Markere tekst

 1. Vælg tekstværktøjet, og benyt én af følgende fremgangsmåder:
  • Træk I‑streg-markøren over et tegn, et ord eller en hel tekstblok for at markere elementet.
  • Dobbeltklik på et ord for at markere det. Mellemrum i forbindelse med ordet markeres ikke.
  • Klik tre gange på en linje for at markere den. Hvis Klik tre gange for at markere en linje er fravalgt, markeres hele afsnittet, hvis der klikkes tre gange.

  • Hvis Klik tre gange for at markere en linje er valgt, skal du klikke fire gange i et afsnit for at vælge hele afsnittet.

  • Klik fem gange for at markere hele tekstenheden, eller klik et sted i en tekstenhed, og vælg Rediger > Marker alle.

Bemærk:

Hvis du markerer tekst, der indeholder et noteanker, ved hjælp af en af ovennævnte fremgangsmåder, markeres noten og dens indhold også.

Hvis det ikke er muligt at markere tekst i en ramme, kan det skyldes, at tekstrammen er på et låst lag eller på en masterside. Prøv at låse laget op, eller gå til mastersiden. Tekstrammen er muligvis dækket af en anden tekstramme eller et gennemsigtigt objekt. Se Markere tekst i en ramme, der er dækket.

Omdefinere, hvad der sker ved tredobbelt klik

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Tekst (Mac OS)
 2. Vælg Klik tre gange for at markere en linje for at gøre det muligt at markere en linje ved at klikke tre gange (dette er standardindstillingen). Fravælg denne indstilling, hvis du vil markere et afsnit, når du klikker tre gange.

Markere tekst i en ramme, der er dækket

 1. Vælg markeringsværktøjet , og hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere tekstrammen.
 2. Vælg tekstværktøjet, og klik i tekstrammen, eller marker tekst.

Vise skjulte tegn (tegn, der ikke udskrives)

 1. Vælg Tekst > Vis skjulte tegn.
 2. Hvis skjulte tegn stadig ikke vises, skal du slå skærmversionstilstand fra. Vælg Vis > Skærmtilstand > Normal, og vælg Vis >Skærmversion af overprint for at fravælge den.

Tegn, der ikke udskrives, f.eks. tegn for mellemrum, tabulatorer, afsnitsafslutninger, indeksmærker og tekstenhedsafslutninger, vises. Disse specialtegn er kun synlige i et dokumentvindue og et teksteditorvindue og udskrives ikke i formater som PDF og XML. De skjulte tegn vises i samme farve som lagfarven.

Skjulte (øverst) og synlige (nederst) tegn, der ikke udskrives
Skjulte (øverst) og synlige (nederst) tegn, der ikke udskrives

Anne Marie Concepcion viser en omfattende liste over specialtegn på Gratis vejledning til InDesign-specialtegn.

Liste over skjulte tegn

Skjult tegn

Hvad det repræsenterer

Slut på afsnit

Blødt linjeskift

Mellemrum

Slutningen af tekstenheden

Diskret bindestreg

Hård bindestreg

Tabulator

Tabulator for højre indrykning

Indryk hertil

Afslutning af indrykket format her

Non-joiner

Ideografisk mellemrum

Langt mellemrum

Kort mellemrum

Hårdt mellemrum

Hårdt mellemrum (fast bredde)

Ekstra lille mellemrum

Sjettedel mellemrum

Lille mellemrum

Kvart mellemrum

Tredjedel mellemrum

Mellemrum ved tegnsætning

Mellemrum mellem tal

Justeret mellemrum

Spalteskift

Rammeskift

Sideskift

Skift ved side med ulige sidetal

Skift ved side med lige sidetal

Tvunget linjeskift

InCopy-note

InCopy-note (i teksteditor)

Placeringsmærke (kun InCopy)

Indeksmærke

Indeksmærke (i teksteditor)

Skjult betinget tekst

Skjult betinget tekst (i Teksteditor)

Bogmærke- eller hyperlinkdestinationsmærke (ofte et tekstanker)

Bogmærke- eller hyperlinkdestinationsmærke (i teksteditor)

Hyperlinkdestination (i Teksteditor)

Krydshenvist afsnit

Krydshenvisning af hyperlink (i Teksteditor)

Forankret objekt

Forankret objekt (i teksteditor)

XML-mærke

XML-mærke (i teksteditor)

Fodnote (i teksteditor)

Tabel (i teksteditor)

Variabel (i teksteditor)

Indeksmærke (i teksteditor)

Tilføje spalte-, ramme- og sideskift

Styr spalte-, ramme- og sideskift ved at indsætte specialtegn i teksten.

