Opret og rediger farveprøver med blandede trykfarver

Når du har brug for at opnå det størst mulige antal trykte farver med det færrest mulige antal trykfarver, kan du oprette nye prøver med trykfarver ved at blande to specialfarver eller ved at blande en specialfarve med en eller flere procestrykfarver. Når du anvender blandede trykfarver, kan du øge antallet af farver, du har til rådighed, uden at øge antallet af separationer, der skal bruges til at trykke dokumentet.

Du kan oprette en enkelt prøve med blandede trykfarver eller anvende en gruppe med blandede trykfarver til at frembringe flere farveprøver samtidig. En gruppe med blandede trykfarver indeholder en række farver, der er dannet ved at øge procentdelen af forskellige proces- og specialtrykfarver. Blander man f.eks. fire nuancer af procescyan (20%, 40%, 60% og 80%) med fem nuancer af specialfarve (10%, 20%, 30%, 40% og 50%), får man en gruppe med blandede trykfarver, som indeholder 20 forskellige farveprøver.

Farveprøvepanel med blandede trykfarveprøver
Farveprøvepanel med blandede trykfarveprøver

A. Overordnet element i gruppe med blandede trykfarver B. Underordnet element i gruppe med blandede trykfarver C. Prøve med blandede trykfarver (standalone) 

Du er nødt til at føje mindst én specialfarve til panelet Farveprøver, før du kan oprette en prøve eller gruppe med blandede trykfarver.

Opret en prøve med blandede trykfarver

 1. Vælg Ny prøve med blandede trykfarver i menuen i panelet Farveprøver. (Denne valgmulighed er nedtonet i menuen, indtil du tilføjer en specialfarve til panelet Farveprøver).
 2. Indtast et navn på farveprøven.
 3. Klik på det tomme felt ved siden af navnet på prøven med blandede trykfarver for at medtage en trykfarve. Et trykfarveikon  vises. En prøve med blandede trykfarver skal indeholde mindst én specialfarve.
 4. Juster procentdelen for hver trykfarve, der er medtaget i farveprøven, vha. skyderen eller ved at indtaste en værdi i procentfeltet.
 5. Klik på Tilføj eller OK for at tilføje den blandede trykfarve til panelet Farveprøver.

  Bemærk:

  Skærmfarver får ofte et andet udseende, når de bliver udskrevet. Du får de bedste resultater, hvis du beder en professionel trykker om at lave et prøvetryk af de blandede trykfarver, du ønsker at trykke.

Oprette en gruppe med blandede trykfarver

 1. Vælg Ny gruppe med blandede trykfarver i menuen i panelet Farveprøver. (Denne valgmulighed er nedtonet i menuen, indtil du tilføjer en specialfarve til panelet Farveprøver).
 2. Indtast et navn på gruppen med blandede trykfarver. Farverne i denne gruppe vil bære dette navn efterfulgt af et stigende farveprøvesuffiks (Farveprøve 1, Farveprøve 2 osv.).
 3. Klik på det tomme felt ved siden af navnet på gruppen med blandede trykfarver for at medtage en trykfarve.
 4. For hver trykfarve, du vælger, skal du gøre følgende:
  • Under Indledende skal du indtaste den procentdel for trykfarven, du ønsker at begynde at blande for at oprette gruppen.

  • Under Gentag skal du angive antallet af gange, du ønsker, trykfarveprocenten skal stige.

  • Under Interval skal du angive den procentdel af trykfarven, du ønsker at tilføje for hver gentagelse.

  Bemærk:

  Hvis du for eksempel blander fire nuancer af procescyan (20 %, 40 %, 60 % og 80 %) med fem nuancer af specialfarve (10 %, 20 %, 30 %, 40 % og 50 %) for at oprette 20 farveprøver, kan du for cyan angive Indledende til 20 %, Gentag til 3, Interval til 20 % og for specialfarven angive Indledende til 10 %, Gentag til 4 og Interval til 10 %.  

