Brugerhåndbog Annuller

Tilføje tekst i rammer

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
Bemærk:

Ligestillet sprogbrug: Vi erstatter ikke-inkluderende sprogbrug fra InDesign 2022 (version 17.0) og fremefter for at afspejle Adobes kerneværdier for inklusion. Enhver henvisning til mastersiden erstattes af overordnet side i vores hjælpeartikler for sprogene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk .

Tilføje tekst i et dokument

Tilføj tekst i et dokument ved at indtaste eller indsætte tekst fra et tekstbehandlingsprogram. Hvis tekstbehandlingsprogrammet understøtter træk og slip, kan du også trække tekst ind i InDesign-rammer. Kommandoen Indsæt er en god og alsidig metode til at indsætte store tekstblokke i dokumentet. InDesign understøtter en række forskellige tekstbehandlings-, regnearks- og tekstfilformater.

Når du indsætter tekst, er det ikke nødvendigt at oprette en tekstramme først. Der oprettes automatisk en tekstramme i InDesign.

Når du indsætter tekst, kan du kontrollere, om den importerede tekst bevarer sine formater og formatering ved at vælge Vis importindstillinger. Før du indsætter tekst, kan du angive, om den indsatte tekst skal indeholde yderligere oplysninger, f.eks. farveprøver og formater, ved at vælge Alle oplysninger eller Kun tekst under indstillingerne for Håndtering af udklipsholder.

Bemærk:

Hvis den tekst, der importeres i dokumentet, er fremhævet med pink, grøn eller en anden farve, har du sandsynligvis aktiveret én eller flere tekstombrydningsindstillinger. Åbn sektionen Tekstombrydning i dialogboksen Indstillinger, og se, om indstillingerne er aktiveret under Fremhæv. Hvis den indsatte tekst f.eks. er formateret med ikke-tilgængelige skrifttyper, fremhæves teksten med lyserød.

Skrive tekst i et dokument

 1. Placer indsættelsespunktet i tekstrammen ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg tekstværktøjet , og træk for at oprette en ny tekstramme, eller klik i en eksisterende tekstramme.

  • Vælg et markeringsværktøj, og dobbeltklik i en eksisterende tekstramme. Tekstværktøjet vælges automatisk.

 2. Begynd at taste.

Hvis du har oprettet en tekstramme på en overordnet side, skal du holde Ctrl+Shift (Windows) eller Kommando+Shift (Mac OS) nede, mens du klikker i en ramme på dokumentsiden. Derefter oprettes en kopi af tekstrammen på den overordnede side på dokumentsiden. Du kan derefter tilføje tekst i den markerede ramme ved hjælp af tekstværktøjet.

Skrive asiatisk tekst ved hjælp af metoden til input på linjen

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Avanceret tekst (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Avanceret tekst (Mac OS).
 2. Marker Brug input på linjen til ikke-latinsk tekst, og klik derefter OK.

Du kan tilføje 2‑byte- og 4‑byte-tegn ved hjælp af en eventuel systeminputmetode. Denne metode er især nyttig ved indtastning af asiatiske tegn.

Indsætte pladsholdertekst

I InDesign er det muligt at tilføje pladsholdertekst, som efterfølgende nemt kan udskiftes med rigtig tekst. Ved at tilføje pladsholdertekst kan du få et bedre indtryk af dokumentets design.

 1. Vælg markeringsværktøjet, og vælg én eller flere tekstrammer, eller vælg tekstværktøjet for at klikke i en tekstramme.
 2. Vælg Tekst > Fyld med pladsholdertekst.

Hvis du tilføjer pladsholdertekst i en ramme, der er kædet til andre rammer, tilføjes pladsholderteksten fra starten af den første tekstramme (hvis alle rammer er tomme) eller fra slutningen af den eksisterende tekst (hvis der allerede er tekst i de kædede rammer), helt til slutningen af den sidste ramme i kæden.

Du kan fjerne eller erstatte pladsholdertekst ved at dobbeltklikke i en vilkårlig ramme i de sammenkædede rammer, vælge Rediger > Marker alle og derefter slette teksten.

Bemærk:

Du kan ændre den tekst, der bruges som pladsholdertekst, ved at oprette en tekstfil med den tekst, der skal bruges. Giv filen navnet Placeholder.txt, og gem den i programmappen.

