Funktionen Noter i InDesign bruger workflowets brugernavne til at identificere forfatteren til en note eller en registeret ændring. Noter og registrerede ændringer er farvekodede for hver bruger som det er defineret under indstillinger for Noter i InDesign eller dialogboksen Bruger i InCopy (Filer > Bruger).

Noter kan kun vises i tekst. I InDesign kan de kun udskrives fra Teksteditor, og de kan ikke eksporteres til PDF.

Tilføje redigeringsnoter

Når du tilføjer redigeringsnoter til styret indhold i InDesign, bliver disse noter tilgængelige for andre i workflowet. Noterne er primært beregnet til brug i et InCopy-workflow, men du kan drage fordel af dem i InDesign. Du kan f.eks. indsætte tekst i noter, som du senere vil indsætte i en tekstenhed. Når du eksporterer til Adobe PDF fra InCopy, kan noter konverteres til PDF-kommentarer.

 1. Klik med tekstværktøjet på det sted, hvor du ønsker at indsætte noten, og vælg Tekst > Noter > Ny note.

  Når du redigerer i Teksteditor, vises bogstøtter. I layoutvisningen vises notepanelet.

 2. Skriv din note mellem notens bogstøtter, eller skriv noten i notepanelet.

Du kan tilføje så mange noter, du ønsker, i en vilkårlig placering. Du kan dog ikke oprette en note inden i en anden note.

Hvis du vil vise eller skjule noter, skal du vælge Vis > Ekstrafunktioner > Vis noter eller Skjul noter.

Bruge Note-tilstand

Afhængigt af, hvor indsættelsespunktet er anbragt, eller hvilken tekst der er valgt, er Notetilstand en bekvem måde at tilføje, opdele eller slette noter på.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Indsæt indsættelsespunktet i tekst for at oprette en ny note.

  • Vælg tekst for at konvertere tekst til en note.

  • Indsæt indsættelsespunktet inde i en note for at opdele den.

  • Vælg notebogstøtter (i Teksteditor) for at konvertere noten til tekst.

  • Indsæt indsættelsespunktet i begyndelsen eller slutningen af en note for at flytte indsættelsespunktet ud af noten.

 2. Vælg Tekst > Noter > Note-tilstand.

Administrere noter

Et noteanker  markerer placeringen af en note. Notepanelet viser indholdet af noten sammen med bestemte oplysninger om noten.

 • Du kan konvertere tekst til en note ved at markere tekst og vælge Tekst > Noter > Konverter til note. Der oprettes en ny note. Den valgte tekst fjernes fra tekstenhedens brødtekst og indsættes i den nye note. Noteankeret eller bogstøtten placeres der, hvor du klippede den valgte tekst.

 • Du kan konvertere en note til tekst ved at vælge den tekst i notepanelet, som du vil føje til teksten i dokumentet. Du kan også vælge teksten i den indlejrede note i Teksteditor. Vælg derefter Tekst > Noter > Konverter til tekst.

 • Du kan opdele en note ved at placere indsætningspunktet i noten på det sted, hvor den skal opdeles, og vælge Tekst > Noter > Opdel note.

 • Hvis du vil flytte rundt blandt noterne, skal du klikke på indsætningspunktet i tekstenheden og vælge Tekst > Noter > Forrige note eller Noter > Næste note.

Indstillinger for redigering af noter

Indstillinger giver dig mulighed for at indstille farven for noteankre, bogstøtter og baggrunde, når de er indlejrede i Teksteditor. Du kan også vælge at vise noteoplysninger som et værktøjstip samt at vælge, om noteindholdet skal medtages i funktionerne Find/Erstat og stavekontrol i Teksteditor.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Noter (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Noter (Mac OS).

 2. Vælg en farve for noteankre og notebogstøtter fra menuen Notefarve. Vælg [Brugerfarve] for at benytte den farve, der er angivet i brugerdialogboksen. Dette er især nyttigt, hvis mere end en person arbejder på filen.

 3. Vælg Vis noteværktøjstips for at vise noteoplysninger og dele af eller hele noteindholdet som et værktøjstip, når musemarkøren hviler over et noteanker i Layoutvisning eller en notebogstøtte i Teksteditor.

 4. Angiv, om du ønsker at medtage indlejret noteindhold, når du benytter kommandoerne Find/Erstat og Stavekontrol (kun i Teksteditor).

  Bemærk:

  I Layoutvisning kan du ikke benytte kommandoerne Find/Erstat og stavekontrol til at finde indholdet af noter, uanset indstillingerne i dialogboksen Indstillinger. Erstat alle redigerer dog indholdet i noter.

 5. Vælg enten [Ingen] eller [Notefarve] (farven, du valgte i trin 2) for at benytte den som baggrundsfarve for den indlejrede note.

 6. Klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online