Brugerhåndbog Annuller

Uncialer og indrykkede formater

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Fortryd redigeringer og administrer panelet Historik
   9. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI
   1. Tekst til billede
   2. Generativ udvidelse
   3. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Konverter PDF-filer til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opret bogfiler
   8. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   9. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   10. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Del indhold
   12. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   13. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
   3. Skaler og skråtstil tekst
   4. Anvend farveeffekter på skrift
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Gem og gå til cloud-dokumenter
  2. Organiser, administrer og del cloud-dokumenter
  3. Se og administrer versioner i cloud-dokumenter
  4. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter
  5. Del og samarbejd        
  6. Del til gennemgang
  7. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  8. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Kendte problemer
  3. Bryder sammen ved opstart
  4. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  5. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  6. Det er ikke muligt at eksportere InDesign-fil til PDF
  7. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Der er tre primære måder at bruge funktionen Uncialer og indrykkede formater på: Ved at anvende et tegnformat på en uncial, ved at anvende et indrykket format på tekst i starten af et afsnit eller ved at anvende et indrykket linjeformat på en eller flere linjer i et afsnit.

Anvende et tegnformat på en uncial

Du kan anvende et tegnformat på uncialtegnet eller på tegn i et afsnit. Du kan for eksempel give et uncialtegn en anden farve og skrift end resten af afsnittet ved at definere et tegnformat, som indeholder disse attributter. Du kan derefter anvende tegntypen direkte på et afsnit eller indrykke tegntypen i et afsnitsformat.

Uncial formateret automatisk af indrykket tegnformat

 1. Opret et tegnformat, der har den formatering, der skal bruges til uncialtegnet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan anvende uncialen på et enkelt afsnit ved at vælge Uncialer og indrykkede formater i panelmenuen Afsnit.

  • Du kan indrykke tegntypen i et afsnitsformat ved at dobbeltklikke på afsnitsformatet og derefter klikke på Uncialer og indrykkede formater.

 3. Angiv antallet af unciallinjer og -tegn, og vælg derefter tegntypen.
 4. Vælg Juster venstre kant, hvis uncialen er justeret for langt fra den venstre kant.

  Med denne indstilling bruges det oprindelige venstre sidemellemrum for uncialtegnet i stedet for den højeste værdi. Indstillingen er særligt anvendelig i forbindelse med uncialer, der er formateret med sans serif-skrifter.

 5. Vælg Skaler for nedstreger, hvis uncialtegnet overlapper teksten under tegnet.
 6. Klik på OK.

Du kan anvende et andet indrykket format på et tegn efter uncialen ved hjælp af funktionen Nyt indrykket format. (Se Oprette indrykkede formater).

Oprette indrykkede formater

Du kan angive formatering på tegnniveau for et eller flere tekstudsnit i et afsnit eller på en linje. Du kan også indstille to eller flere indrykkede formater til at arbejde sammen, så det ene tager over, hvor det sidste slutter. I forbindelse med afsnit, som indeholder gentaget og forudsigelig formatering, kan du desuden gentage det første format i sekvensen.

Indrykkede formater er særligt anvendelige i forbindelse med kompakte overskrifter. Du kan for eksempel anvende ét tegnformat på det første bogstav i et afsnit og et andet tegnformat, der træder i kraft efter det første kolon (:). For hvert indrykket format kan du definere et tegn, der afslutter formatet, f.eks. et tabulatortegn eller slutningen af et ord.

Taltegntypen formaterer det første ord, og det kompakte tegnformat formaterer tekst til og med det første kolon.

Michael Murphy viser en artikel om indrykkede formater på Automatisk formatering af flere afsnit med indrykkede formater i InDesign. Han viser også en række videoselvstudier, der starter på Indrykkede typografikark.

Oprette ét eller flere indrykkede formater

 1. Oprette et eller flere tegnformater til formatering af tekst.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan føje indrykkede formater til et afsnitsformat ved at dobbeltklikke på afsnitsformatet og derefter klikke på Uncialer og indrykkede formater.

  • Du kan føje indrykkede formater til et enkelt afsnit ved at vælge Uncialer og indrykkede formater i panelmenuen Afsnit.

  Bemærk:

  Du opnår det bedste resultat ved at anvende indrykkede formater som en del af afsnitsformater. Hvis du anvender indrykkede formater som lokale tilsidesættelser i et afsnit, kan efterfølgende redigeringer eller formateringsændringer i det indrykkede format forårsage uventet tegnformatering i teksten med det tilknyttede format.

 3. Klik én eller flere gange på Nyt indrykket format.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder for hvert format, og klik derefter på OK:
  • Klik på tegnformatområdet, og marker dernæst et tegnformat for at angive udseendet for den del af afsnittet. Hvis du ikke har oprettet et tegnformat, skal du vælge Nyt tegnformat og angive den formatering, du vil bruge.

