Find kendte problemer og begrænsninger i den nyeste version af InDesign.

Indholdsafhængig tilpasning

 • Når du placerer et aktiv i et InDesign-dokument og vælger Content-Aware Fit (Indholsbestemt tilpasning) som indstillingen for rammetilpasninger, så bryder InDesign ned. Det problem opstår, hvis maskinens GPU-driver er deaktiveret. For at løse problemet skal du aktivere maskinens GPU-driver.
 • Indstillingen Content-Aware Fit (Indholsbestemt tilpasning) ignoreres, når et billede placeres direkte på dokumentet med "indstillet sigte" uden at oprette en ramme

Juster layout

 • Værdier for størrelse på rammegitter, Char Aki og Line Aki er justeret forkerte, når der skiftes sidestørrelse fra dialogboksen Adjust Layout (Juster layout) med indstillingen Adjust Font Size (Juster skriftstørrelse) aktiveret.
 • Rammegitre i sammenkædede rammer forstørres disproportionalt med siden , når der skiftes sidestørrelse fra dialogboksen Adjust Layout (Juster layout) med indstillingen Adjust Font Size (Juster skriftstørrelse) aktiveret.
 • [Mac] Effekter, der anvendes på det tekstmæssige indhold, justeres ikke med Adjust Layout (Juster layout).
 • Grafiske celler, der er blevet Pasted Into (Indsat i) grafikker, viser ikke længere grafisk indhold efter brug af Adjust Layout (Juster indhold).

Panelet Egenskaber

 • Når antallet af sider, der indeholder objekter, mindskes fra egenskabspanelet, så vises der ikke nogen advarselsmeddelelse.
 • Hvis farve-pop op-menuen fra egenskabspanelet er udvidet, så åbner dialogboksen, mens den udfører bestemte handlinger skjult bag farve-pop up-menuen.

Importér PDF-kommentarer

 • PDF-kommentarer, som er blevet tilføjet af iOS eller Android Acrobat Reader eller af Apple Preview importeres ikke i InDesign.
 • Når du skalerer et objekt, som har en kommentar, der ikke er tekst, så flytter kommentaren til et andet sted eller forsvinder.
 • Tekstkommentarer i de følgende situationer bliver ikke overført til teksten og er markeret som uoverførte:
  • Kommentarer på teksten, som går ud over en tekstramme
  • Kommentarer på tekst med udelukkende store bogstaver
  • Kommentarer til objekter på hovedsiden
 • Insert Text-kommentarer (Indsæt tekst) forskydes med nogle tegn i MENA-dokument.
 • Tekstkommentarer sammenføjes med andre tegninger på tekst, som muligvis får tekstkommentarer til at blive skjult eller ikke blive vist korrekt.
 • Kommentarer, der importeres i et IDML-dokument, kan ikke overføres.
 • Når du forsøger at trække sideelementet ved at klikke på en anmærkninger, så trækkes anmærkningen til en anden placering.

Skrifttyper

 • Når du vælger en skrifttype som favorit via fonts.adobe.com, så tager det lang tid at gengive ændringerne i Favorites-filteret (Favoritter) på Find More-fanen (Find flere) i Character-panelet (Tegn) (Window (Vindue) > Type & Tables (Type og tabeller) > Character (Tegn)).
 • [Mac] Mens du er i gang med at oprette et omrids for Apple Color Emoji-skrifttypen, så får du følgende fejlmeddelse:
  Please select one or more characters that can be converted to outlines (Vælg en eller flere tegn, som kan blive konverteret til omrids).