Brugerhåndbog Annuller

Animation

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI (kun tilgængelig i USA)
   1. Tekst til billede (beta)
   2. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  2. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Med animationseffekter kan du bevæge objekter i eksporterede filer. Du kan f.eks. anvende en forudindstilling af bevægelse på et billede, så det ser ud til at flyve ind fra venstre side af skærmen, mens det skrumper ind og drejer rundt. Brug følgende værktøjer og paneler til at animere dokumenter.

Klik på knappen Afspil for at få vist animation

Panelet Animation

Anvend en forudindstilling af bevægelse, og rediger indstillinger som f.eks. varighed og hastighed.

Værktøjet Direkte markering og penneværktøjet

Rediger den kurve, som det animerede objekt bevæges langs.

Panelet Timing

Fastlæg den rækkefølge, som objekter animeres i på en side.

Panelet Skærmversion

Se animationen i et InDesign-panel.

Bemærk:

En relateret type af animation, som du kan tilføje i InDesign, er en effekt, der vises, når markøren ruller hen over en knap. Du kan se flere oplysninger under Oprettelse af knapper.

Jeff Witchel fra Infiniteskills.com giver en videooversigt om Animering af layout.

Animering af et dokument med forudindstillinger af bevægelser

Forudindstillinger af bevægelser er færdigoprettede animationer, som du hurtigt kan anvende på objekter. Brug panelet Animation til at anvende forudindstillinger af bevægelser og redigere animationsindstillinger som f.eks. varighed og hastighed. I panelet Animation kan du også angive, hvornår et animeret objekt skal afspilles.

 1. Indsæt det objekt, du vil animere, i dokumentet.

 2. Vælg en forudindstilling af bevægelse i menuen Forudindstillinger i panelet Animation (Vindue > Interaktiv > Animation).

 3. Angiv indstillinger for forudindstilling af bevægelse.

 4. Hvis du vil redigere bevægelseskurven, skal du bruge penneværktøjet og værktøjet Direkte markering.

 5. Brug timingpanelet til at bestemme rækkefølgen af animationseffekterne.

 6. Brug panelet Skærmversion til at få vist en skærmversion af animationen i InDesign.

Hvis du vil fjerne animation fra et objekt, skal du markere objektet og klikke på ikonet Slet i panelet Animation.

Bemærk:

Når bestemte animationseffekter såsom Ton ind kombineres med en sideovergang eller et sidekrøl, er animationens virkemåde muligvis ikke som forventet i panelet Vis. Det kan f.eks være, at objekter, der er indstillet til "ton ind", er synlige, når siden vendes, hvor de skulle have været usynlige. For at undgå denne konflikt skal du ikke bruge sideovergange på disse sider med animation. Forudindstillinger af bevægelse, som måske ikke fungerer som forventet med sideovergange og sidekrøl, omfatter Vis, Ton ind, de forskellige forudindstillinger for Glid ind, Zoom ind (2D) og Mas.

Konvertering af markerede objekter til en bevægelseskurve

Du kan oprette animation ved at markere et objekt og en kurve og konvertere dem til en bevægelseskurve. Hvis du har markeret to lukkede kurver, f.eks. to rektangler, bliver den øverste kurve til bevægelseskurven.

 1. Marker det objekt, du vil animere, og den kurve, du vil bruge som bevægelseskurve.

  Du kan ikke konvertere mere end to markerede objekter.

 2. Klik i panelet Animation på knappen Konverter til bevægelseskurve .

 3. Rediger indstillingerne i panelet Animation.

Indstillinger for forudindstilling af bevægelse

Der vises indstillinger for forudindstillinger af bevægelser i panelet Animation. Klik på indstillingen Egenskaber for at få vist avancerede indstillinger.

Navn

Angiv et navn til animationen. Det er især nyttigt at angive et sigende navn, hvis du skal oprette en handling, der udløser animationen.

Forudindstilling

Foretag et valg på en liste over foruddefinerede indstillinger for bevægelse.

Hændelse(r)

Som standard er Ved sideindlæsning valgt, så det animerede objekt afspilles, når siden åbnes. Vælg Ved sideklik for at udløse animationen, når der klikkes på siden. Vælg Ved klik (selv) eller Ved rul hen over (selv) for at udløse animationen, når der henholdsvis klikkes på selve objektet eller placeres en musemarkør på det. Hvis du opretter en knaphandling, der udløser animationen, vælges Ved knaphændelse. (Se Tilføjelse af handlinger på knapper). Du kan også angive flere hændelser for at starte animationen.

