Om linjeafstand

Den lodrette afstand mellem tekstlinjerne kaldes for linjeafstanden. Linjeafstanden måles fra en tekstlinjes grundlinje til grundlinjen på linjen ovenover. Grundlinjen er den usynlige streg, som de fleste bogstaver, dvs. bogstaver uden nedstreger, står på.

Standardindstillingen for automatisk linjeafstand er 120 % af tekststørrelsen (f.eks. 12-punkts linjeafstand til 10-punkts tekst). Når automatisk linjeafstand anvendes, vises linjeafstandsværdien i parentes i menuen Linjeafstand i panelet Tegn i InDesign.

Linjeafstand
Linjeafstand

A. Linjeafstand B. Teksthøjde C. Hvis et ord har større tekststørrelse, øges linjeafstanden for denne ene linje. 

Ændre linjeafstand

Som standard er linjeafstand en tegnattribut, hvilket betyder, at du kan anvende flere værdier for linjeafstand i samme afsnit. Den største linjeafstandsværdi i en tekstlinje bestemmer linjeafstanden for linjen. Du kan også vælge en indstilling, der gør, at linjeafstanden gælder for hele afsnittet i stedet for på noget af teksten i et afsnit. Denne indstilling påvirker ikke linjeafstanden i eksisterende rammer.

Ændre linjeafstand for markeret tekst

 1. Marker den tekst, du vil ændre.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg linjeafstanden i menuen Linjeafstand  i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.

  • Marker den eksisterende linjeafstandsværdi, og skriv en ny værdi.

  • Skift linjeafstand ved hjælp af panelpunktet Grundlæggende tegnformater, mens du opretter et afsnitsformat.

Hvis InDesign ignorerer den ændrede linjeafstand, kan det skyldes, at Lodret justering eller Juster efter grundlinjenet er valgt. Vælg Objekt > Tekstrammeindstillinger, og sørg for, at Lodret justering er indstillet til Top, og Juster ikke efter grundlinjenet er valgt i panelet Afsnit, kontrolpanelet eller afsnitsformatet.

Bemærk:

Du kan også justere den lodrette placering ved at justere teksten i forhold til grundlinjenettet. Når grundlinjenettet er angivet, har indstillingen for grundlinjenet forrang frem for værdien for linjeafstand.

Ændre standardprocenten for linjeafstand

 1. Marker de afsnit, du vil ændre.
 2. Vælg Justering i menuen i afsnitspanelet eller i kontrolpanelmenuen.
 3. Angiv en ny standardprocent for Automatisk linjeafstand. Den mindste værdi er 0%, og den største værdi er 500%.

Bemærk:

Indstillingen Auto i pop-op-menuen Linjeafstand i kontrolpanelet angiver værdien af Automatisk linjeafstand i dialogboksen Justering som en procent af tegnstørrelsen. Standardindstillingen er 175 % for tekstrammer og 100 % for rammenet.

Anvende linjeafstand i hele afsnit

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Tekst (Mac OS)
 2. Vælg Anvend linjeafstand på hele afsnit, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Når du anvender et tegnformat til at angive linjeafstand i en tekst, påvirker linjeafstanden kun den tekst, som formatet er anvendt i – ikke hele afsnittet, uanset om indstillingen Anvend linjeafstand på hele afsnit er valgt eller ej.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online