Brugerhåndbog Annuller

Objektformater

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Touch-arbejdsrum
   6. Standardtastaturgenveje
   7. Dokumentgendannelse og fortryd
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punkttegn og nummerering
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Arbejd med formatpakker
   3. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter
  2. InDesign-cloud-dokumenter | Almindelige spørgsmål
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér og indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Om objektformater

På samme måde som det er muligt hurtigt at formatere tekst ved hjælp af afsnits- og tegnformater, er det også muligt at formatere grafik og rammer hurtigt ved hjælp af objektformater. Objektformater omfatter indstillinger for streg, farve, gennemsigtighed, skyggeeffekter, afsnitsformater, figursats mm. Det er muligt at anvende forskellige gennemsigtighedseffekter for objekt, fyld, streg og tekst.

Du kan anvende objektformater på objekter, grupper og rammer (herunder tekstrammer). Et format kan enten slette og erstatte alle objektindstillinger, eller det kan erstatte bestemte indstillinger, mens andre indstillinger forbliver uændrede. Du kan kontrollere, hvilke indstillinger formatet har indflydelse på, ved at medtage eller udelade en indstillingskategori i definitionen.

Du kan også anvende objektformater på rammelinjenet. De rammelinjenet, du opretter vil som standard anvende objektformatet [Grundlæggende net]. Du kan redigere formatet [Grundlæggende net], eller du kan anvende andre objektformater på nettet. Når du opretter eller redigerer et objektformat til et rammenet, skal du bruge afsnittet Indstillinger for tekstenheder for at angive skriveretning, rammetype og navngivet net.

Når du opretter formater, vil du muligvis opdage, at flere formater deler de samme karakteristika. Du kan undlade at skulle indstille disse karakteristika, hver gang du definerer et nyt format, ved at basere ét objektformat på et andet. Når du ændrer basisformatet, vil alle delte attributter, der optræder i det overordnede format, også blive ændret i det underordnede format.

Oversigt over panelet Objektformater

Med panelet Objektformater kan du oprette, redigere og anvende objektformater. For hvert nyt dokument vises et standardsæt af objektformater i panelet til at begynde med. Objektformater arkiveres sammen med et dokument og vises i panelet, hver gang det pågældende dokument åbnes. Ikonet for tekstramme  angiver standardformatet for tekstrammer, og ikonet for grafikramme  angiver standardformatet for grafikrammer og tegnede former.

Med panelet Objektformater kan du oprette, navngive og anvende objektformater. For hvert nyt dokument vises et standardsæt af objektformater i panelet til at begynde med. Objektformater arkiveres sammen med et dokument og vises i panelet, hver gang det pågældende dokument åbnes. Ikonet for tekstramme  markerer standardformatet for tekstrammer; ikonet for grafikramme  markerer standardtypografien for grafikrammer; gitterikonet  markerer standardtypografien for rammelinjenet.

Åbne panelet Objektformater

 1. Vælg Vindue > Formater > Objektformater.

Ændre, hvordan objektformater vises i panelet

 • Du kan få vist en mere kompakt udgave af objektformaterne ved at vælge Små panelrækker i panelmenuen.
 • Træk objektformatet til en anden placering. Slip museknappen, når en sort linje vises på den ønskede placering.
 • Vælg Sorter efter navn i panelmenuen for at få vist objektformaterne i alfabetisk rækkefølge.

Definere objektformater

Du kan definere et format, der er baseret på de indstillinger, du allerede har anvendt på et objekt, eller du kan oprette et nyt format fra bunden eller baseret på et andet format.

 1. Vælg det objekt eller den tekstramme, der anvender de indstillinger, der skal medtages i objektformatet.
 2. Vælg Nyt Objektformat i panelmenuen Objektformater, eller Alt+klik (Windows) eller Alternativ+klik (Mac OS) på knappen Opret et nyt format.
 3. Indtast et navn for formatet i dialogboksen Nyt Objektformat.
 4. Du kan basere formatet på et andet format ved at vælge et format under Baseret på.
  Bemærk:

  Indstillingen Baseret på giver dig mulighed for at sammenkæde formater med hinanden, således at eventuelle ændringer i ét format også slår igennem i de formater, der er baseret på det. Du kan fortryde ændringer til formateringen af et underordnet format og starte forfra ved at klikke på Nulstil til basis. Derved gendannes formateringen for det underordnede format, så den er identisk med det format, den er baseret på.

 5. Du kan tilføje en genvej ved at placere indsættelsespunktet i feltet Genvej. Kontroller, at Num Lock er aktiveret. Hold derefter en kombination af Shift, Alt og Ctrl (Windows) eller Shift, Alternativ og Kommando (Mac OS) nede, og tryk på et tal på det numeriske tastatur. Det er ikke muligt at definere tastaturgenveje til formater ved hjælp af bogstaver eller tal uden for det numeriske tastatur.
 6. Vælg eventuelle yderligere kategorier, der indeholder indstillinger, der skal defineres, under Grundlæggende attributter, og angiv indstillingerne. Angiv, om kategorierne skal medtages eller udelades i formatet, ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for de enkelte kategorier.