Hvis du vælger hændelsen Ved rul hen over (selv), kan du også vælge Vend ved rul væk fra. Denne handling annullerer animationens handling, når musemarkøren flyttes væk fra objektet.

Opret knapudløser

Klik på denne knap for at udløse animationen fra et eksisterende objekt eller en knap. Når du har klikket på Opret knapudløser , skal du klikke på det objekt, der udløser animationen. Objektet konverteres, om nødvendigt, til en knap, og panelet Knapper åbnes.

Varighed

Angiv animationens varighed.

Afspil

Angiv, hvor mange gange animationen skal afspilles, eller vælg Løkke for at afspille animationen gentagne gange, indtil den stoppes.

Fart

Vælg en indstilling for at bestemme, om animationsfarten skal være jævn (Ingen), starte langsomt og blive hurtigere (Let ind) eller sænke farten mod slutningen (Let ud).

Bemærk:

Følgende indstillinger er tilgængelige, når Egenskaber er udvidet.

Animer

Vælg Fra aktuelt udseende for at bruge objektets aktuelle egenskaber (skaleringsprocent, rotationsvinkel og position) som udgangspunkt for animationen.

Vælg Til aktuelt udseende for at bruge objektets egenskaber som animationens slutpunkt. Brug af denne indstilling er især nyttigt til diasshow. Objekter, der flyver ind fra siden, kan f.eks. vises på siden i stedet for montagebordet, hvilket forbedrer udseendet af det trykte dokument.

Vælg Til aktuel placering for at bruge objektets egenskaber som animationens udgangspunkt og objektets placering som slutpunktet. Denne indstilling minder om Fra aktuelt udseende bortset fra, at objektet slutter ved dets aktuelle placering, og bevægelseskurven er forskudt. Denne indstilling er især nyttig til visse forudindstillinger, f.eks. sløringer og udtoninger, for at forhindre objektet i at blive vist i en uønsket tilstand i slutningen af animationen.

Bemærk:

Hvis du vil have vist proxyen i slutningen af bevægelseskurven, skal du klikke på Vis animationsproxy nederst i panelet Animation.

Animatationsindstillinger

A. Objekt og kurve før animation B. Fra aktuelt udseende C. Til aktuelt udseende D. Til aktuel placering 

Roter

Angiv en rotationsvinkel, som objektet følger under animationen.

Oprindelse

Brug proxyen til at angive startpunktet for bevægelseskurven på det animerede objekt.

Skaler

Angiv en procentsats for at bestemme, om objektet forstørres eller formindskes under afspilning.

Opacitet

Vælg en indstilling for at bestemme, om animationen skal forblive massiv (Ingen), gradvist skal blive synlig (Ton ind) eller gradvist skal blive usynlig (Ton ud).

Synlighed

Vælg Skjul indtil animering eller Skjul efter animering for at gøre et objekt usynligt før eller efter afspilningen.

Styring af forudindstillinger af bevægelser

Du kan gemme animationsindstillinger som forudindstillinger af bevægelser, du let kan genbruge i InDesign. Du kan også importere forudindstillinger fra XML-filer, der kan deles med andre brugere af InDesign.

Lagring af forudindstillinger af bevægelser til genbrug

Der vises brugerdefinerede forudindstillinger øverst i menuen Forudindstillinger i panelet Animation.

 1. Rediger indstillingerne efter behov i panelet Animation.

 2. Vælg Arkiver i panelmenuen Animation.

 3. Skriv et navn til forudindstillingen, og klik på OK.

Sletning af tilpassede forudindstillinger af bevægelser

Brug dialogboksen Styr forudindstillinger til at slette forudindstillinger af bevægelser, som du har gemt, dubleret eller importeret. Du kan ikke slette de forudindstillinger af bevægelser, der står i kantede parenteser og er installeret sammen med InDesign. Når du sletter en forudindstilling af bevægelse, slettes den både i menuen Forudindstillinger og på computeren.

 1. Vælg Styr forudindstillinger i panelmenuen Animation.

 2. Marker den forudindstilling, du vil slette, og klik på Slet.

Dublering af forudindstillinger af bevægelser

 1. Vælg Styr forudindstillinger i panelmenuen Animation.

 2. Marker den forudindstilling, du vil dublere, og klik på Dubler.

Lagring af forudindstillinger af bevægelser som XML-filer

Lagring af forudindstillinger af bevægelser som XML-filer er praktisk, hvis du skal dele en forudindstilling af bevægelse med andre brugere af InDesign.

