Med sideovergange vises der en dekorativ effekt, f.eks. en opløsende eller viftende effekt, når du vender sider i et dokument, der er eksporteret til SWF- eller PDF-format. Hver side kan have forskellige overgange, eller du kan anvende den samme overgang på alle siderne. Sideovergange er især nyttige, når du opretter et diasshow i PDF- eller SWF-format.

Anvende sideovergange

Du kan anvende sideovergange på individuelle opslag eller på alle opslag i et dokument. Sideovergange vises, når du eksporterer et InDesign-dokument til PDF- eller SWF-format. Du kan ikke anvende sideovergange på forskellige sider i det samme opslag eller på mastersider.

Sideovergang i SWF-fil
Sideovergang i SWF-fil. Klik på et hjørne af billedet for at se overgangen.

 1. Marker de opslag, du vil anvende sideovergangen på, i panelet Sider.

  Kontroller, at opslaget er markeret og ikke kun angivet som målopslag. Tallene under siderne i panelet Sider bør være fremhævet.

 2. Du kan få vist panelet Sideovergange ved at vælge Vindue > Interaktiv > Sideovergange.

 3. Vælg en overgang i menuen Overgang.

  Bemærk:

  Hold musemarkøren over miniaturebilledet for at få vist en animeret skærmversion af den markerede overgang.

  Du undrer dig måske over, at det er nødvendigt at vælge overgangen Sideskift (kun SWF) for at skabe en sidekrølseffekt i en SWF-fil. Det er ikke nødvendig at anvende overgangen for at skifte side manuelt i SWF-filen. Hvis du vælger Medtag interaktivt sidekrøl i dialogboksen Eksporter SWF, kan du enten vende siderne manuelt ved at trække i et hjørne af siden i den eksporterede SWF-fil, eller du kan bruge piletasterne eller navigationsknapperne til at aktivere den sideovergang, du vælger til den pågældende side.

 4. Tilpas overgangen ved at vælge indstillinger i menuerne Retning og Fart.

 5. (Valgfrit) Du kan anvende den valgte overgang på alle de eksisterende opslag i dokumentet ved at klikke på ikonet Anvend på alle opslag eller ved at vælge Anvend på alle opslag i panelmenuen Sideovergange.

 6. (Valgfrit) Vælg et andet opslag i panelet Sider, og anvend en anden sideovergang.

Når du anvender en sideovergang på et opslag, vises der et sideovergangsikon  ud for opslaget i panelet Sider. Du kan skjule disse ikoner i panelet Sider ved at fjerne markeringen ud for indstillingen Sideovergange i dialogboksen Panelindstillinger.

Bemærk:

Hvis du vil se skærmversionen af sideovergangene, skal du eksportere dokumentet til enten PDF- eller SWF-format.

Fjerne overgange

 • Vælg det opslag, hvor overgangen skal fjernes, i panelet Sider, og vælg derefter Ingen i menuen Overgang i panelet Sideovergange.

 • Du kan fjerne alle overgange i opslaget ved at vælge Fjern allei panelmenuen Sideovergange.

Vise sideovergange i en PDF-fil

Du kan medtage sideovergange, når du eksporterer et PDF-dokument, ved markere en sideovergang i menuen Sideovergange i dialogboksen Eksporter til interaktivt PDF-format.

Du kan få vist sideovergange i den eksporterede PDF ved at åbne PDF'en i fuldskærmtilstand ved at trykke på Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (Mac OS) i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Tryk på Esc for at afslutte fuldskærmtilstand.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online