 1. Vælg tekstværktøjet, og klik for at placere indsættelsespunktet på det sted, hvor skiftet skal være.
 2. Vælg Tekst > Indsæt skifttegn, og vælg et skifttegn i undermenuen.

Bemærk:

Du kan også oprette skift med Enter-tasten på taltastaturet. Tryk på Enter for at oprette et spalteskift, på Skift+Enter for at oprette et rammeskift og på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS) for at oprette et sideskift.

Du kan fjerne et linjeskifttegn ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn, således at du kan se tegn, der ikke udskrives, og derefter vælge og slette linjeskifttegnet.

Bemærk:

Hvis du opretter et skift ved at skifte afsnitsindstillinger (som i dialogboksen Hold tekst sammen), placeres skiftet foran afsnittet med indstillingen. Hvis du opretter et skift med et specialtegn, placeres skiftet umiddelbart efter specialtegnet.

Skiftindstillinger

Følgende indstillinger vises i menuen Tekst > Indsæt linjeskifttegn:

Spalteskift 

Skubber teksten til næste spalte i den aktuelle tekstramme. Hvis rammen kun har én spalte, går teksten til den næste sammenkædede ramme.

Rammeskift 

Skubber teksten til den næste sammenkædede ramme uden hensyntagen til den aktuelle tekstrammes spalteopsætning.

Sideskift 

Skubber teksten til den næste side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Skift ved side med ulige sidetal 

Skubber teksten til den næste ulige side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Skift ved side med lige sidetal 

Skubber teksten til den næste lige side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Afsnitsskift 

Indsætter et afsnitsskift (svarer til at trykke på Enter eller Retur).

Tvunget linjeskift 

Forårsager et linjeskift, hvor tegnet indsættes, og starter på en ny linje, uden at der påbegyndes et nyt afsnit (svarer til at trykke på Skift+Enter eller Skift+Retur). Et tvunget linjeskift kaldes også et blødt linjeskift.

Diskret linjeskift 

Angiver, hvor der skal være et linjeskift, hvis et linjeskift er påkrævet. Et diskret linjeskift svarer til en diskret bindestreg, bortset fra at der ikke indsættes en bindestreg der, hvor linjeskiftet er.

Der er yderligere skiftindstillinger tilgængelige i dialogboksen Indstillinger for hold sammen og dialogboksen Indstillinger for afsnitsformat.

Bruge Teksteditor

Du kan redigere tekst i InDesign enten på layoutsiden eller i teksteditorvinduet. Under skrivning og redigering i et teksteditorvindue kan hele tekstenheden vises med den skrifttype, størrelse og mellemrum, du angiver i Indstillinger, uden forvirrende layout eller formatering. Du kan også bruge Teksteditor til at se registrerede ændringer af tekst.

Hver tekstenhed vises i et nyt teksteditorvindue. Al tekst i tekstenheden vises i teksteditoren, herunder overskudstekst. Du kan åbne flere teksteditorvinduer samtidig, herunder flere kopier af samme tekstenhed. En lineal for lodret dybde angiver, hvor meget tekst der er i rammen, og en linje angiver, hvor der er overskudstekst.

Når du redigerer en tekstenhed, afspejles ændringerne i layoutvinduet. Der vises en liste over åbne tekstenheder i menuen Vindue. Du kan ikke oprette en ny tekstenhed i et teksteditorvindue.

Vinduet Teksteditor
Vinduet Teksteditor

A. Afsnitstyper B. Juster spaltebredden C ved at trække i skillelinjen. C. Lineal for lodret dybde D. Indikator for overskudstekst 

Du kan få vist og redigere tabeller i Teksteditor, der hvor der vises tekst i løbende kolonner og rækker, så de er nemme at redigere. Du kan hurtigt udvide eller skjule tabeller og vælge, om du vil se dem rækkevis eller kolonnevis.

