Om samkopiering

Hvis dokumentet eller illustrationen indeholder gennemsigtighed, skal det normalt gennem en proces, der kaldes samkopiering, for at blive udlæst. Samkopiering deler gennemsigtighed i illustrationen i vektorbaserede områder og rasterinddelte områder. Jo mere kompleks en illustration bliver (billeder, vektorer, tekst, staffagefarver osv. blandes), jo mere kompleks bliver samkopieringen og resultatet af den.

Samkopiering kan være nødvendig, når du udskriver, eller når du gemmer eller eksporterer til andre formater, som ikke understøtter gennemsigtighed. Hvis du vil bevare gennemsigtighed uden samkopiering, når du opretter PDF-filer, skal du gemme din fil som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) og nyere.

Du kan angive indstillinger for samkopiering og derefter gemme og anvende dem som forudindstillinger for samkopiering. Gennemsigtige objekter samkopieres efter indstillingerne i den valgte forudindstilling for samkopiering.

Bemærk:

Sammenkopiering af gennemsigtighed kan ikke fortrydes, efter filen er blevet gemt.

Overlappende illustrationer opdeles, når de samkopieres
Overlappende illustrationer opdeles, når de samkopieres.

Bemærk:

Yderligere oplysninger om problemer ved udskrivning af gennemsigtighed finder du på siden Print Service Provider Resources (kun på engelsk) i Adobe Solutions Network (ASN) på _dkAdobes websted.

Om forudindstillinger til samkopiering af gennemsigtighed

Hvis du jævnligt udskriver eller eksporterer dokumenter, der indeholder gennemsigtighed, kan du automatisere samkopieringsprocessen ved at gemme samkopieringsindstillingerne i en forudindstilling til samkopiering af gennemsigtighed. Du kan derefter anvende disse indstillinger til udskrivning samt til at gemme og eksportere filer til PDF 1.3 (Acrobat 4.0) og EPS- og PostScript-formater. I Illustrator kan du derudover anvende dem, når filer gemmes i tidligere versioner af Illustrator eller ved kopiering til Udklipsholder. I Acrobat kan du også anvende dem ved optimering af PDF-filer.

Disse indstillinger styrer også den måde, samkopieringen udføres på, når der eksporteres til formater, som ikke understøtter gennemsigtighed.

Du kan vælge en forudindstilling for samkopiering i panelet Avanceret i dialogboksen Udskriv eller i den formatspecifikke dialogboks, som åbnes efter den første dialogboks Eksporter eller Gem som. Du kan oprette dine egne forudindstillinger for samkopiering eller vælge blandt de standardindstillinger, der følger med softwaren. Indstillingerne for hver af disse standarder er beregnet til at matche samkopieringens kvalitet og hastighed med de rasteriserede gennemsigtige områders opløsning afhængigt af dokumentets påtænkte anvendelse:

Høj opløsning

Bruges til endelige trykoutput og til korrektur i høj kvalitet, som f.eks. separationsbaserede farvekorrekturer.

Mellem opløsning

Bruges til desktopkorrekturer og dokumenter til udskrivning efter behov på PostScript-farveprintere.

Lav opløsning

Bruges til hurtige korrekturudskrifter, som udskrives på sort-hvide skrivebordsprintere og til dokumenter, der skal udgives på internettet eller eksporteres til SVG.

Anvendelse af et samkopieringsformat på output

Du kan vælge en forudindstilling for samkopiering i dialogboksen Udskriv eller i den formatspecifikke dialogboks, der vises efter dialogboksen Eksporter.

Hvis du jævnligt eksporterer eller udskriver dokumenter, der indeholder gennemsigtighed, kan du automatisere samkopieringsprocessen ved at arkivere samkopieringsindstillingerne i en forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed. Du kan derefter anvende disse indstillinger, når du udskriver eller eksporterer til PDF 1.3- (Acrobat 4.0), eller EPS-formater.

 1. Vælg en brugerdefineret forudindstilling eller en af nedenstående standardforudindstillinger i panelet Avanceret i dialogboksen Udskriv, Eksporter EPS eller Eksporter Adobe PDF:

  Lav opløsning

  Denne indstilling bruges til hurtige korrekturudskrifter, som udskrives på sort-hvide desktopprintere, og til dokumenter, der skal udgives på internettet.

