Når du opretter et objekt i Adobe InDesign, vises det som standard som et massivt objekt, hvilket vil sige, at det har en opacitet på 100 %. Du kan anvende effekter på objekter vha. opacitet og blandinger. Du kan overlappe objekter, tilføje gennemsigtighed til objekter eller skære former bag ved objekter ud.

Om gennemsigtighed

Når du opretter et objekt eller en streg, eller når du anvender fyld eller indtaster tekst, vises disse elementer som standard som massive, hvilket vil sige, at de har en opacitet på 100 %. Du kan gøre elementerne gennemsigtige på forskellige måder. Du kan f.eks. variere opaciteten fra 100 % (helt uigennemsigtigt) til 0 % (helt gennemsigtigt). Når du mindsker et objekts opacitet, bliver den underliggende grafik synlig under overfladen af objektet, stregen, fyldet eller teksten.

Opaciteten for et objekt, dets streg, fyld eller tekst angives ved hjælp af panelet Effekter. Du kan angive, hvordan selve objektet, stregen, fyldet eller teksten skal blandes med underliggende objekter. I forbindelse med objekter kan du vælge at isolere blanding til bestemte objekter, så kun nogle objekter i en gruppe blandes med underliggende objekter, eller du kan få objekter til at skære objekter ud i stedet for at blive blandet med objekter i en gruppe.

 

Områder med underliggende objekter vises gennem et gennemsigtigt objekt
Områder med underliggende objekter vises gennem et gennemsigtigt objekt.

Oversigt over panelet Effekter

I panelet Effekter (Vindue > Effekter) kan du angive gennemsigtighed og blandingstilstand for objekter og grupper, isolere blanding til en bestemt gruppe, udskære objekter i en gruppe eller anvende en gennemsigtighedseffekt.

Panelet Effekter
Tilføje og redigere gennemsigtighedseffekter i panelet Effekter

A. Blandingstilstand B. Niveauer C. FX-ikon D. Ryd effekter E. FX-knap 

Blandingstilstand

Angiver, hvordan farver i gennemsigtige objekter arbejder sammen med de underliggende objekter. (Se Angive, hvordan farverne skal blandes.)

Opacitet

Angiver opaciteten for et objekt, en streg, et fyld eller tekst. (See Angive opacitet for et objekt.)

Niveau

Angiver objektets opacitetsindstillingerne for Objekt, Streg, Fyld og Tekst, samt om der er anvendt gennemsigtighedseffekter. Klik på trekanten til venstre for ordet Objekt (eller Gruppe eller Grafik) for at skjule eller vise disse niveauindstillinger. FX-ikonet vises på et niveau, når du har foretaget gennemsigtighedsindstillinger på niveauet. Du kan redigere indstillingerne ved at dobbeltklikke på FX-ikonet.

Isoleret blanding

Anvender en blandingstilstand på en markeret gruppe af objekter. (Se Isolere blandingstilstande.)

Udskær gruppe

Angiver opacitets- og blandingsattributterne for de enkelte objekter i gruppen, så underliggende objekter i gruppen skæres ud eller afspærres. (Se Skære objekter ud af en gruppe.)

Knappen Fjern alle

Fjerner effekter (streg, fyld eller tekst) fra et objekt, angiver blandingstilstanden til Normal og ændrer opacitetsindstillingen til 100 % i hele objektet.

FX-knap

Viser en liste over gennemsigtighedseffekter. (Se Anvende gennemsigtighedseffekter.)

Visning af indstillinger i panelet Effekter

 1. Vælg Vindue > Effekter, og åbn eventuelt panelmenuen Effekter, og vælg Vis indstillinger.

  Indstillingerne for panelet Effekter er også tilgængelige i dialogboksen Effekter (marker et objekt, og vælg Objekt > Effekter > Gennemsigtighed) og i en forenklet udgave i kontrolpanelet.

Anvende gennemsigtighedseffekter

 1. Marker et objekt. Hvis du vil anvende effekter på et grafikelement, skal du markere grafikelementet med værktøjet Direkte markering.
 2. Vælg Vindue > Effekter for at få vist panelet Effekter.
 3. Vælg et niveau for at angive den del eller de dele af et objekt, som du vil ændre:

  Objekt

  Påvirker hele objektet, herunder streg, fyld og tekst.