  Brug kategorien Indstillinger for tekstenheder til at angive skriveretning, rammetype og navngivet gitter på et objektformat. Det navngivne net format gemmer rammenetindstillingerne, der kan anvendes på alle rammelinjenet.

 7. Hvis du vil anvende effekter, skal du vælge en indstilling under Effekter for (objekt, streg, fyld eller tekst) og derefter vælge de relevante effektkategorier og angive de tilhørende indstillinger. Det er muligt at angive forskellige effekter for hver kategori. Angiv, hvilke effektkategorier der skal aktiveres, deaktiveres eller udelades i formatet.
 8. Vælg en indstilling under Eksportindstillinger, og angiv eksportparametre til indstillingen. Du kan definere alternativ tekst til placerede billeder og placeret grafik. For mærkede PDF-filer kan du anvende mærker og faktiske tekstindstillinger. For HTML- og EPUB-layout kan du angive forskellige konverteringsindstillinger på hvert enkelt objekt, så de gengives pænt på forskellige skærmstørrelser og med forskellige pixeltætheder.
  Eksportindstillinger

  Bemærk:

  Indstillinger for objekteksport bruges til at angive eksportparametre, som kræves, når du eksporterer til andre formater, f.eks. EPUB-, HTML- eller tilgængelige PDF-filer. Indstillinger for objekteksport anvendes på både tekstrammer og grafikrammer samt på grupper. Se Indstillinger for objekteksport.

 9. Klik på OK.

Kategorier af objektformater

Hvis formatet kun skal anvende visse attributter, mens andre indstillinger forbliver uberørte, skal du kontrollere, at de kategorier, formatet skal gælde for, er markeret korrekt. Der kan anvendes følgende tre tilstande for hver kategori: aktiveret, deaktiveret eller udelades. Hvis f.eks. feltet Skyggeeffekt markeres, medtages skyggeeffektformatering i objektformatet. Hvis markeringen i feltet Skyggeeffekt fjernes, deaktiveres skyggeeffekt som en del af formatet. Enhver skyggeeffekt, der anvendes på et objekt, vises som en tilsidesættelse. Hvis indstillingen for Skyggeeffekt angives til "udelades" (angivet med en lille kasse i Windows en bindestreg i Mac OS), udelades skyggeeffekt i formatet, og eventuelle skyggeeffekter, der anvendes på formatet, vises ikke som en tilsidesættelse.

Kategorier af objektformater

A. Aktiveret B. Udelades C. Deaktiveret 

Bemærk:

De kategorier, hvor indstillingerne kan aktiveres eller deaktiveres individuelt, f.eks. fyld, streg og gennemsigtighed, har kun to tilstande. De kan enten deaktiveres eller udelades.

Kategorien Afsnitsformater ignoreres som standard, også selv om der oprettes en tekstramme. Denne kategori tilføjes kun, hvis objektet er en tekstramme uden kæder.

Anvende objektformater

Hvis du anvender et objektformat på en gruppe af objekter, anvendes formatet på alle objekter i gruppen. Hvis du vil anvende et objektformat på en gruppe af objekter, skal du indlejre objekterne i en ramme. (Kommandoen Rediger > Indsæt i er én mulighed måde at indsætte et objekt i en ramme på).

 1. Marker et objekt, ramme eller gruppe.
 2. Anvend et format ved at klikke på et objektformat i kontrolpanelet eller i panelet Objektformater.

Hvis du vælger Ryd tilsidesættelser ved anvendelse af formater i panelet Objektformater, ryddes tilsidesættelser som standard, når der klikkes på et objektformat. Hvis indstillingen ikke er markeret, kan du rydde tilsidesættelser ved anvendelse af formater ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på objektformatet.

Bemærk:

Du kan også anvende et objektformat på et objekt uden først at markere objektet ved at trække objektformatet hen på objektet.

Hvis der er markeret en gruppe, når et objektformat anvendes, anvendes formatet på alle objekter i gruppen.

Når du først har anvendt et format, er det muligt at føje andre indstillinger til objektet efter behov. Selv om du tilsidesætter en indstilling, der er defineret i formatet, mister du ikke forbindelsen til formatet.

