Arkivering af dokumenter

Når du arkiverer et dokument, arkiverer du det aktuelle layout, referencer til kildefiler, den aktuelt viste side og zoomniveauet. Beskyt dit arbejde ved at arkivere ofte. Du kan arkivere en fil som:

 • Et almindeligt dokument.

 • En kopi af dokumentet, som opretter en dublet af dokumentet under et andet navn, mens det oprindelige dokument forbliver aktivt.

 • En skabelon, som normalt åbner et unavngivet dokument. En skabelon kan indeholde indstillinger, tekst og grafik, du forudindstiller som udgangspunkt for andre dokumenter.

  Når du gemmer et dokument, opdateres de metadata (eller de filoplysninger), der er en del af InDesign-dokumentet. Disse metadata indeholder en miniatureskærmversion, skrifterne, der bliver brugt i dokumentet, farveprøver og alle metadata i dialogboksen Filinfo, som alle gør det muligt at foretage effektive søgninger. Du kan f.eks. ønske at søge efter dokumenter, der benytter en bestemt farve.

  Du kan få vist denne metadata i Bridge og i området Avanceret i dialogboksen Filinfo. Du kan bestemme, om du vil opdatere skærmversionen, når du gemmer, ved at aktivere den tilsvarende indstilling. De øvrige metadata (skrifter, farver og lænker) opdateres, hver gang du gemmer et dokument.

  Kommandoerne Arkiver, Arkiver som og Arkiver en kopi arkiverer dokumenter i InDesigns filformat. Se indekset for at få oplysninger om arkivering af dokumenter i andre filformater.

  Hvis du arkiverer et dokument, så du kan sende det til endeligt output hos et prepress-bureau, kan InDesign automatisk samle alle de nødvendige filer, f.eks. sammenkædet grafik og skrifter, i en mappe. (Se Pakning af filer.)

Bemærk:

Indholdet, du angiver i dialogboksen Filer > Filoplysninger opdateres på fanen Metadata, når du eksporterer en EPU til følgende formater:

 • Fixed Layout EPUB
 • Reflowable EPUB

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil arkivere et dokument under et nyt navn, skal du vælge Filer > Arkiver som, angive en placering og et filnavn og klikke på Arkiver. Den nynavngivne fil bliver det aktive dokument. Filen kan blive mindre, når du bruger kommandoen Arkiver som.

  • Hvis du vil arkivere et eksisterende dokument under det samme navn, skal du vælge Filer > Arkiver.

  • Hvis du vil arkivere alle åbne dokumenter, hvor de ligger, og med de samme filnavne, skal du trykke på Ctrl+Alt+Skift+S (Windows) eller Kommando+Alternativ+Skift+S (Mac OS).

  • Hvis du vil arkivere en kopi af et dokument under et nyt navn, skal du vælge Filer > Arkiver en kopi, angive en placering og et filnavn og klikke på Arkiver. Den arkiverede kopi bliver ikke det aktive dokument.

Bemærk:

For at undgå problemer skal du undlade at bruge reserverede tegn, der har særlige betydninger i visse operativsystemer. Du skal for eksempel undgå filnavne, der indeholder mellemrum eller tabulatorer, eller som har punktummer i starten.Undgå desuden at bruge filnavne med disse tegn: / \ : ; * ? < > , $ %. Du skal også undgå at bruge tegn med accenter (f.eks. ü, ñ eller é), selv hvis du bruger en ikke-engelsk version af InDesign. Der kan muligvis opstå problemer, hvis filen åbnes på en anden platform.

Bemærk:

Hvis du ofte arbejder med flere dokumenter, der er åbne samtidig, og du vil gemme dem alle på én gang, skal du bruge en tastaturgenvej. Vælg Rediger > Tastaturgenveje, vælg Visning, Navigering i menuen Produktområde, og vælg Arkiver alle på listen Kommandoer. Du kan derefter redigere eller tilføje en genvej. Du kan bruge Anvend hurtigt til at angive kommandoen Arkiver alle.

Inkludere skærmversioner i arkiverede dokumenter

Miniatureskærmversioner af dokumenter og skabeloner gør det nemt at identificere disse filer i Adobe Bridge og Adobe Mini Bridge. Når du gemmer et dokument eller en skabelon, oprettes der en skærmversion. En dokumentskærmversion indeholder kun et JPEG-billede af det første opslag. En skabelonskærmversion indeholder et JPEG-billede af hver side i skabelonen. Du kan indstille størrelsen på skærmversionen og antallet af sider efter behov. Ekstra stor 1024x1024 gør det f.eks. muligt hurtigt at scanne indholdet af en side i høj opløsning, før du åbner filen.

