Tekengebieden

Tekengebieden helpen u het ontwerpproces te stroomlijnen met een gebied waarin u ontwerpen voor verschillende apparaten en schermen kunt maken. Tekengebieden zijn de gebieden die afdrukbare of exporteerbare illustraties kunnen bevatten. Bij het maken van tekengebieden kunt u uit een groot aantal vooraf ingestelde formaten kiezen of zelf een aangepast formaat voor uw tekengebied instellen.

U kunt 1 tot 1000 tekengebieden per document hebben, afhankelijk van de grootte van de tekengebieden. U kunt het aantal tekengebieden voor een document opgeven wanneer u het voor het eerst maakt, en u kunt tekengebieden op elk gewenst moment toevoegen en verwijderen terwijl u werkt in een document. U kunt tekengebieden maken van verschillende formaten, deze groter of kleiner maken met het gereedschap Tekengebied en ze op een willekeurige plek op het scherm plaatsen (ze kunnen elkaar zelfs overlappen). Illustrator biedt ook opties voor het instellen van de oriëntatie, opnieuw ordenen en rangschikken van tekengebieden via het deelvenster Tekengebieden, het deelvenster Eigenschappen en het regelpaneel (wanneer het gereedschap Tekengebied is geselecteerd). U kunt aangepaste namen instellen voor een tekengebied. U kunt ook aanknopingspunten instellen voor tekengebieden in Illustrator.

U kunt tekengebieden gebruiken als snijgebieden voor afdrukken of exporteren. Het is handig om meerdere tekengebieden te hebben voor het maken van bijvoorbeeld PDF's met meerdere pagina's, afgedrukte pagina's van verschillende grootte of met verschillende elementen, onafhankelijke elementen voor websites, videostoryboards of afzonderlijke items voor animatie in Adobe Animate of After Effects.

Een tekengebied maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een aangepast tekengebied wilt maken, selecteert u het gereedschap Tekengebied ,en sleept u in het document om de vorm, grootte en ligging in te stellen.

  • Als u een vooringesteld tekengebied wilt gebruiken, dubbelklikt u op het gereedschap Tekengebied, selecteert u een voorinstelling en geeft u andere opties op in het dialoogvenster Tekengebiedopties en klikt u op OK. Sleep het tekengebied naar de gewenste positie.

  • Als u een bestaand tekengebied wilt dupliceren, selecteert u het gereedschap Tekengebied, selecteert u het tekengebied dat u wilt dupliceren door erop te klikken en klikt u op de knop Nieuw tekengebied in het regelpaneel of het deelvenster Eigenschappen. Houd Alt ingedrukt en klik zo vaak u wilt om meerdere duplicaten te maken. Of gebruik het gereedschap Tekengebied en versleep het tekengebied dat u wilt dupliceren terwijl u de Alt-toets (Windows) of Option-toets (macOS) ingedrukt houdt.

  • Als u een tekengebied en de inhoud ervan wilt dupliceren, gaat u als volgt te werk: selecteer het gereedschap Tekengebied, klik om het pictogram Tekengebied met illustratie kopiëren/verplaatsen () in het deelvenster Eigenschappen of het regelpaneel te selecteren, houd Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en sleep.

  Als de illustratie een afloopgebied moet bevatten, zorg er dan voor dat het deel van de illustratie buiten de omsluiting van het tekengebied groot genoeg is voor het afloopgebied.

 2. Klik op een ander gereedschap in het deelvenster Gereedschappen of druk op Esc om het tekengebied vast te leggen en de modus voor het bewerken van het tekengebied af te sluiten.

Tekengebiedopties

Voer een van de volgende handelingen uit om het dialoogvenster Tekengebiedopties weer te geven:

 • Dubbelklik op het gereedschap Tekengebied 
 • Klik op het gereedschap Tekengebied en klik vervolgens op de knop Tekengebiedopties   in het deelvenster Eigenschappen of het regelpaneel.
 • Kies Tekengebiedopties in het vervolgmenu van het deelvenster Tekengebieden.

Geef in het dialoogvenster Tekengebiedopties de volgende opties op:

Naam

Hier geeft u de naam van het tekengebied op.

Voorinstelling

Hiermee stelt u de afmetingen van het tekengebied in. Met deze voorinstellingen wordt de juiste pixelverhouding van de videoliniaal voor de beoogde uitvoer ingesteld.