Indsætte tekst

Hvis indsættelsespunktet ikke er placeret i en tekstramme, når teksten indsættes i InDesign, oprettes der en ny ren tekstramme. Hvis indsættelsespunktet er placeret i en tekstramme, indsættes teksten i den pågældende ramme. Hvis der er tekst markeret, når teksten indsættes, overskrives den markerede tekst med den indsatte tekst.

Indsætte tekst fra et andet program

 1. Du kan bevare formatering og oplysninger, f.eks. formater og indeksmærker, ved at åbne afsnittet Håndtering af udklipsholder i dialogboksen Indstillinger og derefter vælge Alle oplysninger under Sæt ind. Du kan fjerne disse elementer og anden formatering, når teksten sættes ind, ved at vælge Kun tekst.
 2. Klippe eller kopiere tekst i et andet program eller et InDesign-dokument.
 3. Du kan evt. markere tekst eller klikke i en tekstramme. Ellers indsættes teksten i sin egen nye ramme.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Sæt ind. Den indsatte tekst indeholder ikke al formatering. Det kan være nødvendigt at ændre indstillingerne i dialogboksen Importindstillinger til RTF-dokumenter.

  • Rediger > Indsæt uden formatering Indsæt uden formatering er nedtonet, hvis du indsætter tekst fra et andet program, og Kun tekst er valgt under indstillingerne for Håndtering af udklipsholder.

Bemærk:

Du kan også trække tekst fra et andet program og slippe det på et InDesign-dokument, eller du kan indsætte en tekst- eller tekstbehandlingsfil i et InDesign-dokument direkte fra Windows Stifinder eller Mac OS Finder. Teksten indsættes i en ny ramme. Hvis du holder Shift nede, mens du trækker, fjernes formateringen. De indstillinger, der vælges i afsnittet Håndtering af udklipsholder i dialogboksen Indstillinger, angiver, om oplysninger, f.eks. indeksmærker og farveprøver, skal bevares.

Justere mellemrum automatisk, når der indsættes tekst

Når du indsætter tekst er det muligt at tilføje eller fjerne mellemrum automatisk, afhængig af konteksten. Hvis du f.eks. klipper et ord og derefter indsætter det mellem to ord, tilføjes der automatisk et mellemrum før og efter ordet. Hvis du indsætter ordet til sidst i en sætning, inden punktummet, tilføjes der ikke noget mellemrum.

Bemærk:

Denne funktion bruges primært til at arbejde med latinsk tekst. Denne funktion er desuden kun tilgængelig, når den latinske tekst, der skal indsættes, er indstillet til et latinsk sprog i panelet Tegn.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Tekst (Mac OS)
 2. Vælg Juster afstanden automatisk, når der klippes og indsættes ord, og klik derefter på OK.

Trække og slippe tekst

Du kan trække og slippe tekst i Teksteditor eller i Layoutvisning ved hjælp af musen. Du kan endda trække tekst fra Teksteditor til layoutvinduet (eller omvendt) eller til visse dialogbokse, f.eks. Find/Erstat. Hvis du trækker teksten fra en tekstenhed, som er låst, eller som allerede er checket ind, kopieres teksten i stedet for at blive flyttet. Du kan også kopiere tekst eller oprette en ny ramme, når du trækker og slipper tekst.

Jeff Witchel viser et videoselvstudium om at trække og slippe data på Bruge Træk og slip tekst i InDesign.

 1. Du kan aktivere træk og slip ved at vælge Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Tekst (Mac OS), vælge Aktiver i Layoutvisning, Aktiver i Teksteditor (InDesign) eller Aktiver i Spaltevisning/Tekstenhedsvisning (InCopy) og derefter klikke på OK.
 2. Marker den tekst, der skal kopieres.
 3. Hold markøren over den markerede tekst, indtil ikonet for træk og slip  vises, og træk derefter teksten.

  Mens du trækker, bliver den markerede tekst på sin oprindelige position, men der vises en lodret streg der, hvor teksten vil blive vist, når du slipper museknappen. Den lodrette streg vises i alle tekstrammer, du trækker musen hen over.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan slippe teksten på en ny placering ved at placere den lodrette streg der, hvor teksten skal indsættes, og derefter slippe museknappen.