  Grafik

  Påvirker kun de grafikelementer, som er markeret med værktøjet Direkte markering. De effekter, der anvendes på grafikelementet, følger grafikelementet, hvis du sætter grafikelementet ind i en anden ramme.

  Grupper

  Påvirker alle objekter og al tekst i gruppen. Du kan bruge værktøjet Direkte markering til at anvende effekter på objekter i en gruppe.)

  Streg

  Påvirker kun objektets streg, herunder mellemrumsfarve.

  Fyld

  Påvirker kun objektets fyld.

  Tekst

  Påvirker kun tekst i objektet, ikke tekstrammen. Effekter, der anvendes på tekst, påvirker al teksten i objektet. Det er ikke muligt at anvende effekter på enkelte ord eller bogstaver.

  Du kan også vælge en niveauindstilling i kontrolpanelet: Klik på knappen Anvend effekt på objekt , og vælg Objekt, Streg, Fyld eller Tekst.

 4. Åbn dialogboksen Effekter ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på FX-knappen  i panelet Effekter eller kontrolpanelet, og vælg en effekt i menuen.

  • Vælg Effekter i menuen Effekter, og vælg derefter navnet på en effekt.

  • Vælg Effekter i genvejsmenuen, og vælg derefter navnet på en effekt.

  • Vælg Objekt > Effekter, og vælg derefter navnet på en effekt.

  • Klik eventuelt på trekanten for at få vist alle niveauindstillinger i panelet Effekter, og dobbeltklik derefter på én af niveauindstillingerne Objekt, Streg, Fyld eller Tekst i panelet Effekter. Når du dobbeltklikker, åbnes dialogboksen Effekter, samtidig med at der vælges en niveauindstilling.

 5. Foretag de relevante indstillinger for effekten. (Se Fælles gennemsigtighedsindstillinger.)

 6. Klik på OK.

Redigere en gennemsigtighedseffekt

 1. Vælg det eller de objekter, hvor virkningen er blevet anvendt.
 2. Åbn dialogboksen Effekter ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • På panelet Effekter skal du dobbeltklikke på FX-ikonet til højre for Objekt (ikke i bunden af panelet). Klik eventuelt på trekanten ud for ordet Objekt for at få vist FX-ikonet.

  • Vælg det niveau, som indeholder den effekt, der skal redigeres, klik på FX-knappen  i panelet Effekter, og vælg et navn på en effekt.

 3. Rediger effekten.

Kopiere gennemsigtighedseffekter

 1. Du kan kopiere gennemsigtighedseffekter ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan kopiere effekter mellem objekter ved at markere det objekt, som indeholder den effekt, der skal kopieres, vælge FX-ikonet  for objektet i panelet Effekter og trække FX-ikonet til det andet objekt. Du kan kun trække og slippe effekter mellem objekter til og fra samme niveau.

  • Du kan foretage selektiv kopiering af effekter mellem objekter ved hjælp af pipetteværktøjet . Du kan styre, hvilke gennemsigtighedsindstillinger der kopieres for streg, fyld og objekt ved hjælp af pipetteværktøjet, via dialogboksen Pipetteindstillinger, som åbnes ved at dobbeltklikke på værktøjet. Marker derefter indstillinger i områderne for stregindstillinger, fyldindstillinger og objektindstillinger, eller fjern eventuelle markeringer ud for indstillingerne.

  • Du kan kopiere effekter fra ét niveau til et andet i det samme objekt ved at holde Alt nede (Windows) eller Alternativ (Mac OS) og trække FX-ikonet fra det ene niveau til det andet (Streg, Fyld eller Tekst) i panelet Effekter.

  Bemærk:

  Du kan flytte effekter fra ét niveau til et andet i det samme objekt ved at trække i FX-ikonet.

Fjerne gennemsigtighedseffekter fra et objekt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan fjerne alle effekter fra et objekt samt ændre blandingstilstand til Normal og indstillingen for opacitet til 100 % ved at klikke på knappen Ryd alle effekter  i panelet Effekter eller ved at vælge Ryd al gennemsigtighed i menuen i panelet Effekter.