Du kan aktivere denne indstilling under Indstillinger eller i dialogboksen Arkiver som. Fordi skærmversioner øger både filstørrelse og den tid, det tager at gemme dokumentet, vil du muligvis foretrække at aktivere denne indstilling, når du bliver spurgt om det i dialogboksen Arkiver som.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil inkludere en skærmversion, hver gang du gemmer et dokument, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Filhåndtering (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Filhåndtering (Mac OS).

  • Hvis du vil inkludere en skærmversion af et bestemt dokument, skal du vælge Filer >Arkiver som.

  • Hvis du vil inkludere en skærmversion af et bestemt dokument, skal du vælge Filer > Arkiver indhold som.

 2. Marker Arkiver altid skærmversionsbilleder med dokumenter.
 3. Hvis du indstiller skærmversionen i dialogboksen Indstillinger, skal du vælge antallet af skærmversionssider i menuen Sider og en indstilling i menuen Størrelse på skærmversion.

  Bemærk:

  Hvis du vælger skærmversionsfunktionen i dialogboksen Arkiver som, markeres indstillingen i dialogboksen Indstillinger også, og standardindstillingerne for Sider og Størrelse på skærmversion benyttes.

Arkivere et InDesign Markup-dokument (IDML)

I nogle tilfælde vil du muligvis gemme en InDesign-fil i interchange markup-format. Det er især nyttigt at gemme i dette format, når du åbner en QuarkXPress- eller PageMaker-publikation i InDesign, når du åbner et dokument, der er oprettet i en tidligere version af InDesign, eller når du oplever problemer med dokumentet, f.eks. hvis du ikke kan få lov til at slette farveprøver.

 1. Vælg Filer > Gem (CS6) eller Filer > Eksporter (CS5).
 2. Vælg InDesign Markup (IDML) under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
 3. Klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Du kan åbne den gemte IDML-fil i InDesign CS5 og InDesign CS4, men ikke i tidligere versioner af InDesign.

Du kan få oplysninger om IDML til udviklingsformål på www.adobe.com/go/learn_id_indesignmarkup_cs4_dk.

Arkivering i udvekslingsformat til den tidligere InDesign-version

Hvis du vil åbne et InDesign CS6-dokument i InDesign CS5, skal du gemme dokumentet i InDesign CS6 (Filer > Gem) til InDesign Markup Language (IDML). IDML-formatet erstatter det Interchange INX-format, der bruges til at arkivere i udvekslingsformat til tidligere versioner.

Hvis du vil åbne et InDesign CS5-dokument i InDesign CS4, skal du eksportere dokumentet i InDesign CS5 (Filer > Eksporter) til InDesign Markup Language (IDML). IDML-formatet erstatter det Interchange INX-format, der bruges til at arkivere i udvekslingsformat til tidligere versioner.

Sørg for, at den computer, der kører den tidligere version af InDesign, er opdateret med de nødvendige ekstramoduler, så du kan åbne den eksporterede IDML-fil på den. Den person, som kører den forrige version af InDesign, kan også hente de ekstramoduler, der er nødvendige for at sikre kompatibiliteten, ved at vælge Hjælp > Opdateringer og følge anvisningerne. Ekstramodulerne kan også installeres fra Adobes websted: Besøg siden Produktopdateringer på Adobes websted, og vælg InDesign på produktlisten.

Åbning af et dokument i en tidligere version af InDesign kaldes også “arkivering i udvekslingsformat”.

Bemærk:

Indhold, der oprettes vha. funktioner, der er specifikke for den nyere version af InDesign, kan være ændret eller udeladt, når du åbner dokumentet i en tidligere version af InDesign.

 1. Vælg Filer > Gem (CS6) eller Filer > Eksporter (CS5).
 2. Vælg InDesign Markup (IDML) under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
 3. Klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Du kan åbne .idml-filen i den tidligere version af InDesign for at konvertere den til et unavngivet InDesign-dokument.

Bemærk:

Hvis du vil åbne InDesign CS5-dokumentet i InDesign CS3, skal du åbne den eksporterede IDML-fil i InDesign CS4, gemme og eksportere den til InDesign CS3 Interchange (INX) og derefter åbne den eksporterede INX-fil i InDesign CS3. Sørg for, at alle InDesign-versioner er opdateret.

Arbejde med metadata

Metadata er et sæt af standardiserede oplysninger om en fil, f.eks. forfatternavn, opløsning, farverum, copyright og nøgleord, som er anvendt i den. Du kan bruge metadata til at strømline din arbejdsgang og organisere filer.