  • Angiv det element, som afslutter formateringen af tegntypen. Du kan også skrive tegnet, f.eks. et kolon (:), eller et bestemt bogstav eller tal. Du kan ikke skrive et ord.

  • Angiv, hvor mange gange det markerede element (f.eks. tegn, ord eller sætninger) skal forekomme.

  • Vælg Gennem eller Op til. Hvis du vælger Gennem, medtages det tegn, der afslutter det indrykkede format, mens Op til kun formaterer tegn, der går forud for dette tegn.

  • Vælg et format, og klik på pil op  eller ned  for at ændre rækkefølgen for formaterne på listen. Rækkefølgen af formaterne afgør den rækkefølge, som formaterne anvendes i. Den formatering, der er defineret i det andet format, begynder der, hvor formateringen af det første format slutter. Hvis du anvender et tegnformat på uncialen, vil uncialtegntypen fungere som det første indrykkede format.

Oprette indrykkede linjeformater

Du kan anvende et tegnformat til et angivet antal linjer i et afsnit. Ligesom med indrykkede formater, kan du angive to eller flere indrykkede linjeformater, der skal arbejde sammen, og du kan oprette en gentagelsessekvens.

De attributter, der er anvendes af indrykkede linjeformater, kan eksistere sammen med de attributter, der anvendes af indrykkede formater. Et indrykket linjeformat anvender muligvis en farve, mens et indrykket format anvender kursiv. Hvis begge opsætter modstridende indstillinger for samme attribut, f.eks. rød og blå, tilsidesætter det indrykkede format det indrykkede linjeformat.

 1. Oprette et eller flere tegnformater til formatering af tekst.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan føje indrykkede linjeformater til et afsnitsformat ved at dobbeltklikke på afsnitsformatet og derefter klikke på Uncialer og indrykkede formater.

  • Du kan føje indrykkede linjeformater til et enkelt afsnit ved at vælge Uncialer og indrykkede formater i panelmenuen Afsnit.

 3. Klik én eller flere gange på Nyt indrykket linjeformat.
 4. Klik på tegnformatområdet, og marker dernæst et tegnformat for at angive udseendet for det pågældende afsnit. Hvis du ikke har oprettet et tegnformat, skal du vælge Nyt tegnformat og angive den formatering, du vil bruge.
 5. Angiv det antal afsnitslinjer, som tegntypen skal gælde for.

  Vælg et format, og klik på pil op  eller ned  for at ændre rækkefølgen for formaterne på listen. Rækkefølgen afgør den rækkefølge, som formaterne anvendes i.

 6. Klik på OK.

Gentage indrykkede formater

Det er muligt at gentage to eller flere indrykkede formater i et helt afsnit. Et eksempel på dette kan være at skifte mellem røde og grønne ord i et afsnit. I de indrykkede linjeformater kan du skifte mellem røde og grønne linjer i et afsnit. Mønstret for gentagelsen påvirkes ikke, selvom du tilføjer eller fjerner ord i afsnittet.

 1. Opret de afsnitsformater, der skal bruges.
 2. Rediger eller opret et afsnitsformat, eller placer indsættelsespunktet i det afsnit, der skal formateres.
 3. I afsnittet eller dialogboksen Uncialer og indrykkede formater skal du klikke på Nyt indrykket format (Nyt indrykket linjeformat) mindst to gange og vælge indstillinger for hvert af formaterne.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Nyt indrykket format igen for indrykkede formater, og vælg [Gentag] i tegnformatområdet, og angiv, hvor mange indrykkede formater der skal gentages.

  • Klik på Nyt indrykket linjeformat igen for indrykkede linjeformater, og vælg [Gentag] i tegnformatområdet, og angiv, hvor mange indrykkede linjeformater der skal gentages.

  I visse tilfælde skal det eller de første formater muligvis springes over. Et afsnit i en begivenhedskalender indeholder muligvis "Denne uges begivenheder" efterfulgt af ugedagene og de tilhørende begivenheder. I dette tilfælde er det muligvis en god ide at oprette fem indrykkede formater: et til "Denne uges begivenheder", et til henholdsvis ugedagen, begivenheden og tidspunktet og et afsluttende format med en [Gentag]-værdi på 3, hvorved det første indrykkede format udelades fra gentagelsen.

  Emnet [Gentag] skal være sidst på listen. Alle indrykkede formater nedenfor [Gentag] ignoreres.

  Gentagelse af indrykkede formater

 5. Klik på OK.

Tegnformateringsindstillinger for indrykket format

Du kan angive, hvordan et indrykket tegnformat skal afsluttes, ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:

Bemærk:

Hvis tegnet ikke skal medtages i det indrykkede format, skal du vælge Op til i stedet for Gennem, når du definerer det indrykkede format.

Sætninger

Punktummer, spørgsmålstegn og udråbstegn angiver slutningen på en sætning. Hvis et anførselstegn følger efter tegnsætningen, medtages det som en del af sætningen.