  • Du kan fjerne alle effekter, men bevare indstillingerne for blanding og opacitet, ved at markere et niveau og vælge Ryd effekter i menuen i panelet Effekter eller trække FX-ikonet  fra niveauet Streg, Fyld eller Tekst i panelet Effekter til ikonet for papirkurven.

  • Du kan rydde flere niveauer (Streg, Fyld eller Tekst) ved en effekt ved at markere niveauerne og klikke på ikonet for papirkurven.

  • Du kan fjerne en individuel effekt fra et objekt ved at åbne dialogboksen Effekter og fjerne markeringen ud for den relevante gennemsigtighedseffekt.

Gennemsigtighedseffekter

InDesign giver dig adgang til ni gennemsigtighedseffekter. Mange af de indstillinger, der bruges til at oprette de forskellige effekter, minder om hinanden.

Effekter
Effekter

A. Skyggeeffekt B. Indvendig skygge C. Udvendig glød D. Indvendig glød E. Facet og prægning F. Satin G. Grundlæggende udtyndning H. Retningsudtyndning I. Forløbsudtynding 

Skyggeeffekt

Tilføjer en skygge, som falder bag objektet, stregen, fyldet eller teksten.

Indvendig skygge

Tilføjer en skygge, der lige netop falder inden for kanterne af objektet, stregen, fyldet eller teksten, hvorved elementet får en tilbagetrukket fremtoning.

Udvendig glød og Indvendig glød

Tilføjer en glød, som udgår fra de udvendige eller indvendige kanter af objektet, stregen, fyldet eller teksten.

Facet og prægning

Tilføjer forskellige kombinationer af fremhævelser og skygger for at give tekst og billeder et tredimensionelt udseende.

Satin

Tilføjer indvendige skygger, som giver en satinagtig afslutning.

Grundlæggende udtynding, Retningsudtynding og Forløbsudtynding

Dæmper kanterne på et objekt ved at nedtone dem til gennemsigtige.

Bemærk:

Se Fælles gennemsigtighedsindstillinger ud over de beskrivelser, der er omtalt her.

Fælles gennemsigtighedsindstillinger

Mange indstillinger for gennemsigtighed er de samme på tværs af forskellige effekter. Fælles indstillinger for gennemsigtighed omfatter følgende:

Vinkel og Højde

Angiver den lysvinkel, hvor en lyseffekt anvendes. En indstilling på 0 svarer til grundniveau, 90 er direkte over objektet. Klik på vinklens radius, eller angiv en værdi i grader. Vælg Anvend Global lyseffekt, hvis du vil bruge en ensartet lysvinkel på alle objekter. Bruges i forbindelse med effekterne Skyggeeffekt, Indvendig skygge, Facet og Prægning, Satin og Udtynding.

Blandingstilstand

Angiver, hvordan farver i gennemsigtige objekter arbejder sammen med de underliggende objekter. Bruges i forbindelse med effekterne Skyggeeffekt, Indvendig skygge, Udvendig glød, Indvendig glød og Satin. (Se Angive, hvordan farverne skal blandes.)

Udsparing

Angiver sammen med indstillingerne for størrelse, hvor stor en del af skyggen eller gløden der er uigennemsigtig, og hvor stor en del der er gennemsigtig. En høj indstilling øger opaciteten, mens en lav indstilling øger gennemsigtigheden. Bruges i forbindelse med effekterne Indvendig skygge, Indvendig glød og Udtynding.

Afstand

Angiver forskydningsværdier for effekten Skyggeeffekt, Indvendig skygge eller Satin.

Støj

Angiver mængden af vilkårlige elementer i en gløds eller skygges opacitet, når du angiver en værdi eller trækker skydeknappen. Bruges i forbindelse med effekterne Skyggeeffekt, Indvendig skygge, Udvendig glød, Indvendig glød og Udtynding.

Opacitet

Angiver opaciteten for en effekt. Træk i skydeknappen, eller angiv en værdi i procent. (Se Angive opacitet for et objekt.) Anvendes af effekterne for Skyggeeffekt, Indvendig skygge, Udvendig glød, Indvendig glød, Forløbsudtynding, Facet og prægning samt Satin.

Størrelse

Angiver mængden af skygge eller glød. Bruges i forbindelse med effekterne Skyggeeffekt, Indvendig skygge, Udvendig glød, Indvendig glød og Satin.