Breedte en Hoogte

Hiermee stelt u de grootte van het tekengebied in.

Positie X: en Y:

Hiermee bepaalt u de positie van het tekengebied op basis van de linialen in de werkruimte van Illustrator. Kies Weergave > Linialen tonen om deze linialen weer te geven.

Afdrukstand

Hiermee geeft u de afdrukstand Staand of Liggend op.

Verhoudingen behouden

Hiermee blijven de verhoudingen van het tekengebied intact wanneer u het handmatig vergroot of verkleint.

Middenmarkering tonen

Hiermee geeft u een punt weer in het midden van het tekengebied.

Dradenkruizen tonen

Hiermee geeft u gekruiste lijnen weer door het midden van elke zijde van het tekengebied.

Veilige gebieden video tonen

Hiermee geeft u hulplijnen weer ter indicatie van de gebieden die binnen het weer te geven gebied van de video vallen. Zorg ervoor dat alle tekst en illustraties die de gebruikers moeten kunnen zien, zich binnen de veilige gebieden voor video bevinden.

Pixelverhouding videoliniaal

Hiermee stelt u de pixelverhouding in die voor de videolinialen wordt gebruikt.

Gebied buiten tekengebied vervagen

Hiermee geeft u het gebied buiten het tekengebied weer in een kleur die donkerder is dan die van het gebied binnen het tekengebied als het gereedschap Tekengebied is geactiveerd.

Bijwerken tijdens slepen

Hiermee blijft het gebied buiten het tekengebied donkerder wanneer u het tekengebied sleept om het formaat ervan aan te passen. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het buitengebied weergegeven in dezelfde kleur als het tekengebied tijdens het wijzigen van het formaat.

Tekengebieden

Hiermee wordt aangegeven hoeveel tekengebieden zijn ingesteld.

Overzicht van het deelvenster Tekengebieden

Klik op Venster > Tekengebieden om naar het deelvenster Tekengebieden te gaan. U kunt het volgende doen met het deelvenster Tekengebieden:

 • Tekengebieden toevoegen, herschikken en verwijderen

 • Tekengebieden opnieuw ordenen en opnieuw nummeren.

 • Meerdere tekengebieden selecteren en door deze tekengebieden navigeren.

 • Tekengebiedopties opgeven, zoals voorinstellingen, de grootte van het tekengebied en de relatieve positie van het tekengebied

Deelvenster Tekengebieden
Deelvenster Tekengebieden

A. Alle tekengebieden herschikken B. Pijl-omhoog C. Pijl-omlaag D. Nieuwe tekengebieden toevoegen E. Tekengebieden verwijderen 

Werken met tekengebieden

Tekengebieden toevoegen

Voer een van de volgende bewerkingen uit om tekengebieden toe te voegen:

 • Klik op het pictogram Nieuw tekengebied   inhet deelvenster Eigenschappen, regelpaneel of deelvenster Tekengebieden.
 • Selecteer de optie Nieuw tekengebied in het vervolgmenu van het deelvenster Tekengebieden.
 • Alt-sleep (Windows) of Option-sleep (macOS) om een tekengebied te dupliceren.

Meerdere tekengebieden selecteren

 1. Selecteer de   inhet deelvenster Gereedschappen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Control/Command+A om alle tekengebieden in uw document te selecteren.
  • Houd Shift ingedrukt en klik omtekengebieden.
  • Houd Shift ingedrukt, klik op het canvas en sleep de cursor om meerdere tekengebieden te selecteren met behulp van een selectiekader.
  Shift ingedrukt houden en tegelijkertijd met het gereedschap Tekengebied slepen om meerdere tekengebieden te selecteren met behulp van een selectiekader

  Opmerking:

  Met het selectiekader verandert u de selectiestatus van het tekengebied. De selectie van geselecteerde tekengebieden wordt opgeheven wanneer u het selectiekader sleept.

Een tekengebied verwijderen

 1. Selecteer de tekengebieden die u wilt verwijderen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het pictogram Tekengebied verwijderen in het deelvenster Eigenschappen, regelpaneel of deelvenster Tekengebieden.
  • Selecteer de optie Verwijderen in het vervolgmenu van het deelvenster Tekengebieden.
  • Druk op de toets Delete.

