Om nuancer

En nuance er en rastereret (lysere) version af en farve. Nuancering er en økonomisk måde at oprette ekstra specialfarvevarianter på uden at skulle betale for ekstra specialtrykfarver. Nuancering er også en hurtig måde at oprette lysere versioner af procesfarver på, men det reducerer ikke udgifterne til trykning med procesfarver. Som det er tilfældet med ikke-nuancerede farver, er det bedst at navngive og lagre nuancer i farveprøvepanelet, så du let kan redigere alle forekomsterne af den pågældende nuance i dokumentet.

Specialfarver og nuancer
Specialfarver og nuancer

En nuance af en specialfarve udskrives på den samme trykplade som specialfarven. En nuance af en procesfarve multiplicerer alle CMYK-procestrykfarverne med nuanceprocenten. Eksempel: en nuance på 80% af C10 M20 Y40 K10 resulterer i C8 M16 Y32 K8.

Da farver og nuancer opdateres sammen, hvis du redigerer en farveprøve, vil alle objekter, som indeholder en nuance af den pågældende farveprøve, også blive opdateret. Du kan også redigere den navngivne nuances grundlæggende farveprøve med kommandoen Farveprøveindstillinger i menuen i panelet Farveprøver. Dette opdaterer eventuelle andre nuancer, som er baseret på den samme farveprøve.

Nuanceudsnittet i Adobe Creative Suite 3 går fra 0-100 %. Jo lavere tallet er, jo lysere bliver nuancen.

Opret og rediger nuancer

Du kan justere et individuelt objekts nuance eller oprette nuancer ved at bruge nuanceskyderen i panelet Farveprøver eller panelet Farver. Nuanceudsnittet går fra 0-100%. Jo lavere tallet er, jo lysere bliver nuancen.

Da farver og nuancer opdateres sammen, hvis du redigerer en farveprøve, vil alle objekter, som indeholder en nuance af den pågældende farveprøve, også blive opdateret. Du kan også redigere den navngivne nuances grundlæggende farveprøve med kommandoen Farveprøveindstillinger i menuen i panelet Farveprøver. Dette opdaterer eventuelle andre nuancer, som er baseret på den samme farveprøve.

Oprette en nuancefarveprøve vha. panelet Farveprøver

 1. Vælg en farveprøve i panelet Farveprøver.

 2. Vælg pilen ved siden af feltet Nuance.

 3. Træk i nuanceskyderen, og klik på knappen Ny farveprøve , eller vælg Ny nuanceprøve i menuen i panelet Farveprøver.

Nuancen vises i panelet Farveprøver sammen med navnet på dens grundfarve og nuancens procent.

Oprette en nuancefarveprøve vha. panelet Farve

 1. Vælg en farveprøve i panelet Farve.

 2. Træk i nuanceskyderen i panelet Farve, eller indtast en nuanceværdi i feltet Procent.

 3. Klik på Føj til farveprøver i menuen i panelet Farve.

  Skydeknappen Nuance og Føj til Farveprøver.
  Træk i nuanceskyderen, og klik på Føj til farveprøver.

Oprette en unavngiven nuance

 1. Marker fyld- eller stregfeltet i panelet Farveprøver.

 2. Træk i nuanceskyderen, eller indtast en nuanceværdi i procentfeltet.

Redigere farveprøven for en nuance eller grundfarve

 1. Dobbeltklik på nuancefarveprøven i panelet Farveprøver.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:

  • Du kan redigere nuancen ved at ændre nuanceværdien. Dette opdaterer alle objekter vha. nuancefarveprøven.

  • Du kan redigere nuancens grundlæggende farveprøve ved at ændre farvetilstanden eller farvetilstandsværdierne. Dette opdaterer også alle andre nuancer, som er baseret på den samme farveprøve.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online