I Teksteditor vises også tekst, der er tilføjet, fjernet eller redigeret, hvis du har aktiveret Registrer ændringer. Se Registrere og vise ændringer.

Åbne Teksteditor

 1. Marker tekstrammen, klik på et indsættelsespunkt i tekstrammen, eller marker flere rammer fra forskellige tekstenheder.
 2. Vælg Rediger > Rediger i Teksteditor.

Bemærk:

Du kan åbne en anden version af det samme teksteditorvindue ved at aktivere teksteditoren og vælge Vindue > Arranger > Nyt vindue.

Gå tilbage til layoutvinduet

 1. Start Teksteditor, og benyt én af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Rediger i layout. Når du vælger denne metode, vises samme tekstmarkering eller indsættelsespunkt i layoutet, som sidst blev vist i teksteditoren, og tekstvinduet forbliver åbent, men flyttes om bag layoutvinduet.

  • Klik i layoutvinduet. Tekstenhedsvinduet forbliver åbent, men flyttes om bag layoutvinduet.

  • Luk teksteditorvinduet.

  • Vælg dokumentnavnet nederst i menuen Vindue.

Vise eller skjule elementer i Teksteditor

Du kan vise eller skjule formatnavnkolonnen og dybdelinealen, eller udvide eller skjule fodnoter, og vise eller skjule afsnitsskiftmærker for at angive starten af nye afsnit. Sådanne indstillinger påvirker alle åbne teksteditorvinduer samt alle vinduer, der åbnes efterfølgende.

 • Åbn teksteditoren, og vælg Vis > Teksteditor >Vis formatnavnkolonne eller Skjul formatnavnkolonne. Du kan også justere formatnavnkolonnens bredde ved at trække i den lodrette bjælke. Efterfølgende teksteditorvinduer har samme spaltebredde.
 • Aktiver Teksteditor, og vælg Vis > Teksteditor > Vis dybdelineal eller Skjul dybdelineal.
 • Aktivér Teksteditor, og vælg Vis > Teksteditor > Udvid alle fodnoter eller Skjul alle fodnoter.
 • Mens Teksteditor er aktiv, skal du vælge Vis > Teksteditor > Vis afsnitsskiftmærker eller Skjul afsnitsskiftmærker.

Indstillinger for Teksteditor

Du kan ændre visningen af Teksteditor under indstillingerne for Teksteditorvisning. Selvom Teksteditor kun medtager de mest grundlæggende tekstformatattributter, er visse objekter og attributter repræsenteret, herunder følgende:

Attribut

Ikon

Tabel

Indbyggede objekter

XML-mærker

Variabler

Hyperlinkkilder

Hyperlinkankre

Krydshenvisning

Skjult betinget tekst

Note

Fodnoter

Indeksmærker

Slettet tekst

Tilføjet tekst

Flyttet tekst

 

Tekstvisningsindstillinger

Vælg en visningsskrift, størrelse, linjeafstand, tekstfarve og baggrund. Det er også muligt at angive et andet tema, f.eks. vælge Klassisk system for at få vist gul tekst på en sort baggrund. Disse indstillinger påvirker tekstvisningen i teksteditorvinduet og ikke måden, tekst vises på, i Layoutvisning.

Aktiver kantudjævning

Udjævn tekstens ujævne kanter, og vælg tekst for kantudjævningen: LCD-optimeret, Blød eller indstillingen Standard, som udjævner teksten ved hjælp af gråtoner. LCD-optimeret udjævner teksten ved hjælp af farver frem for gråtoner og fungerer bedst på lyse baggrunde med sort tekst. Blød bruger gråtoner, men giver et lysere og mere uskarpt udseende end Standard.

Markørindstillinger

Skift tekstmarkørens udseende. Du kan f.eks. vælge Blink, hvis markøren skal blinke.

Tekst fra indlejrede rammer vises ikke i det overordnede teksteditorvindue, men kan vises i et separat teksteditorvindue.