Anvende standardobjektformater

For hvert nyt dokument vises et standardsæt af objektformater i panelet Objektformater. Hver gang der oprettes et objekt, anvendes der et objektformat på objektet. Som standard anvendes objektformatet [Grundlæggende tekstramme], hvis du opretter en tekstramme. Hvis du tegner en kurve eller en form, anvendes objektformatet [Grundlæggende grafikramme]. Hvis du indsætter et billede eller tegner en pladsholderform med et X, anvendes objektformatet [Ingen]. Du kan vælge at bruge et andet objektformat som standardformatet til tekst- og grafikrammer.

For hvert nyt dokument vises et standardsæt af objektformater i panelet Objektformater. Hver gang der oprettes et objekt, anvendes der et objektformat på objektet. Som standard anvendes objektformatet [Grundlæggende tekstramme], hvis du opretter en tekstramme. Hvis du indsætter e billede eller tegner en kurve eller form, anvendes objektformatet [Grundlæggende grafikramme]. Hvis du opretter et rammelinjenet, anvendes objektformatet [Grundlæggende net]. Hvis du tegner en pladsholderform med et X, anvendes objektformatet [Ingen]. Du kan vælge et andet objektformat til anvendelse som standard for hver af disse objekttyper.

 • Du kan ændre standardformatet for en tekstramme ved at vælge Standardformat for tekstramme i menuen i panelet Objektformater og derefter vælge objektformatet.
 • Du kan ændre standardformatet for en grafikramme ved at vælge Standardformat for grafikramme i menuen i panelet Objektformater og derefter vælge objektformatet.
 • Grafikpladsholderrammer (med et X i rammerne) benytter altid formatet [Ingen] som standard. Du kan ikke angive et objektformat som standard.
 • Du kan ændre standardformatet for en netramme ved at vælge Standardformat for netramme i menuen i panelet Objektformater og derefter vælge objektformatet.
 • Du kan ændre standardformatet for alle typer objekter ved at trække ikonet, der markerer standardobjekttypen, fra et objektformat til et andet.
Bemærk:

Hvis du vælger et objektformat, uden at du har markeret en ramme, bruges det pågældende objektformat som det nye standardobjektformat for tekst eller grafik, afhængigt af, hvilket værktøj der er valgt i værktøjspanelet.

Bemærk:

Hvis du vælger et objektformat, uden at du har markeret en ramme, bruges det pågældende objektformat som det nye standardobjektformat for tekst, grafik eller netramme, afhængigt af, hvilket værktøj der er valgt i værktøjspanelet.

Du kan redigere [Grundlæggende] formater, men du kan ikke slette dem.

Rydde tilsidesættelser af objektformater

Når den formatering, der anvendes til et objekt, er i modstrid med objektets formatdefinition, kaldes det en tilsidesættelse. Når du markerer et objekt med en tilsidesættelse, vises et plus (+) ud for formatnavnet.

Du kan tilsidesætte eventuel formatering, der er enten aktiveret eller deaktiveret i objektformatet, ved hjælp af kommandoen Slet tilsidesættelser, og du kan rydde udeladte attributter ved hjælp af Ryd attributter, der ikke er defineret af format.

Ryd tilsidesættelser af objektformater

 1. Marker det objekt eller den gruppe, der skal ændres.
 2. Klik på knappen Slet tilsidesættelser  i bunden af panelet Objektformater.

En tilsidesættelse vises kun, hvis den tilføjede attribut er en del af formatet.

Rydde attributter, der udelades i et objektformat

Det kan muligvis være nødvendigt at fjerne attributter fra et objekt, også selv om attributterne udelades i formatet. Hvis kategorien Fyld f.eks. udelades i et objektformat, og der anvendes en rød fyldfarve i en ramme, som objektformatet er anvendt på, fjernes den røde fyldfarve, når der klikkes på Ryd attributter, der ikke er defineret af format.

Bemærk:

Hvis en objektformatkategori deaktiveres (markeringen i feltet ud for kategorien fjernes) i stedet for udelades, er det muligt at tilsidesætte formatet ved hjælp af kommandoen Slet tilsidesættelser.

 1. Marker det objekt eller den gruppe, der skal ændres.
 2. Klik på knappen Ryd attributter, der ikke er defineret at format,  i bunden af panelet Objektformater.

Du kan bryde kæden mellem et objekt og dets format. Objektet beholder de samme attributter, men ændres ikke længere, hvis formatet ændres.

 1. Marker det objekt, som formatet er anvendt på.
 2. Vælg Bryd kæde til format i menuen i panelet Objektformater.

Du kan beholde formateringen af objektformatet ved at vælge [Ingen] i panelet Objektformater.

Omdøb et objektformat

 1. Kontroller, at der ikke er markeret nogen objekter, så der ikke fejlagtigt anvendes et format.
 2. Dobbeltklik på det objektformat, der skal omdøbes, i panelet Objektformater.
 3. Skriv et nyt navn til formatet i dialogboksen Indstillinger for Objektformater, og klik på OK.
Bemærk:

Det er også muligt at redigere et objektformat direkte i panelet. Klik på formatet, vent lidt, og klik derefter igen for at redigere navnet på formatet.

