Objecten magnetisch uitlijnen met glyphs

Ontdek hoe u objecten nauwkeurig tekent en uitlijnt rond de grenzen van liveglyphs.

Met de functie Magnetisch op glyph kunt u onderdelen in uw illustratie magnetisch uitlijnen met de tekst, zonder dat u omtrekken of referentiehulplijnen moet maken. Als u een uitlijningsoptie kiest, worden de glyph-hulplijnen op de livetekst weergegeven terwijl u objecten tekent, schaalt, draait of verplaatst. Gebruik deze hulplijnen om objecten nauwkeurig uit te lijnen met de livetekst.

Magnetisch op glyph

Zie Uitlijnen met Japanse glyphs voor meer informatie over het weergeven en gebruiken van de opties voor magnetische uitlijning met Japanse glyphs en lettertypen.

Voordat u verdergaat

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat magnetisch uitlijnen op glyphs (Weergave > Magnetisch op glyph) en slimme hulplijnen (Weergave > Slimme hulplijnen) zijn ingeschakeld.

Deze functie werkt niet als Weergave > Raster magnetisch is ingeschakeld, als Voorkeur > Slimme hulplijnen > Uitlijningshulplijnen is uitgeschakeld en als Magnetisch bereik is ingesteld op 0.

Vereisten
De optie Magnetisch op glyph inschakelen

Uitlijnen met glyph-hulplijnen

Selecteer Meer opties in het deelvenster Teken en schakel Opties voor Magnetisch op glyph tonen als u opties voor glyph-hulplijnen wilt weergeven.

Wat zijn glyph-hulplijnen?

Laten we eens kijken welke glyph-hulplijnen beschikbaar zijn voor een glyph wanneer de optie Magnetisch op glyph is ingeschakeld.

Tekstgrenzen

A. Bovenste glyph-grens B. x-hoogte C. Basislijn D. Onderste glyph-grens 

Tekstgrenzen

A. Nabijheidshulplijn B. x-hoogte C. Basislijn D. Nabijheidshulplijn 

Uitlijnen met primaire hulplijnen
Uitlijnen met basislijn, x-hoogte en glyph-grens

Magnetisch op glyph
Uitlijnen met nabijheidshulplijnen

U kunt als volgt de glyph-hulplijnen instellen in het gedeelte Magnetisch op glyph in het deelvenster Teken:

Optie

Beschrijving

(Basislijn): Lijnt uit met de basislijn van de glyph.

(x-hoogte): Lijnt uit met de hoogte van kleine letters.

(Glyph-grenzen): Lijnt uit met de boven-, onder-, linker- en rechtergrenzen van de glyph.

(Nabijheidshulplijnen): Lijnt uit met de hulplijnen die worden gegenereerd in de buurt van de basislijn, x-hoogte en glyph-grens.

Afhankelijk van het glyph-lettertype kunnen er veel nabijheidshulplijnen zijn, maar alleen de belangrijkste nabijheidslijn die loopt door de cumulatieve maximale tekenbreedte of de maximale pixeldichtheid wordt weergegeven.

(Hoekhulplijnen): Hiermee wordt uitgelijnd met de schuine hulplijnen die worden weergegeven wanneer u een glyph met schuine segmenten selecteert of het tekstkader roteert.

(Ankerpunten): Hiermee kunt u tekenen en magnetisch uitlijnen op de ankerpunten van glyphs.

Opmerking:

Glyph-hulplijnen houden geen rekening met lijnen, patroonvullingen, effecten of vormgeving die zijn toegepast op de livetekst en worden gegenereerd op basis van de oorspronkelijke glyph-vorm.

Uitlijnen op een individuele glyph na selectie

Objecten uitlijnen met een individuele glyph in de tekst:

 • Klik met de rechtermuisknop op de glyph en kies Magnetisch op glyph <glyph-naam>.
  De gekozen glyph wordt gemarkeerd en u ziet de glyph-hulplijnen op de liveglyph rond de grenzen, het midden en lineaire en schuine segmenten (afhankelijk van de geometrie van de glyph).
Magnetisch uitlijnen in een hoek
Uitlijnen met geselecteerde glyph

Opmerking:
 • Een glyph wordt na selectie niet gemarkeerd als een lijn, patroonvulling, effecten of vormgeving op de livetekst zijn toegepast. 
 • Glyph-hulplijnen worden alleen gegenereerd op rechte segmenten (lineair of schuin) en niet op curven van de glyph.

Glyph-selectie opheffen

De selectie en magnetische uitlijning voor een afzonderlijke glyph opheffen:

 • Klik met de rechtermuisknop op de glyph en kies Magnetisch op glyph annuleren <glyph-naam>.
 • Selecteer de knop Niet op glyph in het regelpaneel.
 • Kies een andere glyph om de magnetische uitlijning op de vorige glyph op te heffen.

Bij elke andere handeling, zoals tekstbewerking, wordt de glyph-uitlijning automatisch opgeheven.

Uitlijnen met hoekhulplijnen

Met de optie Magnetisch op glyph > Hoekhulplijnen kunt u objecten in een bepaalde hoek uitlijnen met de glyph terwijl u ze verplaatst, schaalt of draait of wanneer u ze tekent met de pen. Hoekhulplijnen worden alleen weergegeven:

 • Als één glyph met schuine segmenten is geselecteerd voor magnetische uitlijning.
 • Als het tekstkader of een bepaalde glyph in een hoek is gedraaid.
Uitlijnen onder een hoek als het tekstkader is gedraaid
Uitlijnen op hoekhulplijnen wanneer het tekstkader is gedraaid

Opmerking:

Schuin geplaatste objecten worden uitgelijnd op het omsluitende kader en het midden van het object.

Tekenen en magnetisch uitlijnen op ankerpunten van een glyph

Gebruik de optie Magnetisch op glyph > Ankerpunten in het deelvenster Teken om een vorm op een glyph te tekenen en magnetisch uit te lijnen. 

Magnetische uitlijning op een ankerpunt werkt alleen met de pen of wanneer het object dichter bij het ankerpunt op de glyph wordt geplaatst.

 Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer de pen en plaats deze op de glyph om de ankerpunten weer te geven.
 2. Teken de vorm met de pen. De getekende vorm wordt magnetisch uitgelijnd met de ankerpunten op de tekst.
Een vorm magnetisch uitlijnen
Tekenen en magnetisch uitlijnen op een ankerpunt

Uitlijnen met vlaktekst

De functie Magnetisch op glyph is geschikt voor zowel punttekst als vlaktekst. Als er slechts één regel tekst is, worden alle hulplijnen en ankers voor die regel weergegeven. Als u een alinea hebt, worden alleen glyph-grenzen weergegeven om de bewerking te vereenvoudigen. Als u nauwkeurig wilt uitlijnen met een glyph in de alinea, selecteert u de glyph en gebruikt u de glyph-hulplijnen voor verdere uitlijning.

Uitlijnen met vlaktekst
Uitlijnen met vlaktekst

De kleur van glyph-hulplijnen wijzigen

Standaard zijn de glyph-hulplijnen groen. Als u de kleur van de glyph-hulplijnen wilt wijzigen, gaat u naar Voorkeuren > Slimme hulplijnen > Glyph-hulplijnen en kiest u een kleur in de vervolgkeuzelijst.

Meer bronnen

Hebt u een vraag of idee?

Vraag het aan de community

We doen er alles aan om u de beste gebruikerservaring voor uw grafische ontwerpen te bieden. Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u!

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online