Brugerhåndbog Annuller

Indstillinger for Adobe PDF

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punkttegn og nummerering
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Arbejd med formatpakker
   3. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter
  2. InDesign-cloud-dokumenter | Almindelige spørgsmål
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Kopiér og indsæt grafik
   3. Eksportér indhold til EPUB
   4. Indstillinger for Adobe PDF
   5. Eksportér indhold til HTML
   6. Eksportér til Adobe PDF
   7. Eksportér til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   10. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Kategorier af Adobe PDF-indstillinger

Du kan angive PDF-indstillinger, når du eksporterer til PDF, eller når du opretter eller redigerer PDF-forudindstillinger. Adobe PDF-indstillingerne er opdelt i kategorier. Kategorierne fremgår af listen til venstre i dialogboksen Eksporter Adobe PDF med undtagelse af valgmulighederne Standard og Kompatibilitet som findes øverst i dialogboksen. Hvis du ændrer nogen af indstillingerne, vises "ændret" sidst i navnet på forudindstillingen, når du eksporterer til PDF.

Standard

Angiver et PDF/X-format for filen.

Kompatibilitet

Angiver en PDF-version for filen.

Generelt

Angiver grundlæggende filindstillinger.

Komprimering

Angiver om grafik skal komprimeres og nedsamples, og hvilken metode og indstillinger der i givet fald skal anvendes.

Kontrolmærker og beskæring

Angiver kontrolmærker og beskærings- og satslinjeområder. Selvom indstillingerne er de samme som i dialogboksen Udskriv, er beregningerne marginalt anderledes, fordi PDF-dokumentet ikke udskrives til en kendt sidestørrelse.

Output

Styrer hvordan farver og PDF/X-outputgengivelsesprofil gemmes i PDF-filen.

Avanceret

Styrer hvordan skrifter, OPI-indstillinger, samkopiering af gennemsigtighed og JDF-oplysninger gemmes i PDF-filen.

Sikkerhed

Øger PDF-filens sikkerhed. Sikkerhedsindstillinger er ikke tilgængelige, når du opretter eller redigerer en PDF-forudindstilling.

Resume

Viser et resume af de aktuelle PDF-indstillinger. Du kan klikke på pilen ud for en given kategori (eksempelvis Generelt) for at få vist de enkelte indstillinger. Klik på Arkiver resume for at arkivere resumeet som en ASCII-tekstfil. Hvis den valgte forudindstilling ikke kan benyttes og skal ændres, vises et advarselsikon  og en forklaring på problemet. Hvis en forudindstilling f.eks. angiver kildeprofiler, der ikke stemmer overens med den aktuelle farveindstillingsfil, vil de profiler, der angives af farveindstillingsfilen, blive anvendt.

Om PDF/X-standarder

PDF/X- og PDF/A-standarder er defineret af International Organization for Standardization (ISO). PDF/X-standarder anvendes ved udveksling af grafisk indhold. Under konvertering til PDF kontrolleres den fil, der behandles, i forhold til den angivne standard. Hvis PDF-filen ikke overholder den valgte ISO-standard, vises en meddelelse, som beder dig om at vælge mellem at annullere konverteringen eller at fortsætte med oprettelsen af en inkompatibel fil. En meget anvendt standard til en udgivelsesproces er PDF/X-formatet som f.eks. PDF/X‑1a.

PDF/X-4-formatet er pålideligt ved dynamisk gennemsigtighed og farvestyring. Formatet er optimalt til RIP-behandling, digitale printere, der bruger Adobes PDF-udskriftssystem og PDF-filer, der skal udskrives i Acrobat.

Bemærk:

Der er yderligere oplysninger om PDF/X, på ISO-webstedet og på Adobes websted.

PDF-kompatibilitetsniveauer

Når du opretter PDF-filer, skal du bestemme, hvilken PDF-version der skal bruges. Du kan ændre PDF-versionen ved at skifte til en anden forudindstilling eller vælge en kompatibilitetsindstilling, når du gemmer som PDF eller redigerer en PDF-forudindstilling.

Medmindre der er et specifikt behov for bagudkompatibilitet, bør du generelt bruge den nyeste version (i dette tilfælde version 1.7). Den seneste version indeholder alle de nyeste funktioner og den nyeste funktionalitet. Hvis du opretter et dokument, som skal distribueres bredt, skal du dog overveje at bruge Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller Acrobat 6.0 (PDF 1.5) for at sikre, at alle brugere kan se og udskrive dokumentet.

I følgende tabel sammenlignes funktionalitet i PDF-filer, der er oprettet med forskellige kompatibilitetsindstillinger.

Bemærk:

Acrobat 8.0 og 9.0 bruger også PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) og Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-filer kan åbnes med Acrobat 3.0, Acrobat Reader 3.0 og nyere versioner.

