Een pad vereenvoudigen

Ondervindt u problemen bij het bewerken van complexe illustraties met veel ankerpunten? Gebruik de functie Pad vereenvoudigen in Illustrator om al uw problemen met het bewerken van complexe paden op te lossen.

Pad vereenvoudigen

Met de functie Pad vereenvoudigen kunt u overbodige ankerpunten verwijderen en een optimaal, vereenvoudigd pad genereren voor complexe illustraties, zonder ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke padvorm.

Het vereenvoudigen van een pad biedt de volgende voordelen:

 • Paden eenvoudig en nauwkeurig bewerken
 • Kleinere bestandsgrootte
 • Bestanden sneller weergeven en afdrukken

Wanneer moet ik een pad vereenvoudigen?

 • Als u onvolmaaktheden in het getekende pad wilt verwijderen wanneer u Afbeeldingen overtrekken gebruikt.
 • Als u slechts een deel van een complexe illustratie wilt bewerken en scherpe of vloeiende paden wilt maken in een geselecteerd deel van een illustratie.
 • Als u het aantal ankerpunten wilt beperken wanneer u een vorm uitbreidt met het gereedschap Variabele breedte in Illustrator.
 • Als u een illustratie wilt bewerken die is gemaakt met een mobiele teken-, schilder- of schetsapp en vervolgens is geïmporteerd in Illustrator.
Sim

A. De oorspronkelijke afbeelding B. Afbeelding na overtrekken of importeren (maximum aantal ankerpunten) C. Afbeelding na vereenvoudiging van het pad (geoptimaliseerde ankerpunten) 

Het pad automatisch vereenvoudigen

 • Selecteer het object of een specifiek deel van het pad.
 • Kies Object Pad Vereenvoudigen.

De overbodige ankerpunten worden automatisch verwijderd en een eenvoudig pad wordt berekend. 

Pad vereenvoudigen

A. Schuifregelaar om aantal ankerpunten te verminderen B. Ankerpunten automatisch vereenvoudigen C. Meer opties 

Het pad handmatig vereenvoudigen

Als u het pad verder wilt vereenvoudigen en aanpassen, gebruikt u de schuifregelaar Ankerpunten verminderen. Standaard wordt deze schuifregelaar ingesteld op een waarde voor automatische vereenvoudiging. De positie en de waarde van de schuifregelaar bepalen hoezeer het vereenvoudigde pad overeenkomt met de curves van het oorspronkelijke pad.

 • Minimum aantal ankerpunten (): Wanneer de schuifregelaar in de buurt komt van of gelijk is aan de minimumwaarde, zijn er minder ankerpunten, maar wijkt de curve van het gewijzigde pad iets af van het oorspronkelijke pad.
 • Maximum aantal ankerpunten (): Wanneer de schuifregelaar in de buurt komt van of gelijk is aan de maximumwaarde, zal de curve van het gewijzigde pad meer punten hebben en meer overeenkomen met de oorspronkelijke curve.
Pad vereenvoudigen

Geavanceerde opties voor vereenvoudiging

Als u het dialoogvenster Vereenvoudigen met geavanceerde opties wilt openen, klikt u op Meer opties ().

Pad vereenvoudigen

Gebruik de schuifregelaar Hoekdrempel voor hoekpunten om de vloeiendheid van hoekpunten in een pad te bepalen. Verplaats de schuifregelaar naar links voor vloeiender hoeken en naar rechts voor scherpere hoeken.

Tip: Als u snel vloeiende hoeken wilt krijgen wanneer het aantal ankerpunten kleiner is, gebruikt u de schuifregelaar Hoekdrempel voor hoekpunten samen met de schuifregelaar Curve vereenvoudigen.

Wanneer u de ankerpunten of de drempelwaarde voor de hoeken wijzigt, berekent Illustrator automatisch het aantal originele en nieuwe ankerpunten.