Tekengebieden en het canvas weergeven

Elk tekengebied wordt omsloten door dichte lijnen en geeft het maximale afdrukbare gebied aan. Als u de grenzen van het tekengebied wilt verbergen, kiest u Weergave > Tekengebieden verbergen. Het canvas is het gebied buiten het tekengebied dat tot de rand van het venster van 1419 vierkante centimeter reikt. Het canvas is een ruimte waarin u elementen van illustraties kunt maken, bewerken en opslaan voordat u ze naar een tekengebied verplaatst. Objecten die op het canvas zijn geplaatst, zijn zichtbaar op het scherm maar worden niet afgedrukt.

Als u een tekengebied wilt centreren en wilt inzoomen zodat het tekengebied het scherm vult, klikt u op het nummer van het tekengebied in de statusbalk onder aan het toepassingsvenster.

 1. Selecteer de   inhet deelvenster Gereedschappen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op een tekengebied om het actief te maken. (Als u klikt in of tekent over een tekengebied met een ander gereedschap, wordt het gereedschap Tekengebied actief.) Als tekengebieden elkaar overlappen, wordt het tekengebied waarvan de linkerrand zich het dichtst bij de kliklocatie bevindt, het actieve tekengebied.
  Tekengebieden weergeven

  A. Actief tekengebied B. Inactief tekengebied 

  • Als u de tekengebieden één voor één wilt langsgaan, houdt u Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en klikt u op een pijltoets.
  • Als u tekengebieden en hun inhoud als contouren wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Contour in het contextmenu. Als u illustraties opnieuw wilt bekijken, klikt u op de rechtermuisknop en kiest u Voorvertoning.
Opmerking:

U kunt de grenzen van de pagina in verhouding tot een tekengebied weergeven door de afdrukverdeling weer te geven (Weergave > Afdrukverdeling tonen). Wanneer de afdrukverdeling is ingeschakeld, worden de afdrukbare en niet-afdrukbare gedeelten tussen de buitenste rand van het venster en het afdrukbare gedeelte van de pagina aangegeven met een reeks dichte lijnen en stippellijnen.

Tekengebieden bewerken

U kunt voor elk document meerdere tekengebieden maken, maar er kan slechts één tekengebied actief zijn. Wanneer u meerdere tekengebieden hebt gedefinieerd, kunt u deze allemaal weergeven door het gereedschap Tekengebied te selecteren. Elk tekengebied heeft een nummer, zodat u het gemakkelijk kunt vinden. U kunt een tekengebied op elk gewenst moment bewerken of verwijderen en u kunt bij elke afdruk- of exporteerbewerking een ander tekengebied opgeven.

 1. Selecteer de tekengebieden die u wilt bewerken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het formaat van de tekengebieden wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op een rand of hoek totdat de aanwijzer verandert in een dubbele pijl en sleept u vervolgens om het tekengebied te wijzigen. U kunt ook nieuwe waarden opgeven bij Breedte en Hoogte in het deelvenster Eigenschappen of het regelpaneel.

  • Als u de oriëntatie van detekengebieden wilt wijzigen, klikt u op de knop Staand of Liggend in het deelvenster Eigenschappen of het regelpaneel.

  • Als u de tekengebieden één voor één wilt langsgaan, houdt u Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en klikt u op een pijltoets.

  • Als u tekengebieden en hun inhoud als contouren wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Contour in het contextmenu. Als u illustraties opnieuw wilt bekijken, klikt u op de rechtermuisknop en kiest u Voorvertoning.

Tekengebieden knippen, kopiëren en plakken

U kunt tekengebieden van het ene naar het andere documenten knippen of kopiëren, waarbij de lay-out van tekengebieden in het doeldocument intact blijft.

Selecteer hiervoor de tekengebieden met het gereedschap Tekengebied en voer een van de volgende stappen uit:

 • Kies Bewerken > Knippen|Kopiëren|Plakken.
 • Gebruik de volgende sneltoetsen:

Bewerking

Windows

macOS

Knippen

Ctrl+X

Command+X

Kopiëren

Ctrl+C

Command+C

Plakken

Ctrl+V

Command+V

Opmerking: Geavanceerde plakopties worden uitgeschakeld wanneer u tekengebieden knipt en kopieert.

