Brugerhåndbog Annuller

Stavekontrol og sprogordbøger

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Stavekontrol

Du kan køre stavekontrol i markeret tekst, i al tekst i en tekstenhed, i alle tekstenheder i et dokument eller i alle tekstenheder i alle åbne dokumenter. Ord, der er stavet forkert, ukendte ord, ord, der forekommer to gange i træk (f.eks. ”han han”), og ord med mulig forkert brug af store/små bogstaver fremhæves i teksten. Foruden at køre en stavekontrol i et dokument kan du også aktivere dynamisk stavekontrol, så ord, der muligvis indeholder stavefejl, understreges, mens du skriver.

Den stavekontrol, der foretages, sker på baggrund af ordbogen for de sprog, du har knyttet til teksten. Du kan hurtigt føje ord til ordbogen.

Angive stavekontrolindstillinger

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Stavekontrol (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Stavekontrol (Mac OS).
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Marker Ord med stavefejl for at finde ord, der ikke vises i ordbogen.

  • Markér Gentagne ord for at finde ord, der gentages, f.eks. "den den".

  • Markér Ord med små bogstaver for at finde ord (f.eks. "tyskland"), der kun vises i ordbogen med stort begyndelsesbogstav ("Tyskland").

  • Markér Sætninger med små bogstaver for at finde ord med små bogstaver efter punktummer, udråbstegn og spørgsmålstegn.

 3. Marker Aktiver dynamisk stavekontrol, hvis du vil have understreget ord med mulige stavefejl, mens du skriver.
 4. Angiv understregningsfarven for ord med stavefejl (ord, der ikke blev fundet i brugerordbøgerne), gentagne ord (f.eks. "den den"), ord med små bogstaver (f.eks. "nigeria" frem for "Nigeria") og sætninger med små bogstaver (sætninger, som ikke begynder med stort bogstav).

Stavekontrol

 1. Hvis dokumentet indeholder tekst, der er skrevet på et andet sprog, skal du markere tekstdelen og angive sproget for teksten i menuen Sprog i panelet Tegn.
 2. Vælg Rediger > Stavekontrol > Stavekontrol

  Stavekontrollen startes.

  Stavekontrol

 3. Du kan kontrollere afgrænsningerne af stavekontrollen ved at benytte én af følgende fremgangsmåder og derefter starte stavekontrollen ved at klikke på Start:

  I rullemenuen Søg skal du vælge en af følgende indstillinger:

  • Vælg Dokument for at udføre stavekontrol på hele dokumentet. Vælg Alle dokumenter for at udføre stavekontrol på alle åbne dokumenter.

  • Vælg Tekstblok for at udføre stavekontrol på al tekst i den ramme, der er markeret, herunder tekst i andre sammenkædede tekstrammer og overskudstekst. Vælg Tekstblok for at udføre stavekontrol på tekstblokke i alle markerede rammer.

  • Vælg Til slutningen af tekstblokken for at udføre stavekontrol fra indsættelsespunktet.

  • Vælg Markering for kun at udføre stavekontrol på markeret tekst. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis tekst er blevet markeret.

 4. Når stavekontrollen støder på ukendte ord eller ord, der er stavet forkert, eller andre mulige fejl, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Ignorer for at fortsætte stavekontrollen uden at ændre det fremhævede ord. Klik på Ignorer alle for at ignorere alle forekomster af det fremhævede ord, indtil InDesign bliver genstartet.

  • Vælg et ord på listen Forslag til rettelser, eller indtast det korrekte ord i feltet Erstat med, og klik på Erstat for kun at ændre den aktuelle forekomst af det forkert stavede ord. Du kan også klikke på Erstat alle for at ændre alle forekomster af det forkert stavede ord i dokumentet.

  • Hvis du vil føje et ord til en ordbog, skal du markere ordbogen i menuen Føj til og klikke på Tilføj.

  • Klik på Ordbog for at få vist dialogboksen for Ordbog, hvor du kan angive målordbogen- og sproget samt orddeling i tilføjede ord. Hvis du vil føje ordet til alle sprog, skal du vælge Alle sprog i menuen Sprog. Klik på Tilføj.

 5. Du kan også vælge retningen af stavekontrollen som Frem eller Tilbage. Som standard er Frem valgt. Hvis du missede nogle fejl under kontrollen og vil gå tilbage og rette de forrige fejl.