Spredning

Angiver gennemsigtigheden for sløringen i skygge- eller glødeffekten på baggrund af indstillingen for størrelse. En højere procentværdi gør sløringen mere uigennemsigtig. Bruges i forbindelse med Skyggeeffekt og Udvendig glød.

Teknik

Disse indstillinger angiver, hvordan kanten på gennemsigtighedseffekten arbejder sammen med baggrundsfarver. Blødere og Præcis er tilgængelige i forbindelse med effekterne Udvendig glød og Indvendig glød:

Blødere

Anvender en sløring på kanten af effekten. Ved større størrelser bevares detaljerede effekter ikke.

Præcis

Bevarer kanten på effekten, herunder hjørner og andre skarpe detaljer. Bevarer effekter bedre end metoden Blødere.

Anvend global lyseffekt

Anvender indstillingen for global lyseffekt på skyggen. Bruges i forbindelse med effekterne Skyggeeffekt, Facet og Prægning og Indvendig skygge.

X-forskydning og Y-forskydning

Forskyder skyggen på x- eller y-aksen på baggrund af den værdi, der angives. Bruges i forbindelse med effekterne Skyggeeffekt og Indvendig skygge.

Skyggeeffekt

Effekten Skyggeeffekt giver en tredimensionel skygge. Du kan forskyde skyggeeffekten langs x- eller y-aksen, og du kan variere skyggeeffekten med hensyn til blandingstilstand, farve, opacitet, afstand, vinkel og størrelse. Med de følgende indstillinger kan du angive, hvordan skyggeeffekten skal arbejde sammen med objekter og gennemsigtighedseffekter:

Objekt dækker skygger

Objektet vises foran den skyggeeffekt, som det kaster.

Skygge respekterer andre effekter

Skyggeeffekten tager hensyn til andre gennemsigtighedseffekter. Hvis f.eks. objektet er udtyndet på den ene side, kan du angive, at skyggeeffekten skal se bort fra udtyndingen, så skyggen ikke udtones, eller så skyggen ikke kommer til at fremstå udtyndet på samme måde som det udtyndede objekt.

Klik på knappen Skyggeeffekt  i kontrolpanelet for hurtigt at anvende en skyggeeffekt eller fjerne en skyggeeffekt fra et objekt, en streg, et fyld eller tekst.

Bemærk:

Du kan vælge en farve til skyggeeffekten ved at klikke på knappen Angiv skyggefarve (ved siden af menuen Blandingstilstand) og derefter vælge en farve.

Indvendig skygge

Den indvendige skyggeeffekt placerer skyggen inde i objektet, så objektet kommer til at fremstå tilbagetrukket. Du kan forskyde den indvendige skygge langs forskellige akser og variere skyggen med hensyn til blandingstilstand, opacitet, afstand, vinkel, størrelse, støj og udsparing.

Udvendig glød

Effekten Udvendig glød får gløden til at udgå fra undersiden af objektet. Det er muligt at angive blandingstilstand, opacitet, teknik, støj, størrelse og spredning.

Indvendig glød

Effekten Indvendig glød får objektet til at gløde indefra og ud. Angiv indstillinger for blandingstilstand, opacitet, teknik, størrelse, støj og udsparing samt indstillingen Kilde:

Kilde

Angiver kilden for gløden. Vælg Centreret for at anvende en glød, der går fra midten og ud. Vælg Kant for at anvende en glød, der udgår fra objektets kanter.

Facet og prægning

Med effekten Facet og Prægning kan du give objekter et realistisk, tredimensionelt udseende. Indstillingerne for Struktur angiver objektets størrelse og form:

Format

Angiver facetformatet: Ydre facet opretter facetten på objektets udvendige kanter, Indre facet opretter facetten på de indvendige kanter, Prægning giver en effekt af, at objektet præges mod de underliggende objekter, Pudeprægning giver en effekt af, at objektets kanter præges i de underliggende objekter.

Størrelse

Angiver størrelsen på facet- og prægningseffekten.