  Mellem opløsning

  Denne indstilling bruges til udskrivning af desktopkorrektur og dokumenter til udskrivning efter behov på Adobe PostScript-farveprintere.

  Høj opløsning

  Denne indstilling bruges til endeligt trykoutput og til korrektur af høj kvalitet, f.eks. separationsbaserede farvekorrekturer.

  Bemærk:

  Indstillingerne for samkopiering anvendes kun, hvis grafikken indeholder gennemsigtighed, eller hvis Simuler overprint er markeret i området Output i dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

Oprettelse eller redigering af en forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed

Du kan arkivere forudindstillinger for samkopiering i en separat fil, så de er lette at sikkerhedskopiere og gøre tilgængelige for servicebureauer, kunder eller andre i din arbejdsgruppe. I InDesign har filer med forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed filtypenavnet .flst.

 1. Vælg Rediger > Samkopieringsformater.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at oprette en ny forudindstilling skal du klikke på Nyt.

  • Du kan basere en forudindstilling på en foruddefineret forudindstilling ved at vælge én på listen og klikke på Ny.

  • Vælg forudindstillingen, og klik på Rediger for at redigere en eksisterende forudindstilling.

  Bemærk:

  Du kan ikke redigere standardforudindstillingerne for samkopiering.

 3. Vælg indstillinger for sammenkopiering.
 4. Klik på OK for at gå tilbage til dialogboksen Forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed, og klik på OK igen.

Eksport og import en brugerdefineret forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed

Du kan eksportere og importere forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed for at stille dem til rådighed for trykkeri, kunder og andre i arbejdsgruppen.

 1. Vælg Rediger > Samkopieringsformater.
 2. Vælg en forudindstilling på listen.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil eksportere en forudindstilling til en separat fil, skal du klikke på Gem (InDesign) eller Eksporter (Illustrator), angive et navn og en placering og derefter klikke på Gem.

   Overvej at gemme forudindstillingen et andet sted end i programmets mappe med indstillinger. På denne måde mister du den ikke, hvis du sletter dine indstillinger.

  • Klik på Indlæs (InDesign) eller Importer (Illustrator) for at importere forudindstillinger fra en fil. Find og marker filen med den forudindstilling, du vil indlæse, og klik på Åbn.

Omdøbning eller sletning af en brugerdefineret forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed

 1. Vælg Rediger > Samkopieringsformater.
 2. Vælg en forudindstilling på listen.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Rediger, skriv et nyt navn, og klik derefter på OK for at omdøbe en eksisterende forudindstilling.

  • Hvis du vil slette en forudindstilling, skal du klikke på Slet og derefter på OK for at bekræfte sletningen.

  Bemærk:

  Du kan ikke slette standardforudindstillingerne.

Samkopiere et enkelt opslag

Du kan anvende indstillinger for samkopiering på enkelte opslag i et dokument og derved tilsidesætte den forudindstilling for samkopiering, der er angivet for hele dokumentet eller bogen. Dette er nyttigt til kontrol af samkopieringskvaliteten i dokumenter med en blanding af billeder med høj opløsning og stor gennemsigtighed og billeder med lav opløsning. I det tilfælde kan du samkopiere det komplekse opslag med høj kvalitet og bruge en hurtigere forudindstilling i lavere kvalitet til de andre opslag.

Når du udskriver eller eksporterer, kan du anvende samkopieringsindstillingerne for dokumentet eller bogen igen.

 1. Få vist opslaget i vinduet Dokument.
 2. Vælg Samkopiering af opslag i panelmenuen Sider.
 3. Vælg én af følgende indstillinger, og klik derefter på OK:

  Standard

  Bruger dokumentets forudindstilling for samkopiering til dette opslag.

  Ingen (ignorer gennemsigtighed)

  Ignorerer gennemsigtighed på opslaget. Denne indstilling er nyttig, når prepress-bureauer udfører fejlfinding.

  Brugerdefineret

  Åbner dialogboksen Brugerdefinerede indstillinger for samkopiering af opslag, hvor du kan angive indstillingerne.

Ignorere forudindstillingen for samkopiering på et enkelt opslag

 1. Vælg Ignorer tilsidesættelser af opslag fra ét af følgende steder i InDesign:
  • Panelet Skærmversion af samkopiering (Vindue > Output > Skærmversion af samkopiering).

  • Området Avanceret i dialogboksen Udskriv eller Eksporter Adobe PDF.

Indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed

Du kan angive indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed, når du opretter, redigerer eller viser forudindstillinger for samkopiering i Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Fremhævelsesindstillinger (visning)

Ingen (Vis farver)

Deaktiverer visning.

Rasteriserede komplekse områder

Fremhæver de områder, der bliver rasteriseret, for at opnå en bedre skærmvisning (som indstillet med raster-/vektorskyderen). Husk på, at der er større risiko for, at det fremhævede områdes grænser forårsager problemer med ujævne farvegrænser (afhængigt af printerdriverindstillingerne og rasteriseringsopløsningen). Vælg Klip komplekse områder for at minimere problemer med syninger.

Gennemsigtige objekter

Fremhæver de objekter, der er kilde til gennemsigtighed, f.eks. objekter med delvis opacitet (herunder billeder med alfakanaler), objekter med blandingstilstande og objekter med opacitetsmasker. Derudover kan typografier og effekter indeholde gennemsigtighed, og overprintede objekter kan behandles, som om de forårsager gennemsigtighed, hvis de er en del af gennemsigtigheden, eller hvis der er brug for at samkopiere overprintet.

Alle påvirkede objekter

Fremhæver alle objekter, der har med gennemsigtighed at gøre, herunder gennemsigtige objekter samt objekter, der overlappes af gennemsigtige objekter. De fremhævede objekter vil blive påvirket af samkopieringsprocessen – deres streger eller mønstre vil blive udvidet, dele af dem kan blive rasteriseret osv.

Påvirkede sammenkædede EPS-filer (kun Illustrator)

Fremhæver alle sammenkædede EPS-filer, der berøres af gennemsigtigheden.

Påvirket grafik (kun InDesign)

Fremhæver alt placeret indhold, der er påvirket af gennemsigtighed eller gennemsigtighedseffekter. Denne indstilling er praktisk for prepress-bureauer, som har brug for at se på grafik, der kræver særlig opmærksomhed for at blive trykt korrekt.

Udvidede mønstre (Illustrator og Acrobat)

Fremhæver alle de mønstre, der bliver udvidet, hvis de bliver en del af gennemsigtigheden.

Streger med kontur

Fremhæver de linjer, der vil blive tegnet op, hvis de bliver en del af noget gennemsigtigt, eller fordi Konverter alle strøg til konturer er valgt.

Tekst med kontur (Illustrator og InDesign)

Fremhæver den tekst, der vil blive tegnet op, hvis den bliver en del af noget gennemsigtigt, eller fordi Konverter alle tekst til konturer er valgt.

Bemærk:

I det endelige output kan streger og tekst med kontur se lidt anderledes ud end i deres oprindelige format, især meget tynde streger og meget lille tekst. Vis samkopiering fremhæver dog ikke dette ændrede udseende.

Rasterudfyldt tekst og strøg (kun InDesign)

Fremhæver tekst og streger, der har fået rasterfyld som følge af samkopiering.

Alle rasteriserede områder (Illustrator og InDesign)

Fremhæver objekter og skæringer mellem objekter, der vil blive rasteriseret, fordi de ikke kan repræsenteres på anden måde i PostScript, eller fordi de er mere komplekse end den tærskel, der er angivet med raster-/vektorskyderen. Skæringen mellem to gennemsigtige forløb rasteriseres f.eks. altid, selvom raster-/vektorværdien er 100. Indstillingen Alle rastererede områder viser også rastergrafik (f.eks. Photoshop-filer), der har med gennemsigtighed at gøre, og rastereffekter som f.eks. skyggeeffekter og udtynding. Bemærk, at denne indstilling tager længere tid at behandle end de andre.

Forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed

Navn/forudindstilling

Angiver forudindstillingens navn. Alt afhængigt af dialogboksen kan du indtaste et navn i tekstboksen Navn eller acceptere standardnavnet. Du kan indtaste navnet på en eksisterende forudindstilling for at redigere den pågældende forudindstilling. Du kan dog ikke redigere standardforudindstillingerne.

Raster-/vektorbalance

Angiver den mængde vektoroplysning, der bevares. Ved en høj indstilling bevares flere vektorobjekter, mens en lav indstilling rasteriserer flere vektorobjekter. En indstilling midt imellem bevarer enkle områder i vektorform og rasteriserer komplekse områder. Vælg den laveste indstilling for at rasterisere hele illustrationen.