PDF-filer kan åbnes med Acrobat 3.0, Acrobat Reader 3.0 og nyere versioner. Det er dog muligt, at funktioner, der er specifikke for senere versioner, ikke kan ses.

De fleste PDF-filer kan åbnes med Acrobat 4.0, Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner. Det er dog muligt, at funktioner, der er specifikke for senere versioner, ikke kan ses.

De fleste PDF-filer kan åbnes med Acrobat 4.0, Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner. Det er dog muligt, at funktioner, der er specifikke for senere versioner, ikke kan ses.

Kan ikke indeholde illustrationer, som bruger levende gennemsigtighedseffekter. Al gennemsigtighed skal samkopieres før konvertering til PDF 1.3.

Understøtter brugen af levende gennemsigtighed i illustrationer. (Acrobat Distiller-funktionen samkopierer gennemsigtighed).

Understøtter brugen af levende gennemsigtighed i illustrationer. (Acrobat Distiller-funktionen samkopierer gennemsigtighed).

Understøtter brugen af levende gennemsigtighed i illustrationer. (Acrobat Distiller-funktionen samkopierer gennemsigtighed).

Lag understøttes ikke.

Lag understøttes ikke.

Bevarer lag, når PDF-filer oprettes i programmer, der understøtter generering af lagdelte PDF-dokumenter, f.eks. Illustrator CS og nyere eller InDesign CS og nyere.

Bevarer lag, når PDF-filer oprettes i programmer, der understøtter generering af lagdelte PDF-dokumenter, f.eks. Illustrator CS og nyere eller InDesign CS og nyere.

DeviceN-farverum med 8 farvestoffer understøttes.

DeviceN-farverum med 8 farvestoffer understøttes.

DeviceN-farverum med op til 31 farvestoffer understøttes.

DeviceN-farverum med op til 31 farvestoffer understøttes.

Multibyteskrifter kan integreres. (Distiller konverterer skrifttyperne ved integrering).

Multibyteskrifter kan integreres.

Multibyteskrifter kan integreres.

Multibyteskrifter kan integreres.

40-bit RC4-sikkerhed understøttes.

128-bit RC4-sikkerhed understøttes.

128-bit RC4-sikkerhed understøttes.

128-bit RC4- og 128-bit AES-sikkerhed (Advanced Encryption Standard) understøttes.

Generelle indstillinger for PDF-filer

Klik på kategorien Generelt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF for at angive følgende indstillinger:

Beskrivelse

Viser en beskrivelse af den valgte forudindstilling. Du kan selv redigere denne beskrivelse. Du kan indsætte en beskrivelse fra udklipsholderen.

Sider

Alle

Eksporterer alle sider i det aktuelle dokument eller den aktuelle bog.

Område

Angiver det udsnit af sider, der skal eksporteres i det aktuelle dokument. Du kan angive et udsnit med en bindestreg og adskille flere sider eller udsnit af sider med komma. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du eksporterer bøger eller opretter forudindstillinger.

Opslag

Eksporterer sider sammen, som om de er trykt på samme ark.

BemærkVælg ikke Opslag til professionel trykning. I givet fald kan prepress-bureauet ikke udskyde siderne.

Viser

Vis

Indledende visningsindstillinger for PDF-filen, når den åbnes.

Denne rullemenu aktiveres kun, hvis du vælger PDF-Standard - ingen.

Layout

Indledende layout af PDF-filen, når den åbnes.

Hvis Acrobat 4 (PDF 1.3) eller Acrobat 5 (PDF 1.4) er markeret på rullelisten Kompatibilitet, er følgende indstillinger på rullelisten Layout deaktiveret:

 • 2-op (modstående)
 • 2-op (forside)

Indstillinger

Integrer sideminiaturer

Integrerer et miniaturebillede for hver side i PDF-filen, hvilket øger filstørrelsen. Fravælg denne indstilling, når brugere af Acrobat 5.0 og nyere skal se og udskrive PDF-filen. Disse versioner opretter miniaturebilleder dynamisk, hver gang du klikker på panelet Sider for en PDF-fil.

Optimer til hurtig webvisning

Reducerer PDF-filens størrelse og optimerer PDF-filen, så den hurtigere kan ses i en webbrowser. Filen omstruktureres, så den kan downloades én side ad gangen (byte serving). Denne indstilling komprimerer tekst og streggrafik, uanset hvilke indstillinger du har valgt i kategorien Komprimering i dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

Opret kodet PDF

Mærker automatisk elementer i tekstenheden under eksport, baseret på et delsæt af de Acrobat-mærker, som InDesign understøtter. Dette delsæt indeholder genkendelse af afsnit, grundlæggende tekstformatering, lister og tabeller. (Du kan også indsætte og justere mærker i dokumentet, før du eksporterer det til PDF. Se Tilføje struktur til PDF-filer).