Rette stavefejl under indskrivning

Ved at aktivere Autokorrektur kan du give tilladelse til, at fejl i store/små bogstaver samt de mest almindelige stavefejl rettes, mens du skriver. Inden du kan aktivere Autokorrektur, skal du oprette en liste over de mest almindelige stavefejl, og angive, hvordan disse skal staves.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Autokorrektur (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Autokorrektur (Mac OS).
 2. Vælg Aktiver autokorrektur. Du kan også slå funktionen hurtigt til eller fra ved at vælge Rediger > Stavning > Autokorrektur.
 3. I menuen Sprog skal du vælge, hvilket sprog autokorrektionerne gælder for.
 4. Marker Brug autokorrektur til fejl i brug af store/små bogstaver, hvis du vil bruge autokorrektur til fejl i brug af store/små bogstaver (f.eks. "tyskland" frem for "Tyskland"). Du behøver ikke at føje ord med store bogstaver til listen over autokorrektioner.
 5. Du kan tilføje et ord, du ofte staver forkert, ved at klikke på "Tilføj", indtaste ordet med stavefejl (f.eks. "dne"), indtaste den rigtige stavemåde (f.eks. "den") og derefter klikke på OK.
 6. Fortsæt med at tilføje ord, du ofte staver forkert, og klik derefter på OK.

Når du indtaster et ord med stavefejl, som du har føjet til listen, erstattes ordet automatisk af ordet med den rigtige stavemåde, som du har indtastet.

Du kan fjerne ord, du har tilføjet, i autokorrekturen ved at markere ordet på listen og vælge Fjern. Du kan redigere ord i autokorrekturen ved at markere ordet, klikke på Rediger, skrive rettelsen og klikke på OK.

Bruge dynamisk stavekontrol

Hvis dynamisk stavekontrol er aktiveret, kan du rette stavefejl ved hjælp af genvejsmenuen. Ord med mulige stavefejl understreges (baseret på den ordbog, der anvendes til sproget for teksten). Hvis du indtaster tekst på andre sprog, markerer du teksten og tildeler det relevante sprog.

 1. Du kan aktivere dynamisk stavning ved at vælge Rediger > Stavning > Dynamisk stavning.

  Mulige stavefejl understreges i dokumentet.

 2. Højreklik (Windows), eller hold Control nede (Mac OS), og klik på det understregede ord, og benyt én af følgende fremgangsmåder:
  • Marker et staveforslag. Hvis et ord gentages eller skal staves med stort, kan du vælge Slet gentaget ord [ord] eller Stort forbogstav [ord].

  • Vælg Tilføj ord til brugerordbog. På denne måde føjes ordet automatisk til den aktuelle ordbog, uden at dialogboksen for Ordbog åbnes. Der vil ikke blive foretaget ændringer i ordet i teksten.

  • Marker Ordbog. Herved åbnes dialogboksen Ordbog, hvor du kan angive målordbog, ændre orddeling og angive et sprog. Hvis du vil føje ordet til alle sprog, skal du vælge Alle sprog i menuen Sprog og derefter klikke på Tilføj. Ordet føjes til den markerede ordbog, og der vil ikke blive foretaget ændringer i ordet i teksten.

  • Markér Ignorer alle for at ignorere forekomster af dette ord i alle dokumenter. Når InDesign genstartes, vil ordet endnu en gang være markeret som en stavefejl.

Bemærk:

Hvis du markerer Ignorer alle og derefter beslutter, at du alligevel ikke vil ignorere et ord, skal du vælge Ignorerede ord i menuen Ordbogsliste i dialogboksen Ordbog og fjerne ordet fra listen.

Orddeling og ordbøger med stavekontrol

InDesign foretager stavekontrol og orddeling på de fleste sprog på baggrund af ordbøger fra Hunspell. Det er muligt at tilpasse de enkelte ordbøger ved at føje ord til dem. Du kan knytte forskellige sprog til tekst, hvorefter InDesign håndterer stavekontrol og orddeling på baggrund af den relevante ordbog. Du kan oprette yderligere brugerordbøger og importere eller eksportere ordlister, der er gemt i en ren tekstfil.