Bemærk:

Mængden af rasterisering afhænger af sidens kompleksitet og typen af de overlappende objekter.

Streggrafik og tekstopløsning

Rasteriserer alle objekter, herunder billeder, vektorillustrationer, tekst og forløb, med den angivne opløsning. Acrobat og InDesign tillader maksimalt 9600 pixel pr. tomme (ppi) for streggrafik og 1200 ppi for forløbsmaske. Illustrator tillader maksimalt 9600 ppi for både streggrafik og forløbsmaske. Opløsningen har indvirkning på præcisionen i skæringspunkterne ved samkopiering. Streggrafik og tekstopløsning bør generelt indstilles til 600-1200 for at give rasterisering i høj kvalitet, især for serif eller tekst med lille punktstørrelse.

Farveforløb og maskeopløsning

Angiver opløsningen for forløb og Illustrator-maskeobjekter, der er rasteriseret som følge af samkopiering, fra 72 til 2400 ppi. Opløsningen har indvirkning på præcisionen i skæringspunkterne ved samkopiering. Forløbs- og maskeopløsningen bør generelt indstilles til mellem 150 og 300 ppi, da kvaliteten af forløb, skyggeeffekter og udtyndinger ikke forbedres med en højere opløsning, hvorimod udskriftstiden og filstørrelsen forøges.

Konverter al tekst til konturer

Konverterer alle tekstobjekter (punkttekst, områdetekst og kurvetekst) til konturer og annullerer alle oplysninger om tekstglyffer på sider med gennemsigtighed. Denne funktion sikrer, at tekstens bredde forbliver ensartet under samkopiering. Bemærk, at hvis du aktiverer denne funktion, kommer små skrifttyper til at se lidt tykkere ud, når du kigger på dem i Acrobat eller udskriver dem på skrivebordsprintere med en lav opløsning. Det påvirker ikke tekstens kvalitet, hvis den udskrives på højopløsningsprintere eller fotosættere.

Konverter alle strøg til konturer

Konverterer alle streger til simple fyldte kurver på sider med gennemsigtighed. Denne funktion sikrer, at stregernes bredde forbliver ensartet under samkopiering. Vær opmærksom på, at aktivering af denne indstilling får tynde strøg til at fremstå en smule tykkere, og samkopieringen foregår måske heller ikke helt så enkelt.

Fritlæg komplekse områder

Dette sikrer, at grænserne mellem vektorgrafik og rasteriseret grafik findes langs objektkurverne. Denne indstilling mindsker risikoen for ujævne farvegrænseartifakter, der opstår som følge af, at en del af et objekt bliver rasteriseret, mens en anden del af objektet forbliver i vektorform. Hvis du vælger denne funktion, kan det dog medføre, at der fremkommer kurver, som er så komplekse, at printeren ikke kan håndtere dem.

Bemærk:

Nogle printerdrivere behandler raster- og vektorgrafik forskelligt og medfører undertiden ujævne farvegrænser. Du vil muligvis kunne reducere problemerne med ujævne farvegrænser ved at deaktivere nogle af de printerdriverspecifikke farvestyringsindstillinger. Disse indstillinger varierer fra printer til printer, og du se i den dokumentation, der fulgte med din printer.

Farvegrænser, hvor raster og vektorer mødes
Farvegrænser, hvor raster og vektorer mødes.

(Kun Illustrator) Vælg Bevar alfagennemsigtighed (kun i dialogboksen Samkopier gennemsigtighed)

Bevarer de samkopierede objekters generelle uigennemsigtighed. Med denne indstilling går blandingstilstande og overprint tabt, men deres udseende bevares i den behandlede illustration sammen med graden af alfagennemsigtighed (på samme måde, som når du rasteriserer illustrationer ved hjælp af en gennemsigtig baggrund). Bevar alfagennemsigtighed kan være velegnet, hvis du eksporterer til SWF eller SVG, fordi de to formater understøtter alfagennemsigtighed.

(Kun Illustrator) Vælg Bevar staffagefarver og overprint (kun i dialogboksen Samkopier gennemsigtighed)

Bevarer generelt staffagefarverne. Bevarer også overprint for objekter, der ikke har med gennemsigtigheden at gøre. Vælg denne indstilling, når du udskriver separationer, hvis dokumentet indeholder staffagefarver og overprintede objekter. Fravælg denne indstilling, når du gemmer filer, der skal bruges til sidelayoutprogrammer. Når indstillingen er valgt, samkopieres overprintede områder, der interagerer med gennemsigtighed, mens overprint i andre områder bevares. Resultatet er uforudsigeligt, når filen udskrives fra et sidelayoutprogram.