Bemærk: Hvis Kompatibilitet er angivet til Acrobat 6 (PDF 1.5) eller nyere, komprimeres mærker for at reducere filstørrelsen. Hvis PDF-filen derefter åbnes i Acrobat 4.0 eller Acrobat 5.0, vises mærkerne ikke, fordi disse Acrobat-versioner ikke kan dekomprimere mærker.

Vis PDF efter eksport

Åbner den nyoprettede PDF-fil i standardprogrammet til visning af PDF-filen

Opret Acrobat-lag

Arkiverer hvert InDesign-lag som et Acrobat-lag i PDF-fien. Eksporterer også eventuelle kontrolmærker, som du har medtaget på et separat lag med mærker og beskæringer. Lagene har ikke nogen navigationsmæssige begrænsninger, og dette gør det muligt for brugere af Acrobat 6.0 og nyere at generere flere versioner af filen ud fra en enkelt PDF. Skal et dokument f.eks. udgives på flere sprog, kan du placere teksten for hvert sprog i et separat lag. Et prepress-bureau kan derefter vise eller skjule lagene for at generere forskellige versioner af dokumentet.

Hvis du vælger indstillingen Opret Acrobat-lag, når du eksporterer bogen til PDF, sammenflettes lag med identiske navne som standard.

Bemærk: Opret Acrobat-lag er kun tilgængelig, hvis Kompatibilitet er angivet til Acrobat 6 (PDF 1.5) eller nyere.

Eksporter lag

Bestemmer, om synlige lag og lag, der ikke udskrives medtages i PDF-filen. Du kan bruge indstillingerne fra funktionen Lagindstillinger til at bestemme, om hvert enkelt lag er skjult eller angivet til ikke at blive udskrevet. Når du eksporterer til PDF, skal du vælge, om du vil eksportere Alle lag (inklusive skjulte lag og lag, der ikke udskrives), Synlige lag (inklusive lag, der ikke udskrives) eller Synlige lag og lag, der kan udskrives.

Medtag

Bogmærker

Opretter bogmærker til indholdsfortegnelsesindgange og bevarer indholdsfortegnelsesniveauerne. Bogmærker oprettes ud fra de oplysninger, der er angivet i panelet Bogmærker.

Hyperlinks

Opretter PDF-hyperlinkanmærkninger for InDesign-hyperlinks, indholdsfortegnelsesindgange og indeksindgange.

Synlige hjælpelinjer og net

Eksporterer margen-, lineal- og spaltehjælpelinjer og grundlinjenet, der er synlige i dokumentet. Linjenet og hjælpelinjer eksporteres med den farve, der bruges i dokumentet.

Objekter, der ikke udskrives

Eksporterer objekter, hvor du har anvendt indstillingen Tegn, der ikke udskrives i panelet Attributter.

Interaktive elementer

Vælg Medtag udseende for at medtage elementer som f.eks. knapper og filmplakater i PDF-filen. Hvis du vil oprette en PDF-fil med interaktive elementer, skal du vælge indstillingen Adobe PDF (Interaktiv) i stedet for indstillingen Adobe PDF (Udskriv). Se Indstillinger for eksport til interaktivt PDF-format.

Indstillinger for komprimering og nedsampling af PDF-filer

Du kan komprimere tekst og streggrafik samt komprimere og nedsample bitmapbilleder, når du eksporterer dokumenter til Adobe PDF. Alt efter hvilke indstillinger, du vælger, kan komprimeringen og nedsamplingen væsentligt reducere en PDF-fils størrelse med intet eller næsten intet tab af detaljer og nøjagtighed.

Området Komprimering i dialogboksen Eksporter Adobe PDF er opdelt i tre sektioner. Hver sektion giver dig følgende muligheder for at indstille komprimering og omsampling af farve-, gråtone- og monokrombilleder i din grafik.

Nedsampling

Hvis du ønsker at anvende en PDF-fil på internettet, skal du vælge nedsampling, så komprimeringsniveauet bliver højere. Hvis du ønsker at udskrive en PDF-fil med høj opløsning, skal du forhøre dig hos prepress-bureauet, inden du vælger indstillingerne for komprimering og opløsning.

Du skal også overveje, om brugere vil få behov for at forstørre en side. Hvis du f.eks. opretter et PDF-dokument med et kort, bør du overveje at anvende en højere opløsning, så brugerne kan zoome ind på kortet.

Nedsampling betyder, at antallet af pixel i et billede reduceres. Hvis du vil nedsample farve- og gråtonebilleder samt monokrome billeder, skal du vælge en interpolationsmetode – gennemsnitlig nedsampling, bi-kubisk nedsampling eller undersampling – og angive den ønskede opløsning (i pixel pr. tomme). Angiv derefter en opløsning i tekstboksen For billeder over. Alle billeder med en opløsning over denne tærskel vil blive nedsamplet.