Bruge betinget tekst

Betinget tekst er en måde til at oprette forskellige versioner af det samme dokument på. Når du har oprettet tilstandene, skal du anvende dem på tekstudsnit. Du kan derefter oprette forskellige versioner af dokumenter ved at vise og skjule tilstande. Hvis du f.eks. opretter en computervejledning, kan du oprette forskellige tilstande for Mac OS og Windows. Inden du udskriver Mac OS-versionen af brugervejledningen, kan du vise al den tekst, hvor "Mac"-tilstanden er gældende, og skjule al den tekst, hvor "Windows"-tilstanden er gældende. Du kan derefter vende tilstandene om, når du udskriver brugervejledningen til Windows.

Betinget tekst
Betinget tekst vises

A. Alle tilstande vises B. Betingede indikatorer 
Betinget tekst skjules
Betinget tekst skjules

A. "Mac"-tilstand skjules B. Skjulte tilstandssymboler 

Tilstande kan kun anvendes til tekst. Du kan gøre forankrede objekter betingede, men kun ved at vælge det forankrede objektmærke. Du kan anvende tilstande på tekst i tabelcellerne, men du kan ikke anvende tilstande på tabelceller, -kolonner eller -rækker. Du kan ikke anvende tilstande på tekst i låste InCopy-tekstenheder.

Planlægge betingede dokumenter

Når du planlægger et projekt med betinget tekst, skal du undersøge materialets karakter og se på, hvordan flere personer på skift kan arbejde med det, hvis dokumentet overdrages. Du kan planlægge at behandle betinget tekst ensartet, så dokumenterne er nemmere at bruge og vedligeholde. Brug følgende retningslinjer.

Antal versioner

Angiv, hvor mange versioner det færdiggjorte projekt skal indeholde. Hvis du f.eks. opretter en vejledning, der beskriver et program, der kører på både Windows- og Mac OS-platforme, vil du muligvis oprette mindst to versioner - en Windows-version og en Mac OS-version. Hvis du vil oprette disse versioner med redigeringskommentarer rundt om i teksten under korrekturfasen, skal du bruge endnu flere versioner: Mac OS med kommentarer, Mac OS uden kommentarer, Windows med kommentarer og Windows uden kommentarer.

I forbindelse med dokumenter med mange tilstande, kan du definere et tilstandssæt, der kan anvendes på dokumentet til hurtig versionering.

Antal påkrævede tilstandsmærker

Find ud af, hvor mange tilstandsmærker du har brug for til at oprette de ønskede versioner. En dokumentversion er defineret af et entydigt sæt af tilstandsmærker. En version af en færdiggjort Windows-vejledning defineres f.eks. ved, at der vises en Windows-tilstand, der skjules en Mac OS-tilstand og en kommentar-tilstand. I dette eksempel skal du finde ud af, om der skal bruges et tilstandsmærke til Windows-kommentarer, et andet for Mac OS-kommentarer, eller om der skal bruges et enkelt tilstandsmærke for både Windows- og Mac OS-kommentarer.

Organisering af indhold

Vurder i hvor vid udstrækning, at dokumentet kan være betinget, og hvordan du kan organisere materialet til at forenkle udvikling og vedligeholdelse. Hvis du f.eks. kan organisere en bog, så den betingede tekst er begrænset til få dokumenter. Du kan også vælge at beholde versioner af bestemte kapitler i separate filer frem for i betinget tekst og derefter bruge en forskellig bogfil til hver version af bogen.

I nogle tilfælde, f.eks. når du arbejder med flere sprog, vil du muligvis ønske at oprette separate lag, som du kan vise eller skjule, frem for at bruge tilstande sammen med hvert lag, herunder tekst på et andet sprog.

Strategi for mærkning

Bestem den mindste enhed af betinget tekst. Hvis et dokument f.eks. oversættes til et andet sprog, bliver en hel sætning den mindste mængde tekst, du kan gøre betinget. Da rækkefølgen af ord ofte ændres under oversættelsen, kan oprettelse af betinget tekst for en del af en sætning besværliggøre oversættelsen.

