Paden bewerken

Lees hoe u paden bewerkt, omvormt, vereenvoudigt of vloeiend maakt met behulp van verschillende gereedschappen in Illustrator.

Paden, segmenten en ankerpunten selecteren

Voordat u de vorm van een pad kunt wijzigen of een pad kunt bewerken, moet u de ankerpunten of segmenten van het pad of een combinatie van beide selecteren.

Ankerpunten selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de punten kunt zien, klikt u erop met het gereedschap Direct selecteren  om ze te selecteren. Houd Shift ingedrukt en klik om meerdere punten te selecteren.
 • Selecteer het gereedschap Direct selecteren en sleep een kader rond de ankerpunten. Houd Shift ingedrukt en sleep rond extra ankerpunten om deze te selecteren.
 • U kunt ankerpunten selecteren op geselecteerde of niet-geselecteerde paden. Plaats het gereedschap Direct selecteren boven het ankerpunt totdat de aanwijzer een leeg vierkantje weergeeft voor niet-geselecteerde paden en een gevuld vierkantje voor geselecteerde paden in een vergrote status. Klik vervolgens op het ankerpunt. Houd Shift ingedrukt en klik op extra ankerpunten om deze te selecteren.
 • Selecteer de lasso  en sleep rond de ankerpunten. Houd Shift ingedrukt en sleep rond extra ankerpunten om deze te selecteren.

Padsegmenten selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer het gereedschap Direct selecteren en klik binnen twee pixels van het segment of sleep een selectiekader over een deel van het segment. Houd Shift ingedrukt en klik of sleep rond extra padsegmenten om deze te selecteren.
 • Selecteer de lasso  en sleep rond een gedeelte van het padsegment. Houd Shift ingedrukt en sleep rond extra segmenten om deze te selecteren.

Alle ankerpunten en segmenten in een pad selecteren

 • Selecteer het gereedschap Direct selecteren of de lasso.
 • Sleep rond het hele pad.

Als het pad is gevuld, kunt u met het gereedschap Direct selecteren ook binnen het pad klikken om alle ankerpunten te selecteren.

Een pad kopiëren

Selecteer een pad of een segment met het gereedschap Selecteren of Direct selecteren en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Gebruik de standaardmenufuncties om paden in of tussen apps te kopiëren en te plakken.
 • Houd Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en sleep het pad naar de gewenste positie.

Ankerpunten toevoegen en verwijderen

Met extra ankerpunten krijgt u meer controle over het pad of kunt u een open pad verlengen. Het is echter niet altijd nodig om meer punten toe te voegen, omdat dit het pad ingewikkeld maakt. Een pad met minder punten kan makkelijker worden bewerkt, weergegeven en afgedrukt. U kunt een pad minder complex maken door overbodige punten te verwijderen. 

Een ankerpunt toevoegen of verwijderen

Ga als volgt te werk om een ankerpunt toe te voegen:

 • Selecteer de pen  of het gereedschap Ankerpunt toevoegen .
  Opmerking: De pen verandert in het gereedschap Ankerpunt toevoegen als u de pen op een geselecteerd pad plaatst.
 • Klik op het padsegment.

Ga als volgt te werk om een ankerpunt te verwijderen:

 • Selecteer de pen of het gereedschap Ankerpunt verwijderen en klik op het ankerpunt.
  Opmerking: De pen verandert in het gereedschap Ankerpunt verwijderen wanneer u de pen op een ankerpunt plaatst.
 • Selecteer het punt met het gereedschap Direct selecteren en klik op Geselecteerde ankerpunten verwijderen  in het regelpaneel.
Opmerking:

Verwijder ankerpunten niet met de toets Delete of Backspace of met de opdrachten Bewerken > Knippen en Bewerken > Wissen. Met deze toetsen en opdrachten worden ook de lijnsegmenten verwijderd die zijn verbonden met dat punt.