Den valgte interpolationsmetode afgør, hvordan pixel slettes:

Gennemsnitlig nedsampling til

Tager gennemsnittet af pixel i et prøveområde og erstatter hele området med den gennemsnitlige pixelfarve ved den angivne opløsning.

Delsampling til

Vælger en pixel midt i prøveområdet og erstatter hele området med denne pixelfarve. Delsampling reducerer behandlingstiden betydeligt i forhold til nedsampling, men giver mindre jævne og ensartede billeder.

Vægtet nedsampling til

Bruger et vægtet gennemsnit til at definere pixelfarve og giver normalt et bedre resultat end gennemsnitsnedsampling. Vægtet nedsampling er den langsomste, men også den mest nøjagtige metode, som giver de mest jævne tonegradueringer.

Komprimering

Bestemmer hvilken type komprimering, der anvendes:

Automatisk (JPEG)

Bestemmer automatisk den bedste kvalitet for farve- og gråtonebilleder. Denne indstilling giver et tilfredsstillende resultat for de fleste filers vedkommende.

JPEG

Er egnet til gråtone- eller farvebilleder. JPEG-komprimering er tabsgivende, hvilket betyder, at metoden fjerner billeddata og kan forringe billedkvaliteten, men den forsøger at reducere filstørrelsen med mindst muligt tab af oplysninger. Da JPEG-komprimering eliminerer data, kan den give langt mindre filer end ZIP-komprimering.

ZIP

Er god til billeder med store områder med én farve eller gentagne mønstre samt til sort-hvide billeder med gentagne mønstre. ZIP-komprimering kan være ikke-tabsgivende eller tabsgivende alt efter indstillingen for Billedkvalitet.

JPEG 2000

Er den nye internationale standard for komprimering og pakning af billeddata. JPEG 2000-komprimering er i lighed med JPEG-komprimering egnet til gråtone- og farvebilleder. Den giver også yderligere fordele som f.eks. tiltagende visning. Indstillingen JPEG 2000 er kun tilgængelig, når du har valgt Acrobat 6 (PDF 1.5) eller nyere under Kompatibilitet.

Automatisk (JPEG 2000)

Bestemmer automatisk den bedste kvalitet for farve- og gråtonebilleder. Indstillingen Automatisk (JPEG 2000) er kun tilgængelig, når du har valgt Acrobat 6 (PDF 1.5) eller nyere under Kompatibilitet.

CCITT og Run Length

Er kun tilgængelige for monokrome bitmapbilleder. CCITT- (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) komprimering er velegnet til sort-hvide billeder og billeder, der er scannet med en billeddybde på 1 bit. Gruppe 4 er en generel metode, der giver god komprimering for de fleste monokrome billeder. Gruppe 3, som bruges af de fleste faxmaskiner, komprimerer monokrome bitmapbilleder én række ad gangen. Run Length-komprimering giver det bedste resultat for billeder, der indeholder store områder med ensartet sort eller hvid.

Bemærk:

Gråtonebilleder, der er blevet farvelagt i InDesign, er underlagt komprimeringsindstillingerne for Farvebilleder. Gråtonebilleder, der er farvelagt med en specialfarve (og har indstillingen [Ingen] anvendt på rammerne), anvender dog komprimeringsindstillingerne for gråtonebilleder.

Billedkvalitet

Bestemmer mængden af komprimering, der anvendes. Ved JPEG- eller JPEG 2000-komprimering kan du vælge Minimum, Lav, Middel, Høj eller Maksimum kvalitet. Ved ZIP-komprimering kan du kun vælge 8‑bit. InDesign anvender den tabsfri ZIP-komprimering, og således fjernes der ingen data for at reducere filstørrelsen. Billedkvaliteten påvirkes derfor ikke.

Flisestørrelse

Bestemmer flisernes størrelse ved tiltagende visning. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt Acrobat 6 (1.5) eller nyere under Kompatibilitet og JPEG 2000 under Komprimering.

Komprimer tekst og streggrafik

Benytter Flate-komprimering (der minder om ZIP-komprimering af billeder) på al tekst og streggrafik i dokumentet uden tab i hverken kvalitet eller detaljer.

Beskær billeddata til rammer

Kan reducere filstørrelsen ved kun at eksportere billeddata, der falder inden for den synlige del af rammen. Vælg ikke denne indstilling, hvis efterbehandlingen kan kræve yderligere oplysninger (f.eks. til omplacering eller beskæring af et billede).

Indstillinger for Mærker og beskæringer for PDF-filer

Beskæring betegner den grafik, der ligger udenfor afgrænsningsrammen for udskrivning eller udenfor skære- og beskæringsmærkerne. Du kan medtage beskæring som fejlmargin i din grafik, hvis du vil sikre dig, at trykfarven går helt ud til sidens kant, når siden er blevet beskåret, eller for at sikre, at et grafikelement kan passe ind i en hjælpestreg i et dokument.

Du kan angive omfanget af beskæringen, og tilføje flere forskellige kontrolmærker til filen.