  • Du kan slippe teksten i en ny ramme ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, efter du er begyndt at trække, og derefter slippe museknappen, inden du slipper tasten.

  • Du kan slippe teksten uden formatering ved at holde Shift nede, efter du er begyndt at trække, og derefter slippe museknappen, før du slipper tasten.

  • Du kan kopiere tekst ved at holde Alt (Windows) eller Indstilling (Mac OS) nede, efter at du begynder trække, og derefter slippe museknappen, før du slipper tasten.

Bemærk:

Du kan også bruge en kombination af disse redigeringstaster. Du kan f.eks. kopiere uformateret tekst til en ny ramme ved at holde Alt+Skift+Ctrl (Windows) eller Alternativ+Skift+Kommando (Mac OS) nede, efter du er begyndt at trække.

Hvis teksten, du indsætter, ikke har den rigtige brug af mellemrum, skal du vælge indstillingen Juster afstanden automatisk under Tekstindstillinger.

Indsættelse (import af) tekst

Når du indsætter en tekstfil eller en fil med et regneark, kan du angive, hvordan den importerede tekst skal formateres, ved hjælp af indstillinger.

 1. (Valgfri) Du kan oprette lænker til de filer, der skal indsættes, ved at klikke på Filhåndtering i dialogboksen Indstillinger og derefter vælge Opret lænker ved indsætning af tekst- og regnearksfiler.

  Hvis denne indstilling markeres, oprettes der en lænke til den indsatte fil. Du kan opdatere, oprette nye lænker eller fjerne lænker til tekstfiler ved hjælp af panelet Lænker. Hvis du formaterer lænket tekst i InDesign, bevares formateringen dog muligvis ikke, når lænken opdateres. Hvis indstillingen ikke er markeret, integreres importerede tekst- og regnearksfiler (der oprettes ikke lænker til dem).

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette en ny ramme til den indsatte tekst, skal du kontrollere, at der ikke er noget indsættelsespunkt, og der ikke er markeret hverken tekst eller rammer.

  • Du kan føje tekst til en ramme ved at vælge tekstværktøjet  og derefter markere tekst eller placere indsættelsespunktet.

  • Du kan erstatte indholdet i en eksisterende ramme, ved at markere rammen med et markeringsværktøj. Hvis der er tale om en sammenkædet ramme, vises en markør for indlæst tekst.

  Bemærk:

  Hvis du utilsigtet kommer til at erstatte en tekstfil eller grafik ved hjælp af denne metode, kan du vælge Rediger > Fortryd Erstat og derefter oprette en tekstramme ved at klikke eller trække.

 3. Vælg Filer > Indsæt.
 4. Vælg Erstat markeret element, hvis den importerede fil skal erstatte indholdet af en markeret ramme, eller hvis den skal erstatte markeret tekst eller føjes til tekstrammen ved indsættelsespunktet. Deaktiver denne indstilling, hvis den importerede fil skal placeres i en ny ramme.
 5. Vælg Vis importindstillinger, og dobbeltklik på den fil, der skal importeres.
 6. Angiv importindstillingerne, og klik derefter på OK.

Hvis du ikke allerede har valgt en eksisterende ramme til at modtage tekst, omdannes markøren til et ikon for indlæst tekst, der er klar til at lade teksten løbe derhen, hvor du klikker eller trækker.

Bemærk:

Den indsatte tekstramme kan konverteres til enten en almindelig tekstramme eller et rammenet afhængigt af indstillingerne i panelet Tekstenhed. Du kan vælge Tekst > Skriveretning > vandret eller lodret for at bestemme rammens skriveretning. Når tekst er placeret i et rammenet, er det de dokumentstandarder, der er indstillet i gitterværktøjet, der anvendes på rammegitteret. Du kan formatere gitter efter behov.

Hvis der vises en advarsel om, at det anmodede filter ikke blev fundet, kan det skyldes, at du forsøger at indsætte en fil fra et andet tekstbehandlingsprogram eller fra en tidligere version af Microsoft® Word, f.eks. Word 6. Åbn filen i det oprindelige program, og gem den i RTF-format, som bevarer det meste af formateringen.