Når du tilpasser ord i en ordbog, opretter du faktisk lister over tilføjede ord (ord, der ikke allerede findes i ordbogen) og slettede ord (ord, som findes i ordbogen, og som skal markeres som mulige stavefejl). Dialogboksen Ordbog giver dig mulighed for at få vist og redigere ord, der er blevet tilføjet og fjernet samt ignorerede ord (ord, som ignoreres under den aktuelle stavekontrol, fordi du har valgt Ignorer alle). Du kan føje nyttige ord, der gælder for alle sprog, f.eks. efternavne, gadenavne og andre elementer, der ikke er sprogspecifikke.

Bemærk:

Du kan bruge sprogordbøger fra en tidligere version af InDesign eller InCopy ved at lokalisere brugerordbogsfilerne (.udc) ved hjælp af systemkommandoen Find og derefter tilføje dem til listen over ordbøger under Indstillinger for ordbog.

Placere gemte ord i ordbogen

Orddelings- og staveundtagelserne ligger som standard i brugerordbogsfiler uden for dokumentet på den computer, som InDesign er installeret på (navnene på ordbogsfilerne ender på .clam eller .not). Du kan også arkivere undtagelseslister i alle InDesign-dokumenter. Derudover kan du gemme ordlister i en ekstern brugerordbog, i dokumentet eller i begge. Placeringen af eksisterende ordbøger vises under ordbogsindstillingerne.

Når du arkiverer orddelings- og stavningsundtagelser i et dokument, er det nemmere at behandle teksten konsekvent, når du flytter dokumentet over på andre computere. Du kan derfor flette brugerordbogen ind i dokumentet under ordbogsindstillingerne. Du kan også styre placeringen af undtagelseslister via dialogboksen Opret pakkemappe (se Pakkefiler). Hvis du derimod arkiverer en undtagelsesliste uden for dokumentet, bliver det nemmere at bruge den samme undtagelsesliste til flere dokumenter.

Bemærk:

Hvis brugerordbogen flettes med undtagelseslisten, føjes hele brugerordbogen til dokumentet, også selvom ordene ikke bruges, hvilket betyder, at størrelsen på filen forøges.

Anvende sprog på tekst

Du kan vælge et sprog til markeret tekst via menuen Sprog i panelet Tegn. Du kan også angive et standardsprog for hele dokumentet eller for alle nye dokumenter. InDesign indeholder også en låsefunktion til sprog, der forhindrer, at sprogindstillingen i asiatisk tekst ændres, når den er en del af en markering, og der vælges et ikke-asiatisk sprog i menuen Sprog. Se Knytte et sprog til tekst.

Undtagelsesordlister

Du kan vælge at ignorere ord. Hvis du f.eks. ønsker at bruge en alternativ stavemåde til almindelige ord som "cykel", fordi du har brug for at stave det anderledes i dit firmanavn eller i et bestemt dokument, kan du føje ordet til listen over ignorerede ord, så stavekontrollen ikke stopper ved det. InDesign kan vedligeholde et separat sæt tilføjede eller slettede ord for hvert installeret sprog.

Oprette eller tilføje brugerordbøger

Du kan oprette en brugerordbog, eller du kan tilføje brugerordbøger fra tidligere InDesign- eller InCopy-versioner, ud fra filer, som andre har sendt til dig, eller fra en server, hvor din arbejdsgruppes brugerordbog er gemt. Den ordbog, som du tilføjer, anvendes til alle dine InDesign-dokumenter.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Ordbog (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Ordbog (Mac OS).
 2. I menuen Sprog skal du vælge det sprog, som ordbogen skal anvendes til.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan oprette en ny ordbog ved at klikke på ikonet Ny brugerordbog i menuen Sprog. Angiv navnet på og placeringen af brugerordbogen (som indeholder filtypebetegnelsen .udc), og klik derefter på Gem.

  • Du kan tilføje en eksisterende ordbog ved at klikke på ikonet Tilføj brugerordbog , vælge brugerordbogsfilen, som har filtypebetegnelsen .udc eller .not, og derefter klikke på Åbn.

Bemærk:

Hvis du ikke kan finde ordbogsfilen, kan du søge efter .udc-filerne (prøv med *.udc) ved hjælp af systemkommandoen Find. Noter placeringen. Prøv derefter igen.

Ordbogen føjes til listen i menuen Sprog. Du kan føje ord til ordbogen, når du foretager stavekontrol eller ved at bruge dialogboksen Ordbog.