Rediger objektformater

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis formatet ikke skal anvendes på den markerede ramme eller angives som standard, skal du højreklikke (Windows) eller holde Control nede og klikke (Mac OS) på formatnavnet i panelet Objektformater og vælge Rediger [formatnavn].

  • Dobbeltklik på formatnavnet i panelet Objektformater, eller marker formatet, og vælg Formatindstillinger i formatpanelmenuen. Bemærk, at dette betyder, at formatet anvendes på alle markerede objekter eller angives som standardobjekttype.

 2. Vælg den kategori, som indeholder de indstillinger, der skal ændres, i dialogboksen Indstillinger for Objektformater, og foretag ændringerne i indstillingerne.
 3. Angiv, om objektformatkategorier skal aktiveres, deaktiveres eller udelades.
 4. Klik på OK.

Slette et objektformat

 1. Marker et objektformat i panelet Objektformater.
 2. Vælg Slet format i panelmenuen, eller træk formatet hen til ikonet Slet i bunden af panelet Objektformater.
 3. Hvis du sletter et format, som anvendes på objekter, eller som andre formater er baseret på, vil du blive bedt om at angive et erstatningsformat i dialogboksen Slet objektformat. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan angive et nyt format for objekter, som benytter det slettede format, ved at markere det format, der skal anvendes på objekterne, og klikke på OK.

  • Hvis objekterne ikke skal ændres, skal du vælge [Ingen], kontrollere at feltet Bevar formatering er markeret, og klikke på OK. Eventuelle objekter, som anvender det slettede format, beholder de samme attributter, men er ikke længere knyttet til formatet.

  • Du kan fjerne alle anvendte attributindstillinger ved at vælge [Ingen], fjerne markeringen i feltet Bevar formatering og klikke på OK.

Bemærk:

Du kan slette alle de formater, der ikke anvendes på objekter, ved at vælgeVælg alle ubrugte i menuen i panelet Objektformater og derefter klikke på ikonet Slet.

Omdefiner et objektformat

Når du har anvendt et objektformat, kan du tilsidesætte alle dets indstillinger. Du kan gemme eventuelle ændringer, du har foretaget på et bestemt objekt, i et format, så formatet afspejler den pågældende formatering af objektet. Bemærk, at kommandoen Omdefiner objektformat kun omdefinerer kategorier, der er enten aktiveret eller deaktiveret, men ikke kategorier, der udelades. Hvis objektet indeholder ekstra indstillinger, skal disse indstillinger føjes separat til formatet, eller der skal oprettes et nyt objektformat.

 1. Marker et objekt, der anvender det format, der skal ændres.
 2. Juster de relevante attributter.
 3. Vælg Omdefiner format i panelmenuen Objektformater.

Indstillingerne for objektformatet ændres, så de passer med de indstillinger for tilsidesættelser, du har tilføjet. Alle forekomster af objektformatet i dokumentet opdateres, så de anvender de nye indstillinger.

Bemærk:

De attributter du angiver, er ikke en del af indstillingerne for objektformatet, hvis indstillingen Omdefiner objektformat ikke er tilgængelig. Du kan ændre definitionen af formatet direkte ved i stedet at vælge Indstillinger for objektformat eller oprette et nyt format ud fra objektet.

Importer objektformater

Du kan importere formater fra andre dokumenter. Udover objektformater kan InDesign importere alle farveprøver, brugerdefinerede streger, tegnformater eller afsnitsformater, der bruges i formaterne. Hvis de farveprøver, streger eller afsnitsformater, der importeres, har samme navn som, men andre værdier end, eksisterende farveprøver eller formater, omdøber InDesign dem.

Hvis de objektformater, som du importerer, indeholder navngivne gitre, importeres disse gitre også.

 1. Vælg Indlæs objektformater i menuen i panelet Objektformater.
 2. Marker den fil, der skal importeres objektformater fra, og klik på Åbn.
 3. Kontroller, at afkrydsningsfeltet ud for det format, der skal importeres, er markeret i dialogboksen Indlæs formater. Vælg én af følgende indstillinger under Konflikt med eksisterende format, hvis der en navnekonflikt mellem formaterne, og klik på OK.

  Brug definition fra indgående format

  Overskriver det eksisterende format med det indlæste format og anvender de nye attributter på alle de objekter i det aktuelle dokument, som benyttede det gamle format. Definitionerne på de indgående og eksisterende formater vises nederst i dialogboksen Indlæs formater, så du kan se en sammenligning.

  Omdøb automatisk

  Omdøber det indlæste format.

  Objektformaterne vises i panelet Objektformater.

Adobe-logo

Log ind på din konto