Hvis der i det importerede Microsoft Excel-dokument vises røde punkter i celler, skal cellestørrelsen eller tekstattributterne justeres, så overskydende indhold bliver synligt. Det er også muligt at indsætte filen som uformateret tekst adskilt med tabulatorer og derefter konvertere teksten til en tabel.

Om importfiltre

I InDesign importeres de fleste tegn- og afsnitsformateringsattributter fra tekstfiler, mens de fleste sidelayoutoplysninger, f.eks. margen- og spalteindstillinger (som du kan angive i InDesign), ignoreres. Bemærk følgende:

 • InDesign importerer generelt alle formateringsoplysninger, der er angivet i tekstbehandlingsprogrammet, undtagen oplysninger om tekstbehandlingsfunktioner, der ikke findes i InDesign.

 • InDesign kan tilføje importerede formater på en formatliste for dokumentet. Der vises et diskikon ud for de importerede formater. Se Konvertere Word-formater til InDesign-formater.

 • Importindstillingerne vises, når du markerer Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt, eller når du importerer en Excel-fil. Hvis Vis importindstillinger er fravalgt, bruger InDesign de senest anvendte importindstillinger fra en lignende dokumenttype. De angivne indstillinger gælder, indtil du ændrer dem.

 • Hvis InDesign ikke kan finde et filter, der genkender en fil på filtypen eller filtypenavnet, vises der en advarsel. Du opnår det bedste resultat i Windows, hvis du bruger standardfiltypenavnet (f.eks. .doc, .docx, .txt, .rtf, .xls eller .xlsx) til den importerede filtype. Det kan være nødvendigt at åbne filen i det oprindelige program og arkivere den i et andet format, f.eks. RTF eller som ren tekst.

Få flere oplysninger om importfiltre i Vigtigt-fil til filtre på www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_dk.

Importindstillinger for Microsoft Word- og RTF

Hvis du vælger Vis importindstillinger, når du indsætter en Word-fil eller en RTF-fil, kan du vælge mellem følgende indstillinger:

Tekst til indholdsfortegnelse

Importerer indholdsfortegnelsen som en del af teksten i tekstenheden. Disse indgange importeres som ren tekst.

Indekstekst

Importerer indekset som en del af teksten i tekstenheden. Disse indgange importeres som ren tekst.

Fodnoter

Importerer Word-fodnoter. Fodnoter og referencer bevares, men sidenummereringen ændres med udgangspunkt i indstillingerne for fodnoter i dokumentet. Hvis fodnoterne fra Word ikke importeres korrekt, kan du prøve at gemme Word-dokumentet i RTF-format og derefter importere RTF-filen.

Slutnoter

Importerer slutnoter som en del af teksten sidst i tekstenheden.

Anvend typografiske anførselstegn

Sikrer, at importeret tekst indeholder venstre og højre anførselstegn (“ ”) og apostroffer (’) i stedet for lige anførselstegn (" ") og apostroffer (').

Fjern formater og formatering fra tekst og tabeller

Fjerner formatering, f.eks. skrifttype, tekstfarve og tekstformat, fra den importerede tekst, herunder tekst i tabeller. Afsnitsformater og indlejret grafik importeres ikke, når denne indstilling er valgt.

Bevar lokale tilsidesættelser

Når du vælger at fjerne formater og formatering fra tekst og tabeller, kan du bevare den tegnformatering, f.eks. fed skrift og kursiv, der er anvendt på dele af et afsnit, ved at markere Bevar lokale tilsidesættelser. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis du vil fjerne al formatering.

Konverter tabeller til

Når du vælger at fjerne formater og formatering fra tekst og tabeller, kan du vælge at konvertere tabeller til grundlæggende, uformaterede tabeller eller uformateret tabulatorsepareret tekst.

Hvis du vil importere uformateret tekst og uformaterede tabeller, skal du importere teksten uden formatering og derefter indsætte tabeller fra Word i InDesign.

Bevar formater og formatering i tekst og tabeller

Bevarer Word-dokumentets formatering i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Du kan angive, hvordan formater og formatering skal bevares, ved hjælp af indstillingerne under afsnittet Formatering.

Manuelle sideskift

Bestemmer, hvordan sideskift fra Word-filen formateres i InDesign eller InCopy. Vælg Bevar sideskift for at bruge samme sideskift som i Word, eller vælg Konverter til spalteskift eller Ingen skift.