Farvestyring og PDF/X-outputindstillinger for PDF-filer

Du kan angive følgende indstillinger i området Output i dialogboksen Eksporter Adobe PDF: Interaktionen mellem de forskellige Outputindstillinger varierer i forhold til om trykfarvestyring er aktiveret eller deaktiveret, om dokumentet er kodet med farveprofiler, og i forhold til hvilken PDF-standard du har valgt.

Bemærk:

Hvis du placerer markøren over en indstilling i området Output, kan du få vist en definition af indstillingen i tekstboksen Beskrivelse nederst i dialogboksen.

Farvekonvertering

Angiver hvordan farveoplysninger skal repræsenteres i Adobe PDF-filen. Al information om specialfarver bevares under farvekonverteringen. Det er kun procesfarveækvivalenterne, der konverteres til det angivne farverum.

Ingen farvekonvertering

Bevarer farvedata som de er. Dette er standardindstillingen, når du har valgt PDF/X‑3.

Konverter til destination

Konverterer samtlige farver til den profil, der er valgt under Destination. Om profilen medtages eller ej, afhænger af, hvad du vælger under Politik for medtagelse af profil.

Konverter til destination (bevar numre)

Farverne konverteres kun til destinationsprofilens farverum, hvis de har integrerede profiler, der er forskellige fra destinationsprofilen (eller hvis de er RGB-farver, og destinationsprofilen er CMYK eller omvendt). Ukodede farveobjekter (dvs. dem uden integrerede profiler) og originale objekter (såsom streggrafik eller tekst) konverteres ikke. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis farvestyring er deaktiveret. Om profilen medtages eller ej, afhænger af, hvad du vælger under Politik for medtagelse af profil.

Destination

Beskriver farveskalaen på den endelige RGB- eller CMYK-outputenhed, f.eks. skærmen eller en SWOP-standard. Med denne profil konverterer InDesign dokumentets farveoplysninger (defineret af farveprofilen under Aktuelle farverum i dialogboksen Farveindstillinger) til måloutputenhedens farverum.

Politik for medtagelse af profil

Afgør, om en farveprofil medtages i filen. Indstillingerne varierer i forhold til indstillingerne i menuen Farvekonvertering, om der er valgt en PDF/X-standard og om farvestyring er aktiveret eller deaktiveret.

Medtag ikke profiler

Opretter ikke et farvestyret dokument med integrerede farveprofiler.

Medtag alle profiler

Opretter et farvestyret dokument. Hvis programmet eller outputenheden, der bruger Adobe PDF-filen, skal oversætte farver til et andet farverum, bruger det/den de integrerede farverum i profilen. Du skal aktivere farvestyring og definere profiloplysninger, før du vælger denne indstilling.

Medtag profiler for kodede kilder

Bevarer enhedsafhængige farver og bibeholder enhedsuafhængige farver som den tættest mulige ækvivalent i PDF-filen. Dette er en nyttig funktion for trykkerier, som har kalibreret alle deres enheder, har anvendt disse oplysninger til at angive farver i filen, og som kun udskriver til disse enheder.

Medtag alle profiler for RGB og kodede CMYK-profiler

Medtager samtlige profiler for kodede RGB-objekter samt kodede CMYK-objekter som f.eks. indsatte objekter med integrerede profiler. Denne indstilling medtager også Dokument-RGB-profilen for ukodede RGB-objekter.

Medtag destinationsprofil

Alle objekter tildeles destinationsprofilen. Hvis du har valgt Konverter til destination (bevar numre), tildeles ukodede objekter i samme farverum destinationsprofilen, sådan at farvenumrene ikke ændres.

Simuler overprint

Simulerer visningen af udskrift i separationer ved at bevare visningen af overprint i sammensat output. Hvis Simuler overprint ikke er valgt, skal du vælge Skærmversion af overprint i Acrobat for at se effekten af overlappende farver. Hvis du har valgt Simuler overprint, ændres specialfarverne til de tilsvarende procesfarver, og overlappende farver vises og udskrives korrekt, uden at du har valgt Skærmversion af overprint i Acrobat. Når du har valgt Simuler overprint, og Acrobat 4 (PDF 1.3) under Kompatibilitet (i området Generelt i dialogboksen), kan du kontrollere dokumentets farver direkte på skærmen, inden de gengives ved hjælp af en bestemt outputenhed.

Trykfarvestyring

Styrer, om specialfarver konverteres til de tilsvarende procesfarver og angiver øvrige trykfarveindstillinger. Hvis du foretager ændringer i dokumentet ved hjælp af Trykfarvestyring (hvis du f.eks. ændrer alle specialfarver til de tilsvarende procesfarver), afspejles ændringerne i den eksporterede fil og i det arkiverede dokument, men indstillingerne arkiveres ikke sammen med Adobe PDF-forudindstillingen.

