Klik på hyperlinkene herunder for at få detaljerede oplysninger og instruktioner.

Oprettelse af separationer

For at gengive farve- og halvtonebilleder opdeler maskinen normalt grafikken på fire plader med en plade til hver af billedets fire dele: cyan (C), gul (Y), magenta (M) og sort (K). Når den korrekte trykfarve bruges, og der trykkes i register, kombineres farverne, så de gengiver den oprindelige grafik. Processen med at opdele billedet i to eller flere farver kaldes farveseparation, og de film, pladerne fremstilles ud fra, kaldes separationer.

Farveseparation
Sammensat (til venstre) og separationer (til højre)

Arbejdsforløb for separation

Adobe InDesign CS4 understøtter to almindelige PostScript-arbejdsforløb, hvor hovedforskellen er, hvor separationerne oprettes - på værtscomputeren (systemet med InDesign og printerdriveren) eller på outputenhedens RIP (raster image processor). En tredje mulighed er et PDF-arbejdsforløb.

Værtsbaserede separationer

I det traditionelle værtsbaserede, forseparerede arbejdsforløb opretter InDesign PostScript-oplysninger for hver separation, der skal bruges til dokumentet, og sender disse oplysninger til outputenheden.

Separationer i RIP

I det nyere RIP-baserede workflow udfører en ny generation af PostScript-RIP'er farveseparationer, diffusering og endog farvestyring på RIP'en, så værtscomputeren kan udføre andre opgaver. Med denne fremgangsmåde skal InDesign ikke bruge så lang tid på at generere filen, og den datamængde, der skal sendes for et givet job, minimeres. InDesign sender f.eks. PostScript-oplysningerne til en enkelt sammensat PostScript-fil til behandling i RIP'en i stedet for at sende PostScript-oplysninger for fire sider eller flere til udskrivning af værtsbaserede farveseparationer.

Forberedelse af et dokument til farveseparationer

 1. Løs eventuelle farveproblemer i grafikken.
 2. Definere overprintindstillinger.
 3. Oprette diffuseringsinstruktioner for at kompensere for registreringsfejl ved trykning.
 4. Få vist en skærmversion af farveseparationerne.

  Bemærk:

  Trin 1–4 anbefales, men er ikke obligatoriske ved fremstilling af farveseparationer.

 5. Vælg Filer > Udskriv for at åbne dialogboksen Udskriv.
 6. Hvis du har oprettet et udskriftsformat med de korrekte separationsindstillinger, kan du vælge det i menuen Udskriftsformat øverst i dialogboksen Udskriv.
 7. Vælg en printer eller PostScript-fil i menuen Printer.
 8. Hvis du udskriver til en PostScript-fil, skal du vælge PPD til den enhed, der skal trykke separationerne.
 9. Klik på et panelpunkt til venstre i dialogboksen Udskriv for at få vist eller ændre eksisterende udskriftsindstillinger.
 10. Korrekturlæs separationerne, før du afleverer dokumentet til et grafisk bureau.
 11. Udskriv eller arkiver separationerne.

Output af staffagefarver

Du kan bruge brugerdefinerede farver, såkaldte specialfarver, ud over eller i stedet for procesfarver. I stedet for at gengive grafik bestående af sort tekst og blågrønne stregtegninger med fire procesfarver kan du f.eks. bruge to specialfarver, en sort og en farve, der gengiver den rigtige grønne nuance. Derudover kan du bruge specialfarver til at gengive farver, der ikke kan gengives med CMYK-farver, som f.eks. lak eller selvlysende og metalliske farver. Du kan også blande to eller flere specialfarver sammen eller blande specialfarver med procesfarver for at skabe blandede trykfarver.

Du kan farvelægge grafik med procesfarver, specialfarver eller en kombination af de to. Når du trykker separationer, kan du konvertere specialfarver til de tilsvarende procesfarver, så de trykkes på CMYK-pladerne.

Visning af den tilsvarende procesfarve for en staffagefarve

 1. Marker specialfarven i panelet Farveprøver.
 2. Vælg CMYK i panelmenuen Farve.

Specialfarvens tilsvarende CMYK-værdier vises i panelet Farve.