Bevar overprint (kun Acrobat)

Blander farven fra gennemsigtige illustrationer eller grafik med baggrundsfarven, så det giver indtryk af overprint.

Visning af et eksempel på, hvilke områder i illustrationen der samkopieres

Anvend indstillingerne i Vis sammenkopiering til at fremhæve de områder, der påvirkes af samkopieringen. Du kan benytte disse farvekodede oplysninger til at justere indstillingerne for samkopiering.

Bemærk:

Formålet med Vis sammenkopiering er ikke at opnå en præcis visning af specialfarver, overprint og blandingstilstande. Brug i stedet Skærmversion af overprint til disse formål.

 1. Åbn panelet Vis sammenkopiering (eller dialogboksen):
  • Vælg Vindue > Vis sammenkopiering i Illustrator.

  • Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Vis sammenkopiering i Acrobat.

  • Vælg Vindue > Output > Vis sammenkopiering i InDesign.

 2. Vælg de områder, som du vil fremhæve, i menuen Fremhæv. De indstillinger, der er til rådighed, afhænger af, hvad illustrationerne indeholder.
 3. Vælg de indstillinger for samkopiering, du vil benytte: Vælg en forudindstilling eller eventuelle specifikke indstillinger.

  Bemærk:

  (Illustrator) Hvis samkopieringsindstillingerne ikke er synlige, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen for at få vist dem.

 4. Hvis illustrationen indeholder overprintede objekter, der fungerer sammen med gennemsigtige objekter, skal du i Illustrator vælge en indstilling i menuen Overprint. Du kan bevare, simulere eller kassere overprint. Vælg Bevar overprint i Acrobat for at blande farven fra gennemsigtige illustrationer med baggrundsfarven, så det giver indtryk af overprint.
 5. Du kan til enhver tid klikke på Opdater for at få vist en ajourført version baseret på dine indstillinger. Afhængigt af kompleksiteten i illustrationen skal du muligvis vente et par sekunder, inden eksempelbilledet vises. Du kan også vælge Opdater fremhæv. auto. i InDesign.

  Bemærk:

  Klik i eksempelområdet for at forstørre visningen i Illustrator og Acrobat. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på eksempelområdet for at zoome ud. Hold mellemrumstasten nede, og træk i eksempelområdet for at panorere hen over eksempelområdet.

Opdatere skærmversionen i panelet Skærmversion af samkopiering

 • Vælg Opdater fremhævelse automatisk for automatisk at opdatere skærmbilledet, når det er blevet forældet og har henstået uændret.
 • Klik på Opdater for at opdatere visningen manuelt.

  I begge tilfælde opdateres skærmbilledet i dokumentvinduet i henhold til de valgte samkopieringsværdier.

Bedste fremgangsmåder for oprettelse af gennemsigtighed

I de fleste tilfælde giver samkopiering gode resultater, når du bruger den korrekte forudindstilling for samkopiering eller opretter en forudindstilling med relevante indstillinger for det endelige output. Se dokumentet "Achieving Reliable Print Output with Transparency" (kun på engelsk) på Adobes websted for at få vist en komplet reference- og fejlfindingsguide om, hvordan gennemsigtighed påvirker outputtet.

Hvis dokumentet indeholder komplekse, overlappende områder, og du har brug for et output med høj opløsning, kan du imidlertid opnå et mere pålideligt udskriftsoutput ved at følge nogle få grundlæggende retningslinjer:

Bemærk:

Hvis du anvender gennemsigtighed på dokumenter, som er beregnet til output med høj opløsning, skal du sørge for at drøfte dine planer med din serviceudbyder. God kommunikation mellem dig og serviceudbyderen er medvirkende til at du kan opnå de resultater, du forventer.

Overprint af objekter

Selvom samkopierede objekter ser gennemsigtige ud, er de faktisk uigennemsigtige, og andre objekter under dem kan ikke skinne igennem. Hvis du ikke anvender simulering af overprint, bevarer samkopieringen muligvis et grundlæggende overprint af objekter, når du eksporterer til PDF eller udskriver. I så fald skal modtagerne af den genererede PDF-fil vælge Skærmversion af overprint i Acrobat 5.0 eller en nyere version for at få vist resultaterne af overprint.

