Netten

Een netobject is een object met meerdere kleuren die in verschillende richtingen kunnen lopen en vloeiend van een punt naar een ander punt kunnen overgaan. Als u een netobject maakt, vormen meerdere lijnen, de zogenaamde netlijnen, een net over het object waarmee u de kleurovergangen op het object eenvoudig kunt bewerken. Door punten op de netlijnen te verplaatsen en te bewerken, kunt u de intensiteit van een kleurovergang wijzigen, of de omvang van een gekleurd gebied op het object wijzigen.

Op het punt waar twee netlijnen elkaar snijden, bevindt zich een speciaal ankerpunt dat een netpunt wordt genoemd. Netpunten worden weergegeven als ruitjes. Deze punten hebben dezelfde eigenschappen als ankerpunten, maar kunnen daarnaast kleur aannemen. U kunt netpunten toevoegen, verwijderen en bewerken, en u kunt de kleur wijzigen die aan elk netpunt is gekoppeld.

Er worden ook ankerpunten in het net weergegeven (deze worden weergegeven als vierkantjes in plaats van ruitjes). Deze ankerpunten kunnen worden toegevoegd, verwijderd, bewerkt en verplaatst, net als alle andere ankerpunten in Illustrator. Ankerpunten kunnen op elke netlijn worden geplaatst; u kunt op een ankerpunt klikken en het wijzigen door de bijbehorende richtingslijnen te verplaatsen.

Een gebied tussen vier netpunten wordt een netvlak genoemd. De kleur van een netvlak kunt u met dezelfde technieken wijzigen als kleuren op een netpunt.

Diagram van een netobject
Diagram van een netobject

A. Netlijn B. Netvlak C. Netpunt D. Ankerpunt 

Netobjecten maken

U kunt netobjecten maken van vectorobjecten, met uitzondering van samengestelde paden en tekstobjecten. U kunt geen netobjecten maken van gekoppelde afbeeldingen.

Als u de prestaties en opbouwsnelheid op peil wilt houden, dient u de omvang van netobjecten tot een minimum te beperken. Complexe netobjecten kunnen de prestaties zeer negatief beïnvloeden. Het is daarom beter om enkele kleine, eenvoudige netobjecten te maken in plaats van één complex netobject. Als u complexe objecten omzet, levert de opdracht Net maken de beste resultaten op.

Opmerking:

Als u netobjecten afdrukt, blijven steunkleuren behouden voor EPS-, PDF- en PostScript-uitvoer.

Een netobject maken met een onregelmatig netpuntpatroon

 1. Selecteer de tool Net  en selecteer een vulkeur voor de netpunten.
 2. Klik op de plaats voor het eerste netpunt.

  Het object wordt omgezet in een netobject met het minimumaantal netlijnen.

 3. Blijf klikken om extra netpunten toe te voegen. Houd Shift in gedrukt terwijl u klikt om een netpunt toe te voegen zonder de huidige vulkleur te wijzigen.

Een netobject maken met een regelmatig netpuntpatroon

 1. Selecteer het object en kies Object > Verloopnet maken.
 2. Stel het aantal rijen en kolommen in en selecteer de richting van het hooglicht in het menu Vormgeving:

  Plat

  Hiermee past u de oorspronkelijke kleur van het object gelijkmatig toe op het oppervlak, zodat er geen hooglicht ontstaat.

  Naar midden

  Hiermee maakt u een hooglicht in het midden van het object.

  Naar rand

  Hiermee maakt u een hooglicht op de randen van het object.

 3. Voer een percentage wit hooglicht in dat op het netobject moet worden toegepast. Met een waarde van 100% wordt de maximale hoeveelheid wit hooglicht op het object toegepast; bij een waarde van 0% wordt er geen wit hooglicht op het object toegepast.

Een met verloop gevuld object omzetten in een netobject

 1. Selecteer het object en kies Object > Uitbreiden.
 2. Selecteer Verloopnet en klik op OK.

  Het geselecteerde object wordt omgezet in een netobject dat de vorm aanneemt van het verloop, hetzij cirkelvormig (radiaal), hetzij rechthoekig (lineair).

Een netobject terug omzetten in een padobject

 1. Selecteer het netobject, kies Object > Pad > Pad verschuiven en geef vervolgens nul op als verschuivingswaarde.

Netobjecten bewerken

U kunt een netobject op diverse manieren bewerken, zoals netpunten toevoegen, verwijderen en verplaatsen, de kleur van netpunten en netvlakken wijzigen en het netobject omzetten in een normaal object.

 1. Als u een netobject wilt bewerken, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een netpunt wilt toevoegen, selecteert u de tool Net  en selecteert u een vulkeur voor de nieuwe netpunten. Klik vervolgens in het netobject.

  • Als u een netpunt wilt verwijderen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u met de tool Net op het netpunt klikt.

  • Als u een netpunt wilt verplaatsen, sleept u het netpunt met de tool Net of Direct selecteren. Houd Shift ingedrukt terwijl u met de tool Net sleept om het netpunt op een netlijn te houden. Dit is een handige manier om een netpunt langs een kromme netlijn te verplaatsen zonder de netlijn te vervormen.

  Een netpunt verplaatsen door het te slepen (links), vergeleken met het verplaatsen van een netpunt langs een netlijn door Shift ingedrukt te houden terwijl u sleept met de tool Net (rechts)
  Een netpunt verplaatsen door het te slepen (links), vergeleken met het verplaatsen van een netpunt langs een netlijn door Shift ingedrukt te houden terwijl u sleept met de tool Net (rechts)

  • Als u de kleur van een netpunt of -vlak wilt wijzigen, selecteert u het netobject en sleept u vanuit het deelvenster Kleur of Stalen een kleur naar het punt of vlak. Of deselecteer alle objecten en selecteer een vulkleur. Selecteer vervolgens het netobject en pas de vulkleur met de tool Pipet toe op de netpunten of -vlakken.

  Kleur toevoegen aan een netpunt (links) en aan een netvlak (rechts)
  Kleur toevoegen aan een netpunt (links) en aan een netvlak (rechts)

Transparantie van verloopnetten instellen

U kunt waarden voor transparantie en dekking in verloopnetten instellen. De waarden voor transparantie en dekking kunnen worden toegewezen aan afzonderlijke snijpunten van het net. Ga als volgt te werk om transparantiewaarden op te geven:

 1. Selecteer een of meer punten of vlakken van het verloopnet.
 2. Stel de dekking in met de schuifregelaar voor dekking in de deelvensters Transparantie, Beheer of Vormgeving.
  Opmerking:

  Als u het object opslaat in een oude indeling of als EPS- of PDF-document, blijft de transparantie van het verloopnet behouden omdat een dekkingsmasker wordt gemaakt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account