voorbeeld: Objecten verkleinen met knipmaskers

Met knipmaskers kunt u een object gebruiken om delen van andere objecten te verbergen. Zie Knipmaskers voor meer informatie.

 1. Maak het object dat u als masker wilt gebruiken. Dit object heet het knippad. Alleen vectorobjecten kunnen knippaden zijn.

 2. Plaats het knippad in de stapelvolgorde boven de objecten die u wilt maskeren.

 3. Selecteer het knippad en de objecten die u wilt maskeren.

 4. Kies Object > Knipmasker > Maken.

  Opmerking:

  Als u een knippad wilt maken van een gebied waar twee of meer objecten elkaar overlappen, moet u de objecten eerst groeperen.

Objecten verkleinen met Pathfinder-effecten

Pathfinder-effecten bieden diverse manieren om overlappende objecten te splitsen en te verkleinen.

Verklein objecten met de vormmodi in het deelvenster Pathfinder

A. Toevoegen aan vormgebied met de modus Verenigen B. Aftrekken van vormgebied met de modus Min voorste C. Vormgebied snijden met de modus Snijden D. Overlappende vormgebieden uitsluiten met de modus Uitsluiten 

 1. Selecteer de objecten die u wilt uitsnijden met het gereedschap Selecteren ().

 2. Kies Venster > Pathfinder.

 3. Kies een vormmodus en Pathfinder-effecten in het deelvenster Pathfinder. Zie Pathfinder-effecten voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account