Oprettelse af bogmærker til PDF

Et bogmærke er en type lænke med repræsentativ tekst, som gør det nemmere at navigere i dokumenter, der eksporteres som Adobe PDF. Bogmærker, som du opretter i InDesign-dokumentet, vises i fanen Bogmærke i venstre side af Acrobat- eller Adobe Reader-vinduet. Hvert bogmærke springer til et tekstanker eller en side.

Indgange i en genereret indholdsfortegnelse føjes automatisk til panelet Bogmærker. Derudover kan du også tilpasse dokumentet yderligere med bogmærker for at give læseren henvisninger eller for at lette navigationen. Bogmærker kan indlejres under andre bogmærker.

Bemærk:

Du vil måske have vist bogmærker på fanen Bogmærker i PDF-dokumentet, mens du ikke vil have vist indholdsfortegnelsen i PDF-dokumentet. I så fald skal du generere en indholdsfortegnelse på den sidste side i dokumentet. Når du eksporterer til PDF, skal du ikke medtage den sidste side. Hvis du medtager den sidste side i den eksporterede PDF-fil, skal du slette den i Acrobat.

 1. Vælg Vindue > Interaktiv > Bogmærker for at få vist panelet Bogmærker.
 2. Klik på det bogmærke, hvor du vil indsætte det nye bogmærke. Hvis du ikke vælger et bogmærke, føjes det nye bogmærke automatisk til slutningen af listen.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at angive, hvor bogmærket skal springe til:
  • Klik på et indsættelsespunkt i teksten.

  • Marker tekst. (Den tekst, du markerer, bruges som standard som bogmærkeetiket).

  • Dobbeltklik på en side på panelet Sider for at få den vist i dokumentvinduet.

 4. Opret bogmærket på en af følgende måder:
  • Klik på ikonet Opret nyt bogmærke i panelet Bogmærker.

  • Vælg Nyt bogmærke i panelmenuen.

Bogmærker vises på fanen Bogmærker, når du åbner den eksporterede PDF-fil i Adobe Reader eller Acrobat.

Bemærk:

Når du opdaterer indholdsfortegnelsen, omorganiseres bogmærkerne, så de bogmærker, der er genereret fra en indholdsfortegnelse, vises i slutningen af listen.

Styring af bogmærker

Brug panelet Bogmærker til at omdøbe, slette og arrangere bogmærker.

Omdøbning af et bogmærke

 1. Klik på bogmærket i panelet Bogmærker, og vælg Omdøb bogmærke i panelmenuen.

Sletning af et bogmærke

 1. Klik på et bogmærke i panelet Bogmærker, og vælg Slet bogmærke i panelmenuen.

Arrangering, gruppering og sortering af bogmærker

Du kan indlejre en liste over bogmærker for at få vist et forhold mellem emner. Indlejring skaber et overordnet/underordnet forhold. Du kan udvide og minimere denne hierarkiliste efter behov. Ændring af bogmærkers rækkefølge eller indlejringsrækkefølge påvirker ikke det faktiske dokuments udseende.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at udvide eller minimere bogmærkehierarkiet skal du klikke på trekanten ved siden af bogmærkeikonet for at vise eller skjule de underordnede elementer.

  • For at indlejre et bogmærke under et andet bogmærke skal du markere det bogmærke eller det udsnit af bogmærker, du vil indlejre, og derefter trække ikonet/ikonerne hen på det overordnede bogmærke. Slip bogmærket.

   Det eller de bogmærker, du flyttede, indlejres under det overordnede bogmærke, men den faktiske side forbliver dog på den originale placering i dokumentet.

  Panelet Bogmærker
  Panelet Bogmærker med bogmærker, som er indlejret under et overordnet bogmærke

  • For at flytte et bogmærke væk fra en indlejret placering skal du markere det eller de bogmærke(r), du vil flytte. Træk ikonet eller ikonerne nedenfor og til venstre for det overordnede bogmærke. Der vises en sort streg, som angiver, hvor bogmærket flyttes til. Slip bogmærket.
  • For at ændre bogmærkernes rækkefølge skal du vælge et bogmærke og flytte det til en ny placering. Der vises en sort streg, som angiver, hvor bogmærket indsættes.
  • For at sortere bogmærker skal du vælge Sorter bogmærker i panelmenuen Bogmærker. Bogmærker vises i samme rækkefølge som de sider, de springer til.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online