JPEG komprimerer farve- eller gråtonebilleder med henblik på visning på en skærm ved hjælp af en standardmekanisme til billedkomprimering. Brug kommandoen Eksporter til at eksportere en side, et opslag eller et markeret objekt i JPEG-format.

 1. Marker eventuelt et objekt, som skal eksporteres (du behøver ikke markere noget for at eksportere en side eller et opslag).

 2. Vælg Filer > Eksporter.

 3. Angiv en placering og et filnavn.

 4. Vælg JPEG under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

  Dialogboksen Eksporter JPEG vises.

 5. Under Eksporter skal du gøre et af følgende:

  Markering

  Eksporter det aktuelt markerede objekt.

  Område

  Indtast nummeret på den eller de sider, du vil eksportere. Adskil sidetallene i et område med bindestreg og flere sider eller områder af sider med kommaer.

  Marker alt

  Eksporter alle sider i dokumenterne.

  Opslag

  Eksporter modstående sider i et opslag til en enkelt JPEG-fil. Deaktiver denne indstilling for at eksportere hver side i et opslag som en separat SVG-fil.

 6. Under Kvalitet kan du vælge mellem en række indstillinger, der bestemmer forholdet mellem filkomprimering (mindre filstørrelse) og billedkvalitet:

  • Maksimum medtager alle tilgængelige billeddata med høj opløsning i den eksporterede fil. Kræver mest diskplads. Vælg denne indstilling, hvis filen skal udskrives på en outputenhed med høj opløsning.

  • Lav medtager kun skærmopløsningsversioner (72 dpi) af indsatte bitmapbilleder i den eksporterede fil. Vælg denne indstilling, hvis filen kun skal vises på skærmen.

  • Middel og Høj medtager flere billeddata end Lav, men bruger forskellige niveauer af komprimering for at reducere filstørrelsen.

 7. Under Formateringsmetode skal du vælge en af følgende indstillinger:

  • Progressive viser et JPEG-billede med et stigende antal detaljer, efterhånden som billedet downloades til en webbrowser.

  • Grundlinje viser et JPEG-billede, efter at billedet er blevet helt overført.

 8. Vælg eller indtast opløsningen for det eksporterede JPEG-billede.

 9. Angiv farverummet for den eksporterede fil. Du kan vælge at eksportere som RGB, CMYK eller gråtone.

 10. Marker et eller flere af følgende elementer, og klik derefter på Eksporter.

  Integrer farveprofil

  Når denne indstilling er valgt, integreres dokumentets farveprofil i den eksporterede JPEG-fil. Navnet på farveprofilen vises med småt til højre for indstillingen. Du kan vælge den ønskede profil til dokumentet ved at vælge Rediger > Tildel profiler, før du eksporterer til JPEG.

  Hvis Grå er valgt i menuen Farverum, er indstillingen Integrer farveprofil deaktiveret.

  Brug dokumentbeskæringsindstillinger

  Hvis denne indstilling er valgt, vises det beskæringsområde, der er angivet i Dokumentopsætning, i den JPEG-fil, som oprettes. Denne indstilling er deaktiveret, hvis indstillingen Markering er valgt.

  Kantudjævning

  Kantudjævning udjævner takkede kanter på tekst og bitmapbilleder.

  Simuler overprint

  Denne indstilling minder om funktionen Skærmversion af overprint, men fungerer for alle de valgte farverum. Når den er valgt, vil den JPEG-fil, som InDesign eksporterer, simulere virkningen af overprint af specialfarver med forskellige neutrale tæthedsværdier ved at konvertere specialfarver til procesfarver ved udskrivning.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online