Angive, hvordan farverne skal blandes

Du kan blande farver mellem to overlappende objekter ved hjælp af blandingstilstande. Med blandingstilstande kan du variere den måde, farver på stablede objekter blandes på.

 1. Marker ét eller flere objekter eller en gruppe.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en blandingstilstand, f.eks. Normal eller Overlejring, i panelet Effekter.

  • Vælg en blandingstilstand i menuen i området Gennemsigtighed i dialogboksen Effekter.

Indstillinger for blandingstilstande

Blandingstilstandene kontrollerer, hvordan grundfarven, dvs. den underliggende farve i illustrationen, arbejder sammen med blandingsfarven, dvs. farven på det valgte objekt eller gruppe af objekter. Den viste farve er den farve, der er resultatet af blandingen.

Normal

Farver det markerede område med blandingsfarven uden at påvirke grundfarven. Dette er standardtilstanden.

Multiplicer

Multiplicerer grundfarven med blandingsfarven. Resultatfarven er altid en mørkere farve. Multiplikation af enhver farve med sort giver sort som resultat. Multiplikation af enhver farve med hvid bevarer farven uforandret. Effekten svarer til at tegne med flere tryllepenne på en side.

Skærm

Multiplicerer de inverterede blandings- og grundfarver. Resultatfarven er altid en lysere farve. Rasterering med sort bevarer farven uforandret. Rasterering med hvid giver hvid som resultat. Effekten svarer til at vise flere lysbilleder oven på hinanden.

Overlejring

Multiplicerer eller lægger raster i farverne, afhængigt af grundfarven. Mønstre eller farver overlejrer den eksisterende grafik og bevarer derved fremhævelser og skygger af grundfarven, mens blandingsfarven iblandes for at afspejle den oprindelige farves lysstyrke eller mørkhed.

Blødt lys

Gør farverne lysere eller mørkere, afhængigt af blandingsfarven. Effekten svarer til at rette en diffus projektør mod grafikken.

Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50 % grå, bliver grafikken lysere, som om den blev udtværet. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50 % grå, bliver grafikken mørkere, som hvis den blev brændt ind. Maling med ren sort eller hvid giver et tydeligt mørkere eller lysere område, men medfører ikke ren sort eller hvid.

Hårdt lys

Multiplicerer eller lægger raster i farverne, afhængigt af blandingsfarven. Effekten svarer til at rette en skarp projektør mod grafikken.

Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50 % grå, bliver grafikken lysere, som om den blev rastereret. Dette er nyttigt, hvis du vil føje fremhævninger til grafikken. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50 % grå, bliver grafikken mørkere, som hvis den blev multipliceret. Dette er nyttigt, hvis du vil føje skygger til grafikken. Hvis du maler med ren sort eller hvid, bliver resultatet ren sort eller hvid.

Farveudtværing

Gør grundfarven lysere, så blandingsfarven afspejles. Farven ændres ikke, når den blandes med sort.

Farvebrænding

Gør grundfarven mørkere, så blandingsfarven afspejles. Farven ændres ikke, når den blandes med hvid.

Mørkere

Vælger grund- eller blandingsfarven, afhængigt af hvilken farve der er mørkest, som den endelige farve. Områder, der er lysere end blandingsfarven, udskiftes, og områder, der er mørkere end blandingsfarven, ændres ikke.

Lysere

Vælger grund- eller blandingsfarven, afhængigt af hvilken farve der er lysest, som resultatfarven. Områder, der er mørkere end blandingsfarven, udskiftes, og områder, der er lysere end blandingsfarven, ændres ikke.

Forskel

Trækker enten blandingsfarven fra grundfarven eller grundfarven fra blandingsfarven, afhængigt af hvilken farve der har den største lysstyrkeværdi. Blanding med hvid inverterer grundfarveværdierne, mens blanding med sort ikke giver nogen ændring.

Udelukkelse

Skaber en effekt, der minder om, men som er lavere i kontrast, end forskelstilstanden. Blanding med hvid inverterer grundfarvekomponenterne. Farven ændres ikke, når den blandes med sort.

Farvetone

Opretter en farve med samme luminans og mætning som grundfarven og samme farvetone som blandingsfarven.

Mætning

Opretter en farve med samme luminans og farvetone som grundfarven og samme mætning som blandingsfarven. Hvis du maler med denne tilstand i et område uden mætning (grå), foretages der ingen ændringer.