Angive standardsprogordbogen for det aktuelle dokument

Du kan ændre standardsprogordbog for et dokument eller for alle nye dokumenter, der oprettes. Hvis du ændrer standardordbog i et eksisterende dokument, har dette ingen indflydelse på den tekst, der allerede er blevet opretter, eller på tekst, du skriver ind i en eksisterende tekstramme.

Bemærk:

Du kan angive en bestemt ordbog for et bestemt format ved hjælp af panelet Tegnformat eller panelet Afsnitsformat. Menuen Sprog vises i afsnittet Avancerede tegnformater.

 1. Åbn dokumentet.
 2. Vælg markeringsværktøjet på værktøjslinjen, og kontroller, at der ikke er markeret nogen elementer i dokumentet.
 3. Vælg Tekst > Tegn.
 4. Vælg ordbogen i menuen Sprog i panelet Tegn. Hvis sprogindstillingen ikke er vist i panelet Tegn, skal du vælge Vis indstillinger og derefter vælge sproget på listen.

Angive standardsprogordbogen for alle nye dokumenter

 1. Start InDesign, men undlad at åbne et dokument.
 2. Vælg Tekst > Tegn.
 3. Vælg ordbogen i pop‑up-menuen Sprog i panelet Tegn. Hvis sprogindstillingen ikke er vist i panelet Tegn, skal du vælge Vis indstillinger og derefter vælge sproget på listen.
 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Ordbog (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Ordbog (Mac OS).
 2. Vælg det sprog, ordbogen hører til, i menuen Sprog.
 3. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan fjerne en ordbog fra listen ved at markere ordbogen og klikke på ikonet Fjern brugerordbog . Der skal minimum være én ordbog pr. sprog.

  • Hvis der i ordbogen er et ikon med et spørgsmålstegn, skal du markere ordbogen, klikke på ikonet Sammenlænk brugerordbog igen  og derefter finde og åbne brugerordbogen.

  • Du kan ændre rækkefølgen for brugerordbøgerne ved at trække dem. Ordbøgernes rækkefølge på listen er den rækkefølge, som de konsulteres i.

Føje ord til ordbøger

Hvis InDesign viser et ukendt ord i dialogboksen Stavekontrol, når der køres stavekontrol, skal du markere ordbogen i menuen Føj til og derefter klikke på Tilføj. Du kan også bruge dialogboksen Ordbog til at angive målordbog og -sprog og angive, hvordan ord føjes til en liste over undtagelsesord.

 1. Vælg Rediger > Stavekontrol > Brugerordbog.
 2. Vælg et sprog i menuen Sprog. Der findes mindst én ordbog for hvert sprog. Hvis ordet skal føjes til alle sprog, skal du vælge Alle sprog.
 3. Vælg den ordbog, du vil arkivere ordet i, i menuen Mål. I menuen Mål kan du arkivere ændringerne i den eksterne brugerordbog eller i et åbent dokument.
 4. Vælg Tilføjede ord i menuen Ordbogsliste.
 5. Indtast eller rediger det ord, der skal føjes til ordlisten, i feltet Ord.
 6. Klik på Orddeling for at se ordets standardorddeling. Mulige orddelinger angives med tilder (~).
 7. Hvis du ikke er tilfreds med orddelingspunkterne, kan du angive din foretrukne deling af ordet ved at benytte denne fremgangsmåde:
  • Indtast en tilde (~) for at angive det bedste eller det eneste acceptable orddelingspunkt i ordet.

  • Indtast to tilder (~~) for at angive dit sekundære valg.

  • Indtast tre tilder (~~~) for at angive en dårlig, men acceptabel orddeling.

  • Hvis ordet aldrig må deles, skal du indtaste en tilde før det første bogstav.

  Bemærk:

  Hvis du skal have en rigtig tilde i ordet, skal du indtaste en omvendt skråstreg foran tilden (\~).

 8. Klik på Tilføj og derefter på Udfør. Ordet føjes til den markerede ordbogsliste.
Bemærk:

Husk, at orddelingspunkterne arbejder sammen med orddelingsindstillingerne i dokumenterne. Ordet deles derfor muligvis ikke på det sted, hvor du forventer, at det deles. Kontroller disse indstillinger ved at vælge Orddeling i panelmenuen Afsnit. (Se Dele ord i tekst).

