Brugerhåndbog Annuller

Importér PDF-kommentarer

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punkttegn og nummerering
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Arbejd med formatpakker
   3. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter
  2. InDesign-cloud-dokumenter | Almindelige spørgsmål
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Kopiér og indsæt grafik
   3. Eksportér indhold til EPUB
   4. Indstillinger for Adobe PDF
   5. Eksportér indhold til HTML
   6. Eksportér til Adobe PDF
   7. Eksportér til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   10. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Samarbejd nemt med flere interessenter. Importér kommentarer fra PDF-filer, der er oprettet i InDesign CC.

Hvis du har oprettet PDF-filer fra dit InDesign-dokument og delt dem for at få feedback, kan du importere kommentarer fra de gennemgåede PDF-filer direkte ind i dit dokument, så du nemt kan administrere tilbagemeldingerne. Du kan acceptere kommentarer og markere dem som løst eller uløst. Når du vælger en kommentar, fremhæves også det afsnit i dokumentet, som kommentaren er knyttet til.

Bemærk:

For at sikre korrekt tilknytning af kommentarer skal du sørge for, at InDesign-dokumentet ikke redigeres, når PDF-filen til feedback er oprettet.

Importér kommentarer

 1. Åbn det InDesign-dokument, som du vil importere PDF-kommentarer for.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Filer > Importér PDF-kommentarer.
  • Vælg Vindue > PDF-kommentarer, og klik på Importér PDF-kommentarer.
 3. Gå til PDF-filen med kommentarer til dit dokument, og klik på Importér kommentarer. Du kan importere kommentarer fra flere PDF-filer til dit dokument. Kommentarerne importeres og vises i panelet PDF-kommentarer.

Administrer kommentarer

Oversigt over panelet PDF-kommentarer

Panelet PDF-kommentarer viser alle de importerede kommentarer. Det samlede antal kommentarer vises øverst. Alle kommentarer er grupperet ud fra sidetal. 

Hver kommentar viser følgende:

 • Kommentartype
 • Korrekturlæserens navn
 • Kommentardato
 • Mulighed for at markere en kommentar som løst eller uløst
 • Mulighed for at slette en kommentar
 • Mulighed for at acceptere en kommentar, kun tilgængelig for Gennemstreget tekst, Erstat tekst og Indsæt tekst
Panelet PDF-kommentarer

A. Panelmenuen PDF-kommentarer B. Filtrer kommentarer C. Markér som løst/uløst D. Acceptér en kommentar E. Slet en kommentar F. Søg efter kommentarer G. Antal kommentarer H. Kommentartype I. Vis/skjul kommentarer på layout 

Arbejde med panelet PDF-kommentarer

Når kommentarerne er importeret til panelet PDF-kommentarer, kan du gennemgå de enkelte kommentarer. Når du vælger en kommentar, fremhæves den anmærkning, der svarer til den pågældende kommentar, i dokumentet.

I panelet PDF-kommentarer kan du gøre følgende:

 • Filtrer kommentarerne ud fra deres status, korrekturlæser, kommentartype og PDF-kilde til kommentarerne. Få flere oplysninger under Filtrer kommentarer.

 • Gennemgå de enkelte kommentarer, og markér dem som løst.

 • Acceptér ændringerne for kommentartyperne Gennemstreget tekst, Erstat tekst og Indsæt tekst. Når du accepterer kommentaren, opdateres dokumentet med de tilsvarende ændringer.

 • Slet en kommentar.

Filtrer kommentarer

Filtrer efter status

Du kan filtrere kommentarerne ud fra følgende status:

Løst

Vis kommentarer, der er markeret som løst af dig.

Ikke løst

Vis kommentarer, der ikke er markeret som løst af dig.

Tilknyttet

Vis kommentarer, der er knyttet til et objekt i dokumentet.

Ikke tilknyttet

Vis kommentarer, der ikke er knyttet til et objekt i dokumentet. Ikke-tilknyttede kommentarer vises med ikonet .

Filtrer efter korrekturlæser

Hvis der er flere korrekturlæsere, kan du filtrere kommentarerne efter person.

Filtrer efter kommentartyper

Du kan filtrere kommentarerne ud fra kommentartyperne. Følgende kommentartyper understøttes i InDesign:

Tekstfelt

Sky

Understregning

Pil

Tekstkommentar

Forbundne linjer

Billedtekst

Fremhævet tekst

Gennemstreget tekst

Linje

Gul seddel

Rektangel

Stempelværktøj

Indsæt tekst

Erstat tekst

Blyant

Filtrer efter PDF-kilde

Hvis du har importeret kommentarer fra flere PDF-filer, kan du filtrere kommentarerne ud fra PDF-kilden.

Mere som dette

Adobe-logo

Log ind på din konto