Brugerhåndbog Annuller

Bogmærker

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI (kun tilgængelig i USA)
   1. Tekst til billede (beta)
   2. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  2. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Oprettelse af bogmærker til PDF

Et bogmærke er en type lænke med repræsentativ tekst, som gør det nemmere at navigere i dokumenter, der eksporteres som Adobe PDF. Bogmærker, som du opretter i InDesign-dokumentet, vises i fanen Bogmærke i venstre side af Acrobat- eller Adobe Reader-vinduet. Hvert bogmærke springer til et tekstanker eller en side.

Indgange i en genereret indholdsfortegnelse føjes automatisk til panelet Bogmærker. Derudover kan du også tilpasse dokumentet yderligere med bogmærker for at give læseren henvisninger eller for at lette navigationen. Bogmærker kan indlejres under andre bogmærker.

Bemærk:

Du vil måske have vist bogmærker på fanen Bogmærker i PDF-dokumentet, mens du ikke vil have vist indholdsfortegnelsen i PDF-dokumentet. I så fald skal du generere en indholdsfortegnelse på den sidste side i dokumentet. Når du eksporterer til PDF, skal du ikke medtage den sidste side. Hvis du medtager den sidste side i den eksporterede PDF-fil, skal du slette den i Acrobat.

 1. Vælg Vindue > Interaktiv > Bogmærker for at få vist panelet Bogmærker.
 2. Klik på det bogmærke, hvor du vil indsætte det nye bogmærke. Hvis du ikke vælger et bogmærke, føjes det nye bogmærke automatisk til slutningen af listen.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at angive, hvor bogmærket skal springe til:
  • Klik på et indsættelsespunkt i teksten.

  • Marker tekst. (Den tekst, du markerer, bruges som standard som bogmærkeetiket).

  • Dobbeltklik på en side på panelet Sider for at få den vist i dokumentvinduet.

 4. Opret bogmærket på en af følgende måder:
  • Klik på ikonet Opret nyt bogmærke i panelet Bogmærker.

  • Vælg Nyt bogmærke i panelmenuen.

Bogmærker vises på fanen Bogmærker, når du åbner den eksporterede PDF-fil i Adobe Reader eller Acrobat.

Bemærk:

Når du opdaterer indholdsfortegnelsen, omorganiseres bogmærkerne, så de bogmærker, der er genereret fra en indholdsfortegnelse, vises i slutningen af listen.

Styring af bogmærker

Brug panelet Bogmærker til at omdøbe, slette og arrangere bogmærker.

Omdøbning af et bogmærke

 1. Klik på bogmærket i panelet Bogmærker, og vælg Omdøb bogmærke i panelmenuen.

Sletning af et bogmærke

 1. Klik på et bogmærke i panelet Bogmærker, og vælg Slet bogmærke i panelmenuen.

Arrangering, gruppering og sortering af bogmærker

Du kan indlejre en liste over bogmærker for at få vist et forhold mellem emner. Indlejring skaber et overordnet/underordnet forhold. Du kan udvide og minimere denne hierarkiliste efter behov. Ændring af bogmærkers rækkefølge eller indlejringsrækkefølge påvirker ikke det faktiske dokuments udseende.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at udvide eller minimere bogmærkehierarkiet skal du klikke på trekanten ved siden af bogmærkeikonet for at vise eller skjule de underordnede elementer.

  • For at indlejre et bogmærke under et andet bogmærke skal du markere det bogmærke eller det udsnit af bogmærker, du vil indlejre, og derefter trække ikonet/ikonerne hen på det overordnede bogmærke. Slip bogmærket.

   Det eller de bogmærker, du flyttede, indlejres under det overordnede bogmærke, men den faktiske side forbliver dog på den originale placering i dokumentet.

  Panelet Bogmærker med bogmærker, som er indlejret under et overordnet bogmærke

  • For at flytte et bogmærke væk fra en indlejret placering skal du markere det eller de bogmærke(r), du vil flytte. Træk ikonet eller ikonerne nedenfor og til venstre for det overordnede bogmærke. Der vises en sort streg, som angiver, hvor bogmærket flyttes til. Slip bogmærket.
  • For at ændre bogmærkernes rækkefølge skal du vælge et bogmærke og flytte det til en ny placering. Der vises en sort streg, som angiver, hvor bogmærket indsættes.
  • For at sortere bogmærker skal du vælge Sorter bogmærker i panelmenuen Bogmærker. Bogmærker vises i samme rækkefølge som de sider, de springer til.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?