Nadat u tekengebieden hebt geplakt

Tekengebieden worden in een tabelindeling op het canvas gerangschikt. Wanneer u een tekengebied kopieert, wordt dit geplakt na het laatste tekengebied in de rij met actieve tekengebieden. Als de actieve rij geen ruimte heeft, wordt het tekengebied naar de volgende rij verplaatst.

Standaard wordt de inhoud verplaatst wanneer u tekengebieden kopieert. Klik op de knop Tekengebied met illustratie kopiëren/verplaatsen () in het regelpaneel om ervoor te zorgen dat inhoud niet wordt verplaatst.

Selecteer de optie Lagen behouden bij plakken in het deelvenster Lagen.

Standaard worden vergrendelde of verborgen objecten niet verplaatst wanneer u tekengebieden kopieert. Als u dit wilt wijzigen, kiest u Voorkeuren > Weergave selectie en anker > Vergrendeld en verborgen tekengebied met illustratie verplaatsen.

Ja, u kunt de tekengebieden ook slepen om ze naar een gewenste positie te verplaatsen. 

Wanneer u tekengebieden kopieert, wordt voor het origineel en voor de gekopieerde versie dezelfde naam van het tekengebied weergegeven. U kunt de tekengebieden onderscheiden op basis van hun ID's.

Een tekengebied verplaatsen

 1. Selecteer de tekengebieden die u wilt verplaatsen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Om de tekengebieden en de inhoud te verplaatsen, selecteert u de optie Tekengebied met illustratie verplaatsen in het deelvenster Eigenschappen of klik op   inhet regelpaneel, plaats de cursor op het tekengebied en sleep. 
  • Als u tekengebieden zonder inhoud wilt verplaatsen, klikt u om de optie Tekengebied met illustratie verplaatsen uit te schakelen in het deelvenster Eigenschappen ofklikt u op   inhet regelpaneel, plaats de cursor op het tekengebied en sleep.
  • U kunt nieuwe waarden opgeven bij X en Y in het deelvenster Eigenschappen of het regelpaneel.

Tekengebieden opnieuw ordenen

Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag onder in het deelvenster Tekengebieden om de tekengebieden opnieuw te ordenen. Het opnieuw ordenen van tekengebieden in het deelvenster Tekengebieden wordt niet automatisch doorgevoerd in het werkgebied.

Tekengebieden herschikken

A. Standaardvolgorde in het deelvenster Tekengebieden B. Opnieuw gerangschikte tekengebieden in het deelvenster Tekengebieden 

Tekengebieden herschikken

Als u alle tekengebieden wilt weergeven, kunt u deze herschikken met behulp van de opties 'Eerst rij, dan kolom', 'Eerst kolom, dan rij', 'Rangschikken op rij' en 'Rangschikken op kolom'.

Als u tekengebieden wilt herschikken, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de optie Alle tekengebieden herschikken in het deelvenster Eigenschappen of het vervolgmenu van het deelvenster Tekengebieden.

 2. Kies in het deelvenster Alle tekengebieden herschikken een lay-out uit de volgende opties:

  Eerst rij, dan kolom

    Hiermee plaatst u meerdere tekengebieden in het opgegeven aantal rijen. Geef het aantal rijen op in het vak Rijen. Als u de standaardwaarde gebruikt, wordt een zo vierkant mogelijke weergave gemaakt voor het opgegeven aantal tekengebieden.

  Eerst kolom, dan rij

    Hiermee plaatst u meerdere tekengebieden in het opgegeven aantal kolommen. Kies het aantal kolommen in het menu Kolommen. Als u de standaardwaarde gebruikt, wordt een zo vierkant mogelijke weergave gemaakt voor het opgegeven aantal tekengebieden.

  Rangschikken op rij

    Hiermee rangschikt u alle tekengebieden in één rij.

  Rangschikken op kolom

    Hiermee rangschikt u alle tekengebieden in één kolom.

  Lay-out wijzigen in Rechts-naar-links/Lay-out wijzigen in Links-naar-rechts

  Hiermee rangschikt u de tekengebieden van links naar rechts of van rechts naar links. Tekengebieden worden standaard gerangschikt van links naar rechts. Als u de optie Lay-out wijzigen in Rechts-naar-links selecteert, worden de opties Eerst rij, dan kolom en Eerst kolom, dan rij vervangen door de opties Rechts-naar-links - Eerst rij, dan kolom en Rechts-naar-links - Eerst kolom, dan rij.