Teknik

Angiver, hvordan kanten på facet- og prægningseffekten arbejder sammen med baggrundsfarver: Udjævning slører kanterne en lille smule (og bevarer ikke detaljerede effekter i større størrelser), Blød mejsel slører kanterne, men ikke så meget som teknikken Udjævning (den bevarer detaljerede effekter bedre end teknikken Udjævning, men ikke så godt som teknikken Hård mejsel), Hård mejsel giver en hård, udtalt kant (den bevarer detaljerede effekter bedre end teknikkerne Udjævning eller Blød mejsel).

Dæmp

Giver sammen med indstillingen Teknik en sløring af effekten for at reducere uønskede artefakter og rå kanter.

Retning

Vælg Op eller Ned for at få effekten til at fremstå som skubbet op eller ned.

Dybde

Angiver dybden på facet- og prægningseffekten.

Indstillingerne for skygge angiver, hvordan lys arbejder sammen med objektet:

Vinkel og Højde

Angiver højden på lyskilden. En indstilling på 0 svarer til grundniveau, 90 er direkte over objektet.

Anvend global lyseffekt

Anvender den globale lyskilde, der er angivet for alle gennemsigtighedseffekter. Hvis denne indstilling vælges, tilsidesættes eventuelle indstillinger for Vinkel og Højde.

Fremhævning og Skygge

Angiver blandingstilstanden for fremhævning eller skygge i forbindelse med facet og prægning.

Satin

Med effekten Satin kan du give objekter en blød, satinagtig finish. Vælg indstillinger for blandingstilstand, opacitet, vinkel, afstand og størrelse, og angiv, om farver og gennemsigtighedseffekter skal inverteres:

Inverter

Med denne indstilling kan du omvende de farvede og gennemsigtige områder i objektet.

Grundlæggende udtyndning

Effekten Udtynding dæmper (udtoner) kanterne på et objekt over en nærmere angivet afstand:

Udtyndingsbredde

Angiver afstanden for udtoning af objektet fra uigennemsigtigt til gennemsigtigt.

 

Udsparing

Angiver sammen med indstillingen udtyndingsbredde, hvor stor en del af den udjævnende glød der er uigennemsigtig, og hvor stor en del der er gennemsigtig. En høj indstilling øger opaciteten, mens en lav indstilling øger gennemsigtigheden.

 

Hjørner

Vælg mellem Skarpe, Afrundet eller Spredte:

 Skarpe  Følger den udvendige kant på formen, herunder skarpe hjørner. Indstillingen Skarpe er velegnet til stjerneformede objekter eller til at skabe specialeffekter på en rektangulær form.

Afrundet  Hjørnerne afrundes af udtyndingsradiussen. I realiteten justeres formen først, hvorefter den udføres, så den danner to konturer. Denne indstilling er særligt anvendelig i forbindelse med rektangler.

Spredte  Denne indstilling bruger Adobe Illustrator-metoden, som udtoner objektets kanter fra uigennemsigtige til gennemsigtige.

Støj

Angiver antallet af vilkårlige elementer i udjævningsgløden. Med denne indstilling kan du udjævne gløden.

Retningsudtyndning

Med effekten Retningsudtynding udjævnes kanterne på objektet ved at nedtone kanterne til gennemsigtige fra den retning, der angives. Du kan f.eks. anvende udtynding på toppen og bunden af objektet, men ikke på venstre eller højre side.

Udtyndingsbredder

Angiver den afstand over hvilken objektets top, bund, venstre side og højre side nedtones til gennemsigtige. Hvis du vælger indstillingen Lås, kan du nedtone hver side af objektet over den samme afstand.

Støj

Angiver antallet af vilkårlige elementer i udjævningsgløden. Med denne indstilling kan du skabe en blødere glød.

Undertryk

Angiver sammen med indstillingerne for bredde, hvor stor en del af gløden der er uigennemsigtig, og hvor stor en del der er gennemsigtig. En høj indstilling øger opaciteten, mens en lav indstilling øger gennemsigtigheden.

Form

Afgræns objektets oprindelige form ved at vælg én af indstillingerne Kun første kant, Forreste kanter eller Alle kanter.

Vinkel

Roterer referencerammen for udtyndingseffekten, således at udtyndingskanterne er skrå og ikke parallelle med objektet, medmindre der indtastes gentagne værdier på 90 grader.

Forløbsudtynding

Udjævner områderne i et objekt ved at nedtone dem til gennemsigtige ved hjælp af effekten Forløbsudtynding.

