Stalen gebruiken en maken

Stalen

Stalen zijn benoemde kleuren, tinten, verlopen en patronen. De stalen die zijn gekoppeld aan een document, worden weergegeven in het deelvenster Stalen. Stalen kunnen afzonderlijk of in groepen worden weergegeven.

U kunt bibliotheken met stalen uit andere Illustrator-documenten en verschillende kleursystemen openen. Stalenbibliotheken worden weergegeven in aparte deelvensters en worden niet met het document opgeslagen.

Het deelvenster Stalen en de deelvensters met stalenbibliotheken kunnen de volgende typen stalen bevatten:

Proceskleuren

Een proceskleur wordt gedrukt met een combinatie van vier standaardprocesinkten: cyaan, magenta, geel en zwart. Standaard definieert Illustrator nieuwe stalen als proceskleuren.

Algemene proceskleuren

Wanneer u een algemene kleur bewerkt, wordt deze automatisch overal in uw illustratie bijgewerkt. Alle steunkleuren zijn algemene kleuren, maar er zijn zowel algemene als lokale proceskleuren. U kunt algemene kleurstalen herkennen aan het pictogram voor algemene kleuren  (in de lijstweergave van het deelvenster) of aan het driehoekje in de hoek onderaan (in de miniatuurweergave van het deelvenster).

Steunkleuren

Een steunkleur is een vooraf gemengde inkt die in plaats van of in aanvulling op CMYK-procesinkten wordt gebruikt. U kunt steunkleurstalen herkennen aan het pictogram voor steunkleuren  (in de lijstweergave van het deelvenster) of aan een stip in de hoek onderaan (in de miniatuurweergave van het deelvenster).

Verlopen

Een verloop is een geleidelijke overvloeiing van twee of meer kleuren of tinten van dezelfde kleur of van verschillende kleuren. Verloopkleuren kunnen worden toegewezen als CMYK-proceskleuren, RGB-kleuren of als een steunkleur. Transparantie die wordt toegepast op een verloopstop, blijft behouden wanneer het verloop wordt opgeslagen als een verloopstaal. De verhoudingen en de hoekwaarden van elliptische verlopen (die worden gemaakt door de verhoudingen of de hoek van een radiaal verloop aan te passen) worden niet opgeslagen.

Patronen

Patronen zijn herhaalde (naast elkaar geplaatste) paden, samengestelde paden, tekst met effen vullingen of zonder vulling.

Geen

Als u de staal Geen selecteert, verwijdert u de lijn of vulling van een object. U kunt deze staal niet bewerken of verwijderen.

Registratie

Het staal Registratie  is een intern staal waarmee objecten worden gevuld of omlijnd om te worden afgedrukt op elke kleurscheiding van een PostScript-printer. Zo gebruiken registratietekens bijvoorbeeld de kleur Registratie, waardoor de drukplaten nauwkeurig op een drukpers kunnen worden uitgelijnd. Deze staal kunt u niet verwijderen.

Opmerking: Als u de registratiekleur voor tekst gebruikt en het bestand vervolgens scheidt en afdrukt, wordt de tekst mogelijk niet goed geregistreerd en kan de zwarte inkt er vaal uit komen te zien. Als u dit wilt vermijden, kunt u voor tekst beter zwarte inkt gebruiken.

Kleurgroepen

Kleurgroepen kunnen proceskleuren, steunkleuren en algemene proceskleuren bevatten, maar ze kunnen geen patroon-, verloop- of registratiestalen of het staal Geen bevatten. U kunt kleurgroepen baseren op harmonieën met gebruik van het deelvenster Kleurengids of het dialoogvenster Kleuren bewerken/Illustratie opnieuw kleuren. Als u bestaande stalen in een kleurgroep wilt plaatsen, selecteert u de gewenste stalen en klikt u in het deelvenster Stalen op het pictogram Nieuwe kleurgroep . U kunt een kleurgroep herkennen aan het mappictogram .

U kunt ook tinten maken in het deelvenster Stalen. Een tint is een algemene proces- of steunkleur met een gewijzigde intensiteit. Tinten van dezelfde kleur zijn elkaar gekoppeld, dus als u de kleur van een tintstaal bewerkt, wordt de kleur van alle gekoppelde tintstalen (en de objecten die met die stalen zijn getekend) ook gewijzigd. De tintwaarden blijven echter hetzelfde. Tinten worden aangegeven aan de hand van een percentage (in de lijstweergave van het deelvenster Stalen).