 3. Geef de ruimte tussen de tekengebieden op. Deze instelling is van toepassing voor zowel horizontale als verticale tussenruimten.

 4. Selecteer de optie Tekengebied met illustratie verplaatsen om de illustratie te verplaatsen zodra de tekengebiedlocatie verandert.

Een tekengebied in een tekengebied wordt als snijgebied behandeld en wordt samen met het containertekengebied verplaatst.

Tekengebieden uitlijnen en verdelen

U kunt geselecteerde tekengebieden uitlijnen of verdelen langs de as die u opgeeft in het deelvenster Eigenschappen, het deelvenster Uitlijnen of het regelpaneel.

Als u tekengebieden wilt herschikken of uitlijnen, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de tekengebieden die u wilt uitlijnen of verdelen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het deelvenster Eigenschappen (Venster > Eigenschappen) op het pictogram voor het type uitlijnen of verdelen.
  • Klik op Uitlijnen in het regelpaneel en klik vervolgens op het pictogram voor het gewenste type uitlijning of verdeling.
  • Kies Venster > Uitlijnen en klik vervolgens op het pictogram voor het gewenste type uitlijning of verdeling.
  • Kies Venster > Eigenschappen en klik vervolgens op het pictogram voor het gewenste type uitlijning of verdeling.
  Tekengebieden uitlijnen

Tekengebiednamen aanpassen

In de modus voor tekengebied bewerken kunt u elk tekengebied een aangepaste naam geven.

Als u een aangepaste naam wilt toewijzen aan een tekengebied, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer het gereedschap Tekengebied  om het tekengebied te bewerken.

 2. Selecteer het tekengebied en typ een naam in het vak Naam van het regelpaneel van het tekengebied of het deelvenster Eigenschappen.

  U kunt ook een aangepaste naam opgeven in het vak Naam van het dialoogvenster Tekengebiedopties. Om het dialoogvenster te openen, klikt u op Tekengebiedopties in het deelvenster Eigenschappen of het vervolgmenu van het deelvenster Tekengebieden. Klik op OK om de nieuwe naam toe te wijzen aan het geselecteerde tekengebied.

De nieuwe tekengebiednaam verschijnt in de linkerbovenhoek van het tekengebied. De aangepaste naam verschijnt ook in het navigatievak van het tekengebied en in de vervolgkeuzelijst naast het documentstatusgebied.

Als u een aangepaste naam hebt toegewezen aan een tekengebied, wordt deze naam als suffix toegevoegd aan de bestandsnaam wanneer u het tekengebiedbestand in een bepaalde indeling opslaat.

Voer een aangepaste naam voor een tekengebied in het deelvenster Eigenschappen in.

Opmerking:

Als u de standaardnaam wilt herstellen, wist u de naam van het tekengebied uit het veld Naam in het deelvenster Eigenschappen of het regelpaneel.

Referentiepunten instellen voor tekengebieden (9 referentiepunten)

Als u referentiepunten wilt instellen voor tekengebieden, gebruikt u het dialoogvenster Tekengebiedopties of de tekengebiedopties in het deelvenster Eigenschappen of het regelpaneel.

Hiermee kunt u een hoek of het middelpunt in een tekengebied aanwijzen als scharnierpunt wanneer de omvang van het gebied wordt gewijzigd.

Tekengebiedlinialen, middenmarkeringen, dradenkruizen of veilige gebieden weergeven

Desgewenst kunt u een middenmarkering, dradenkruizen, veilige markeringen voor video en tekengebiedlinialen weergeven. Linialen zijn handig wanneer u werkt met materiaal dat u wilt exporteren naar video. De cijfers op de linialen geven apparaatspecifieke pixels aan, ongeacht de maateenheid die u hebt opgegeven onder Voorkeuren. De standaardpixelverhouding voor videolinialen voor Illustrator is 1,0 (voor vierkante pixels). Deze waarde wordt aangepast op basis van het vooraf ingestelde tekengebied dat u kiest in het dialoogvenster Tekengebiedopties of het dialoogvenster Nieuw document.

