Tegne med blyantværktøjet

Blyantværktøjet fungerer hovedsageligt på samme måde i Adobe Illustrator og InDesign. Med blyantværktøjet kan du tegne åbne og lukkede kurver, som om du tegnede med en blyant på papir. Det er velegnet til hurtige skitser eller illustrationer, der skal se håndtegnede ud. Når du har tegnet en kurve, kan du straks ændre den, hvis det er nødvendigt.

Ankerpunkter indsættes, mens du tegner med blyantværktøjet, så du bestemmer ikke deres placering. Du kan dog justere dem, når kurven er færdig. Antallet af indsatte ankerpunkter bestemmes af kurvens længde og kompleksitet samt af toleranceindstillinger i dialogboksen Indstillinger for blyantværktøj. Disse indstillinger kontrollerer, hvor følsomt blyantværktøjet er over for bevægelser med musen eller pennen på tegnepladen.

Tegne frihåndskurver med blyantværktøjet

 1. Vælg blyantsværktøjet .
 2. Placer værktøjet på det sted, hvor kurven skal begynde, og træk for at tegne en kurve. Blyantværktøjet  viser et lille x, der angiver en fritegningskurve.

  Når du trækker, vises en stiplet linje efter markøren. Ankerpunkter vises i begge ender af kurven og på flere punkter langs med den. Kurven får de aktuelle streg- og fyldattributter, og den forbliver som standard markeret.

Tegne lukkede kurver med blyantværktøjet

 1. Vælg blyantsværktøjet.
 2. Placer værktøjet på det sted, hvor kurven skal starte, og begynd at trække for at tegne en kurve.
 3. Når du er begyndt at trække, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede. Blyantværktøjet viser en lille cirkel (i InDesign et udfyldt viskelæder) for at angive, at du opretter en lukket kurve.
 4. Når kurven har den ønskede størrelse og form, skal du slippe museknappen (men ikke Alt- eller Alternativ-tasten). Slip Alt- eller Alternativ-tasten, når kurven er lukket.

  Du behøver ikke placere markøren over kurvens startpunkt for at oprette en lukket kurve. Hvis du slipper museknappen et andet sted, lukker blyantværktøjet formen ved at oprette den kortest mulige linje tilbage til det oprindelige punkt.

Redigere kurver med blyantværktøjet

Du kan redigere en kurve med blyantværktøjet og føje fritegningsstreger og -former til en form.

Føje til en kurve med blyantværktøjet

 1. Marker den eksisterende kurve.
 2. Vælg blyantværktøjet.
 3. Placer blyantspidsen på et endepunkt på kurven.

  Du er tilstrækkeligt tæt på endepunktet, når det lille x ved siden af blyantspidsen forsvinder.

 4. Træk for at fortsætte kurven.

Forbinde to kurver med blyantværktøjet

 1. Marker begge kurver (hold Skift nede, og klik på eller træk rundt om dem med markeringsværktøjet).
 2. Vælg blyantsværktøjet.
 3. Placer markøren på det sted på den ene kurve, hvor du vil begynde, og begynd at trække mod den anden kurve.
 4. Når du begynder at trække, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede. Blyantværktøjet viser et lille flettesymbol for at angive, at du føjer til den eksisterende kurve.
 5. Træk hen på den anden kurves endepunkt, slip museknappen, og slip derefter Ctrl- eller Kommando-tasten.

  Bemærk:

  Du opnår de bedste resultater ved at trække fra én kurve til den anden, som om du blot fortsatte kurverne i den retning, de blev oprettet.

Omforme kurver med blyantværktøjet

 1. Vælg den kurve, du vil ændre.
 2. Placer blyantværktøjet på eller tæt på den kurve, der skal gentegnes.

  Du er tilstrækkeligt tæt på kurven, når det lille x forsvinder fra værktøjet.

 3. Træk værktøjet, indtil kurven har den ønskede form.
  Brug blyantværktøjet til at redigere en lukket form
  Brug blyantværktøjet til at redigere en lukket form

  Bemærk:

  Afhængigt af hvor du starter med at redigere kurven, og i hvilken retning du trækker, kan du opnå uventede resultater. Du kan f.eks. komme til at ændre en lukket kurve til en åben, ændre en åben kurve til en lukket eller miste en del af en form.

Indstillinger med blyantværktøjet

Dobbeltklik på blyantværktøjet for at angive følgende indstillinger:

Naturtro

kontrollerer, hvor langt du skal flytte musen eller pennen væk, inden et nyt ankerpunkt føjes til kurven. Jo højere værdien er, desto mere udjævnet og mindre kompleks bliver kurven. Jo lavere værdien er, desto større overensstemmelse vil der være mellem kurverne og markørens bevægelse, hvilket giver skarpere vinkler. Naturtro ligger mellem 0,5 og 20 pixel.

Udjævning

kontrollerer den mængde udjævning, der anvendes, når du bruger værktøjet. Udjævningsgraden kan indstilles til mellem 0% og 100%. Jo højere værdien er, desto jævnere bliver kurven. Jo lavere værdien er, desto flere ankerpunkter oprettes, og desto større bevaring af stregens uregelmæssigheder.

Fyld med nye blyantstreger

(kun Illustrator) anvender fyld på blyantstreger, du tegner, når du har valgt denne indstilling, men ikke på eksisterende blyantstreger. Husk at vælge fyld, inden du tegner blyantstregerne.

Bevare markeret

bestemmer, om kurven forbliver markeret, når du har tegnet den. Denne indstilling er valgt som standard.

Rediger markerede kurver

Bestemmer, hvorvidt du kan ændre eller flette en markeret kurve, når du befinder dig på en vis afstand af den (angivet med den næste indstilling).

Inden for: _ pixel

bestemmer, hvor tæt musen eller pennen skal være på en eksisterende kurve for at kunne redigere den med blyantværktøjet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Rediger markerede kurver er valgt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online