Inkonsekvent anvendelse af tilstande på mellemrum og tegnsætning kan resultere i ekstra mellemrum eller stavefejl. Find ud af, om mellemrum og tegnsætning skal betinges. Hvis betinget tekst starter eller slutter med et punktum, skal tegnsætning også gøres betinget. Det gør teksten nemmere at læse, når du får vist mere end én version.

Hvis du vil undgå mellemrumsproblemer, f.eks. hvis et ubetinget mellemrum efterfølges af et betinget mellemrum, skal du oprette standarder for håndtering af mellemrum efter betinget tekst (enten altid betinget eller altid ubetinget).

Hvis du vil undgå forvirring, skal du finde ud af, hvilken rækkefølge betinget tekst vises i, og bruge denne rækkefølge hele dokumentet igennem.

Indeks og krydshenvisninger

Når du indekserer et dokument, skal du være opmærksom på, om indeksmærker er placeret inden i eller uden for betinget tekst. Husk på, at indeksmærker i skjult betinget tekst ikke er inkluderet i det genererede indeks.

Hvis du opretter en krydshenvisning til betinget tekst, skal du sørge for, at kildeteksten har samme tilstand. Hvis du f.eks. føjer en krydshenvisning til et "Windows"-afsnit, og tekstankeret vises i en "Mac"-tilstand, er krydshenvisningen uløst, når "Mac"-tilstand er skjult. "ST" vises ved siden af krydshenvisningen i panelet Hyperlinks.

Hvis du opretter en krydshenvisning til et afsnit, hvor noget af teksten er betinget, og du derefter ændrer synlighedsindstillingerne, skal du opdatere krydshenvisningen.

Oprette tilstande

Tilstande, du opretter, arkiveres i det aktuelle dokument. Hvis du ikke har noget dokument åbent, når du opretter en tilstand, vises den tilstand i alle de nye dokumenter, du opretter.

Du kan gøre betinget tekst nemt at identificere ved at angive tilstandsindikatorer, f.eks. en rød, bølget understregning.

 1. Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Betinget tekst for at få vist panelet Betinget tekst.
 2. Vælg Ny tilstand i panelmenuen Betinget tekst, og navngiv tilstanden.
 3. I indikatorgruppen skal du angive visningen af indikatoren, som tilstanden anvendes på.

  Indikatorer, f.eks. røde, bølgede understregninger, vises som standard i dokumentet, men udskrives ikke. Du kan vælge en indstilling i menuen Indikatorer i panelet Betinget tekst for at skjule indikatorer eller for at udskrive dem, hvilket kan være nyttigt i forbindelse med korrektur.

 4. Klik på OK.

Anvende tilstande på tekst

Du kan anvende flere tilstande på samme tekst. Tilstandsindikatorer identificerer som standard betinget tekst. Hvis indikatorer er skjulte, kan du dog bruge panelet Betinget tekst til at bestemme, hvilke tilstande der er anvendt på den aktuelle tekst. Et fremhævet markering angiver, at tilstanden er anvendt på den aktuelle tekst. En nedtonet markering angiver, at tilstanden kun er anvendt på den del af det markerede.

 1. Marker den tekst, som tilstanden skal anvendes på.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåde i panelet Betinget tekst (Vindue > Tekst og tabeller > Betinget tekst):
  • Hvis du vil anvende en tilstand, skal du klikke på tilstanden eller klikke på feltet ved siden af tilstandsnavnet.

  • Du kan anvende en tilstand og fjerne andre anvendte tilstande i teksten ved at vælge Alt-klik (Windows) eller Alternativ-klik (Mac OS) på en tilstand.

  • Fjern markeringen i feltet ved siden af tilstandsnavnet, hvis du vil fjerne en tilstand. Du kan også klikke på [Ingen tilstand], hvis du vil fjerne alle tilstande fra den valgte tekst.

Bemærk:

Du kan ikke anvende tastaturgenveje til specifikke tilstande. Du kan dog anvende tilstande ved hjælp af Anvend hurtigt.

Vise eller skjule tilstande

Når du skjuler en tilstand, skjules al den tekst, som den pågældende tilstand er anvendt i. Hvis tilstande skjules, ændres sidenummereringen ofte i et dokument eller en bog. Du kan bruge funktionen Smart tekstombrydning til at tilføje eller fjerne sider automatisk, mens du skjuler og viser tilstande.