Importere indlejret grafik

Bevarer indlejret grafik fra Word-dokumentet i InDesign.

Importer ubenyttede formater

Importerer alle formater fra Word-dokumentet, også selvom formaterne ikke anvendes på tekst.

Konverter punkttegn og nummerering til tekst

Importerer punkttegn og nummerering som faktiske tegn, så afsnittets udseende bevares. Tallene i nummereringen opdateres dog ikke automatisk, når listeelementerne ændres.

Registrer ændringer

Hvis du vælger denne indstilling, vises markeringer fra Registrer ændringer i Word-dokumentet i InDesign-dokumentet. I InDesign kan du se registrerede ændringer i Teksteditor.

Importer formater automatisk

Importerer formater fra Word-dokumentet i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Hvis der vises en gul advarselstrekant ved siden af Konflikter i formatnavne, har ét eller flere afsnits- eller tegnformater i Word-dokumentet samme navn som et format i InDesign.

Du kan angive, hvordan disse konflikter i formatnavne skal løses, ved at vælge en indstilling i menuerne Konflikt i afsnitsformater og Konflikt i tegnformat. Hvis du vælger Brug InDesign-formatdefinition, formateres den importerede tekst på baggrund af InDesign-formatet. Hvis du vælger Omdefiner InDesign-format, formateres den importerede tekst på baggrund af Word-formatet, og eksisterende InDesign-tekst, som er formateret med Word-formatet, ændres. Hvis du vælger Omdøb automatisk, omdøbes de importerede Word-formater. Hvis formatet Underoverskrift f.eks. findes i InDesign og Word, omdøbes det importerede Word-format til Underoverskrift_wrd_1, hvis Omdøb automatisk er valgt.

Bemærk:

InDesign konverterer afsnits- og tegnformater, men ikke formater med punktopstillede og nummererede lister.  

Tilpas import af formater

Giver dig mulighed for at markere, hvilket InDesign-format der skal anvendes til hvert Word-format i det importerede dokument, ved hjælp af dialogboksen Tilknytning af format.

Arkiver format

Gemmer de nuværende indstillinger for import af Word til senere brug. Angiv indstillingerne for import, klik på Arkiver format, indtast navnet på formatet, og klik på OK. Næste gang du importerer et Word-format, kan du vælge det format, som du har oprettet i menuen Format. Klik på Anvend som standard, hvis det markerede format skal anvendes som standard for import af Word-dokumenter fremover.

Importindstillinger for tekstfiler

Hvis du vælger Vis importindstillinger, når du indsætter en tekstfil, kan du vælge følgende indstillinger:

Tegnsæt

Angiver det computertegnsæt, f.eks. ANSI, Unicode UTF8 eller Windows CE, der er brugt til at oprette tekstfilen. Standardindstillingen er det tegnsæt, der svarer til standardsproget og platformen i InDesign eller InCopy.

Angiver det computertegnsæt, f.eks. ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS eller Chinese Big 5, der er brugt til at oprette tekstfilen. Standardindstillingen er det tegnsæt, der svarer til standardsproget og platformen i InDesign eller InCopy.

Platform

Angiver, om filen er oprettet i Windows eller Mac OS.

Sæt ordbog til

Angiver den ordbog, der skal bruges af den importerede tekst.

Ekstra vognretur

Angiver, hvordan eksterne afsnitsskift importeres. Vælg Fjern ved slutningen af hver linje eller Fjern mellem afsnit.

Erstat

Erstatter det angivne antal mellemrum med en tabulering.

Anvend typografiske anførselstegn

Sikrer, at importeret tekst indeholder venstre og højre anførselstegn (“ ”) og apostroffer (’) i stedet for lige anførselstegn (" ") og apostroffer (').

Importindstillinger for Microsoft Excel

Når du importerer en Excel-fil, kan du vælge mellem følgende indstillinger:

Ark

Angiver det regneark, du vil importere.

Vis

Angiver, om arkiverede brugerdefinerede eller personlige visninger skal importeres eller ignoreres.

Celleudsnit

Angiver celleudsnittet med et kolon (:) (f.eks. A1:G15). Hvis der er navngivne udsnit i regnearket, vises disse navne i menuen Celleudsnit.

Importer skjulte celler, der ikke er arkiveret i visningen

Omfatter celler, der er formateret som skjulte celler i Excel-regnearket.