Forløbsstop

Opret et forløbsstop for alle de gradueringer af gennemsigtighed, der skal være i objektet.

 • Du kan oprette et forløbsstop ved at klikke under forløbsskydeknappen (du kan fjerne et forløbsstop ved at trække det væk fra skydeknappen).

 • Du kan justere positionen for et forløbsstop ved at trække det til venstre eller højre eller ved at markere det og derefter trække i placeringsskydeknappen.

 • Du kan justere midterpunktet mellem to opacitetsstop ved at trække en diamant over forløbsskydeknappen. Placeringen af diamanten angiver, hvor brat eller gradvis en overgang der er mellem stop.

Omvend forløb

Klik for at vende retningen for gradueringer. Feltet er placeret til højre for forløbsskydeknappen.

Opacitet

Angiver gennemsigtigheden mellem forløbspunkter. Marker et punkt, og træk i opacitetsskydeknappen.

Placering

Justerer positionen for et forløbsstop. Marker et forløbsstop, før du trækker i skydeknappen eller angiver en værdi.

Tekst

Lineære skygger fra det første forløbspunkt til det sidste forløbspunkt på en lige linje. Radiale skygger fra startpunktet til slutpunktet i et cirkelformet mønster.

Vinkel

Til lineære forløb. Angiver vinklen for gradueringslinjerne. Ved 90 grader løber linjerne f.eks. vandret, mens de løber lodret ved 180 grader.

Anvende global lyseffekt

Du kan anvende en ensartet lysvinkel på gennemsigtighedseffekter, hvor skygge indgår som en faktor: Skyggeeffekt, Indvendig skygge og Facet og Prægning. Når du vælger Anvend global lyseffekt sammen med disse effekter, angives belysningen ud fra den globale indstilling i dialogboksen Global lyseffekt.

 1. Åbn dialogboksen Global lyseffekt ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Global lyseffekt i menuen i panelet Effekter.

  • Vælg Objekt > Effekter > Global lyseffekt.

 2. Angiv en værdi, eller træk vinkelradiussen for at angive Vinkel og Højde, og klik på OK.

Angivelse af opacitet for et objekt

Du kan anvende gennemsigtighed på et enkelt objekt eller markerede objekter, herunder grafikelementer og tekstrammer, men ikke på individuelle teksttegn eller lag. Importerede grafikelementer med disse typer gennemsigtighedseffekter vises og udskrives dog korrekt.

 1. Marker objektet eller objekterne.

  Ordet blandet vises i panelet Effekter, hvis du markerer flere objekter, hvor opacitetsindstillingerne er i konflikt med hinanden. Hvis der f.eks. er anvendt forskellige opacitetsindstillinger for Fyld i de markerede objekter, vises "Fyld: Opacitet (blandet)" i panelet Gennemsigtighed.

 2. Vælg Objekt, Streg, Fyld eller Tekst med én af disse teknikker:
  • Klik på knappen Anvend effekter  i kontrolpanelet, og vælg en indstilling.

  • Klik på en indstilling i panelet Effekter (klik eventuelt på trekanten ud for ordet Objekt for at få vist indstillingerne).

 3. Angiv en værdi for opacitet i kontrolpanelet eller panelet Effekter, eller klik på pilen ud for indstillingen Opacitet, og træk i skydeknappen. I takt med at opacitetsværdien for objektet reduceres, øges gennemsigtigheden.

Bemærk:

Hvis du markerer et objekt direkte og klipper eller kopierer det fra en gennemsigtig gruppe i InDesign og derefter indsætter det et andet sted i dokumentet, er det indsatte objekt ikke gennemsigtigt, medmindre det tidligere er blevet markeret individuelt og gjort gennemsigtigt.

Anvende gennemsigtighed på grupper

Ud over at anvende gennemsigtighedseffekter på enkelte objekter kan du også anvende dem på grupper.

Hvis du markerer objekter og ændrer objekternes individuelle opacitetsindstillinger, ændres opaciteten for de markerede objekter i henhold til de andre objekter. Områder, der overlapper hinanden, viser en akkumuleret opacitet.