Om XMP-standarden

Metadataoplysninger gemmes ved hjælp af XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign og Adobe Photoshop bygger på. XMP bygger på XML, og i de fleste tilfælde gemmes metadataene i filen. Hvis det ikke er muligt at gemme oplysninger i filen, gemmes metadata i en separat fil, der kaldes en sidecar-fil. XMP gør det nemmere at udveksle metadata mellem Adobe-programmer og i udgivelsesarbejdsforløb. Du kan f.eks. gemme metadata fra én fil som en skabelon og derefter importere metadataene til andre filer.

Metadata, der er gemt i andre formater, f.eks. Exif, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP, så de lettere kan ses og administreres. Andre programmer og funktioner bruger også XMP til at kommunikere og lagre oplysninger, f.eks. versionskommentarer, som du kan søge i fra Adobe Bridge.

I de fleste tilfælde forbliver metadataene sammen med filen, selv når filformatet ændres, f.eks. fra PSD til JPG. Metadata bevares også, når disse filer placeres i et Adobe-dokument eller -projekt.

Bemærk:

Du kan bruge XMP Software Development Kit til at tilpasse oprettelsen, behandlingen og udvekslingen af metadata. Du kan f.eks. bruge XMP SDK til at føje felter til dialogboksen Filoplysninger (Windows) eller Arkivoplysninger (Mac OS). Yderligere oplysninger om XMP og XMP SDK får du ved at besøge Adobes websted.

Arbejde med metadata i Adobe Bridge- og Adobe Creative Suite-komponenter

Mange af de effektive Adobe Bridge-funktioner, der gør det muligt at organisere, søge og holde styr på dine filer og versioner, afhænger af XMP-metadata i dine filer. Med Adobe Bridge kan du arbejde med metadata på to forskellige måder: via panelet Metadata og via dialogboksen Filinfo (InDesign) eller dialogboksen Filindholdsinfo (InCopy).

I nogle tilfælde kan der findes flere visninger for den samme metadataegenskab. En egenskab kan f.eks. hedde Forfatter i én visning og Oprettet af i en anden, men de refererer begge til den samme underliggende egenskab. Selv hvis du tilpasser disse visninger til bestemte arbejdsgange, forbliver de standardiserede gennem XMP.

Tilføje metadata ved hjælp af dialogboksen Filinfo

Dialogboksen Filinfo indeholder oplysninger om kameradata, filegenskaber, redigeringshistorik, copyright og forfatter for det aktuelle dokument. Dialogboksen Filinfo viser også brugerdefinerede paneler med metadata. Du kan tilføje metadata direkte i dialogboksen Filinfo. De oplysninger, du angiver i feltet, tilsidesætter eksisterende metadata og anvender den nye værdi på alle valgte filer.

 1. Vælg Filer >Filinfo (InDesign) eller Filer > Filindholdsinfo (InCopy).
 2. Vælg et af følgende punkter under fanerne øverst i dialogboksen:

  Bemærk:

  Rul gennem fanerne ved hjælp af pil til højre og pil til venstre, eller klik på den nedadgående pil for at vælge en kategori på listen.

  Beskrivelse

  Bruges til at angive oplysninger om filen, f.eks. dokumenttitel, forfatter, beskrivelse og nøgleord, der kan bruges til at søge efter dokumentet. Du kan angive oplysninger om ophavsret ved at klikke på Copyright i pop-up-menuen Copyrightstatus. Angiv derefter copyright-ejeren, copyright-bemærkningen eller URL-adressen til den person eller virksomhed, som er indehaver af den pågældende copyright.

  IPTC

  Omfatter fire områder: IPTC-indhold beskriver billedets visuelle indhold. IPTC-kontaktperson angiver fotografens kontaktoplysninger. IPTC-billede angiver beskrivende oplysninger om billedet. IPTC-status viser oplysninger om workflow og copyright.

  Kameradata

  Indeholder to områder: Kameradata 1 viser skrivebeskyttede oplysninger om kameraet og de indstillinger, der er brugt til fotooptagelsen, f.eks. mærke, model, lukkerhastighed og f‑stop. Kameradata 2 viser skrivebeskyttede filoplysninger om fotoet, herunder pixeldimensioner og opløsning.

  Videodata

  Viser oplysninger om videofilen, herunder videobilledets bredde og højde. Derudover kan du angive oplysninger om videofilen, f.eks. navnet på båndet og navnet på scene.

  Lyddata

  Giver mulighed for at indtaste oplysninger om lydfilen, herunder titel, kunstner, bithastighed og indstillinger for gentagelse.

  Mobil SWF

  Angiver oplysninger om mobile mediefiler, f.eks. titel, forfatter, beskrivelse og indholdstype.