Fjerne eller redigere ord i ordbøger

 1. Vælg Rediger > Stavekontrol > Brugerordbog.
 2. Vælg et sprog i menuen Sprog.
 3. Vælg den ordbog, ordet skal slettes fra, i menuen Mål. I menuen Mål kan du vælge en ekstern brugerordbog samt alle åbne dokumenter.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder i menuen Ordbogsliste:
  • Vælg Tilføjede ord for at redigere listen over tilføjelser til den valgte Mål-ordliste.

  • Hvis du vil ændre listen over ord, der fremhæves som ord med stavefejl, skal du vælge Slettede ord.

  • Hvis du vil ændre listen over ord, der ignoreres i den aktuelle InDesign-session, skal du vælge Ignorerede ord. Denne liste indeholder alle de ord, som du har valgt Ignorer alle for.

 5. I ordlisten skal du redigere eller markere ordet og klikke på Fjern.
 6. Klik på Færdig.

Eksportere en ordliste

Du kan importere ordlister som en tekstfil (.txt) og derefter importere tekstfilen i brugerordbogen i InDesign. Ordene i tekstfilen skal være adskilt med mellemrum, tabulator eller afsnitsskift. Det er muligt at eksportere tilføjede ord og slettede ord, men det er ikke muligt at eksportere ignorerede ord, som kun bruges i den aktuelle session.

 1. Vælg Rediger > Stavekontrol > Brugerordbog.
 2. Vælg sprog i menuen Sprog, og vælg derefter den ordbog, som indeholder den ordliste, der skal eksporteres, i menuen Mål.
 3. Klik på Eksport, angiv filens navn og placering, og klik derefter på Arkiver.

Ordlisten gemmes i en tekstfil. Du kan redigere denne ordliste i ethvert tekstredigeringsprogram og derefter importere ordlisten. Du kan også sende ordlisten til andre, som kan importere den i deres brugerordbøger.

Importere en ordliste

 1. Vælg Rediger > Stavekontrol > Brugerordbog.
 2. Vælg sprog i menuen Sprog og ordbog i menuen Mål.
 3. Klik på Import, find den tekstfil, som indeholder listen med staveundtagelser, og klik derefter på Åbn.

Ændre ordbogsindstillinger

Brug Ordbogsindstillinger til at angive, hvordan InDesign skal håndtere ordbøger til orddeling og stavekontrol. I de fleste af de sprog, der bruges i InDesign, foretages stavekontrol og orddeling på baggrund af Proximity-ordbøger. Hvis du har installeret orddelings- eller stavekontrolkomponenter fra en anden leverandør, kan du vælge en anden leverandør for hvert installeret sprog.

Bemærk:

Det er ikke muligt at angive den sprogordbog, der skal bruges til stavekontrol og orddeling, i dialogboksen Ordbogsindstillinger. I dialogboksen er det muligt at angive, hvilke ekstramoduler til stavekontrol og orddeling, InDesign bruger for det sprog, der er angivet i feltet Sprog. Hvis du kun vil bruge standardmodulet til stavekontrol og orddeling, er det ikke nødvendigt at ændre indstillingerne i dialogboksen Ordbogsindstillinger. Hvis du installerer et ekstramodul til stavekontrol og orddeling fra en tredjepartsleverandør, vises det pågældende ekstramodul som en indstilling i menuerne Leverandør af orddelingsmodul og Leverandør af stavekontrolmodul i dialogboksen. På denne måde er det muligt at angive orddelings- og stavekontrolmoduler fra en bestemt leverandør til nogle sprog, og orddelings- og stavekontrolkomponenter fra en anden leverandør til andre sprog.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Ordbog (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Ordbog (Mac OS).
 2. Vælg det sprog, indstillingerne skal ændres for, eller hvor der skal foretages ændringer i leverandøren af orddelings- og stavekontrolkomponenterne, under Sprog.
 3. Opret, tilføj eller fjern brugerordbøger. Se Oprette eller tilføje brugerordbøger.
 4. Hvis du har installeret en orddelingskomponent fra en anden leverandør end Adobe, skal du vælge den i menuen Orddeling.
 5. Hvis du har installeret en stavekontrolkomponent fra en anden leverandør end Adobe, skal du vælge den i menuen Stavekontrol.
 6. Vælg en af følgende fremgangsmåder i menuen Ombryd ved hjælp af i menuen Orddelingsundtagelser:
  • Vælg Brugerordbog for at ombryde tekst ved hjælp af orddelingsundtagelseslisten i den eksterne brugerordbog.