Losse ankerpunten zoeken en verwijderen

Losse ankerpunten zijn individuele punten die niet met andere ankerpunten zijn verbonden. Het is aan te raden losse ankerpunten te zoeken en te verwijderen.

 1. Hef de selectie van alle objecten op.

 2. Kies Selecteren > Object > Losse ankerpunten.

 3. Kies de opdrachten Bewerken > Knippen of Bewerken > Wissen of druk op de toetsen Delete of Backspace op het toetsenbord.

Automatisch overschakelen naar de pen uitschakelen of tijdelijk opheffen

U kunt het automatisch overschakelen naar het gereedschap Ankerpunten toevoegen of Ankerpunten verwijderen uitschakelen of tijdelijk opheffen.

 • Als u het overschakelen tijdelijk wilt opheffen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pen op het geselecteerde pad of op een ankerpunt plaatst. Dit is handig wanneer u een nieuw pad bovenop een bestaand pad wilt laten beginnen. Als u wilt voorkomen dat Shift de pen beperkt, laat u Shift los voordat u de muisknop loslaat.

 • Als u het overschakelen wilt uitschakelen, kies dan Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS) en selecteer Automatisch toevoegen/verwijderen uitschakelen.

Een eenvoudig en vloeiend pad maken

Illustrator biedt functies om paden vloeiender te maken en om paden te vereenvoudigen door overbodige ankerpunten te verwijderen. Zie Een pad vereenvoudigen voor meer informatie.

De positie van ankerpunten middelen

 1. Selecteer twee of meer ankerpunten (op hetzelfde pad of op verschillende paden).

 2. Kies Object > Pad > Gemiddelde nemen.

 3. Geef aan of u wilt middelen langs de horizontale as (X), de verticale as (Y) of beide assen en klik op OK.

Punten op een pad omzetten

U kunt de vloeiende punten op een pad omzetten in hoekpunten en andersom. Met de opties in het regelpaneel kunt u snel meerdere ankerpunten omzetten. Met het gereedschap Ankerpunt omzetten kunt u ervoor kiezen om slechts één zijde van het punt om te zetten. Verder kunt u de curve exact wijzigen tijdens het omzetten van het punt.

Een of meer ankerpunten omzetten via het regelpaneel

Als u de opties voor het omzetten van ankerpunten in het regelpaneel wilt gebruiken, selecteert u niet het hele object, maar alleen de relevante ankerpunten. Als u meerdere objecten selecteert, moet een van de objecten slechts gedeeltelijk zijn geselecteerd. Als u gehele objecten selecteert, veranderen de opties in het regelpaneel in opties die betrekking hebben op het gehele object.

 1. Als u een of meer hoekpunten wilt omzetten in vloeiende punten, selecteert u de punten en klikt u vervolgens op de knop Geselecteerde ankerpunten omzetten in vloeiend  in het regelpaneel.

 2. Als u een of meer vloeiende punten wilt omzetten in hoekpunten, selecteert u de punten en klikt u vervolgens op de knop Geselecteerde ankerpunten omzetten in hoek  in het regelpaneel.

Een ankerpunt nauwkeurig omzetten met het gereedschap Ankerpunt omzetten

 1. Selecteer het hele pad dat u wilt wijzigen, zodat de bijbehorende ankerpunten worden weergegeven.

 2. Selecteer het gereedschap Ankerpunt omzetten .

 3. Plaats het gereedschap Ankerpunt omzetten op het gewenste ankerpunt en ga dan als volgt te werk:

  • Als u een hoekpunt naar een vloeiend punt wilt omzetten, sleept u een richtingspunt van het hoekpunt af.

  Tool Ankerpunt omzetten
  Een richtingspunt van een hoekpunt afslepen om een vloeiend punt te maken

  • U zet een vloeiend punt om in een hoekpunt zonder richtingslijnen door op het vloeiend punt te klikken.

  Tool Ankerpunt omzetten
  Op een vloeiend punt klikken om een hoekpunt te maken

  • U zet een vloeiend punt om in een hoekpunt met onafhankelijke richtingslijnen door een van de twee richtingspunten te slepen.