 5. Klik på Vis farveprøver for at generere farveprøverne uden at lukke dialogboksen. Du kan nu se, om de valgte trykfarver og værdier giver de resultater, du ønsker, samt foretage justeringer, hvis dette ikke er tilfældet.

  Bemærk:

  Der vises en advarsel på skærmen, hvis de værdier, du indtaster under Indledende, Gentag og Interval, tilsammen giver mere end 100% af en given trykfarve. Hvis du alligevel beslutter dig for at fortsætte, vil InDesign begrænse procentdelene til 100%.

 6. Klik på OK for at føje alle trykfarver i gruppen med blandede trykfarver til panelet Farveprøver.

Redigere farveprøver med blandede trykfarver

Du ændrer en prøve med blandede trykfarver på samme måde, som du redigerer andre farveprøver. Når du redigerer en prøve eller gruppe med blandede trykfarver, skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvis du bruger panelet Farveprøver til at slette en trykfarve, der anvendes i en prøve med blandede trykfarver, beder InDesign dig om at angive en erstatning. En blandet trykfarve skal indeholde mindst én specialfarve, ellers konverteres den til en procesfarve.

 • De ændringer, du foretager i det overordnede element  i en gruppe med blandede trykfarver, påvirker kun blandede trykfarver i den pågældende gruppe. (Eventuelle ændringer, du foretager i farveprøven i en gruppe med blandede trykfarver, vil kun være gældende for den pågældende farveprøve).

 • Hvis en blandet trykfarve konverteres til en proces- eller specialfarve, ophæves tilknytningen til gruppen af blandede trykfarver.

 • Hvis du sletter det overordnede element i en gruppe med blandede trykfarver, slettes alle farveprøver i den pågældende gruppe.

 1. Gå ind i panelet Farveprøver, og dobbeltklik på det overordnede element  i gruppen med blandede trykfarver, som du ønsker at ændre.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en ny trykfarve til at erstatte en eksisterende trykfarve i gruppen.

  • Klik på feltet ved siden af en trykfarve for at udelade eller medtage den i gruppen.

  Bemærk:

  Du kan ikke ændre de indledende procentdele, gentagelser eller intervaller, der er anvendt til at oprette gruppen.

 3. Klik på OK.

Styre grupper med blandede trykfarver

Brug panelet Farveprøver, hvis du vil slette grupper med blandede trykfarver, tilføje farveprøver eller konvertere farveprøver med blandede trykfarver til procesfarver.

Slette grupper med blandede trykfarver

 1. Gå ind i panelet Farveprøver, og vælg det overordnede element i den gruppe med blandede trykfarver, du ønsker at slette, og klik så på knappen Slet.

Tilføje en farveprøve til en gruppe med blandede trykfarver

 1. Vælg det overordnede element i gruppen med blandede trykfarver i panelet Farveprøver.
 2. Vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.
 3. Angiv evt. et navn til farveprøven.
 4. Angiv for hver trykfarve i listen den procentdel, du ønsker i prøven med blandede trykfarver. (Du kan ikke tilføje eller slette trykfarver).
 5. Klik på OK.

Konvertere en enkelt prøve med blandede trykfarver til en procesfarve

Du kan konvertere blandede trykfarver til procesfarver for at reducere udgifterne til trykning. Når du konverterer det overordnede element i en gruppe med blandede trykfarver til procesfarver, forsvinder den overordnede farveprøve, og de øvrige farveprøver i gruppen med blandede trykfarver konverteres til procesfarver.

 1. Dobbeltklik på den prøve med blandede trykfarver, du ønsker at konvertere.
 2. Ved Farvetype skal du vælge Proces og klikke på OK.

Konvertere alle trykfarver i en gruppe med blandede trykfarver til procesfarver

 1. Dobbeltklik på det overordnede element  i gruppen med blandede trykfarver, og vælg Konverter prøver med blandede trykfarver til procesfarver i den viste dialogboks.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online