Nieuwe en originele punten

 • Oorspronkelijk pad weergeven: Schakel deze optie in om het oorspronkelijke pad achter het vereenvoudigde pad weer te geven om zo het verschil tussen de twee paden te kunnen bekijken.
 • Voorvertoning: Toont een livevoorvertoning van de aangebrachte wijzigingen.

Schakel het selectievakje Omzetten in rechte lijnen in om rechte lijnen te maken tussen de oorspronkelijke ankerpunten van het object. 

Als u het dialoogvenster met geavanceerde instellingen rechtstreeks wilt openen met de huidige instellingen, schakelt u het selectievakje Mijn laatste instellingen bewaren en direct dit dialoogvenster openen in.

Het hoekpunt blijft ongewijzigd als de drempelwaarde groter is dan de automatisch berekende standaarddrempelwaarde (90°).

Voorbeeld: Een pad vereenvoudigen en bewerken met geavanceerde opties

In dit voorbeeld proberen we het volgende te bereiken met behulp van het dialoogvenster Pad vereenvoudigen:

 • Aantal ankerpunten van een geselecteerd gebied verminderen.
 • Scherpe hoeken maken in een geselecteerd gebied.
 • Het pad omzetten in rechte lijnen in een geselecteerd gebied.
Geavanceerde instellingen
De illustratie die we willen bereiken (het originele pad wordt aangegeven door rode lijnen)

Hoekpunten
De originele illustratie

Zo hebben we de gewenste illustratie gecreëerd

Geavanceerde instellingen

Vloeiende paden maken met het gereedschap Vloeiend

Nadat u het aantal ankerpunten hebt verminderd, kunt u het gereedschap Vloeiend gebruiken om losse punten te verwijderen en een vloeiender pad te maken.

Een vloeiend pad maken:

 • Selecteer het object.
 • Selecteer het gereedschap Vloeiend 
 • Sleep het gereedschap langs de lengte van het padsegment dat u vloeiend wilt maken.
 • Ga door totdat het gewenste resultaat is bereikt.
Het gereedschap Vloeiend gebruiken

A. Origineel pad B. Langs het pad slepen met het gereedschap Vloeiend C. Resultaat 

Vloeiende curven maken

Doe het volgende om een vloeiende curve te krijgen, terwijl de tegenoverliggende curven intact blijven:

 • Selecteer het gereedschap Ankerpunt.
 • Druk op Option of Alt en klik op een handgreep om de tegenoverliggende handgrepen te koppelen en het punt vloeiend te maken.

Niveau van vloeiendheid bepalen

Dubbelklik op het gereedschap Vloeiend en stel de volgende opties in om de mate van vloeiendheid in te stellen:

Getrouwheid

Hiermee bepaalt u hoe ver u de muis of de pen moet verplaatsen voordat een nieuw ankerpunt aan het pad wordt toegevoegd. De waarde 2,5 betekent bijvoorbeeld dat penseelbewegingen van minder dan 2,5 pixels niet worden geregistreerd. De waarde van Getrouwheid ligt in het bereik van 0,5 tot 20 pixels. Hoe hoger de waarde is, des te vloeiender en minder complex het pad is.

Vloeiendheid

Hiermee bepaalt u de mate van vloeiendheid die wordt toegepast als u het gereedschap gebruikt. U kunt voor Vloeiendheid een percentage van 0% tot 100% instellen. Hoe hoger de waarde, hoe vloeiender het pad wordt.

Een pad vloeiend maken
Tegenoverliggende handgrepen koppelen met het gereedschap Ankerpunt

A. Hoekpunten met niet-gekoppelde handgrepen B. De tegenoverliggende handgrepen zijn gekoppeld, wat resulteert in een vloeiende curve 

Volgende stappen

Nadat u het pad hebt vereenvoudigd, kunt u de volgende taken uitvoeren:

Hebt u een vraag of idee?

Ask the community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account