Ord

Alle mellemrum eller blanktegn angiver slutningen af et ord.

Tegn

Alle tegn ud over nulbreddemærker (til ankre, indeksmærker, XML-mærker osv). medtages.

Bemærk:

Hvis du vælger Tegn, kan du også indtaste et tegn, f.eks. et kolon eller punktum, som skal afslutte det indrykkede format. Hvis du indtaster flere tegn, vil alle tegnene afslutte formatet. Hvis f.eks. kompakte overskrifter afsluttes med en bindestreg, et kolon eller et spørgsmålstegn, kan du skrive -:? for at afslutte det indrykkede format der, hvor et af disse tegn vises.

Bogstaver

Alle tegn, der ikke er tegnsætning, blanktegn, decimaltal og symboler.

Decimaltal

Arabertallene 0-9 er omfattet.

Afslutning af indrykket formattegn

Udvider det indrykkede format op til eller til og med visningen af det tegn til afslutning af indrykket format, du indsætter. Du kan indsætte tegnet ved at vælge Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Afslutning af indrykket format her.

Tabulatortegn

Udvider det indrykkede format op til eller til og med tabulatortegnet (ikke tabulatorindstillingen).

Tvunget linjeskift

Udvider det indrykkede format op til eller til og med et tvunget linjeskift. (Vælg Tekst > Indsæt skifttegn > Tvunget linjeskift).

Tegn for Indryk hertil

Udvider det indrykkede format op til eller til og med Indryk hertil-tegnet. (Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Indryk hertil).

Lange mellemrum, Korte mellemrum eller Mellemrum uden deling

Udvider det indrykkede format op til eller til og med mellemrummet. (Vælg Tekst > Indsæt blanktegn > [mellemrumstegn]).

Markør til forankrede objekter

Udvider det indrykkede format op til eller til og med en markør for indlejret grafik, der vises, hvor et indlejret grafikelement indsættes.

Automatisk sidetal / Sektionsmærke

Udvider det indrykkede format op til eller til og med sidetallet eller sektionsmærket.

Afslutte et indrykket format

Som regel afsluttes et indrykket format, når betingelsen for det definerede format er opfyldt, f.eks. efter tre ord eller ved et punktum. Du kan imidlertid også afslutte et indrykket format, før betingelsen er opfyldt, ved hjælp af Afslutning af indrykket format her.

 1. Placer indsættelsespunktet det sted, hvor det indrykkede format skal afsluttes.
 2. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Afslutning af indrykket format her.

Dette tegn afslutter det indrykkede format på det pågældende sted, uafhængigt af definitionen på det indrykkede format.

Slette formateringen af et indrykket format

 • Marker det indrykkede format, og klik på Slet i dialogboksen Uncialer og indrykkede formater eller under Uncialer og indrykkede formater i dialogboksen Afsnitsformatindstillinger.
 • Anvend et andet afsnitsformat.

Oprette GREP-formater

GREP er en avanceret, mønsterbaseret søgeteknik. Du kan bruge GREP-formater til at anvende et tegnformat på tekst, der svarer til det GREP-udtryk, du angiver. Forudsæt, at du f.eks. vil anvende et tegnformat til alle telefonnumrene i teksten. Når du opretter et GREP-format, skal du vælge tegntypen og angive GREP-udtrykket. Alle tekstafsnit, der svarer til GREP-udtrykket, er formateret med tegntypen.

Bruge GREP-format til at formatere telefonnumre med et tegnformat

A. Tegnformat B. GREP-udtryk 

David Blatner viser eksempler på GREP-formater fra den virkelige verden på 5 smarte ting, du kan gøre med GREP-formater. Cari Jansen viser fire episoder om GREP-formater, der starter på Introduktion til GREP-formater.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan anvende GREP-formatering til individuelle afsnit ved at vælge afsnittene og vælge Grep-formater i panelmenuen i Afsnit eller i kontrolpanelmenuen.
  • Hvis du vil bruge GREP-formater i et afsnitsformat, skal du oprette eller redigere et afsnitsformat og klikke på fanen GREP-formatering til venstre i dialogboksen Afsnitsformatindstillinger.
 2. Klik på Nyt GREP-format.

 3. Klik til højre for Anvend format, og angiv et tegnformat. Hvis du ikke har oprettet et tegnformat, skal du vælge Nyt tegnformat og angive den formatering, du vil bruge.

 4. Klik til højre for Til tekst, og benyt en af følgende fremgangsmåder til at oprette et GREP-udtryk:

  • Indtast søgeudtrykket manuelt. (Se Metategn til søgning).

  • Klik på ikonet for Specialtegn til søgning til højre for feltet Til tekst. Opret GREP-udtrykket ved at vælge indstillinger i undermenuerne Placeringer, Gentag, Forekomst, Modifikatorer og Posix.

 5. Klik på OK.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online