Skjult betinget tekst ignoreres generelt i dokumentet. F.eks. udskrives og eksporteres skjult tekst ikke, indeksmærker i skjult betinget tekst inkluderes ikke i et genereret indeks, og skjult betinget tekst er ikke inkluderet, når der søges i tekst, eller når der køres stavekontrol.

Hvis du skjuler en tilstand, arkiveres den skjulte tekst under et skjult tilstandssymbol . Hvis du vælger tekst, der indeholder et skjult tilstandssymbol, og du forsøger at slette det, beder InDesign dig om at bekræfte, at du vil slette den skjulte betingede tekst. Du kan ikke anvende andre tilstande, formater eller formateringer på skjult betinget tekst.

Hvis der er anvendt flere tilstande i teksten, og mindst én af tilstandene vises, mens en anden er skjult, skjules teksten ikke.

 • Du kan få vist eller skjule tilstande ved at klikke på synlighedsfeltet ved siden af navnet på tilstanden. Øjeikonet angiver, at tilstanden vises.
 • Du kan vise eller skjule alle tilstande ved at vælge Vis alle eller Skjul alle i panelmenuen Betinget tekst.

Bruge tilstandssæt

Et tilstandssæt medtager synlighedsindstillingerne for alle tilstandene, så du hurtigt kan anvende forskellige dokumentgengivelser. Forudsæt, at du f.eks. har et komplekst dokument med platformstilstande til Mac OS, Windows XP, Vista, UNIX, sprogtilstande til engelsk, fransk, tysk og spansk og redigeringstilstande som f.eks. Redaktørgennemgang og Interne kommentarer. Hvis du vil gennemgå Vista-versionen på fransk, kan du oprette et sæt, der kun viser tilstandene Vista, Fransk og Redaktørgennemgang, og som skjuler resten.

Mens sæt ikke nødvendigvis gør dette, hjælper de dig hurtigt og pålideligt med at ændre synlighedsindstillingerne for forskellige tilstande.

 1. Anvend tilstande til tekst efter behov.
 2. Hvis menuen Sæt ikke vises i panelet Betinget tekst, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen Betinget tekst.
 3. I panelet Betinget tekst skal du vise eller skjule tilstande efter behov.
 4. Vælg Opret nyt sæt i menuen Sæt, navngiv sættet, og klik på OK.

  Det nye sæt bliver det aktive sæt.

 5. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan anvende tilstandssættet i et dokument ved at vælge tilstandssætnavnet i menuen Sæt.

  • Du kan ignorere et tilstandssæt ved at vælge det sæt, der gør det aktivt, og ændre synlighedsindstillingerne i en vilkårlig tilstand. Der vises et plustegn (+) ved siden af tilstandssættet. Vælg tilstandssættet igen for at fjerne tilsidesættelser. Vælg Omdefiner "[tilstandssæt]" for at opdatere tilstandssættet med de nye synlighedsindstillinger.

  • Du kan slette et tilstandssæt ved at markere tilstandssættet og derefter vælge Slet "[tilstandssæt]". Hvis du sletter et tilstandssæt, betyder det ikke, at sættets tilstande slettes, og det fjerner heller ikke tilstandene på de steder, hvor de er anvendt.

Håndtere tilstande

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  Slet en tilstand

  Vælg en tilstand, og klik på ikonet Slet tilstand nederst i panelet Betinget tekst. Angiv en tilstand, der skal erstatte den slettede tilstand, og klik på OK. Den tilstand, du angiver, anvendes på den tekst, hvor den slettede tilstand blev anvendt.

  Skift+klik for at vælge tilstødende tilstande, eller Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (Mac OS) for at vælge ikke tilstødende tilstande, hvis du vil slette flere tilstande, og klik derefter ikonet Slet tilstand.

  Fjern en tilstand fra teksten

  Fjernelse af et tilstandsmærke fra teksten er forskellig fra sletning af et mærke fra et dokument. Når du fjerner et mærke fra tekst, forbliver mærket i dokumentet, så det kan anvendes igen senere.