Når du gemmer en forudindstilling af bevægelse som en XML-fil, gemmes forudindstillingen af bevægelse sammen med indstillingerne for varighed, fart, skalering, rotation og opacitet.

 1. Vælg Styr forudindstillinger i panelmenuen Animation.

 2. Marker en forudindstilling, og klik på Arkiver som.

 3. Angiv navn og placering til forudindstillingen af bevægelse, og klik på Arkiver.

Import af forudindstillinger af bevægelser

Du kan også importere forudindstillinger af bevægelser, der er eksporteret som XML-filer fra InDesign.

 1. Vælg Styr forudindstillinger i panelmenuen Animation.

 2. Klik på Indlæs.

 3. Dobbeltklik på den .xml-fil, du vil importere.

Redigering af en bevægelseskurve

Når du markerer et objekt med animation, vises bevægelseskurven ud for objektet.

Bevægelseskurve

A. Startpunkt B. Slutpunkt 

 1. Rediger en bevægelseskurve ved at benytte enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere bevægelseskurven med samme metode, som du bruger til at redigere en kurve, skal du bruge værktøjet Direkte markering og penneværktøjet. Se Redigering af kurver.

  • Hvis du vil oprette en bevægelseskurve ud fra en eksisterende kurve, skal du markere en kurve og et objekt og klikke på knappen Konverter til bevægelseskurve  i panelet Animation.

  • Hvis du vil ændre retningen af kurven, skal du klikke på Egenskaber i panelet Animation og derefter vælge en indstilling i menuen Animer. (Se Indstillinger for forudindstilling af bevægelse). Du kan også markere bevægelseskurven og vælge Objekt > Kurver > Omvend kurve. Hvis du vil omvende kurven uden at flytte objektet, skal du fjerne animationen, omvende kurven og derefter gentage animationen.

Brug af panelet Timing til at ændre animationsrækkefølgen

Brug panelet Timing til at ændre den rækkefølge, som animerede objekter skal afspilles i. I panelet Timing vises en oversigt over animationerne på det aktuelle opslag på basis af den sidehændelse, der er tildelt hver animation. Du kan f.eks. ændre ét sæt animationer, der afspilles, når siden indlæses, og derefter ændre et andet sæt animationer, der afspilles, når der klikkes på siden.

Animerede objekter står opført i den rækkefølge, de er oprettet i. Animationer, der er vist for hændelsen Sideindlæsning, afspilles som standard i sekvens. Animationer, der er vist for hændelsen Sideklik, afspilles i sekvens, hver gang der klikkes på siden.

Du kan ændre animationsrækkefølgen, få objekter afspillet samtidig og forsinke animation.

 1. Vælg Vindue > Interaktiv > Timing for at få vist panelet Timing.

 2. Vælg en indstilling i menuen Hændelse for at angive, om du vil redigere timingen af hændelserne Sideindlæsning eller Sideklik.

  Sideindlæsning og Sideklik vises kun, hvis et eller flere elementer et tildelt hændelsen.

 3. Rediger timingen ved at benytte enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan ændre animationsrækkefølgen ved at trække elementer op og ned på listen. De øverste elementer animeres først.

  • Hvis du vil forsinke animationen, skal du markere elementet og angive antallet af sekunders forsinkelse.

  • Hvis du vil afspille flere animerede objekter sammen, skal du markere elementerne på listen og klikke på knappen Afspil sammen  for at lænke elementerne. Brug Skift-klik til at markere sammenhængende elementer, og brug Ctrl-klik (Windows) eller Kommando-klik (Mac OS) til at markere usammenhængende elementer.

  • Hvis du ikke vil have afspillet et eller flere sammenlænkede elementer sammen, skal du markere dem og klikke på knappen Afspil separat .

  • Hvis du vil afspille sammenlænkede elementer et bestemt antal gange eller i en løkke, skal du markere alle de sammenlænkede elementer og derefter angive det antal gange, som animationerne skal afspilles, eller vælge Løkke.

  • Hvis du vil have andre hændelser til at udløse animationen, skal du markere elementet og vælge Omfordel til Ved sideindlæsning eller Omfordel til Ved sideklik.

  • Hvis du vil fjerne et element fra den aktuelt markerede hændelse (f.eks. Sideindlæsning eller Sideklik), skal du vælge Fjern element. Hvis elementet ikke er tildelt nogen hændelse, vises det i kategorien Ikke tildelt, som du kan vælge i menuen Hændelse.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?