Overzicht van het deelvenster Stalen

In het deelvenster Stalen (Venster > Stalen) kunt u alle documentkleuren, verlopen en patronen beheren. U kunt al deze elementen een naam geven en deze opslaan, zodat u ze altijd bij de hand hebt. Wanneer de vulling of lijn van een geselecteerd object een kleur, verloop, patroon of tint bevat die is toegepast vanuit het deelvenster Stalen, wordt het toegepaste staal gemarkeerd in het deelvenster Stalen.

Het deelvenster Stalen
Deelvenster Stalen in de kleine lijstweergave

A. Steunkleur B. Proceskleur C. Vulling of lijn van Geen D. Staal Registratie (wordt afgedrukt op alle platen) E. CMYK-symbool (wanneer het document is geopend in de CMYK-modus) F. RGB-symbool (wanneer het document is geopend in de RGB-modus) G. Menu Staalbibliotheek H. Deelvenster Kleurthema's openen I. Geselecteerde stalen en kleurgroepen toevoegen aan mijn huidige bibliotheek J. Menu Staaltypen tonen K. Staalopties L. Nieuwe kleurgroep M. Nieuw staal N. Staal verwijderen 

De weergave van stalen wijzigen

 1. Selecteer een weergaveoptie in het menu van het deelvenster Stalen: Kleine miniaturen, Normale miniaturen, Grote miniaturen, Beknopte lijst of Uitgebreide lijst.

Een bepaald type staal tonen en alle andere stalen verbergen

 1. Klik op de knop Staaltypen tonen  en kies een van de volgende opties: Alle stalen tonen, Kleurstalen tonen, Verloopstalen tonen, Patroonstalen tonen of Kleurgroepen tonen.

Alle stalen selecteren die niet in de illustratie worden gebruikt

Als u in het deelvenster Stalen alleen de kleuren wilt zien die in een document worden gebruikt, kunt u alle ongebruikte stalen selecteren en deze vervolgens verwijderen.

 1. Kies Ongebruikte selecteren in het menu van het deelvenster Stalen.

Een kleurgroep selecteren

 • Als u de hele groep wilt selecteren, klikt u op het pictogram van de kleurgroep .

 • Klik op afzonderlijke stalen om de stalen in de groep te selecteren.

Opmerking:

Als u de geselecteerde kleurgroep wilt bewerken, zorgt u ervoor dat er geen illustraties zijn geselecteerd en klikt u op de knop Kleurgroep bewerken  of dubbelklikt u op de kleurgroepmap. Als u de geselecteerde kleurgroep wilt bewerken en de wijzigingen op geselecteerde illustraties wilt toepassen, klikt u op de knop Kleuren bewerken of toepassen  of dubbelklikt u op de kleurgroepmap. Zie Kleuren bewerken in het dialoogvenster Kleuren bewerken voor meer informatie.

Een staal op naam selecteren

 1. Selecteer Zoekveld tonen in het menu van het deelvenster Stalen. Typ de eerste letter(s) van de naam van het staal in het tekstvak Zoeken boven aan het deelvenster.

  Opmerking:

  Deze procedure werkt niet met doublebyte-tekens.

  U kunt deze methode ook gebruiken om een PANTONE®-staal te selecteren door het PANTONE-nummer in te voeren.

Stalen verplaatsen naar een kleurgroep

 1. Sleep individuele kleurstalen naar een bestaande kleurgroepmap.

 2. Selecteer de kleuren die u in de nieuwe kleurgroep wilt opnemen en klik op de knop Nieuwe kleurgroep .

De weergave van stalen wijzigen

U kunt de volgorde wijzigen van zowel afzonderlijke stalen als van stalen in een kleurgroep.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Sorteren op naam of Sorteren op type in het menu van het deelvenster Stalen. Deze opdrachten werken alleen bij afzonderlijke stalen en niet bij stalen in een kleurgroep.

  • Sleep een staal naar een nieuwe locatie.

Staalbibliotheken gebruiken

Staalbibliotheken zijn verzamelingen vooraf ingestelde kleuren, waaronder inktbibliotheken zoals PANTONE, HKS, Trumatch, FOCOLTONE, DIC, TOYO en de per thema gegroepeerde bibliotheken, zoals camouflage, natuur, Grieks en edelstenen.

Wanneer u een stalenbibliotheek opent, wordt deze weergegeven in een nieuw deelvenster (niet in het deelvenster Stalen). U kunt de stalen in een stalenbibliotheek op dezelfde manier selecteren, sorteren en weergeven als in het deelvenster Stalen. U kunt echter geen stalen toevoegen aan, verwijderen uit of bewerken in het deelvenster met stalenbibliotheken.