Hvis du derimod anvender indstillingerne på en gruppe, som er blevet oprettet ved hjælp af kommandoen Gruppe, og derefter ændrer opaciteten, behandles gruppen som ét enkelt objekt i panelet Effekter (i panelet Effekter vises kun niveauindstillingen Gruppe), og opacitetsindstillingerne i gruppen ændres ikke. Objekterne i gruppen påvirker med andre ord ikke hinanden mht. gennemsigtighed.

Anvende gennemsigtighed på grupper
Enkelte markerede objekter, der er indstillet til 50 % opacitet (til venstre), og en markeret gruppe, der er indstillet til 50 % opacitet (til højre)

Ændring af udseendet af gennemsigtig grafik på skærmen

Du kan angive indstillinger for gennemsigtighed ved hjælp af dialogboksen Skærmvisning. Disse indstillinger er afgørende for den kvalitet, hvormed gennemsigtige objekter i nye dokumenter og i dokumenter, der er arkiveret med andre indstillinger, vises på skærmen. Du kan også angive indstillingerne, således at visningen af gennemsigtighed i dokumentet kan slås til eller fra. Når gennemsigtigheden slås fra i visningen, bliver den ikke slået fra ved udskrivning eller eksport af en fil.

Bemærk:

Før du udskriver en fil, der indeholder gennemsigtighedseffekter, skal du kontrollere indstillingerne for gennemsigtighed. I forbindelse med udskrivning samkopieres grafikken automatisk og påvirker muligvis udseendet af de gennemsigtige effekter.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Skærmvisning (Windows) eller Adobe InDesign > Indstillinger > Skærmvisning (Mac OS).
 2. Angiv skærmopløsningen for skygge- eller udtyndingseffekter i dokumentet ved at vælge en indstilling (Hurtig, Typisk eller Høj kvalitet) i afsnittet Juster visningsindstillinger. De indstillinger, du ændrer, gælder kun for den indstilling, du vælger her:
  • Hurtig slår gennemsigtigheden fra og angiver opløsningen til 24 dpi.

  • Viser typisk effekter med lav opløsning og angiver opløsningen til 72 dpi.

  • Høj kvalitet forbedrer visningen af effekter, især i PDF- og EPS-filer, og angiver opløsningen til 144 dpi.

 3. Træk i gennemsigtighedsskydeknappen. Standardindstillingen er Middel kvalitet, som viser skyggeeffekter og udtynding.
 4. Klik på OK.
 5. Når trykfarver og blandingstilstande overlapper hinanden, skal du vælge Vis > Skærmversion af overprint. Med denne indstilling kan du få vist, hvordan trykfarver arbejder sammen med gennemsigtighed, på skærmen.

Bemærk:

Brug menuen Vis til hurtigt at vælge mellem gennemsigtighedsvisningerne Hurtig, Typisk og Høj kvalitet.

Afbryde visning af gennemsigtighed

Du kan forbedre skærmvisningsydelsen ved at slå visning af gennemsigtighed fra. Selvom gennemsigtigheden deaktiveres på skærmen, er den fortsat aktiveret i forbindelse med udskrivning eller eksport af filen.

 1. Vælg Vis > Skærmvisning > Hurtig.

Fjernelse af hvid kasseeffekt i dokumenter med gennemsigtighed

I nogle tilfælde vises en hvid kasse eller spøgelsesramme det sted, hvor en gennemsigtighedseffekt er anvendt, hvilket normalt er i dokumenter, som indeholder skyggeeffekter eller forløb. Dette problem kan opstå, hvis gennemsigtighedseffekten arbejder sammen med en specialfarve.

Du kan løse problemet ved enten at undgå brugen af specialfarver sammen med gennemsigtighed eller ved at slå overprint til.

Hvis du vil se og udskrive et PDF-dokument uden den hvide kasseeffekt, skal du aktivere Simuler overprint i Acrobat. Vælg Avanceret > Produktion til udskrivning > Vis output i Acrobat 9. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Vis output i Acrobat X.

Hvis du skal sende dokumentet til en printer, der udskriver denne hvide kasseeffekt, skal du bede servicebureauet om at slå PostScript-overprint til på RIP'en. Hvis det ikke virker, kan du samkopiere gennemsigtigheden og vælge indstillingen Simuler overprint, før du sender filen. I InDesign findes denne indstilling i dialogboksen Udskriv i panelet Output, når du vælger indstillingen Sammensat CMYK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online