  Kategorier

  Her kan du indtaste oplysninger, som er baseret på Associated Press-kategorier.

  Oprindelse

  Gør det muligt at angive relevante filoplysninger til nyhedskanaler, herunder tidspunkt og sted for oprettelse af filen, transmissionsoplysninger, specielle anvisninger og overskriftsoplysninger.

  DICOM

  Viser oplysninger om patient, undersøgelse, serie og udstyr i forbindelse med DICOM-billeder.

  Oversigt

  Viser oplysninger om Adobe Photoshop-oversigtsloggen for billeder, der er gemt med Photoshop. Fanen Oversigt vises kun, hvis Adobe Photoshop er installeret.

  Illustrator

  Gør det muligt at anvende en dokumentprofil til udskrivning, web eller mobiloutput.

  Avanceret

  Viser felter og strukturer til lagring af metadata ved hjælp af navneområder og egenskaber, f.eks. filformat og egenskaber for XMP, Exif og PDF.

  Raw Data

  Viser XMP-tekstinformation om filen.

 3. Skriv de oplysninger, du vil tilføje i de viste felter.
 4. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Eksportere metadata som en XMP-fil

Du kan også gemme metadata i en XMP-fil, som du kan dele med andre brugere. Disse XMP-filer kan bruges som skabeloner til udfyldelse af InDesign-dokumenter og andre dokumenter, som oprettes i programmer, der understøtter XMP. De skabeloner, du eksporterer, gemmes på en delt placering, som alle programmer, der understøtter XMP, har adgang til. De vises også i pop-up-menuen i bunden af dialogboksen Filinfo.

 1. Vælg Filer >Filinfo (InDesign) eller Filer > Filindholdsinfo (InCopy).
 2. Vælg Eksporter i pop-up-menuen i bunden af dialogboksen.
 3. Skriv et filnavn, vælg en placering til filen, og klik på Arkiver.

  Bemærk:

  Du kan få vist skabeloner til metadata i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS) ved at klikke i pop-up-menuen nederst i dialogboksen Filinfo og vælge Vis skabelonmappe.

Importere metadata fra en XMP-fil

Når du importerer metadata i et dokument fra en eksporteret XMP-skabelonfil, kan du angive, om du vil fjerne alle metadata i det aktuelle dokument og tilføje de nye metadata, om du vil bevare alle metadata med undtagelse af matchende metadata, eller om du vil tilføje matchende metadata i de eksisterende metadata.

 1. Vælg Filer >Filinfo (InDesign) eller Filer > Filindholdsinfo (InCopy).
  • Vælg en XMP-fil i pop-up-menuen i bunden af dialogboksen. Vælg derefter en importindstilling, og klik på OK.

  • Vælg Importer i pop-up-menuen i bunden af dialogboksen. Vælg derefter en importindstilling, og klik på OK. Dobbeltklik derefter på den XMP-skabelonfil, der skal importeres.

Redigere metadata i billedfiler

Når du opretter billedtekster til indsatte billeder i InDesign, bruges metadataene fra det indsatte billede. Du kan ganske vist redigere InDesign-dokumenters metadata, men du kan ikke redigere metadataene til indsatte filer i InDesign. Du skal i stedet ændre indsatte billeders metadata i deres oprindelige programmer ved hjælp af Finder eller Stifinder eller i Adobe Bridge eller Adobe Mini Bridge.

 1. Højreklik (Windows), eller hold Control nede (Mac OS), mens du klikker i InDesign, og vælg derefter Rediger original.

  Du kan også vælge Rediger med og derefter vælge et program som f.eks. Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop.

 2. Vælg Filer > Filinfo i originalprogrammet.

 3. Rediger metadataene, og klik derefter på OK.

Du kan også markere et billede i Adobe Bridge og vælge Filer > Filinfo for at redigere billedets metadata. Se Tilføjelse af metadata ved hjælp af dialogboksen Filoplysninger.

Løsning af beskyttet lukning ved delte netværk

 • Hvis et dokument er < 100 MB i størrelse og åbnes fra en netværksplacering, udfører InDesign ikke beskyttet lukning af dokumentet, selvom netværksforbindelsen mistes. Når netværksforbindelsen gendannes efter et midlertidigt netværksafbrydelse, kan du fortsætte med at arbejde og vil være i stand til at gemme dokumentet på netværket. Hvis du forsøger at gemme dokumentet, mens netværksforbindelsen er afbrudt, får du mulighed for at gemme dokumentet lokalt.
 • Dokumenter > 100 MB vil fortsætte med at vise den eksisterende adfærd. InDesign udfører beskyttet lukning, hvis netværksforbindelsen til sådanne dokumenter går tabt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online