Tabel

Angiver, hvordan regnearksoplysningerne vises i dokumentet.

Formateret tabel

InDesign forsøger at bevarer den samme formatering, som der bruges i Excel, selvom det muligvis ikke er muligt at bevare tekstformateringen i de enkelte celler. Hvis der er tale om et lænket regneark og ikke et indlejret regneark, tilsidesættes enhver formatering, der er foretaget i tabellen i InDesign, når kæden opdateres.

Uformateret tabel

Tabellen importeres uden formatering fra regnearket. Når denne indstilling er valgt, er det muligt at anvende et tabelformat på den importerede tabel. Hvis du formaterer tekst ved hjælp af afsnits- og tegnformater, bevares formateringen, selvom du opdaterer lænken til regnearket.

Uformateret tekst med tabulatorstop

Tabellen importeres som tabulatorsepareret tekst, der kan konverteres til en tabel i InDesign eller InCopy.

Kun formateret en gang

InDesign bevarer den samme formatering som den, der er brugt i Excel i forbindelse med den første import. Hvis regnearket er lænket frem for integreret, tilsidesættes de formateringsændringer, der er foretaget i regnearket, i den lænkede tabel, når du opdaterer lænken. Denne indstilling er ikke tilgængelig i InCopy.

Tabelformat

Anvender det tabelformat, der angives, på det importerede dokument. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Uformateret tabel er valgt.

Cellejustering

Angiver cellejusteringen for det importerede dokument.

Medtag indlejret grafik

Bevarer indlejret grafik fra Excel-dokumentet i InDesign.

Antal decimalpladser, der skal medtages

Angiver antallet af decimalpladser i tal i regnearket.

Anvend typografiske anførselstegn

Sikrer, at importeret tekst indeholder venstre og højre anførselstegn (“ ”) og apostroffer (’) i stedet for lige anførselstegn (" ") og apostroffer (').

Importindstillinger for mærket tekst

Du kan importere (eller eksportere) en tekstfil, der kan udnytte formateringsfunktioner i InDesign, ved at bruge mærket tekstformat. Mærkede tekstfiler er tekstfiler med oplysninger, der beskriver den formatering, som InDesign skal anvende. Korrekt mærket tekst kan beskrive næsten alt, hvad der kan vises i en InDesign-tekstenhed, herunder alle afsnitsattributter, tegnattributter og specialtegn.

Du kan finde oplysninger om angivelse af mærker ved at se i PDF-filen med mærket tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_dk (PDF).

Følgende indstillinger er tilgængelige, når du importerer en mærket tekstfil og vælger Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt.

Anvend typografiske anførselstegn

Sikrer, at importeret tekst indeholder venstre og højre anførselstegn (“ ”) og apostroffer (’) i stedet for lige anførselstegn (" ") og apostroffer (').

Fjern tekstformatering

Fjerner formatering, f.eks. skrifttype, tekstfarve og tekstformat, fra den importerede tekst.

Løs tekstformatkonflikter ved hjælp af

Angiver, hvilket tegn- eller afsnitsformat der skal anvendes, når der er en konflikt mellem formatet i den mærkede tekstfil og formatet i InDesign-dokumentet. Vælg Publikationsdefinition for at anvende den definition, der allerede findes for formatet i InDesign-dokumentet. Vælg Definition for mærket fil for at bruge formatet, som det er defineret i den mærkede tekst.

Vis liste over problemmærker før indsætning

Viser en liste over mærker, der ikke kan genkendes. Hvis der vises en liste, kan du vælge at annullere eller fortsætte importen. Hvis du fortsætter, ser filen måske ikke ud som forventet.

Gemme Word- eller RTF-importindstillinger som formater

 1. Når du indsætter en Word- eller RTF-fil, skal du starte med at kontrollere, at Vis importindstillinger er markeret, og derefter vælge Åbn.
 2. Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen Importindstillinger.
 3. Klik på Arkiver format, skriv et navn på formatet, og klik på OK.
 4. Klik eventuelt på Anvend som standard for at bruge formatet, hver gang der importeres en fil med den pågældende filtype.

Du kan angive brugerdefinerede formater i menuen Formater, hver gang du åbner en Word- eller RTF-fil.