  • Vælg Dokument for at ombryde tekst ved hjælp af orddelingsundtagelseslisten i dokumentet.

  • Vælg Brugerordbog og dokument for at ombryde tekst ved hjælp af begge lister. Dette er standardindstillingen.

 7. Du kan føje undtagelseslisten i den eksterne brugerordbog til undtagelseslisten i dokumentet ved at vælge Flet brugerordbog ind i dokument.
  Bemærk:

  Hvis du arbejder sammen med mange forskellige partnere eller klienter, kan det være en god idé at fjerne markeringen af indstillingen Flet brugerordbog ind i dokument. Hvis du for eksempel er serviceudbyder, ønsker du sikkert ikke, at din brugerordbog skal flettes sammen med alle kundefiler.

 8. Du kan vælge, at alle tekstenheder skal genombrydes, når visse indstillinger ændres, ved at vælge Genombryd alle tekstenheder efter redigering. Når du vælger denne indstilling, genombrydes tekstenhederne, når du ændrer indstillingerne for Ombryd ved hjælp af (se trin 6), eller når du tilføjer eller fjerner ord ved hjælp af kommandoen Ordbog. Det kan tage et stykke tid at ombryde alle tekstenheder, afhængig af mængden af tekst i dokumentet.
 9. Klik på OK.

Bruge ordbøger i en arbejdsgruppe

Kontroller, at alle arbejdsstationer i arbejdsgruppen har den samme brugerdefinerede brugerordbog installeret og aktiveret, så et dokument anvender samme stave- og orddelingsregler, uanset hvem der arbejder på det. Du kan enten sikre dig, at alle føjer de samme ordbøger til deres computer, eller du kan dele en brugerordbog via netværksserveren.

Et låseikon  angiver, at en ordbog er låst og kan benyttes, men ikke redigeres. Når der er gemt en brugerordbog på en server, vil den første bruger, der indlæser ordbogen, låse filen, og alle senere brugere kan se, at ordbogen er låst. Filer kan også låses gennem operativsystemet, hvis filen er skrivebeskyttet. Hvis du deler en brugerordbog via netværksserveren, vil du måske gerne låse filen, så den er skrivebeskyttet for alle brugere, og det kun er administratoren, der har lov til at tilføje ord.

Kontroller, at alle i arbejdsgruppen bruger den brugerdefinerede ordbog, der er installeret på arbejdsstationen, og ikke den ordbog, der er gemt sammen med et dokument. Før du sender et dokument til en serviceudbyder, kan det imidlertid være en god idé at flette brugerordbogen ind i dokumentet.

Hvis du ikke deler en brugerdefineret ordbog på arbejdsstationer via et fælles netværk, kan du søge efter brugerordbogsfiler og kopiere dem fra en arbejdsstation til en anden. Placeringen af brugerordbøger vises under ordbogsindstillingerne.

Bemærk:

Når du har opdateret brugerordbogen på en fælles arbejdsstation, vises ændringerne først på de individuelle arbejdsstationer, når brugeren genstarter InDesign eller trykker på Ctrl+Alt+/ (Windows) eller Kommando+ Alternativ+/ (Mac OS) for at genombryde al teksten.

Duden-ordbog

Duden er som standard integreret i InDesign. Du kan bruge Duden til at få mere nøjagtige anbefalinger af tysk orddeling og stavekontrol.

 1. Hvis du vil bruge Duden-ordbogen i InDesign til at arbejde med tysk, skal du gå til:

  • Windows: Rediger > Indstillinger > Ordbog
  • macOS: InDesign > Indstillinger > Ordbog
 2. Vælg en af følgende sprog fra rullelisten Sprog:

  • Tysk: 1996-reformen
  • Tysk: 2006-reformen
  • Tysk: Østrig 2006-reformen
  • Tysk: Schweiz
  • Tysk: Schweiz 2006-reformen
  Bemærk:

  Et nyt sprog Tysk: Østrig 2006-reformen er blevet lanceret.