  Tool Ankerpunt omzetten
  Een vloeiend punt naar een hoekpunt omzetten

  • Om een hoekpunt zonder richtingslijnen om te zetten in een hoekpunt met onafhankelijke richtingslijnen, sleept u eerst een richtingspunt weg van een hoekpunt (waardoor dit verandert in een vloeiend punt met richtingslijnen). Laat alleen de muisknop los (houd de toetsen ingedrukt die u wellicht hebt gebruikt om het gereedschap Ankerpunt omzetten te activeren) en sleep een van de twee richtingspunten.

Wissen in illustraties

U kunt delen van een illustratie wissen met het gereedschap Padgummetje of Gummetje of met het gummetje op een Wacom-tekenpen. Met het padgummetje  kunt u delen van een pad wissen door langs het pad te tekenen. Met dit gereedschap kunt u het wissen beperken tot een padsegment, zoals één hoek van een driehoek. Met het gereedschap Gummetje  en het gummetje op een Wacom-tekenpen kunt u elk deel van een illustratie wissen, ongeacht de structuur ervan. U kunt het gummetje toepassen op paden, samengestelde paden, paden binnen groepen van Actieve verf en uitknippaden.

Wissen in illustraties
Met het padgummetje kunt u delen van een pad wissen (links). Met het gummetje kunt u een deel van een gegroepeerd object wissen (rechts)

Een deel van een pad wissen met het padgummetje

 1. Selecteer het object.

 2. Selecteer het padgummetje .

 3. Sleep het gummetje langs de lengte van het padsegment dat u wilt wissen. Sleep voor het beste resultaat in een enkele, vloeiende beweging.

Objecten wissen met het gummetje

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u specifieke objecten wilt wissen, selecteert u de objecten of opent u de objecten in de isolatiemodus.

  • Als u een willekeurig object in het tekengebied wilt wissen, selecteert u geen van de objecten.

  Als u niets hebt geselecteerd, wist het gummetje door en over alle lagen heen.

 2. Selecteer het gummetje .

 3. (Optioneel) Dubbelklik op het gummetje en geef de opties op.

 4. Sleep over het gebied dat u wilt wissen. U kunt het gereedschap op de volgende manieren gebruiken:

  • Houd tijdens het slepen Shift ingedrukt als u met het gummetje alleen verticaal, horizontaal of diagonaal wilt gummen.

  • Houd tijdens het slepen Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt als u een selectiekader rond een gebied wilt maken en daarbinnen alles wilt wissen. Als u een vierkant selectiekader wilt, drukt u tijdens het slepen op Alt + Shift (Windows) of op Option + Shift (Mac OS).

Objecten wissen met het gummetje van een Wacom-tekenpen

Als u een tekenpen omkeert, wordt automatisch het gummetje geactiveerd. Als u de tekenpen nogmaals omkeert, wordt het laatst gebruikte gereedschap weer geactiveerd.

 • Draai de tekenpen om en sleep over het gebied dat u wilt wissen. Als u harder drukt, neemt de breedte van het gewiste pad toe. (Het is mogelijk dat u eerst de optie Druk moet selecteren in het dialoogvenster Opties voor gummetje.)

Opties voor het gummetje

U kunt de opties voor het gummetje wijzigen door te dubbelklikken op het gummetje in het deelvenster Gereedschappen.

Opmerking:

U kunt de diameter altijd vergroten door op ] te drukken of verkleinen door op [ te drukken.

Hoek

Hiermee bepaalt u de rotatiehoek voor het gereedschap. Sleep de pijlpunt in de voorvertoning of voer in het tekstvak Hoek een waarde in.

Ronding

Hiermee bepaalt u de ronding van het gereedschap. Sleep een van de zwarte stippen in de voorvertoning van of naar het midden, of geef een waarde op in het tekstvak Ronding. Hoe hoger de waarde, des te groter de ronding.