  Hvis du vil fjerne en tilstand fra tekst, skal du markere teksten og fjerne markeringen i feltet ved siden af tilstanden eller klikke på [Ingen tilstand] for at fjerne alle tilstande fra den valgte tekst.

  Indlæs (importer) tilstande

  Vælg Indlæs tilstande (hvis du kun vil indlæse tilstande) eller Indlæs tilstande og sæt i panelmenuen Betinget tekst. Vælg det InDesign-dokument, som du vil importere tilstandene fra, og klik på Åbn. Indlæste tilstande og sæt overskriver alle tilstande eller sæt med samme navne.

  Du kan ikke indlæse tilstande fra en InCopy-fil i InDesign, men du kan indlæse tilstande fra en InDesign-fil i både InDesign og InCopy.

  Indlæste tilstande tilsidesætter synlighedsindstillingerne i de tilstande, der i øjeblikket er i panelet Betinget tekst.

  Synkroniser tilstande i en bog

  Hvis du vil sikre dig, at du bruger de samme tilstande i alle dokumenter i en bog, skal du oprette de ønskede tilstande i formatkildedokumentet, vælge Indstillinger for betinget tekst i dialogboksen Synkroniseringsindstillinger og derefter synkronisere bogen.

  Vis eller skjul tilstandsindikatorer

  Vælg Vis eller Skjul i menuen Indikatorer i panelet Betinget tekst for at vise eller skjule tilstandsindikatorer. Hvis du får vist én version, og du ønsker at se, hvilke områder der er betingede, skal du se tilstandsindikatorerne. Hvis du synes, at tilstandsindikatorerne er forstyrrende, mens du kontrollerer layoutet, kan du skjule tilstandsindikatorerne. Vælg Vis og udskriv, hvis du vil udskrive og vise tilstandsindikatorerne.

  Skift et tilstandsnavn

  Klik på en tilstand i panelet Betinget tekst, hold pause, og klik derefter på navnet på tilstanden for at vælge det. Skriv et andet navn

  Rediger tilstandsindikatorer

  Dobbeltklik på en tilstand i panelet Betinget tekst, eller vælg en tilstand, og vælg Tilstandsindstillinger i panelmenuen. Angiv indikatorindstillinger, og klik på OK.

Finde og erstatte betinget tekst

Brug dialogboksen Find/Erstat til at finde tekst, hvor der er anvendt en eller flere tilstande og udskift med en eller flere tilstande.

 1. Vis den betingede tekst, du vil medtage i søgningen.

  Skjult tekst udelukkes fra søgningen.

 2. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 3. Klik på Flere indstillinger, hvis felterne Find format og Erstat format ikke vises nederst i dialogboksen.
 4. Klik på feltet Find format for at få vist dialogboksen Indstillinger for Find format. Vælg [Enhver tilstand] under Tilstande for at søge efter tekst, hvor alle tilstande er anvendt, [Ingen tilstand] for at søge efter tekst, hvor der ikke er anvendt en tilstand, eller vælg den eller de specifikke tilstande, du vil søge efter. Klik på OK.

  Denne funktion finder tekst, der passer perfekt til de valgte tilstande. Hvis du f.eks. vælger både Tilstand 1 og Tilstand 2, findes tekst, hvor kun én af tilstandene er anvendt, ikke. Tekst findes heller ikke, hvis der er anvendt en tilstand mere ud over de to.

 5. Klik på feltet Erstat format for at få vist dialogboksen Indstillinger for Erstat format. Angiv den anden formateringsindstilling, f.eks. en tilstand eller et tegnformat, og klik derefter på OK.

  Hvis du vælger afsnittet Tilstande i dialogboksen Rediger formatindstillinger, foretager [Enhver tilstand] ingen ændringer i den fundne betingede tekst. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil anvende en anden formatering, f.eks. et tegnformat. Vælg [Ingen tilstand] for at fjerne alle tilstandene i den fundne tekst. Hvis du vælger en specifik tilstand, skal du angive, om den skal erstatte en tidligere anvendt tilstand i den fundne tekst, eller om den skal tilføjes dertil.

 6. Klik på Find, og erstat tilstanden ved hjælp af knapperne Erstat, Erstat/Find eller Erstat alle.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online