 3. Vælg Duden på rullelisten Orddeling og Stavekontrol, hvis den ikke er valgt som standard.

Orddeling

Duden-orddelingsformater

Duden indeholder fire forskellige orddelingsformater til tyske ord. Alt undtagen uæstetisk er standardformatet:

Alle:

Dette tillader alle orddelinger, der er teknisk korrekte, og som ikke går imod stavereglerne. Eksempelvis er både Ur-ins-tinkt og Ur-in-s-tinkt korrekte.

Alt undtagen uæstetisk:

Dette tillader alle orddelinger, undtagen uæstetiske orddelinger, hvor meningen med ordet kan fordrejes. Eksempelvis er Ur-ins-tinkt tilladt, men Ur-in-s-tinkt er ikke tilladt. Dette er standardformatet.

Foretrukken æstetik:

Ud over ord med defineret æstetisk orddeling har længere ord (minimum seks tegn), der ikke er blevet defineret en æstetisk orddeling for, også bindestreg. Eksempelvis orddeles Napoleon som Na-po-leon, selvom der ikke er defineret en æstetisk orddeling for det.

Æstetisk:

Der anvendes kun orddeling, der er defineret som æstetisk. Eksempelvis Auto-bahn, men ikke Au-tobahn.

Indstillinger for Duden-orddeling er tilgængelige på:

 • Orddelingsindstillinger under oprettelse af en ny Afsnitstype.

 • Menuen i panelet Afsnit > Orddeling.

Flere eksempler på Duden-orddelingsformater

Hvis du ikke kan se indstillingen for Duden-orddeling, skal du gå til Indstillinger > Ordbog og vælge Vis indstillinger for orddeling. Denne indstilling er valgt som standard.

Stavekontrol

Det tyske sprog tillader flere stavemåder for mange ord, f.eks. Delphin vs Delfin eller Graphik vs Grafik.

Der er fire stavekontrolformater. For at få en ensartet stavemåde, hvor kun én af de gyldige stavemåder (f.eks. enten Delphin eller Delfin) er accepteret, skal du vælge enten Duden, Konservative eller Nyhedsbureauer. Hvis du kun vil markere ugyldige stavemåder som fejl, skal du vælge Tolerant.

Duden vælges som standard. Du kan vælge andre indstillinger under Indstillinger > Ordbog > Stavekontrol.

Duden-stavekontrolformater

Duden:

Det er kun den korrekte variant, der anbefales af Duden, som accepteres. Andre varianter markeres som fejl.

Nyhedsbureauer:

Svarer til Duden, men har et andet regelsæt, som flere nyhedsbureauer og bogforlag er blevet enige om.

Konservativ:

Acceptér kun gamle stavemåder som Delphin, men ikke Delfin. På samme måde accepteres Graphik , men ikke Grafik (ph i stedet for f).

Tolerant:

Accepter en hvilken som helst gyldig stavemåde. Eksempelvis er både Graphik og Grafik korrekte. På samme måde er både Delphin og Delfin korrekte.

Flere eksempler på stavekontrol

Stavekontrolformat

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4

Eksempel 5

Duden

Geograf er korrekt, Geograph er forkert

Joghurt er korrekt, Jogurt er forkert

Fotosynthese er korrekt, Photosynthese er forkert

Motocross er korrekt, Moto-Cross er forkert

Fundraising er korrekt, Fund-Raising er forkert

Konservativ

Geograph er korrekt, Geograf er forkert

Joghurt er korrekt, Jogurt er forkert

Photosynthese er korrekt, Fotosynthese er forkert

Moto-Cross er korrekt, Motocross er forkert

Fund-Raising er korrekt, Fundraising er forkert

Nyhedsbureauer

Geograf er korrekt, Geograph er forkert

Joghurt er korrekt, Jogurt er forkert

Photosynthese er korrekt, Fotosynthese er forkert

Moto-Cross er korrekt, Motocross er forkert

Fundraising er korrekt, Fund-Raising er forkert

Tolerant

begge er korrekte

begge er korrekte

begge er korrekte

begge er korrekte

begge er korrekte

Scripting

Hvis du vil angive de Duden-stavekontrolleverandører, der anvender scripting, skal du bruge følgende navne til stavekontrolformaterne:

 • Duden
 • Duden: Konservativ
 • Duden: Nyhedsbureauer
 • Duden: Tolerant
Adobe-logo

Log ind på din konto