Bemærk:

Du kan også holde markøren hen over specialfarven i panelet Farveprøver. Farveformlen vises dernæst i værktøjstippet.

Hvis du vil trykke et objekt på alle pladerne i trykprocessen, herunder specialfarvepladerne, kan du anvende registreringsfarve på objektet. Registreringsfarve bruges til skære- og beskæringsmærker. Ved sammensat output trykkes de objekter, der har anvendt registreringsfarve, som C 100, M 100, Y 100 og K 100. På separationer trykkes objekterne som 100% på hver plade.

 1. Marker de objekter, du vil anvende registreringsfarve på.
 2. Vælg Vindue > Farveprøver.
 3. Klik på farveprøven Registrering  i panelet Farveprøver.

Udskrivning af forløb som separationer

Overvej følgende, når du fremstiller separationer til dokumenter med forløb:

 • Et forløb, der er oprettet i InDesign og indeholder både special- og procesfarver, separeres på både proces- og specialfarveplader.

 • Et forløb, der indeholder procesfarver, separeres på procesfarveplader.

 • Et forløb, der indeholder to nuancer af den samme specialfarve, separeres på en enkelt specialfarveplade.

 • Hvis du vil oprette et forløb, der separeres på et stykke film mellem en specialfarve og hvid, skal du oprette et forløbsfyld mellem specialfarven og papirfarveprøven i panelet Farveprøver.

 • Hvis du vil oprette et forløb mellem to specialfarver, skal du knytte forskellige rastervinkler til disse specialfarver. Hvis to specialfarver har samme rastervinkel, overprinter de hinanden. Hvis du ikke er sikker på, hvilke drejninger du skal vælge, kan du spørge dit prepress-bureau.

Udskrivning af et sammensat job

Du kan udskrive en sammensat farve- eller gråtonekorrektur for at kontrollere farverne i dokumentet. Et sammensat billede kan hjælpe dig med at designe og korrekturlæse layoutet, før du udskriver de færdige (og dyre) separationer.

Når InDesign udskriver et sammensat job, udskriver det alle de farver, der er brugt i filen, på én plade, uanset om der er valgt individuelle farver.

Overvej følgende, når du udskriver sammensatte job:

 • En korrektur giver dig aldrig en nøjagtig repræsentation af det endelige output, men du kan forbedre nøjagtigheden ved at kalibrere alle de enheder, du anvender til at oprette et dokument (såsom scannere, skærme og printere). Hvis enhederne er kalibrerede, kan farvestyringssystemet hjælpe dig med at opnå en forudsigelig og ensartet farve.
 • De overprintindstillinger, du har valgt i dokumentet, udskrives korrekt på en printer, der understøtter overprint. Da de fleste skrivebordsprintere ikke understøtter overprint, kan du simulere effekten af overprint ved at markere Simuler overprint under Output i dialogboksen Udskriv.

Bemærk:

Når du markerer Simuler overprint, konverteres specialfarver til procesfarver ved udskrivning. Hvis du vil bruge en fil til separationer på en RIP eller til færdigt output, skal du ikke vælge denne indstilling.

 • Når du udskriver til en sort-hvid printer, fremstiller InDesign en sammensat gråtoneversion af siderne. Hvis dokumentet indeholder farver, udskriver InDesign visuelt korrekte gråtoner for at simulere farverne. Den gråtone, der simulerer en 20%-nuance af gul, er f.eks. lysere end 20%-nuancen af sort, da gul er synligt lysere end sort.

 • Når du udskriver en bog med kapitler med modstridende specialtrykfarver eller diffusionsformater, kan du bede InDesign om at synkronisere indstillingerne med masterdokumentet.

 • Hvis du bruger farvestyring med Bog-funktionen, skal du sørge for, at alle dokumenterne i bogen bruger de samme farvestyringsindstillinger i dialogboksen Farveindstillinger.

Bemærk:

Husk, at farveprintere ligesom skærme kan gengive farver meget forskelligt. Derfor er korrekturen fra grafikeren den bedste metode til at kontrollere, hvordan det færdige dokument kommer til at se ud.