Opmerking:

Als u een stalenbibliotheek automatisch wilt openen wanneer u Illustrator start, kiest u Blijvend in het deelvenstermenu van de stalenbibliotheek.

Een stalenbibliotheek openen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Staalbibliotheek openen > [naam bibliotheek] in het menu van het deelvenster Stalen.

  • Klik op de knop Menu Staalbibliotheken  en kies een bibliotheek in de lijst.

Opmerking:

PANTONE-kleurenbibliotheken bevinden zich in de submap Kleurenboeken (Staalbibliotheken > Kleurenboeken > PANTONE...).

Een staalbibliotheek maken

U maakt een stalenbibliotheek door het huidige document op te slaan als een stalenbibliotheek.

 1. Bewerk de stalen in het deelvenster Stalen, zodat allleen de gewenste stalen in het deelvenster staan.

 2. Selecteer Staalbibliotheek opslaan in het menu van het deelvenster Stalen.

  Opmerking:

  Als u alle stalen die niet worden gebruikt in het document wilt verwijderen, kiest u in het menu van het deelvenster Stalen de optie Ongebruikte selecteren en klikt u op de knop Staal verwijderen .

Een stalenbibliotheek bewerken

 1. Kies Bestand > Openen en zoek en open het bibliotheekbestand. Standaard worden staalbibliotheekbestanden opgeslagen in de map Illustrator/Voorinstellingen/Stalen.

 2. Bewerk de kleuren in het deelvenster Stalen en sla uw wijzigingen op.

Stalen verplaatsen van een stalenbibliotheek naar het deelvenster Stalen

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Sleep een of meer stalen van het deelvenster van de stalenbibliotheek naar het deelvenster Stalen.

 • Selecteer de stalen die u wilt toevoegen en kies Toevoegen aan stalen in het deelvenstermenu van de bibliotheek.

 • Pas een staal toe op een object in het document. Als het om een algemeen staal of een steunkleurstaal gaat, wordt dit staal automatisch toegevoegd aan het deelvenster Stalen.

Kleurenstalen maken

U kunt proceskleur-, steunkleur of kleurverloopstalen maken.

Een staal maken voor een proceskleur

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer een kleur met de Kleurkiezer of het deelvenster Kleur of selecteer een object met de gewenste kleur. Sleep vervolgens de kleur uit het deelvenster Tools of Kleur naar het deelvenster Stalen.

 • Klik in het deelvenster Stalen op de knop Nieuw staal of selecteer Nieuw staal in het deelvenstermenu. Selecteer in het dialoogvenster dat dan wordt weergegeven de optie Algemeen als u een algemene kleur wilt instellen voor het staal. Stel de overige staalopties in en klik op OK. (Zie Staalopties.)

Steunkleurstalen maken

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer een kleur met de Kleurkiezer of het deelvenster Kleur of selecteer een object met de gewenste kleur. Houd vervolgens Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleep de kleur uit het deelvenster Tools of Kleur naar het deelvenster Stalen.

 • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik in het deelvenster Stalen op de knop Nieuw staal of kies Nieuw staal in het deelvenstermenu. Selecteer Steunkleur als kleurtype in het dialoogvenster dat dan wordt weergegeven. Stel de overige staalopties in en klik op OK. (Zie Staalopties.)

Verloopstalen maken

 1. Maak een verloop met behulp van het deelvenster Verloop of selecteer een object met het gewenste verloop.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de verloopvulling uit het vak Vulling van het deelvenster Tools of het deelvenster Kleur naar het deelvenster Stalen.

  • Klik in het deelvenster Verloop op het verloopmenu (naast het verloopvak) en klik op het pictogram Opslaan in stalenbibliotheek .

  • Klik in het deelvenster Stalen op de knop Nieuw staal of selecteer Nieuw staal in het deelvenstermenu. Geef een staalnaam op in het dialoogvenster dat dan wordt weergegeven en klik op OK. (Zie Staalopties.)

Een staal maken in het deelvenster Kleurengids

 1. Kies kleuren in het menu Harmonieregels in het deelvenster Kleurengids.

 2. Klik onder in het deelvenster Kleurengids op de knop Kleurgroep opslaan in deelvenster Stalen .

Kleuren uit illustraties toevoegen aan het deelvenster Stalen

U kunt automatisch alle kleuren uit de geselecteerde illustratie of alle kleuren in uw document toevoegen aan het deelvenster Stalen. Illustrator zoekt de kleuren die nog niet in het deelvenster Stalen staan, zet eventuele proceskleuren om in algemene kleuren en voegt deze als nieuwe stalen toe aan het deelvenster.