Navn på outputgengivelsesprofil

Angiver den udskrivningstilstand, der skal anvendes for dokumentet. Du skal angive en outputgengivelsesprofil for at oprette PDF/X-kompatible filer. Denne menu er kun tilgængelig, hvis en PDF/X-standard (eller forudindstilling) er valgt i området Generelt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Hvilke indstillinger, der er tilgængelige, afhænger af, om farvestyring er aktiveret eller deaktiveret. Hvis farvestyring f.eks. ikke er aktiveret, viser menuen kun de outputprofiler, der stemmer overens med destinationsprofilens farverum. Hvis farvestyring er aktiveret, er outputgengivelsesprofilen den samme profil som valgt under Destination (under forudsætning af, at det er en CMYK-outputenhed).

Navn på outputtilstand

Beskriver den tiltænkte udskrivningstilstand. Denne beskrivelse kan være nyttig for modtageren af PDF-dokumentet.

Id for outputbetingelse

Viser flere oplysninger om den tiltænkte outputtilstand. Outputtilstands-id angives automatisk ved udskrivningstilstande, som findes i ICC-registret. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du anvender PDF/X‑3-forudindstillinger eller -standarder, fordi filen ikke vil være kompatibel ved kontrol med funktionen Forhåndskontrol i Acrobat 7.0 Professional eller nyere eller programmet Enfocus PitStop (et ekstramodul til Acrobat 6.0).

Navn i registreringsdatabase

Viser den web-adresse, hvor der findes flere oplysninger om registret. URL-adressen angives automatisk for ICC-registernavne. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du anvender PDF/X‑3-forudindstillinger eller -standarder, fordi filen ikke vil være kompatibel ved kontrol med funktionen Forhåndskontrol i Acrobat 7.0 Professional eller nyere eller programmet Enfocus PitStop (et ekstramodul til Acrobat 6.0).

Skrifttyper, OPI, og samkopieringsindstillinger for PDF-filer

Du kan angive følgende indstillinger i området Avanceret i dialogboksen Eksporter Adobe PDF:

Skriftdelsæt, når procent af anvendte tegn er mindre end

Indstiller tærsklen for integrering af komplette skrifter på basis af, hvor mange af skriftens tegn der er anvendt i dokumentet. Når procentdelen af anvendte tegn for en given skrift i dokumentet overskrides, bliver den pågældende skrift fuldstændig integreret. I modsat fald bliver skriften placeret i delsæt. Integrering af komplette skrifter øger filstørrelsen, men hvis du vil sikre dig, at alle skrifter integreres komplet, skal du indtaste 0 (nul). Du kan også indstille en tærskel i dialogboksen Generelle indstillinger for at udløse en placering af skrifter i delsæt på grundlag af antallet af glyffer, en skrift indeholder.

OPI

Gør det muligt at udelade forskellige importerede grafiktyper selektivt, når du sender billeddata til en printer eller en fil, så kun OPI-lænkerne (kommentarer) lades tilbage til senere håndtering af en OPI-server.

Forudindstilling

Hvis Kompatibilitet (i området Generelt i dialogboksen) er angivet som Acrobat 4 (PDF 1.3), kan du angive en forudindstilling (eller et sæt indstillinger) for samkopiering af gennemsigtighed. Disse indstillinger anvendes kun, når der eksporteres opslag med gennemsigtighed i grafikken.

Bemærk:

Acrobat 5 (PDF 1.4) og nyere bevarer automatisk gennemsigtighed i grafik. Derfor er indstillingerne Forudindstilling og Brugerdefineret ikke tilgængelige for disse kompatibilitetsniveauer.  

Ignorer tilsidesættelser af opslag

Tilsidesætter forudindstillingen for samkopiering for det enkelte opslag og anvender samkopieringsindstillingerne på samtlige opslag i et dokument eller en bog.

Opret JDF-fil ved hjælp af Acrobat

Opretter en JDF-fil og starter Acrobat Professional til behandling af JDF-filen. En job-definition i Acrobat indeholder henvisninger til de filer, der skal udskrives, samt instruktioner og oplysninger til prepress-bureauet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har installeret Acrobat 7.0 Professional eller nyere på din computer. Se Hjælp til Acrobat for at få yderligere oplysninger.

Tilføjelse af sikkerhed til PDF-filer

Når du gemmer som PDF, kan du tilføje adgangskodebeskyttelse og sikkerhedsbegrænsninger, som ikke blot begrænser, hvem der kan åbne filen, men også hvem der kan kopiere eller udtrække indhold, udskrive dokumentet og andet.

En PDF-fil kan kræve adgangskoder for at åbne et dokument (adgangskode til åbning af dokument) og ændre sikkerhedsindstillinger (adgangskode til tilladelser). Hvis du definerer sikkerhedsbegrænsninger i filen, bør du angive begge adgangskoder. Ellers kan den, der åbner filen, fjerne begrænsningerne. Hvis en fil åbnes med en adgangskode til tilladelser, deaktiveres sikkerhedsbegrænsningerne midlertidigt.