Skærmversion af farveseparationer

Du kan få vist en skærmversion af farveseparationer, farvedækningsgrænser og overprint vha. panelet Skærmversion af separation. Når du ser skærmversioner af separationer på skærmen, kan du kontrollere følgende:

Lak og andre belægninger

Eftersom lak er gennemsigtigt, kan det være vanskeligt at se i en skærmversion. Når du ser på en skærmversion af en isoleret lakseparation, fremstår de lakerede områder som værende sorte.

Dybsort

Når du ser en skærmversion af separationerne, kan du finde områder, der udskrives som dybsort eller som processort (K) trykfarve blandet med farvetrykfarver, hvilket giver øget opacitet og dybere farve.

Farvedækning

For megen trykfarve på papiret kan medføre tørringsproblemer. Bed grafikeren oplyse den maksimale farvedækning for den trykpresse, der skal trykkes på. Du kan så få vist en skærmversion af dokumentet for at finde frem til områder, hvor farvedækningen overskrider trykpressens grænse.

Overprint

Du kan få vist en skærmversion af, hvordan blanding, gennemsigtighed og overprint vil se ud på den farveseparerede udskrift.

Bemærk:

Du kan også se overprinteffekten, når du udskriver på en sammensat udskrivningsenhed. Det er nyttigt i forbindelse med korrektur af farveseparationer.

Selvom en skærmversion af separationer kan hjælpe dig med at finde problemer uden at skulle betale for at få separationerne trykt, så kan du ikke se diffuseringen, emulsionsindstillingerne, kontrolmærkerne samt halvtonerasterindstillingerne og opløsningen på skærmversionen. Samarbejd med dine grafikere for at finde frem til disse indstillinger vha. integrerede eller overlejringskorrekturer.

Bemærk:

Objekter på skjulte lag medtages ikke i en skærmversion.

Skærmversion af separationsplader

 1. Vælg Vindue > Output > Skærmversion af separation.
 2. Vælg Separationer under Vis.
 3. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du kun vil have vist en enkelt separation og skjule alle andre, skal du klikke på navnet på den separation, du vil have vist. Dækningsområder bliver som standard vist i sort. Hvis du vil ændre dette, skal du fravælge Vis enkelte plader i sort i panelmenuen.

  • Klik på det tomme felt til venstre for hver separations navn for at få vist en eller flere separationer. Hver separation vises i sin tildelte farve.

  • Klik på øjeikonet  til venstre for hver separations navn for at skjule en eller flere separationer.

  • Klik på CMYK-ikonet  for at få vist alle procesplader samtidig.

  • Klik og træk markøren hen over alle øjeikoner (eller tomme felter) ved siden af separationernes navne for at få vist alle separationer samtidig.

Bemærk:

Du kan også styre panelet Skærmversion af separation vha. tastaturgenveje.

Skærmversion af separation
Skærmversion af en enkelt separation (til venstre) og flere separationer (til højre)

Få vist skærmversion af farvedækning

 1. Vælg Vindue > Output > Skærmversion af separation.
 2. Vælg Trykfarvegrænse under Vis. Indtast en værdi for maksimal farvedækning i det felt, der vises ved siden af menuen Vis. (Bed grafikeren oplyse den korrekte værdi, du skal indtaste).
 3. Kontroller farvedækningen i skærmversionen af dokumentet. Områder, der overskrider farvedækningsgrænsen, vises med forskellige røde farver (mørkerøde områder overskrider farvedækningsgrænsen mere end lyserøde). Alle andre områder vises med grå farver.
  Begrænset til dækning af specifik trykfarve
  Områder, der går overskrider den angivne farvedækningsgrænse, vises med rødt.

 4. Hvis du vil kontrollere farvedækningen i et bestemt område, skal du lade markøren hvile over det pågældende område i dokumentvinduet. Farvedækningsprocenterne vises i panelet ved siden af hver trykfarves navn.

Bemærk:

Du kan justere farvedækningen ved at konvertere nogle af specialfarverne til procesfarver. Hvis du vil justere farvedækningen i indsat grafik, skal du redigere grafikken i dens kildeprogram.

Vende tilbage til normal visning

 1. Vælg Vindue > Output > Skærmversion af separation.
 2. Vælg Fra under Vis.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online