Werken met Actieve hoeken

Actieve hoeken

U kunt in uw tekening een of meerdere ankerpunten van hoeken selecteren in een eenvoudig pad, of meerdere ankerpunten in meerdere paden. Als u een ankerpunt selecteert, wordt een widget Actieve hoeken naast elk hoekpunt weergegeven. Als u de widget sleept, verandert het hoekpunt van vorm naar een van de drie beschikbare hoekvormen. De drie beschikbare hoekvormen zijn Afgerond, Omgekeerd rond en Uitgesneden.

Opmerking:

Zie voor meer informatie het artikel Actieve vormen.  

De widget Actieve hoeken

De widget Actieve hoeken wordt ingeschakeld wanneer u Direct selecteren kiest en u een padselectie met hoekpunten hebt. De widget Actieve hoeken wordt naast een hoek weergegeven wanneer u een van het volgende selecteert:

 • Een of meer paden met hoeken.
 • Een of meer afgeronde hoeken
Widgets Actieve hoeken

A. De widget Actieve hoeken, wanneer een pad meer dan een hoekpunt bevat B. De widgets Actieve hoeken, wanneer meerdere hoeken zijn geselecteerd C. De widgets Actieve hoeken, wanneer paden zijn geselecteerd (in dit geval twee tegenovergestelde afgeronde paden) 

De widget Actieve hoeken slepen met Direct selecteren (A) is de eenvoudigste manier om een hoek te wijzigen naar een afgeronde hoek. Wanneer u de cursor boven de widget Actieve hoeken houdt, wordt de bijbehorende afgeronde hoek gemarkeerd (zoals hieronder weergegeven).

Een gemarkeerde afgeronde hoek wanneer u de muisaanwijzer boven of dicht bij een widget Actieve hoeken houdt, en een muisaanwijzer dicht bij een widget Actieve hoeken

A. Een afgeronde hoek wordt gemarkeerd wanneer de muis zich boven of in de buurt van een widget Actieve hoeken bevindt B. Muisaanwijzer in de buurt van widget Actieve hoeken 

Opmerking:

Als u de widget Actieve hoeken liever niet wilt weergeven wanneer u Direct selecteren kiest, kunt u dit uitschakelen in Weergave > Widget Hoeken verbergen.

Het dialoogvenster Hoeken

Met het dialoogvenster Hoeken kunt u instellingen van hoeken aanpassen. In het dialoogvenster Hoeken kunt u de vorm, het bereik en het type ronding van hoeken aanpassen.

Zo opent u de instellingen voor hoeken:

 • Dubbelklik op de widget Actieve hoeken.
 • Selecteer de hoek en klik op de koppeling Hoeken in het regelpaneel of het deelvenster Eigenschappen.
  U kunt ook een hoekstraal opgeven in de vervolgkeuzelijst Hoeken.
Verschillende typen ronding met de tool Actieve hoeken
Als u de instellingen in het dialoogvenster Hoeken aanpast, wordt een hoek anders weergegeven

A. Widget Actieve hoeken B. Afgeronde hoek C. Bijbehorende ankerpunten D. Omgekeerde ronde hoek E. Uitgesneden hoek 

De widget Actieve hoeken gebruiken

 1. Wanneer uw illustratie is geopend, worden met de tool Direct selecteren (A) automatisch alle widgets Actieve hoeken geselecteerd. U kunt ook een of meer specifieke hoeken selecteren. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één hoek wilt selecteren, klikt u op één widget Actieve hoeken.
  • Als u specifieke hoeken wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de widgets Actieve hoeken die u wilt selecteren.
  • Als u de selectie van een hoek ongedaan wilt maken, drukt u op Shift en klikt u op de specifieke widget Actieve hoeken. 
  Opmerking:

  De paden die u kunt selecteren, zijn onder andere: 

  • Een of meer hoekpunten op een pad
  • Meer dan een hoekpunt op verschillende paden
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de widget Actieve hoeken.
  • Klik op de koppeling Hoeken in het regelpaneel of het deelvenster Eigenschappen en stel de beschikbare opties in.
  • Dubbelklik op de widget Actieve hoeken en pas de opties aan in het dialoogvenster Hoeken.
  De widget Actieve hoeken gebruiken

  A. Oorspronkelijke hoek B. Richting waarin de muis wordt gesleept C. Voorvertoning van de afgeronde hoek D. Widget Actieve hoeken E. Straal van de hoek toegepast F. Cursor geeft de hoekstijl weer die wordt toegepast 

De hoekvorm wijzigen

Om de hoekvorm te wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Druk op de toetsen Omhoog en Omlaag terwijl u de widget Actieve hoeken sleept. De cursor geeft nu de huidige vorm van de Hoek weer.
 • Klik in het regelpaneel of het deelvenster Eigenschappen op de koppeling Hoeken om het pop-upvenster Hoeken te openen. Selecteer de hoekvorm die u wilt toepassen.
 • Dubbelklik op de widget Actieve hoeken om het deelvenster Hoeken weer te geven en selecteer een vorm voor een Hoek.
 • Houd Alt/Option ingedrukt en klik op een widget om alle hoekvormen te doorlopen.  
De hoekvorm wijzigen

A. Afgeronde hoek B. Omgekeerde afgeronde hoek C. Uitgesneden hoek 

Factoren

 • U kunt de functie Actieve hoeken meerdere keren gebruiken voor een hoek om het bereik of de vorm van de hoek te wijzigen. Als een gekoppeld ankerpunt in de hoek echter wordt gesleept of zo aangepast dat er geen ronding meer is, wordt de widget niet meer weergegeven voor die hoek.
 • Een hoek kan niet zo worden afgerond dat de afgeronde hoek:
  • het einde van het pad bereikt of;
  • een aangrenzend ankerpunt bereikt of;
  • een ankerpunt bereikt dat tijdens het wijzigen van een aangrenzende hoek is gemaakt.
 • Wanneer u een widget Actieve hoeken tot het maximale bereik sleept, wordt de afgeronde hoek weergegeven als een rood pad.
Een rood pad dat aangeeft dat de maximumstraal voor een bepaalde hoek is bereikt

A. Een rood pad geeft aan dat de maximumstraal voor een bepaalde hoek is bereikt B. Richting waarin de widget Actieve hoek wordt getrokken C. Widget Actieve hoeken 

Voorkeuren widget Actieve hoeken

Widget Hoeken verbergen

 • Als u de widget Actieve hoeken liever niet wilt weergeven wanneer u Direct selecteren kiest, kunt u dit uitschakelen in Weergave > Widget Hoeken verbergen.
 • Als u de widget Actieve hoeken wel wilt weergeven wanneer u Direct selecteren kiest, klikt u op Weergave > Widget Hoeken tonen.

Maximale hoek

Gebruikers kunnen de widget Actieve hoeken verbergen voor hoeken die groter zijn dan een bepaalde opgegeven waarde. U kunt deze waarde opgeven in Voorkeuren > Weergave selectie en anker > Widget Hoeken verbergen voor hoeken groter dan het veld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account