RC4-sikkerhedsmetoden fra RSA Corporation bruges til at sikre PDF-filer med adgangskoder. Alt efter hvad du har valgt under Kompatibilitet (i kategorien Generelt), vil krypteringsniveauet være højt eller lavt.

Bemærk:

Adobe PDF-forudindstillinger understøtter ikke adgangskoder og sikkerhedsindstillinger. Hvis du vælger adgangskoder og sikkerhedsindstillinger i dialogboksen Eksporter Adobe PDF og derefter klikker på Gem forudindstilling, bevares adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne ikke.

Sikkerhedsindstillinger for PDF-filer

Du kan angive følgende indstillinger, når du opretter en PDF-fil, eller når du beskytter en PDF-fil med adgangskode. Valgmulighederne varierer i forhold til indstillingen under Kompatibilitet. Sikkerhedsindstillinger er ikke tilgængelige for PDF/X-standarder eller forudindstillinger.

Kompatibilitet

Angiver krypteringstypen når et dokument, der er beskyttet med en adgangskode, åbnes. Hvis du vælger Acrobat 4 (PDF 1.3), benyttes et lavt krypteringsniveau (40‑bit RC4), mens de øvrige indstillinger benytter et højt krypteringsniveau (128‑bit RC4 eller AES).

Du skal være opmærksom på, at brugere af ældre Acrobat-versioner ikke kan åbne et PDF-dokument med en højere kompatibilitetsindstilling. Hvis du f.eks. vælger indstillingen Acrobat 7 (PDF 1.6), kan dokumentet ikke åbnes i Acrobat 6.0 eller tidligere.

Du skal angive en adgangskode for at åbne dokumentet

Vælg denne indstilling, hvis brugere skal skrive den adgangskode, som du angiver, for at åbne dokumentet.

Adgangskode til åbning af dokumentet

Angiv den adgangskode, som brugere skal skrive for at åbne PDF-filen.

Bemærk:

Hvis du glemmer en adgangskode, er det umuligt at hente den igen fra dokumentet. Det er en god idé at opbevare adgangskoder et andet, sikkert sted, hvis du skulle glemme dem.

Brug en adgangskode til at begrænse udskrivning, redigering og andre opgaver

Begrænser adgangen til PDF-filens sikkerhedsindstillinger. Hvis filen åbnes i Adobe Acrobat, kan brugeren godt få vist filen, men vedkommende skal indtaste den angivne adgangskode til tilladelser for at ændre filens indstillinger for sikkerhed og tilladelser. Hvis filen åbnes i Illustrator, Adobe Photoshop eller Adobe InDesign, skal brugeren indtaste adgangskoden til tilladelser, da det ikke er muligt at åbne filen på en måde, hvor den kun bliver vist.

Adgangskode til tilladelser

Angiv en adgangskode, der kræves for at ændre tilladelsesindstillingerne. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den forrige indstilling er valgt.

Udskrivning tilladt

Angiver det udskrivningsniveau, som brugere har adgang til, for PDF-dokumentet.

Ingen

Forhindrer brugeren i at udskrive dokumentet.

Lav opløsning (150 dpi)

Betyder, at der ikke kan udskrives ved højere opløsning end 150-dpi. Udskrivningen kan gå langsommere, idet siderne udskrives som bitmapbilleder. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis indstillingen Kompatibilitet er angivet som Acrobat 5 (PDF 1.4) eller nyere.

Høj opløsning

Tillader brugeren at udskrive med alle opløsninger. Vektorudskrifter i høj kvalitet sendes til Adobe PostScript-printere eller andre printere, der understøtter avancerede funktioner til udskrivning i høj kvalitet.

Ændringer tilladt

Definerer, hvilke redigeringshandlinger der er tilladt i PDF-dokumentet.

Ingen

Forhindrer brugerne i at foretage ændringer af det dokument, der er vist i menuen Tilladte ændringer, f.eks. udfyldning af formularfelter og tilføjelse af kommentarer.

Indsættelse, sletning og rotering af sider

Tillader brugeren at indsætte, slette og rotere sider samt oprette bogmærker og miniaturebilleder. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.

Udfyldning af formularfelter og signering

Giver brugerne mulighed for at udfylde formularer og tilføje digitale signaturer. Denne indstilling tillader ikke, at brugeren tilføjer kommentarer eller opretter formularfelter. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.

Kommentering, udfyldning af formularfelter og signering

Giver brugerne mulighed for at tilføje kommentarer og digitale signaturer samt udfylde formularer. Denne indstilling giver ikke brugeren mulighed for at flytte sideobjekter eller oprette formularfelter.