Hvis du derimod anvender simulering af overprint, giver samkopieringen en simulering af, hvordan overprintene ser ud, og denne simulering giver helt uigennemsigtige objekter. I PDF-output konverterer simuleringen specialfarver til de tilsvarende procesfarver. Simuler overprint bør derfor ikke vælges til et output, der skal farvesepareres på et senere tidspunkt.

Specialfarver og blandingstilstande

Brug af specialfarver med visse blandingstilstande giver til tider uventede resultater. Det skyldes, at InDesign bruger farver, der svarer til procesfarver, på skærmen, men specialfarver ved udskrivning. Desuden kan isoleret blanding i importeret grafik skabe udskæringer i det aktive dokument.

Hvis du bruger blanding, skal du kontrollere dit design regelmæssigt ved hjælp af funktionen Skærmversion af overprint i menuen Vis. Skærmversion af overprint giver et tilnærmet billede af, hvordan specialfarver, som overprinter eller arbejder sammen med gennemsigtige objekter, kommer til at se ud. Hvis den visuelle effekt ikke ser ud, som du ønsker, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder:

 • Brug en anden blandingstilstand, eller undlad helt at vælge en blandingstilstand. Undgå følgende blandingstilstande, når du arbejder med specialfarver: Forskel, Udelukkelse, Farvetone, Mætning, Farve og Luminans.

 • Brug eventuelt en procesfarve.

Farverum

Hvis du anvender gennemsigtighed på objekter på et opslag, konverteres alle farverne i det pågældende opslag til det farverum for gennemsigtighedsblanding, du har valgt (Rediger > Farverum for gennemsigtighedsblanding), enten Dokumentets RGB eller Dokumentets CMYK, også selvom de intet har med gennemsigtighed at gøre. Hvis alle farverne konverteres, bliver farverne på to objekter med samme farve på et opslag gjort ensartet og dermed undgås iøjnefaldende farveproblemer langs kanterne af det gennemsigtige. Farver konverteres løbende, når du tegner objekter. Farver i indsat grafik, der arbejder sammen med gennemsigtighed, konverteres også til farverummet. Dette har betydning for, hvordan farverne ser ud på skærmen og i udskriften, men ikke på, hvordan de er defineret i dokumentet.

Vælg en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af workflowet:

 • Hvis du opretter dokumenter, som kun skal udskrives, skal du vælge Dokumentets CMYK som farverum.

 • Hvis du opretter dokumenter, som kun er beregnet til internettet, skal du vælge Dokumentets RGB.

 • Hvis du opretter dokumenter til både udskrivning og internettet, skal du beslutte, hvad der er vigtigst af de to og derefter vælge det farverum, der svarer til det endelige output.

 • Hvis du opretter et dokument med høj opløsning til udskrivning, som du også vil udgive som et vigtigt PDF-dokument på et websted, kan det være nødvendigt at skifte mellem farverummene inden det endelige output. I det tilfælde skal du sørge for igen at kontrollere farven på hvert opslag, der indeholder gennemsigtighed, og undgå at bruge blandingstilstandene Forskel og Udelukkelse, da disse tilstande kan ændre udseendet drastisk.

Type

Når tekst står tæt på gennemsigtige objekter, kan teksten arbejde sammen med de gennemsigtige objekter på en uventet måde. Tekst, som for eksempel ombrydes rundt om et gennemsigtigt objekt, overlapper muligvis slet ikke objektet, men glyfferne kan være tæt nok på til at reagere på gennemsigtigheden. I det tilfælde kan glyfferne konverteres til konturer ved hjælp af samkopiering, hvilket kun medfører tykkere stregbredder på glyfferne.

Hvis det sker, kan du benytte én af følgende fremgangsmåder:

 • Flyt teksten til toppen af stakrækkefølgen. Marker tekstrammen ved hjælp af markeringsværktøjet, og vælg Objekt > Arranger > Placer forrest.

 • Udvid al tekst til konturer for at opnå en ensartet effekt i hele dokumentet. Du kan udvide al tekst til konturer ved at vælge Konverter al tekst til konturer i dialogboksen Forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed, indstillinger. Hvis du vælger denne indstilling, kan det have betydning for behandlingshastigheden.

