Samarbejd nemt med flere interessenter. Importér kommentarer fra PDF-filer, der er oprettet i InDesign CC.

Hvis du har oprettet PDF-filer fra dit InDesign-dokument og delt dem for at få feedback, kan du importere kommentarer fra de gennemgåede PDF-filer direkte ind i dit dokument, så du nemt kan administrere tilbagemeldingerne. Du kan acceptere kommentarer og markere dem som løst eller uløst. Når du vælger en kommentar, fremhæves også det afsnit i dokumentet, som kommentaren er knyttet til.

Bemærk:

For at sikre korrekt tilknytning af kommentarer skal du sørge for, at InDesign-dokumentet ikke redigeres, når PDF-filen til feedback er oprettet.

Importér kommentarer

 1. Åbn det InDesign-dokument, som du vil importere PDF-kommentarer for.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Filer > Importér PDF-kommentarer.
  • Vælg Vindue > PDF-kommentarer, og klik på Importér PDF-kommentarer.
 3. Gå til PDF-filen med kommentarer til dit dokument, og klik på Importér kommentarer. Du kan importere kommentarer fra flere PDF-filer til dit dokument. Kommentarerne importeres og vises i panelet PDF-kommentarer.

Administrer kommentarer

Oversigt over panelet PDF-kommentarer

Panelet PDF-kommentarer viser alle de importerede kommentarer. Det samlede antal kommentarer vises øverst. Alle kommentarer er grupperet ud fra sidetal. 

Hver kommentar viser følgende:

 • Kommentartype
 • Korrekturlæserens navn
 • Kommentardato
 • Mulighed for at markere en kommentar som løst eller uløst
 • Mulighed for at slette en kommentar
 • Mulighed for at acceptere en kommentar, kun tilgængelig for Gennemstreget tekst, Erstat tekst og Indsæt tekst
Panelet PDF-kommentarer
Panelet PDF-kommentarer

A. Panelmenuen PDF-kommentarer B. Filtrer kommentarer C. Markér som løst/uløst D. Acceptér en kommentar E. Slet en kommentar F. Søg efter kommentarer G. Antal kommentarer H. Kommentartype I. Vis/skjul kommentarer på layout 

Arbejde med panelet PDF-kommentarer

Når kommentarerne er importeret til panelet PDF-kommentarer, kan du gennemgå de enkelte kommentarer. Når du vælger en kommentar, fremhæves den anmærkning, der svarer til den pågældende kommentar, i dokumentet.

I panelet PDF-kommentarer kan du gøre følgende:

 • Filtrer kommentarerne ud fra deres status, korrekturlæser, kommentartype og PDF-kilde til kommentarerne. Få flere oplysninger under Filtrer kommentarer.

 • Gennemgå de enkelte kommentarer og markér dem som løst.

 • Acceptér ændringerne for kommentartyperne Gennemstreget tekst, Erstat tekst og Indsæt tekst. Når du accepterer kommentaren, opdateres dokumentet med de tilsvarende ændringer.

 • Slet en kommentar.

Filtrer kommentarer

Filtrer efter status

Du kan filtrere kommentarerne ud fra følgende status:

Løst

Vis kommentarer, der er markeret som løst af dig.

Ikke løst

Vis kommentarer, der ikke er markeret som løst af dig.

Tilknyttet

Vis kommentarer, der er knyttet til et objekt i dokumentet.

Ikke tilknyttet

Vis kommentarer, der ikke er knyttet til et objekt i dokumentet. Ikke-tilknyttede kommentarer vises med ikonet .

Filtrer efter korrekturlæser

Hvis der er flere korrekturlæsere, kan du filtrere kommentarerne ud fra korrekturlæseren af ​​PDF-filen.

Filtrer efter kommentartyper

Du kan filtrere kommentarerne ud fra kommentartyperne. Følgende kommentartyper understøttes i InDesign:

Tekstfelt
Sky
Understregning Pil
Tekstkommentar Forbundne linjer
Billedtekst
Fremhævet tekst
Gennemstreget tekst Linje
Gul seddel Rektangel
Stempelværktøj
Indsæt tekst
Erstat tekst Blyant

Filtrer efter PDF-kilde

Hvis du har importeret kommentarer fra flere PDF-filer, kan du filtrere kommentarerne ud fra PDF-kilden.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online