Wanneer u automatisch kleuren toevoegt aan het deelvenster Stalen, worden alle kleuren in het document opgenomen, met uitzondering van:

 • Kleuren in dekkingsmaskers (wanneer de bewerkingsmodus van het dekkingsmasker niet actief is)

 • Geïnterpoleerde kleuren in overvloeiingen

 • Kleuren in afbeeldingspixels

 • Hulplijnkleuren

 • Kleuren in objecten die zich binnen samengestelde vormen bevinden en die niet zichtbaar zijn

Als u een verloopvulling, patroonvulling of symboolexemplaar wijzigt in een nieuwe algemene kleur, wordt de kleur toegevoegd als een nieuw staal en blijft het oorspronkelijke kleurstaal behouden.

Alle documentkleuren toevoegen

 1. Controleer of het document geen selectie bevat en kies Gebruikte kleuren toevoegen in het menu van het deelvenster Stalen.

Kleuren toevoegen uit geselecteerde illustraties

 1. Selecteer de objecten met de kleuren die u aan het deelvenster Stalen wilt toevoegen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Geselecteerde kleuren toevoegen in het menu van het deelvenster Stalen.

  • Klik in het deelvenster Stalen op de knop Nieuwe kleurgroep . Geef opties op in het dialoogvenster dat dan wordt weergegeven.

   Kleuren worden geordend en opgeslagen met de regel Kleurtoon, vooruit.

Stalen uit een ander document importeren

U kunt alle of bepaalde stalen uit een ander document importeren.

 • Als u alle stalen uit een ander document wilt importeren, kiest u Staalbibliotheek openen > Andere bibliotheek in het menu van het deelvenster Stalen. Selecteer het bestand waaruit u stalen wilt importeren en klik op Openen. De geïmporteerde stalen worden weergegeven in een deelvenster van een stalenbibliotheek, niet in het deelvenster Stalen.

 • Als u afzonderlijke stalen uit een ander document wilt importeren, kopieert en plakt u objecten waarin de desbetreffende stalen worden gebruikt. De geïmporteerde stalen worden weergegeven in het deelvenster Stalen.

Opmerking:

Als geïmporteerde stalen voor steunkleuren of algemene proceskleuren dezelfde naam maar andere kleurwaarden hebben dan al in het document voorkomende stalen, is er sprake van een stalenconflict. In geval van dergelijke conflicten blijven de kleurwaarden van bestaande stalen behouden en worden geïmporteerde stalen automatisch samengevoegd met de bestaande stalen. Bij conflicten met de proceskleur wordt het dialoogvenster Staalconflict weergegeven en blijven de kleurwaarden van bestaande stalen automatisch behouden. U kunt Stalen toevoegen kiezen om de stalen toe te voegen door een nummer toe te voegen aan de conflicterende staalnamen, of u kunt Stalen samenvoegen kiezen om de stalen samen te voegen met gebruikmaking van de kleurwaarden van de bestaande stalen.

Kleurstalen delen met andere toepassingen

U kunt effen kleurstalen die u in Photoshop, Illustrator en InDesign hebt gemaakt, met andere gebruikers delen door ze op te slaan in een stalenbibliotheek voor uitwisseling. Zolang de kleurinstellingen zijn gesynchroniseerd, zijn de weergegeven kleuren in alle apps identiek.

Opmerking:

Vanuit het deelvenster Kleurthema's (voorheen het deelvenster Kuler) kunt u kleurgroepstalen maken en delen. Zie Het deelvenster Kleurthema's.

 1. Selecteer in het deelvenster Stalen de proceskleurstalen en steunkleurstalen die u wilt delen.

  Opmerking:

  De volgende typen kleurstalen kunt u niet delen met toepassingen: patronen, verlopen en het staal Registratie uit Illustrator of InDesign; alsmede verwijzingen naar kleurenboeken, HSB-, XYZ-, duotoon-, monitorRGB-, dekking-, totale inkt- en webRGB-stalen uit Photoshop. Deze typen kleurstalen worden automatisch uitgesloten wanneer u stalen opslaat voor uitwisseling.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het pictogram Geselecteerde stalen en kleurgroepen toevoegen aan mijn huidige bibliotheek in het deelvenster Stalen.
  • Kies Staalopties in het deelvenstermenu en selecteer Toevoegen aan mijn bibliotheek. Klik vervolgens op OK.
  • Kies Staalbibliotheek opslaan als ASE of Staalbibliotheek opslaan als AI in het menu van het deelvenster Stalen en sla de staalbibliotheken op in een toegankelijke locatie.
  Opmerking:

  Als u een bibliotheek laadt met stalen met identieke namen, worden de definities van de stalen met de identieke namen overschreven. Zorg ervoor dat de staalnamen uniek zijn.