Als u niet-vierkante pixels gebruikt, kunt u met de liniaal gemakkelijker apparaatspecifieke pixelberekeningen uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een tekengebied opgeeft van 100 x 100 Illustrator-punten en u wilt weten wat de exacte grootte is in apparaatafhankelijke pixels voordat u het bestand exporteert voor gebruik in een NTSC DV-breedbeeld, kunt u de videoliniaal in Illustrator instellen op gebruik van een pixelverhouding voor videolinialen van 1,2 (voor brede pixels). Deze wijziging wordt doorgevoerd in de liniaal en het tekengebied wordt weergegeven als apparaatpixels van 83 x100 (100/1,2 = 83,333).

Tekengebied met linialen
Tekengebied met linialen

Middenmarkering, dradenkruizen of veilige gebieden van video's weergeven

De middenmarkering, de dradenkruizen en het veilige gebied van video's zijn video-eigenschappen die u helpen bij het maken van video's. U geeft deze eigenschappen as volgt weer:

 1. Dubbelklik op het gereedschap Tekengebied   inhet deelvenster Gereedschappen of, terwijl het gereedschap Tekengebied actief is, klik op het pictogram Tekengebiedopties    in het deelvenster Eigenschappen of het regelpaneel.

 2. Selecteer in de sectie Weergave de opties die u wilt weergeven in de tekengebieden.

  Opmerking:

  U kunt het middelpunt ook instellen of verwijderen door te klikken op het pictogram Middenmarkering tonen in het regelpaneel.

Tekengebieden opslaan, exporteren en afdrukken

Tekengebieden opslaan en exporteren

U kunt tekengebieden opslaan en exporteren in verschillende bestandsindelingen. Als u illustraties opslaat of exporteert, schrijft Illustrator de gegevens van de illustratie naar een bestand. De structuur van de gegevens hangt af van de bestandsindeling die u selecteert. Zie Tekengebieden opslaan in Illustrator voor meer informatie.

U kunt illustraties ook in diverse bestandsindelingen exporteren voor gebruik buiten Illustrator. Deze indelingen worden niet-eigen indelingen genoemd, omdat niet alle gegevens kunnen worden opgehaald als u het bestand opnieuw opent in Illustrator. U kunt een illustratie daarom beter in een AI-indeling opslaan totdat de illustratie is voltooid en de illustratie daarna exporteren naar de gewenste indeling. Zie Illustraties exporteren in Illustrator voor meer informatie.

Tekengebieden afdrukken

Alle tekengebieden in een document hebben dezelfde indeling voor mediumtype, bijvoorbeeld Afdrukken. U kunt elk tekengebied afzonderlijk afdrukken, meerdere naast elkaar of meerdere op één pagina. Als u een Illustrator-document met meerdere tekengebieden opslaat in een vorige versie van Illustrator, kunt u ervoor kiezen om elk tekengebied in een afzonderlijk bestand op te slaan, samen met een hoofdbestand waarin alle tekengebieden zijn samengevoegd.

U kunt vanuit het dialoogvenster Afdrukken een voorvertoning van de tekengebieden bekijken voordat u ze afdrukt. De gekozen afdrukinstellingen worden toegepast op alle tekengebieden die u hebt geselecteerd om af te drukken.

Standaard worden alle illustraties uitgesneden op een tekengebied en worden alle tekengebieden afgedrukt als afzonderlijke pagina's. Gebruik de optie Bereik in het dialoogvenster Afdrukken om specifieke pagina's af te drukken, selecteer Tekengebieden negeren en geef plaatsingsopties op om alle illustraties te combineren op één pagina of de illustraties naast elkaar weer te geven.

In Illustrator kunnen tekengebieden in een document automatisch worden geroteerd om het gekozen paginaformaat af te drukken. Schakel het selectievakje Automatisch roteren in het dialoogvenster Afdrukken in om automatische rotatie in te stellen voor Illustrator-documenten. Voor documenten die zijn gemaakt in Illustrator, is Automatisch roteren standaard ingeschakeld.

Stel dat u een document hebt met zowel het paginaformaat Liggend (breedte is groter dan hoogte) als Staand (hoogte is groter dan breedte). Als u het paginaformaat Staand selecteert in het dialoogvenster Grootte, worden de liggende tekengebieden automatisch geroteerd naar een staand formaat bij het afdrukken.

Opmerking: Als Automatisch roteren is geselecteerd, kunt u de richting van de pagina niet wijzigen.

Zie Illustrator-bestanden instellen voor afdrukken voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account