Diameter

Hiermee bepaalt u de diameter van het gereedschap. Gebruik de schuifregelaar Diameter of geef een waarde op in het tekstvak Diameter.

Met het vervolgkeuzemenu rechts van elke optie kunt u variaties aanbrengen in de vorm van het gereedschap. Kies een van de volgende opties:

Vast

Hiermee wordt een vaste hoek, ronding of diameter ingevoerd.

Willekeurig

Hiermee stelt u in dat er wordt gewerkt met willekeurige variaties in de hoek, ronding of diameter. Typ een waarde in het tekstvak Variatie om het bereik op te geven voor de variatie in de penseelkenmerken. Bijvoorbeeld met een diameter van 15 en een variatie van 5, kan de diameter variëren van 10 tot en met 20.

Druk

Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een tekenpen. Deze optie is vooral handig bij Diameter. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt. Typ een waarde in het tekstvak Variatie om op te geven hoeveel de penseelkenmerken kunnen variëren ten opzichte van de oorspronkelijke waarde. Als de waarde voor Ronding bijvoorbeeld 75% is en de waarde voor Variatie 25%, is de lichtste lijn 50% en de zwaarste lijn 100%. Hoe lichter de druk, des te groter de hoek van de penseelstreek.

Pendrukschijf

Hiermee stelt u in dat de variatie van de diameter wordt bepaald met de pendrukschijf.

Overhelling

Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de overhelling van een tekenpen. Deze optie is vooral handig bij Ronding. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat de hellingsrichting van de pen kan detecteren.

Draairichting

Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de druk van een tekenpen. Deze optie is vooral handig om de hoek van kalligrafische penselen te variëren, met name wanneer u het penseel als een verfkwast gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat kan bepalen in welke mate de pen verticaal is.

Rotatie

Hiermee stelt u in dat de hoek, ronding of diameter varieert op basis van de rotatiewijze van de tekenpenpunt. Deze optie is vooral handig om de hoek van kalligrafische penselen te variëren, met name wanneer u het penseel als een stift met platte punt gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als u een grafisch tablet gebruikt dat dit type rotatie kan detecteren.

Een pad splitsen

U kunt een pad splitsen op elk ankerpunt of langs elk segment. Neem de volgende richtlijnen in acht bij het splitsen van paden:

 • Als u een gesloten pad in twee open paden wilt splitsen, moet u het pad op twee plaatsen delen. Deelt u een gesloten pad slechts een keer, dan krijgt u één pad met een tussenruimte.

 • Paden die als gevolg van delen ontstaan, nemen de instellingen van het originele pad over, zoals de lijndikte en vulkleur. De uitlijning van de lijn wordt automatisch opnieuw ingesteld op het middelpunt.

 1. (Optioneel) Selecteer het pad om de huidige ankerpunten weer te geven.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het gereedschap Schaar en klik op het pad op de plaats waar u het wilt splitsen. Als u het pad in het midden van een segment splitst, worden de twee nieuwe eindpunten boven op elkaar weergegeven en is er één eindpunt geselecteerd.
  • Selecteer het mes en versleep de aanwijzer over het object. De sneden die u maakt met het mes, worden op het object weergegeven als lijnen.
  • Selecteer het ankerpunt waar u het pad wilt splitsen en klik op de knop Pad knippen bij geselecteerde ankerpunten  in het deelvenster Beheer. Als u een pad op een ankerpunt splitst, wordt boven op het oorspronkelijke ankerpunt een nieuw ankerpunt gemaakt en is er één ankerpunt geselecteerd.

  Zie Objecten knippen, splitsen en verkleinen voor meer informatie.

 3. Gebruik het gereedschap Direct selecteren om het nieuwe ankerpunt of padsegment aan te passen.

Praat mee

Ask the community

We hebben u op weg geholpen met de verschillende manieren om paden in Illustrator te bewerken, vorm te geven, vloeiend te maken en te vereenvoudigen.  

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account