Billederstatning

Samkopieringen kræver data med høj opløsning, for at et dokument med gennemsigtighed kan behandles præcist. I et OPI-standardworkflow bruges der imidlertid pladsholdere eller proxybilleder, som senere erstattes med versioner med høj opløsning af en OPI-server. Hvis samkopieringen ikke har adgang til data med høj opløsning, dannes der ikke nogen OPI-kommentarer, og det er kun proxybillederne med lav opløsning, der udskrives. Det betyder, at billederne i det endelige output har en lav opløsning.

Hvis du arbejder i et OPI-workflow, kan du overveje at bruge InDesign til at erstatte billeder, inden dokumentet arkiveres som PostScript. Det kan du gøre ved at angive indstillingerne, både når du indsætter EPS-grafikken, og når du udskriver den. Når du indsætter EPS-grafikken, skal du vælge Læs integrerede OPI-billedlænker i dialogboksen Indstillinger for EPS-import. Når du udskriver, skal du markere OPI-billederstatning i området Avanceret i dialogboksen Udskriv eller i Eksporter EPS.

Farvekonverteringer

Hvis et gennemsigtigt objekt overlapper et specialfarveobjekt, kan du få uønskede resultater, når du eksporterer til EPS-format og derefter konverterer specialfarver til procesfarver efter udskrivning eller opretter farveseparationer i et andet program end InDesign.

Du kan forebygge problemet ved at anvende Trykfarvestyring, som efter behov konverterer specialfarver til tilsvarende procesfarver forud for eksporten fra InDesign. Du kan også forebygge problemet ved at sikre, at specialtrykfarver stemmer overens både i det oprindelige program (f.eks. Adobe Illustrator) og i InDesign. Det kan betyde, at du er nødt til at åbne et Illustrator-dokument, konvertere en specialfarve til procesfarve, eksportere det til EPS igen og derefter indsætte EPS-filen i InDesign-layoutet.

Adobe PDF-filer

Ved eksport til Acrobat 4.0 (Adobe PDF 1.3) samkopieres et dokument med gennemsigtige elementer altid, hvilket kan påvirke udseendet af dets gennemsigtige objekter. Indhold uden gennemsigtige elementer samkopieres ikke, medmindre Simuler overprint er valgt i området Output i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Når du eksporterer et InDesign-dokument med gennemsigtige elementer til Adobe PDF, skal du derfor altid benytte én af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis det er muligt, skal du vælge kompatibilitet med Acrobat 5.0 (Adobe PDF 1.4), Acrobat 6.0 (Adobe PDF 1.5) eller Acrobat 7.0 (Adobe PDF 1.6) i dialogboksen Eksporter Adobe PDF for at bevare de gennemsigtige elementer i en levende og fuldt redigerbar form. Kontroller, at din serviceudbyder kan håndtere Acrobat 5.0-, Acrobat 6.0- eller Acrobat 7.0-filer

 • Hvis du er nødt til at anvende Acrobat 4.0-kompatibilitet, og dit dokument indeholder specialfarver, og du gerne vil oprette en PDF-fil til visning på skærmen (f.eks. til en kundekorrektur), kan du vælge indstillingen Simuler overprint i området Output i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Denne indstilling giver en korrekt simulering af områderne med specialfarver og gennemsigtige elementer. Modtagerne af PDF-filen behøver ikke at vælge Skærmversion af overprint i Acrobat for at få vist, hvordan dokumentet ser ud, når det udskrives. Indstillingen Simuler overprint konverterer dog alle specialfarver til tilsvarende procesfarver i PDF-filen. Du skal derfor fravælge indstillingen, når du opretter PDF-filen til den endelige produktion.

 • Brug eventuelt det foruddefinerede Adobe PDF-eksportformat [Trykkvalitet]. Dette foruddefinerede format indeholder samkopieringsindstillinger, der er velegnede til komplekse dokumenter, som skal bruges til output med høj opløsning.

Diffusering

Samkopiering kan konvertere vektorer til rastererede områder. De diffuseringer, der anvendes i grafik med streger i Adobe Illustrator, og som indsættes i InDesign, bevares. Diffuseringer, der anvendes på vektorgrafik, som er tegnet i InDesign og derefter rastereres, bevares muligvis ikke.

Du kan beholde så mange objekter som muligt i vektorform ved at vælge forudindstillingen for samkopiering af gennemsigtighed [Høj opløsning] i området Avanceret i dialogboksen Udskriv eller Eksporter Adobe PDF.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online