Sidelayout, udfyldning af formularfelter og signering

Tillader brugeren at indsætte, rotere eller slette sider samt oprette bogmærker eller miniaturebilleder, udfylde formularer og tilføje digitale signaturer. Giver ikke brugeren adgang til at oprette formularfelter. Denne indstilling er kun til rådighed med lav (40‑bit RC4) kryptering.

Alle undtagen udtrækning af sider

Giver brugere mulighed for at redigere dokumentet, oprette og udfylde formularfelter samt tilføje kommentarer og digitale signaturer.

Aktiver kopiering af tekst, billeder og andet indhold

Giver brugere mulighed for at markere og kopiere indhold i et PDF-dokument.

Aktiver kopiering af indhold og tilgængelighed for synshandicappede

Giver synshandicappede brugere mulighed for at bruge skærmlæsere til læsning og kopiering af dokumentet. Denne indstilling er kun til rådighed med lav (40‑bit RC4) kryptering.

Aktiver tekstadgang for skærmlæsere for synshandicappede

Giver svagtseende brugere mulighed for at læse dokumentet med skærmlæsere, men tillader ikke brugere at kopiere eller udtrække dokumentets indhold. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128‑bit RC4 eller AES) kryptering.

Aktiver normal tekst som metadata

Giver brugeren mulighed for at kopiere og udtrække indhold fra PDF-filen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når kompatibiliteten er angivet til Acrobat 6 (PDF 1.5) eller nyere. Hvis denne indstilling vælges, kan arkiverings- og søgesystemer samt søgeprogrammer få adgang til metadata, som er gemt i dokumentet.

Skrifttypeintegrering og -erstatning

En skrifttype kan kun integreres, hvis den indeholder en indstilling fra skrifttypeleverandøren, der tillader, at den integreres. Integrering forhindrer skrifttypeerstatning, når læseren får vist eller udskriver filen, og sikrer, at læseren ser teksten med den oprindelige skrifttype. Integrering øger kun filstørrelsen lidt, medmindre dokumentet bruger CID-skrifttyper, som er et skrifttypeformat, der normalt bruges til asiatiske sprog. Du kan integrere eller erstatte skrifttyper i Acrobat, eller når du eksporterer et InDesign-dokument til PDF.

Du kan integrere hele skrifttypen eller blot et delsæt af de tegn, der bruges i filen.

Når en skrift ikke kan integreres på grund af skriftleverandørens indstillinger, og en bruger, som åbner eller udskriver en PDF-fil, ikke har adgang til den originale skrift, erstattes den midlertidigt med en anden skrift. For at undgå problemer skal du nøjes med at udskrive PDF-filer, hvor skrifter kan integreres.

Multiple Master-skriften kan strækkes eller komprimeres, så den passer, for at sikre at linje- og sideskift i det oprindelige dokument bevares. Erstatningen kan dog ikke altid bevare de oprindelige tegns form, især ikke hvis tegnene er ukonventionelle, f.eks. skråskriftstyper.

Hvis tegnene er ukonventionelle (til venstre), svarer erstatningsskriften ikke til dem (til højre).

Klargøre dokument til skærmvisning

Adobe PDF-formatet er pga. den lille filstørrelse, platformsuafhængigheden og onlinenavigeringen ideelt til elektronisk distribuering af dokumenter og skærmvisning. Du kan sende Adobe PDF-dokumenter til andre brugere pr. e-mail, eller du kan distribuere dem via internettet eller over et intranet.

Du kan finde oplysninger om oprettelse af tilgængelige PDF-dokumenter i Tilgængelighed i Adobe InDesign CS4.

Følgende retningslinjer gælder for elektronisk distribuerede Adobe PDF-filer:

 • Før du lægger Adobe PDF-dokumenter ud på et websted, skal du kontrollere, at tekst, grafik og layout i dokumenterne er fuldstændige og korrekte.

 • Kontroller, at indholdsfortegnelsesindgange, hyperlinks og bogmærker genereres korrekt. Indholdsfortegnelsesindgange genereres automatisk ud fra oplysningerne i panelet Bogmærker.

 • Definer adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger.

 • Brug et filnavn på højst otte tegn og et filtypenavn på højst tre tegn. Mange netværk og e-mail-programmer forkorter lange filnavne.

 • Kontroller, at filnavnet har filtypenavnet .pdf, hvis brugeren skal se filen på en Windows-computer eller på internettet.

 • Vælg Mindste filstørrelse, hvis du ønsker at benytte de foruddefinerede Adobe PDF-eksportindstillinger til skærmvisning.

Bemærk:

Adobe PDF-filer, der er eksporteret fra InDesign-dokumenter, som indeholder overprint eller gennemsigtighedseffekter, ses bedst i Acrobat 5.0 eller nyere, eller i Adobe Reader 7.0 eller nyere, hvor indstillingen Skærmversion af overprint er valgt.  

Adobe-logo

Log ind på din konto