Farve

Opretter en farve med samme luminans som grundfarven og samme farvetone og mætning som blandingsfarven. Dermed bevares de grå niveauer i grafikken. Funktionen er særligt anvendelig til farvelægning af sort-hvid grafik og til nuancering af farvet grafik.

Luminans

Opretter en farve med samme farvetone og mætning som grundfarven og samme luminans som blandingsfarven. Denne tilstand opretter den modsatte effekt af tilstanden Farve.

Bemærk:

Undgå at anvende blandingstilstandene Forskel, Udelukkelse, Farvetone, Mætning, Farve og Luminans på objekter med specialfarver, da dette kan tilføje uønskede farver i et dokument. Yderligere oplysninger finder du i Bedste fremgangsmåder for oprettelse af gennemsigtighed.

Isolere blandingstilstande

Når du føjer en blandingstilstand til et objekt, blandes objektets farver med alle underliggende objekter. Hvis du ønsker at begrænse blandingen til bestemte objekter, kan du gruppere disse objekter og derefter anvende indstillingen Isoleret blanding på den pågældende gruppe. Indstillingen Isoleret blanding begrænser blandingen til gruppen, hvilket forhindrer objekter under gruppen i at blive påvirket. Dette er særligt anvendeligt i forbindelse med objekter, der har fået tilføjet en anden blandingstilstand end Normal.

Gruppe (stjerne og cirkel) med indstillingen Isoler blanding fravalgt (til venstre) sammenlignet med tilvalgt (til højre)

Det er vigtigt at holde sig for øje, at blandingstilstanden anvendes på enkelte objekter, mens indstillingen Isoleret blanding anvendes på gruppen. Indstillingen isolerer blandingen til kun at gælde inden for gruppen. Den berører ikke de blandingstilstande, der er føjet direkte til selve gruppen.

 1. Anvend blandingstilstandene og opacitetsindstillingerne på de enkelte objekter, hvis blanding du ønsker at isolere.
 2. Marker de grupper, der skal isoleres, med markeringsværktøjet.
 3. Vælg Objekt > Gruppe.
 4. Vælg Isoleret blanding i panelet Effekter. Vælg Vis Indstillinger i menuen i panelet Effekter, hvis indstillingen ikke er synlig.

  Bemærk:

  Du kan isolere blandingen af objekter i en PDF-fil, som indeholder blandingstilstande. Indsæt først PDF-filen med indstillingen Gennemsigtig baggrund markeret i dialogboksen Indsæt PDF. Tilføj derefter indstillingen Isoleret blanding.

Skære objekter ud af en gruppe

Med indstillingen Udskær gruppe i panelet Effekter kan du få opacitets- og blandingsattributterne for hvert objekt i den markerede gruppe til at udskære, dvs. visuelt blokere for, underliggende objekter i gruppen. Det er kun objekter inden for den markerede gruppe, der skæres ud. Objekter, der befinder sig under den valgte gruppe, påvirkes stadig af de blandings- og opacitetseffekter, der anvendes på objekter i gruppen.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at blandingstilstande og opacitet anvendes på enkelte objekter, mens indstillingen Udskær gruppe anvendes på gruppen.

Gruppe med indstillingen Udskær gruppe fravalgt (til venstre) sammenlignet med tilvalgt (til højre)
 1. Anvend blandingstilstandene og opacitetsindstillingerne på de enkelte objekter, der skal skæres ud.
 2. Marker de objekter, der skal skæres ud, med markeringsværktøjet.
 3. Vælg Objekt > Gruppe.
 4. Vælg Dæk gruppe i panelet Effekter. Vælg Vis Indstillinger i menuen i panelet Effekter, hvis indstillingen ikke er synlig.

Angive et farverum til blanding af gennemsigtige objekter

Farverne på gennemsigtige objekter i et opslag blandes, ved at InDesign konverterer farverne på alle objekterne til et fælles farverum ved hjælp af dokumentets CMYK- eller RGB-farveprofil. Dette blandingsfarverum gør det muligt at blande objekter fra flere farverum transparent. Du kan undgå farveuoverensstemmelser mellem forskellige områder af objektet på skærmen og på udskrifter ved at anvende blandingsfarverummet på skærmen og i samkopieringen.

Blandingsfarverummet anvendes kun på de opslag, som indeholder gennemsigtighed.

 1. Vælg Rediger > Farverum for gennemsigtighedsblanding, og vælg derefter et af dokumentets farverum.

Bemærk:

Vælg farverummet Dokumentets CMYK for at opnå et typisk udskriftsworkflow.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online