 3. Laad de staalbibliotheek in het deelvenster Stalen van Photoshop, Illustrator of InDesign.

Stalen beheren

U kunt de stalen in het deelvenster Stalen beheren door ze te dupliceren, te groeperen, te vervangen, samen te voegen of te verwijderen. U kunt ook staalopties opgeven, zoals staalnaam, kleurtype, kleurmodus of voorvertoning.

Stalen dupliceren

 1. Selecteer een of meer stalen die u wilt dupliceren.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Staal dupliceren in het menu van het deelvenster Stalen.

  • Sleep de stalen naar de knop Nieuw staal in het deelvenster Stalen.

Groepsstalen

Maak een kleurgroep als u specifieke kleuren wilt groeperen in het deelvenster Stalen. U kunt bijvoorbeeld een kleurgroep maken voor de kleuren die u selecteert in het dialoogvenster Kleurengids. Wanneer u een kleurgroep opslaat in het dialoogvenster Kleuren bewerken, wordt deze automatisch ook opgeslagen als een kleurgroep in het deelvenster Stalen. U kunt een set effen kleurstalen ook handmatig groeperen.

 1. Selecteer een of meer stalen in het deelvenster Stalen.

 2. Klik op de knop Nieuwe kleurgroep of kies Nieuwe kleurgroep in het deelvenstermenu.

Stalen vervangen, samenvoegen of verwijderen

 • Als u een staal wilt vervangen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleept u de kleur of het verloop van het deelvenster Kleur, het deelvenster Verloop, een object of het deelvenster Tools naar het deelvenster Stalen, waarbij u het te vervangen staal markeert.

  Als u een bestaande kleur of een bestaand verloop of patroon vervangt in het deelvenster Stalen, wordt de nieuwe kleur of het nieuwe verloop of patroon toegepast in alle objecten in het bestand die die staalkleur bevatten. De enige uitzondering hierop geldt voor proceskleuren waarbij de optie Algemeen niet is geselecteerd in het deelvenster Staalopties.

 • Als u meerdere stalen wilt samenvoegen, selecteert u twee of meer stalen en kiest u Stalen samenvoegen in het menu van het deelvenster Stalen. De naam en de kleurwaarde van het staal dat u het eerst hebt geselecteerd, vervangen deze voor alle andere geselecteerde stalen.

 • Als u stalen wilt verwijderen, selecteert u de desbetreffende stalen. Selecteer Staal verwijderen in het deelvenstermenu, klik op de knop Staal verwijderen of sleep de geselecteerde stalen naar de knop Staal verwijderen.

  Wanneer u een steunkleurstaal of algemene proceskleurstaal verwijdert (of een patroon of verloop met een steun- of algemene proceskleur), worden alle objecten met deze kleuren naar de niet-algemene proceskleurequivalenten omgezet.

Staalopties

Als u staalopties wilt instellen, dubbelklikt u op een bestaand staal of selecteert u Nieuw staal in het menu van het deelvenster Stalen.

Staalnaam

Hiermee bepaalt u de naam van het staal in het deelvenster Stalen.

Kleurtype

Hiermee bepaalt u of het staal een proceskleur of een steunkleur is.

Algemeen

Hiermee maakt u een algemeen proceskleurstaal.

Kleurmodus

Hiermee bepaalt u de kleurmodus van het staal.

Nadat u de gewenste kleurmodus hebt geselecteerd, kunt u de kleurschuifregelaars gebruiken om de kleur aan te passen. Als u een kleur selecteert die niet webveilig is, wordt er een waarschuwingskubus weergegeven. Klik op de kubus om over te schakelen naar de dichtstbijzijnde webveilige kleur, die rechts van de kubus wordt weergegeven. Als u een kleur selecteert die buiten de kleuromvang valt, wordt er een waarschuwingsdriehoekje weergegeven. Klik op het driehoekje om naar het dichtstbijzijnde CMYK-equivalent (rechts van het driehoekje) te gaan.

Voorvertoning

Hiermee geeft u kleuraanpassingen weer voor alle objecten waarop het staal is toegepast.

Staalopties

Adobe-logo

Aanmelden bij je account