Importere Buzzword-dokumenter

Buzzword er en webbaseret teksteditor, som kan bruges til at oprette og gemme tekstfiler på en webserver. I InDesign CS5 kan du importere og eksportere tekst fra Buzzword-dokumenter.

Når du importerer et Buzzword-dokument, oprettes et URL-baseret hyperlink til Buzzword-dokumentet på serveren. Når Buzzword-dokumentet opdateres uden for InDesign, kan du bruge panelet Lænker til at opdatere den importerede version i InDesign. Det fjerner dog eventuelle ændringer af Buzzword-teksten, som du har foretaget i InDesign.

Bemærk:

Buzzword-programmet på Acrobat.com er kun tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk.

 1. Vælg Filer > Indsæt fra Buzzword.

 2. Hvis du ikke allerede er logget på CS Live, skal du klikke på Log på, angive din e-mail-adresse og adgangskode og derefter klikke på Log på.

  Når du er logget på, indeholder dialogboksen Indsæt Buzzword-dokumenter en liste over de Buzzword-dokumenter, du kan importere.

 3. Marker et eller flere dokumenter, du vil importere, eller indsæt URL-adressen på Buzzword-dokumentet i feltet Indsæt URL.

 4. Angiv én eller flere af følgende indstillinger, og klik derefter på OK.

  Vis importindstillinger

  Hvis du vælger denne indstilling, vises dialogboksen Indstillinger for Buzzword-import, før du indsætter filen.

  Erstat markeret element

  Vælg denne indstilling for at erstatte det objekt, der aktuelt er markeret i dokumentet.

  Lænk til dokument

  Vælg denne indstilling for at oprette en lænke mellem Buzzword-dokumentet og den indsatte tekst. Hvis du opretter en lænke og opdaterer Buzzword-dokumentet, angiver panelet Lænker, at filen er ændret. Hvis du opdaterer linket, bliver teksten i InDesign opdateret. Formateringsændringer, du har foretaget af denne tekst i InDesign, går dog tabt.

 5. Hvis du vælger Vis importindstillinger, skal du angive indstillinger i dialogboksen Indstillinger for Buzzword-import.

  Denne dialogboks indeholder de fleste af de indstillinger, der også findes i dialogboksen Indstillinger for RTF-import. Se Importindstillinger for Microsoft Word og RTF. Buzzword har i øjeblikket ikke nogen formatfunktion, så ingen af formatindstillingerne er tilgængelige på nuværende tidspunkt.

 6. Brug den indlæste tekstmarkør til at klikke og trække for at oprette en tekstramme.

Sammenkæd eller integrer importerede tekstfiler

Som standard bliver tekst, du indsætter i InDesign, ikke lænket til den originale tekstfil. Hvis du imidlertid markerer indstillingen Opret lænke ved indsætning af tekst- og regnearksfil under filhåndteringsindstillingerne, inden du indsætter en fil, vises navnet på tekstfilen i panelet Lænker. Du kan opdatere og styre filer ved hjælp af panelet Lænker. Når du opdaterer en lænket tekstfil, går de redigerings- og formateringsændringer, der er foretaget i InDesign, tabt. På grund af denne risiko opdateres lænkede tekstfiler ikke automatisk, når den oprindelige fil redigeres. Du kan dog nemt bruge panelet Lænker til at opdatere indholdet eller fjerne lænken fra (integrere) filen.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil anvende ændringen på et dokument, skal du åbne dokumentet.

  • Hvis du vil anvende ændringen på alle nye dokumenter, du opretter, skal du lukke alle dokumenter.

 2. Vælg Rediger > Indstillinger > Filhåndtering (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Filhåndtering (Mac OS).
 3. Hvis du vil oprette lænker i indsatte filer, skal du markere Opret lænke ved indsætning af tekst- og regnearksfil. Hvis indstillingen er aktiveret, skal du opdatere eller fjerne lænker eller sammenlænke dem igen ved hjælp af panelet Lænker. Hvis indstillingen er deaktiveret, integreres tekstfiler (de lænkes ikke).
Bemærk:

Hvis du vil fjerne lænken (integrere) fra en tekstfil, skal du vælge filen i panelet Lænker og vælge Fjern lænkning i panelmenuen Lænker.

Adobe-logo

Log ind på din konto